Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nesodden

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 256 22,4 1 279 23,1 2 535 22,9 0,0 7 7
H 1 351 24,0 1 238 22,3 2 589 23,4 0,0 8 8
Frp 275 4,9 343 6,2 618 5,6 0,0 2 2
SV 569 10,1 428 7,7 997 9,0 0,0 3 3
Sp 85 1,5 134 2,4 219 2,0 0,0 0 0
KrF 122 2,2 161 2,9 283 2,6 0,0 1 1
V 401 7,1 440 7,9 841 7,6 0,0 2 2
MDG 771 13,7 612 11,0 1 383 12,5 0,0 4 4
R 587 10,4 616 11,1 1 203 10,9 0,0 3 3
Andre (vis) 201 3,6 202 3,6 403 3,6 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 268 58,2 3 069 55,3 6 337 57,3 0,0 17 17
H+Frp+
KrF+V
2 149 38,3 2 182 39,3 4 331 39,2 0,0 13 13
Nærmest til å vinne mandat: R (6 stemmer), tape mandat: H (12 stemmer)
Fremmøte: 71,3 % Stemmeberettigede: 15 719 Opptalte stemmer: 11 164
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6
20/9 - 15:15 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6
20/9 - 15:15 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6
14/9 - 10:30 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6
14/9 - 10:02 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6
14/9 - 10:02 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6
13/9 - 09:52 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6
13/9 - 09:52 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6
13/9 - 09:52 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6
12/9 - 20:59 22,9 23,4 5,6 9,0 2,0 2,6 7,6 12,5 10,9 3,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 19,7 (6) 21,2 (6) 5,9 (2) 12,5 (4) 5,9 (2) 2,6 (1) 5,7 (2) 14,8 (4) 11,8 (4) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 16,5 (5) 27,8 (8) 7,7 (2) 16,0 (5) 3,1 (1) 2,7 (1) 7,6 (2) 10,7 (3) 11,8 (4) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,0 (6) 28,9 (9) 8,4 (3) 13,1 (4) 3,3 (1) 2,0 (0) 7,7 (2) 8,7 (3) 10,6 (3) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 16,6 (5) 26,9 (8) 7,9 (2) 15,8 (5) 3,2 (1) 2,8 (1) 7,7 (2) 10,2 (3) 13,6 (4) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 5 58 14
Høyre 31 4 49 48
KrF 19 1 53 37
Venstre 26 4 55 38
Sp 14 1 56 14
Ap 29 4 54 55
SV 30 4 56 53
Rødt 32 5 58 63
MDG 35 5 50 51
Pensjonistpartiet 7 2 71 43
Norgesdemokratene 7 0 66 14
Konservativt 8 1 61 25
Sum 252 36 55 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3023).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 216).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 20 322
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 10 810
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 83,9 %
K-2019 71,8 %
F-2019 68,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Truls Wickholm, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, V, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Amta 10/8-2015 30,1 (10) 19,9 (6) 8,8 (3) 12,9 (4) 1,5 (0) 3,7 (1) 4,0 (1) 11,4 (4) 7,4 (2) 0,4 (0)
InFact / Amta 20/3-2015 28,9 (9) 25,6 (8) 8,2 (3) 10,5 (3) 0,3 (0) 3,9 (1) 5,9 (2) 11,8 (0) 4,6 (1) 0,3 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 19,7 21,2 5,9 12,5 5,9 2,6 5,7 14,8 11,8 0,0
2015 27,6 20,2 6,8 13,0 0,9 3,8 7,2 13,2 7,1 0,2
2011 27,6 27,1 6,1 16,9 0,6 4,4 6,3 5,0 5,8 0,3
2007 20,0 20,5 11,4 24,4 1,4 6,6 6,3 3,2 5,8 0,4
2003 21,0 20,2 11,4 30,2 1,7 4,0 5,4 2,7 3,3 0,0
1999 17,6 21,2 13,7 23,0 0,0 8,3 7,2 4,3 4,7 0,0
1995 27,2 27,3 11,4 14,3 2,6 5,2 4,0 4,7 3,2 0,0
1991 24,8 25,9 7,5 22,6 3,3 6,6 4,2 2,6 2,5 0,0
1987 25,0 32,2 15,5 11,8 2,0 4,6 5,5 0,0 3,1 0,3
1983 27,6 34,7 9,2 10,9 2,6 6,1 7,6 0,0 0,0 1,3
1979 25,0 38,7 3,3 9,7 3,5 7,8 12,1 0,0 0,0 0,0
1975 30,2 36,5 2,3 8,9 4,5 10,6 4,2 0,0 0,0 2,7
1971 30,4 21,9 0,0 9,5 5,4 11,1 9,8 0,0 0,0 12,0
1967 36,9 30,0 0,0 7,4 5,1 7,4 12,4 0,0 0,0 0,7
1963 43,8 29,9 0,0 5,9 5,1 7,9 6,3 0,0 0,0 1,2
1959 46,5 26,8 0,0 0,0 5,7 12,1 5,7 0,0 0,0 3,1
1955 47,2 21,5 0,0 0,0 0,0 10,8 5,4 0,0 0,0 15,2
1951 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 42,6
1947 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 47,1
1945 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 19,4 20,2 5,2 10,4 6,5 2,3 4,5 18,4 9,5 3,4
2015 27,4 21,3 7,1 10,0 1,4 3,4 6,3 16,3 5,2 1,5
2011 26,8 25,9 6,6 18,9 0,9 3,7 6,1 5,8 4,0 1,3
2007 21,6 20,2 12,8 22,2 1,9 5,3 6,8 2,8 5,4 1,1
2003 20,3 20,4 12,7 28,6 2,0 4,5 5,4 0,0 0,0 6,0
1999 20,6 24,1 12,4 17,9 1,6 7,7 5,6 3,9 4,1 2,0
1995 28,7 27,5 11,7 9,9 3,2 5,3 4,3 4,0 3,4 2,0
1991 25,9 27,3 8,0 20,2 3,9 5,7 3,3 2,4 3,0 0,4
1987 25,2 31,9 16,5 10,3 2,0 4,5 5,2 0,0 3,2 1,3
1983 28,0 34,8 9,8 9,6 2,2 6,0 6,7 0,0 2,2 0,7
1979 25,3 40,3 3,4 9,0 2,8 8,0 10,1 0,0 0,0 1,0
1975 30,6 35,1 2,7 8,2 4,6 10,7 4,3 0,0 1,5 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 22,5 20,0 7,5 13,0 4,8 1,9 6,6 11,3 9,8 2,7
2017 24,1 23,9 11,1 10,8 3,4 2,2 6,3 10,4 6,3 1,6
2013 26,1 26,7 12,0 9,3 1,1 3,7 7,6 10,2 2,2 1,0
2009 32,7 17,4 18,5 14,5 1,6 3,5 6,8 1,4 2,8 0,8
2005 29,3 16,5 18,1 16,7 2,8 3,9 8,8 0,7 2,4 1,0
2001 20,1 26,7 12,2 21,2 1,4 7,8 5,8 0,7 2,4 1,7
1997 31,7 19,2 15,9 11,0 3,0 8,3 5,4 1,5 3,0 1,1
1993 35,6 23,2 7,9 11,2 8,1 4,3 4,4 1,1 2,3 1,9
1989 25,9 29,5 16,0 15,7 2,1 4,4 3,3 1,2 0,0 1,9
1985 26,8 42,3 6,6 11,8 2,4 4,7 3,3 0,0 1,1 1,0
1981 25,8 41,4 6,9 10,6 2,5 5,6 4,6 0,0 1,3 1,3
1977 34,1 38,3 2,1 7,5 3,0 8,0 4,6 0,0 1,2 1,2
1973 28,5 25,5 7,5 15,4 4,7 8,8 2,6 0,0 1,0 6,1
1969 40,3 29,7 0,0 6,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,1
1965 36,6 29,3 0,0 8,3 4,8 5,7 14,0 0,0 0,0 1,1
1961 42,4 27,4 0,0 7,9 4,9 10,1 5,4 0,0 0,0 1,9
1957 45,2 25,1 0,0 0,0 4,8 12,5 8,5 0,0 0,0 3,8
1953 48,1 24,8 0,0 0,0 6,6 9,8 5,6 0,0 0,0 5,1
1949 50,3 22,7 0,0 0,0 6,5 8,9 4,5 0,0 0,0 7,2
1945 47,3 22,0 0,0 0,0 6,2 8,2 3,6 0,0 0,0 12,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 19.2 18.6 5.3 13.3 4.7 2.1 5.4 18.5 13.5 0
Valgting 20,0 22,8 6,3 11,9 6,7 3,0 5,9 12,4 10,7 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned