Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ås

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 774 18,0 1 099 18,8 1 873 18,6 0,0 6 6
H 1 156 26,9 1 769 30,2 2 925 29,1 0,0 10 10
Frp 482 11,2 644 11,0 1 126 11,2 0,0 4 4
SV 459 10,7 506 8,6 965 9,6 0,0 3 3
Sp 288 6,7 352 6,0 640 6,4 0,0 2 2
KrF 82 1,9 111 1,9 193 1,9 0,0 0 0
V 263 6,1 316 5,4 579 5,8 0,0 2 2
MDG 399 9,3 368 6,3 767 7,6 0,0 3 3
R 198 4,6 220 3,8 418 4,2 0,0 1 1
Andre (vis) 202 4,7 369 6,3 571 5,7 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 118 49,2 2 545 43,4 4 663 46,4 0,0 15 15
H+Frp+
KrF+V
1 983 46,1 2 840 48,5 4 823 48,0 0,0 16 16
Nærmest til å vinne mandat: KrF (22 stemmer), tape mandat: PS (20 stemmer)
Fremmøte: 62,7 % Stemmeberettigede: 16 252 Opptalte stemmer: 10 161
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7
20/9 - 15:15 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7
20/9 - 15:15 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7
14/9 - 10:30 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7
14/9 - 10:02 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7
14/9 - 10:02 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7
14/9 - 10:02 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7
13/9 - 09:52 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7
13/9 - 09:52 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7
12/9 - 19:24 18,6 29,1 11,2 9,6 6,4 1,9 5,8 7,6 4,2 5,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,7 (9) 18,5 (6) 9,7 (3) 8,6 (3) 12,5 (4) 2,5 (1) 4,8 (2) 12,1 (4) 4,7 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,3 (7) 24,3 (8) 12,7 (4) 11,0 (4) 6,5 (2) 2,6 (1) 6,4 (2) 8,7 (3) 4,7 (2) 0,0 (0)
Siste lokale målings 15,6 (5) 25,9 (9) 13,1 (4) 8,6 (3) 7,8 (3) 2,5 (1) 5,6 (2) 8,9 (3) 6,1 (2) 5,8 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,1 (8) 25,2 (9) 13,7 (5) 9,0 (3) 6,9 (2) 1,8 (0) 6,5 (2) 7,1 (3) 4,2 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,5 (7) 23,5 (8) 12,9 (4) 10,9 (4) 6,7 (2) 2,6 (1) 6,5 (2) 8,4 (3) 5,4 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 3 59 33
Høyre 35 6 51 29
KrF 8 2 56 13
Venstre 22 3 55 32
Sp 23 2 58 43
Ap 28 5 52 50
SV 37 4 57 43
Rødt 36 3 48 53
MDG 36 5 34 50
Industri- og Næringspartiet 7 0 57 0
Partiet Sentrum 9 2 60 56
Sum 262 35 51 41
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3021).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 214).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 21 350
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 9 724
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 79,7 %
K-2019 63,3 %
F-2019 59,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Ola Nordal, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / ÅA 24/8-2023 15,6 (5) 25,9 (9) 13,1 (4) 8,6 (3) 7,8 (3) 2,5 (1) 5,6 (2) 8,9 (3) 6,1 (2) 5,8 (1)
Sentio / ÅA / ØB 26/8-2019 24,2 (8) 19,1 (7) 11,8 (4) 9,2 (3) 12,7 (4) 2,2 (1) 1,7 (0) 12,9 (4) 6,3 (2) 0,0 (0)
Sentio / ÅA 16/4-2019 25,9 (9) 21,1 (7) 3,2 (1) 12,1 (4) 14,9 (5) 2,1 (1) 4,0 (1) 11,8 (4) 3,0 (1) 2,0 (0)
InFact / ØB 11/9-2015 29,7 (10) 24,2 (8) 11,8 (4) 6,2 (2) 9,9 (3) 3,5 (1) 5,6 (2) 6,4 (2) 2,7 (1) 0,0 (0)
Sentio / ØB 7/9-2011 30,2 (10) 22,4 (8) 11,8 (4) 9,5 (3) 8,8 (3) 4,2 (1) 8,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,9 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
2015 29,3 20,6 10,3 7,3 12,3 3,7 6,4 7,5 2,6 0,0
2011 30,5 24,9 10,4 9,1 9,2 3,9 9,7 2,4 0,0 0,0
2007 31,0 15,6 15,0 11,8 12,4 4,6 7,7 0,0 2,0 0,0
2003 30,2 13,1 15,4 17,6 11,5 5,0 5,5 0,0 1,7 0,0
1999 27,3 18,9 11,5 12,6 10,6 7,3 6,4 0,9 2,0 2,7
1995 28,7 18,4 11,6 9,9 16,0 6,0 7,2 0,0 2,3 0,0
1991 24,5 25,9 6,2 12,5 19,7 4,9 4,7 0,0 1,5 0,0
1987 27,2 27,6 11,0 7,1 13,1 5,1 6,0 0,0 2,2 0,6
1983 27,4 29,1 6,5 6,3 14,4 5,8 7,7 0,0 2,1 0,7
1979 28,0 30,1 2,4 5,9 17,9 6,3 8,5 0,0 0,0 0,8
1975 28,3 20,6 2,2 6,5 25,1 7,4 5,2 0,0 0,0 4,6
1971 35,2 13,5 0,0 0,0 34,5 6,3 10,4 0,0 0,0 0,0
1967 36,6 14,3 0,0 4,4 27,5 5,0 12,2 0,0 0,0 0,0
1963 42,1 13,1 0,0 3,2 24,6 5,6 11,4 0,0 0,0 0,0
1959 42,7 11,6 0,0 0,0 27,3 7,3 11,0 0,0 0,0 0,0
1955 43,8 12,9 0,0 0,0 26,1 8,2 9,0 0,0 0,0 0,0
1951 46,5 13,1 0,0 0,0 26,7 7,2 6,4 0,0 0,0 0,0
1947 43,6 8,2 0,0 0,0 19,7 6,1 5,1 0,0 0,0 17,3
1945 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 4,8 0,0 0,0 41,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,2 18,1 7,3 7,9 13,0 2,6 5,8 12,4 5,0 5,7
2015 29,4 21,5 9,5 6,3 10,4 3,6 7,0 8,3 2,2 1,6
2011 30,4 26,3 10,1 7,4 8,2 3,6 9,0 2,6 1,5 0,8
2007 28,2 17,4 15,6 10,7 11,7 4,5 7,5 1,0 2,2 1,2
2003 26,2 16,3 15,1 16,6 11,2 5,0 6,1 0,0 0,0 3,5
1999 26,0 21,0 11,2 11,7 10,8 8,2 6,8 1,2 2,0 1,1
1995 27,2 20,1 11,3 8,8 15,6 6,1 5,7 1,1 2,1 2,1
1991 24,7 25,0 6,5 12,6 18,8 5,0 3,8 1,0 2,2 0,4
1987 26,7 27,4 11,5 7,0 12,5 4,7 5,4 0,0 2,3 2,5
1983 26,8 29,0 7,2 6,8 14,3 5,6 7,2 0,0 1,7 1,4
1979 27,5 30,9 2,6 6,6 17,2 6,2 7,9 0,0 0,0 1,1
1975 27,3 20,5 2,2 6,6 26,9 7,8 4,8 0,0 0,7 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 24,4 19,2 9,4 10,3 10,7 2,9 6,3 7,8 6,1 2,9
2017 25,2 22,7 13,7 8,3 9,9 2,7 6,1 6,5 3,3 1,6
2013 27,4 26,6 15,4 6,1 6,6 3,8 7,0 4,9 1,0 1,2
2009 33,6 17,1 20,6 9,6 7,8 3,9 5,3 0,5 1,1 0,5
2005 28,8 14,5 19,5 11,1 10,2 4,8 8,5 0,3 1,3 0,8
2001 21,3 22,9 12,2 15,6 9,1 10,1 5,7 0,3 1,1 1,6
1997 31,0 15,8 14,3 8,5 10,9 11,0 5,9 0,5 1,3 0,8
1993 32,7 20,5 6,1 8,2 21,0 4,7 4,1 0,2 0,9 1,7
1989 26,9 26,1 12,6 11,4 12,2 4,9 3,8 0,6 0,0 1,4
1985 28,1 35,6 4,6 7,6 12,9 4,7 4,7 0,0 0,8 1,0
1981 27,1 34,3 4,9 6,5 12,9 5,6 6,1 0,0 1,1 1,5
1977 33,8 27,6 1,5 5,7 15,4 7,6 5,9 0,0 0,9 1,6
1973 27,1 15,6 5,1 11,4 23,2 7,4 3,8 0,0 0,5 5,9
1969 38,9 15,9 0,0 3,5 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 27,9
1965 36,2 15,7 0,0 4,5 24,0 4,6 14,3 0,0 0,0 0,6
1961 41,6 14,7 0,0 4,1 23,7 6,7 8,6 0,0 0,0 0,7
1957 44,9 14,9 0,0 0,0 22,4 7,5 9,6 0,0 0,0 0,7
1953 44,8 15,1 0,0 0,0 24,0 7,4 7,4 0,0 0,0 1,2
1949 45,5 14,8 0,0 0,0 24,7 6,7 5,8 0,0 0,0 2,5
1945 42,6 12,9 0,0 0,0 24,8 9,6 6,3 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27 13.3 7.5 10.7 11.6 2.1 5 18.1 5.4 0
Valgting 26,6 20,5 10,6 7,7 12,8 2,6 4,7 9,8 4,4 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned