Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vestby

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 006 29,2 1 393 24,1 2 399 26,3 0,0 7 7
H 887 25,8 1 594 27,5 2 481 27,2 0,0 8 8
Frp 367 10,7 562 9,7 929 10,2 0,0 3 3
SV 173 5,0 290 5,0 463 5,1 0,0 1 1
Sp 198 5,8 297 5,1 495 5,4 0,0 2 2
KrF 53 1,5 120 2,1 173 1,9 0,0 0 0
V 166 4,8 310 5,4 476 5,2 0,0 1 1
MDG 231 6,7 444 7,7 675 7,4 0,0 2 2
R 118 3,4 171 3,0 289 3,2 0,0 1 1
Andre (vis) 244 7,1 496 8,6 740 8,1 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 726 50,1 2 595 44,8 4 321 47,4 0,0 13 13
H+Frp+
KrF+V
1 473 42,8 2 586 44,7 4 059 44,5 0,0 12 12
Nærmest til å vinne mandat: V (19 stemmer), tape mandat: BYGDL (11 stemmer)
Fremmøte: 62,8 % Stemmeberettigede: 14 761 Opptalte stemmer: 9 229
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2
20/9 - 15:15 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2
20/9 - 15:15 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2
14/9 - 10:30 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2
14/9 - 10:02 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2
14/9 - 10:02 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2
13/9 - 09:52 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2
13/9 - 09:52 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2
13/9 - 09:52 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2
13/9 - 09:52 26,3 27,2 10,2 5,1 5,4 1,9 5,2 7,4 3,2 8,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 31,3 (11) 19,2 (7) 8,1 (3) 4,9 (2) 8,4 (3) 1,9 (0) 3,4 (1) 10,2 (4) 3,2 (1) 9,5 (3)
Poll of polls (brutt ned) 26,1 (7) 25,2 (7) 10,6 (3) 6,2 (2) 4,4 (1) 2,0 (0) 4,6 (1) 7,3 (2) 3,2 (1) 8,7 (3)
Siste lokale målings 22,6 (6) 27,0 (8) 11,5 (3) 8,7 (3) 6,8 (2) 4,2 (1) 5,0 (1) 6,0 (2) 3,7 (1) 4,5 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,0 (8) 26,2 (8) 11,4 (3) 5,1 (1) 4,6 (1) 1,4 (0) 4,7 (1) 6,0 (2) 2,9 (1) 6,3 (2)
K-snitt september (brutt ned) 26,3 (7) 24,4 (7) 10,7 (3) 6,2 (2) 4,5 (1) 2,0 (0) 4,7 (1) 7,0 (2) 3,7 (1) 9,5 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 45 27
Høyre 27 5 53 37
KrF 18 1 54 33
Venstre 23 2 48 35
Sp 20 2 65 55
Ap 31 6 48 52
SV 15 2 56 60
Rødt 14 4 58 50
MDG 20 4 49 45
Bygdelista 13 3 44 46
Liberalistene 8 4 48 50
Industri- og Næringspartiet 10 1 60 50
Konservativt 7 1 58 71
Sum 217 37 52 46
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3019).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 211).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 19 089
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 8 790
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,9 %
K-2019 64,2 %
F-2019 58,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 35 til 27. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Tom Ludvigsen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, V, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / VA / MA 25/8-2023 22,6 (6) 27,0 (8) 11,5 (3) 8,7 (3) 6,8 (2) 4,2 (1) 5,0 (1) 6,0 (2) 3,7 (1) 4,5 (0)
InFact / VA 13/9-2022 25,5 (9) 27,2 (10) 14,5 (5) 3,4 (1) 3,8 (1) 3,4 (1) 3,4 (1) 5,1 (2) 7,7 (3) 6,0 (2)
InFact / VA / MA 6/9-2019 26,5 (9) 19,2 (7) 11,0 (4) 4,5 (2) 7,0 (2) 2,1 (1) 4,6 (2) 11,1 (4) 7,1 (2) 6,8 (2)
InFact / MA 1/9-2015 30,9 (11) 25,7 (9) 9,0 (3) 5,2 (2) 5,8 (2) 2,6 (1) 3,5 (1) 6,4 (2) 0,0 (0) 11,0 (4)
Sentio / MA 8/9-2011 36,4 (13) 30,9 (11) 8,7 (3) 5,0 (2) 6,1 (2) 2,3 (1) 8,6 (3) 0,0 (0) 1,5 (0) 0,6 (0)
Norfakta / VA 25/8-2011 35,5 (12) 28,1 (10) 16,1 (6) 2,7 (1) 7,7 (3) 2,8 (1) 5,3 (2) 0,0 (0) 1,5 (0) 0,3 (0)
Sentio / MA 21/6-2011 27,3 (10) 36,5 (13) 14,1 (5) 6,1 (2) 6,4 (2) 2,8 (1) 5,0 (2) 0,0 (0) 0,9 (0) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 31,3 19,2 8,1 4,9 8,4 1,9 3,4 10,2 3,2 9,5
2015 33,4 21,3 10,4 4,9 4,9 3,0 3,1 6,6 0,0 12,4
2011 31,2 38,2 9,1 4,8 5,9 3,0 6,1 0,9 0,8 0,0
2007 31,0 25,6 17,6 6,2 7,8 3,2 6,9 0,0 1,8 0,0
2003 37,1 21,2 16,0 9,2 5,7 3,2 3,7 0,0 1,1 2,8
1999 33,9 23,4 11,6 6,7 8,1 4,7 2,7 0,0 1,8 7,2
1995 36,6 27,7 14,4 0,0 10,6 4,0 3,8 0,0 2,8 0,0
1991 26,9 29,7 9,9 14,1 12,0 3,8 2,6 0,0 1,1 0,0
1987 34,3 26,7 18,1 5,2 7,6 3,3 4,0 0,0 0,8 0,0
1983 36,8 32,9 7,9 4,8 9,0 4,3 4,2 0,0 0,0 0,0
1979 32,7 30,5 2,8 4,6 11,3 4,6 4,1 0,0 0,0 9,4
1975 37,5 30,3 0,0 5,4 17,9 6,9 0,0 0,0 0,0 2,0
1971 45,4 18,6 0,0 6,3 19,9 5,4 4,5 0,0 0,0 0,0
1967 45,4 17,8 0,0 3,6 24,4 4,8 4,0 0,0 0,0 0,0
1963 48,0 14,1 0,0 2,7 29,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 48,6 12,3 0,0 0,0 31,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 48,1 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
1951 46,2 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1
1947 44,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,2
1945 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 47,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,4 24,6 7,5 5,3 10,4 2,1 3,4 10,6 3,3 6,6
2015 34,3 28,6 10,5 4,2 4,9 3,1 3,8 6,9 1,2 2,5
2011 33,1 38,7 9,7 4,0 3,9 2,3 4,6 1,6 1,0 1,0
2007 30,7 29,5 17,7 5,4 5,4 2,8 5,3 0,6 1,8 0,9
2003 30,7 29,1 16,7 10,8 4,7 2,7 2,5 0,0 0,0 2,7
1999 31,0 27,9 14,2 7,0 7,4 5,5 3,1 0,7 1,9 1,3
1995 34,0 25,7 15,3 4,2 9,7 3,9 3,4 0,7 1,5 1,5
1991 27,7 29,5 10,2 11,5 12,0 3,8 2,4 1,0 1,6 0,3
1987 31,3 28,3 18,1 4,8 7,5 3,4 3,3 0,0 1,1 2,2
1983 35,4 34,5 8,2 4,4 8,1 4,3 3,7 0,0 0,7 0,6
1979 33,0 37,7 3,6 4,6 11,2 5,1 4,2 0,0 0,0 0,6
1975 37,2 29,0 1,6 5,0 16,7 6,7 1,2 0,0 0,4 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 27,2 24,5 10,8 7,3 9,7 1,8 5,6 5,1 4,6 3,2
2017 26,2 28,9 16,1 6,2 6,6 2,1 4,9 4,7 2,4 1,8
2013 28,3 31,8 18,1 4,6 3,3 3,1 5,0 3,7 0,8 1,4
2009 33,8 19,5 26,3 6,6 4,3 2,9 4,5 0,4 0,9 0,7
2005 30,1 18,1 25,6 8,7 5,3 3,2 6,6 0,3 0,9 1,3
2001 23,6 29,1 15,6 12,5 4,6 7,8 3,6 0,3 0,8 2,0
1997 34,9 18,9 18,6 5,4 6,4 8,8 4,1 0,4 1,3 1,2
1993 36,8 23,6 8,8 6,0 15,0 3,6 2,8 0,2 0,8 2,5
1989 28,8 29,5 17,8 8,5 7,5 3,7 2,3 0,7 0,0 1,2
1985 32,3 41,6 6,1 5,7 7,7 3,4 2,4 0,0 0,3 0,5
1981 30,1 40,8 7,4 5,2 8,3 4,1 2,8 0,0 0,5 0,8
1977 39,7 33,5 2,1 3,8 11,9 6,1 1,5 0,0 0,4 1,0
1973 35,3 18,5 5,9 11,0 17,0 7,3 1,2 0,0 0,2 3,7
1969 47,7 19,0 0,0 3,9 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 23,4
1965 45,2 20,3 0,0 5,2 19,8 4,1 4,8 0,0 0,0 0,6
1961 46,8 16,4 0,0 3,2 22,8 6,7 2,9 0,0 0,0 1,2
1957 47,2 17,8 0,0 0,0 23,5 6,3 3,8 0,0 0,0 1,4
1953 45,1 18,9 0,0 0,0 25,7 5,1 2,7 0,0 0,0 2,5
1949 43,6 20,4 0,0 0,0 25,8 5,0 2,5 0,0 0,0 2,6
1945 38,2 23,3 0,0 0,0 21,7 9,9 1,8 0,0 0,0 5,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.4 18.2 9.1 5.9 8 1.8 3.3 12.1 3 8.2
Valgting 31,2 19,6 7,8 4,5 8,5 2,0 3,5 9,5 3,3 9,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned