Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nordre Follo

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 2 399 18,0 3 330 17,9 5 729 18,2 0,0 9 9
H 5 202 39,1 6 694 36,1 11 896 37,7 0,0 18 18
Frp 1 306 9,8 2 031 10,9 3 337 10,6 0,0 5 5
SV 863 6,5 1 199 6,5 2 062 6,5 0,0 3 3
Sp 272 2,0 570 3,1 842 2,7 0,0 1 1
KrF 333 2,5 461 2,5 794 2,5 0,0 1 1
V 793 6,0 1 423 7,7 2 216 7,0 0,0 3 3
MDG 739 5,6 1 033 5,6 1 772 5,6 0,0 3 3
R 375 2,8 395 2,1 770 2,4 0,0 1 1
Andre (vis) 1 022 7,7 1 115 6,0 2 137 6,8 0,0 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 648 34,9 6 527 35,2 11 175 35,4 0,0 17 17
H+Frp+
KrF+V
7 634 57,4 10 609 57,1 18 243 57,8 0,0 27 27
Nærmest til å vinne mandat: V (143 stemmer), tape mandat: PS (90 stemmer)
Fremmøte: 66,3 % Stemmeberettigede: 48 229 Opptalte stemmer: 31 872
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8
20/9 - 15:15 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8
20/9 - 15:15 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8
14/9 - 10:02 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8
14/9 - 10:02 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8
14/9 - 10:02 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8
13/9 - 09:52 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8
13/9 - 09:52 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8
13/9 - 09:52 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8
12/9 - 21:17 18,2 37,7 10,6 6,5 2,7 2,5 7,0 5,6 2,4 6,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 23,4 (11) 29,9 (14) 8,3 (4) 5,4 (3) 7,1 (3) 2,5 (1) 6,1 (3) 10,2 (5) 3,0 (1) 4,1 (2)
Poll of polls (brutt ned) 19,6 (9) 39,3 (17) 10,9 (5) 6,9 (3) 3,7 (2) 2,6 (1) 8,1 (4) 7,3 (3) 3,0 (1) 3,7 (2)
Siste lokale målings 17,0 (8) 37,2 (18) 13,1 (6) 7,7 (4) 3,9 (2) 1,4 (0) 5,4 (3) 6,5 (3) 2,6 (1) 5,3 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,2 (9) 40,9 (18) 11,8 (5) 5,7 (3) 3,9 (2) 1,9 (1) 8,3 (4) 6,0 (3) 2,7 (1) 2,7 (1)
K-snitt september (brutt ned) 19,7 (9) 38,0 (16) 11,0 (5) 6,8 (3) 3,8 (2) 2,7 (1) 8,3 (4) 7,0 (3) 3,5 (2) 4,1 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 5 58 35
Høyre 52 6 53 35
KrF 32 2 54 44
Venstre 31 3 53 29
Sp 53 2 52 43
Ap 38 6 51 50
SV 24 3 52 54
Rødt 24 5 54 50
MDG 30 6 49 47
Pensjonistpartiet 25 3 73 24
Liberalistene 7 3 48 29
Partiet Sentrum 10 1 46 50
Konservativt 9 1 67 67
Sum 352 46 54 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3020).
1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Ski og Oppegård kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 62 245
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 31 002
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 80,8 %
K-2019 68,8 %
F-2019 65,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 47 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Hanne Opdan, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norstat / NRK 8/9-2023 17,0 (8) 37,2 (18) 13,1 (6) 7,7 (4) 3,9 (2) 1,4 (0) 5,4 (3) 6,5 (3) 2,6 (1) 5,3 (2)
InFact / ØB 23/8-2023 15,8 (7) 39,3 (18) 11,7 (5) 7,9 (4) 3,3 (2) 3,3 (2) 5,5 (3) 6,1 (3) 3,3 (2) 3,8 (1)
InFact / ØB 17/6-2023 18,3 (9) 42,0 (20) 9,7 (5) 7,9 (4) 1,2 (0) 2,2 (1) 5,5 (3) 5,3 (2) 2,8 (1) 5,2 (2)
Sentio / H / Frp 20/1-2023 14,8 (7) 41,3 (20) 9,3 (5) 7,6 (4) 2,5 (1) 2,6 (1) 7,4 (4) 6,8 (3) 3,1 (1) 4,5 (1)
Sentio / ØB 22/8-2019 25,3 (12) 32,5 (16) 7,3 (3) 6,8 (3) 4,7 (2) 4,0 (2) 4,1 (2) 10,3 (5) 3,1 (1) 2,1 (1)
Sentio / ØB 23/4-2019 25,9 (13) 35,9 (18) 6,9 (3) 8,0 (4) 4,1 (2) 3,5 (2) 4,3 (2) 6,9 (3) 1,4 (0) 2,3 (0)
Sentio / ØB 23/10-2018 27,3 (13) 38,7 (19) 6,9 (3) 5,8 (3) 2,4 (1) 3,5 (2) 5,3 (3) 4,7 (2) 3,1 (1) 2,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,4 29,9 8,3 5,4 7,1 2,5 6,1 10,2 3,0 4,1
2015 28,9 37,6 8,1 4,3 2,1 4,1 6,0 6,0 1,4 1,6
2011 28,8 41,8 9,2 4,5 1,6 3,9 7,0 1,0 1,0 1,1
2007 25,6 36,5 15,4 6,5 2,3 4,3 6,4 0,0 1,5 1,7
2003 23,5 31,8 14,7 13,1 2,5 4,2 5,7 0,0 1,1 3,4
1999 22,0 36,9 11,6 9,2 1,9 6,8 6,7 0,0 1,1 3,7
1995 27,1 35,9 13,3 4,9 3,8 5,1 4,9 0,0 1,0 4,1
1991 26,2 36,5 9,5 12,6 5,2 5,5 3,8 0,0 0,8 0,0
1987 27,2 38,0 16,5 6,7 2,1 4,7 3,5 0,0 0,8 0,6
1983 27,4 41,7 10,8 7,3 2,7 4,9 4,3 0,0 0,0 1,1
1979 28,2 43,9 3,7 5,7 3,8 5,8 5,0 0,0 0,0 3,9
1975 32,3 38,9 0,0 7,1 6,1 8,0 3,3 0,0 0,3 4,0
1971 37,4 32,3 0,0 4,4 7,3 6,3 8,4 0,0 0,0 3,9
1967 41,2 30,0 0,0 7,7 5,3 6,1 9,7 0,0 0,0 0,0
1963 45,4 26,1 0,0 5,7 6,1 6,5 8,8 0,0 0,0 1,5
1959 47,0 25,3 0,0 0,0 4,0 7,2 12,5 0,0 0,0 4,0
1955 44,4 23,3 0,0 0,0 4,1 8,9 13,4 0,0 0,0 5,9
1951 42,2 23,9 0,0 0,0 4,3 9,0 13,1 0,0 0,0 7,5
1947 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 51,6
1945 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 47,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,4 29,6 7,3 5,4 7,0 2,7 5,1 9,9 2,9 7,8
2015 30,1 36,5 8,4 3,8 2,4 3,9 5,5 5,7 1,3 2,4
2011 30,3 40,4 9,5 4,4 1,6 3,8 6,2 1,2 1,0 1,6
2007 26,6 33,9 16,4 6,3 2,4 4,3 6,0 0,6 1,5 2,0
2003 24,2 30,7 16,3 13,3 2,6 4,4 4,1 0,0 0,0 4,4
1999 23,5 36,2 12,3 8,7 2,0 7,2 5,0 0,7 1,3 3,2
1995 27,4 35,0 13,8 5,4 3,7 4,9 4,0 0,6 1,2 4,0
1991 25,6 37,0 9,2 11,7 5,4 5,2 3,2 0,8 1,4 0,6
1987 26,2 38,3 16,4 5,9 2,2 4,4 3,0 0,0 1,2 2,3
1983 27,3 42,1 10,4 6,4 2,7 4,7 3,9 0,0 1,1 1,3
1979 29,3 45,0 4,0 5,8 3,7 5,6 5,2 0,0 0,0 1,5
1975 31,6 38,7 2,1 6,5 6,0 7,4 3,2 0,0 0,8 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 25,9 28,6 9,4 7,8 5,8 2,5 7,6 5,4 3,9 3,2
2017 26,0 32,2 13,5 6,8 4,0 2,7 7,0 3,9 2,1 1,8
2013 27,8 35,6 15,4 4,2 1,5 3,8 6,6 3,0 0,7 1,3
2009 33,6 25,0 22,6 6,5 1,9 3,6 4,9 0,4 0,9 0,8
2005 30,0 22,9 22,4 7,9 2,8 4,3 7,5 0,2 0,7 1,2
2001 21,7 34,1 13,6 13,2 1,9 8,4 4,2 0,2 0,7 2,0
1997 33,2 24,2 17,7 5,9 3,0 9,2 3,8 0,4 1,2 1,3
1993 35,8 29,0 8,1 6,8 8,0 4,5 3,4 0,3 0,8 3,4
1989 26,1 35,5 16,1 10,6 2,8 4,3 2,9 0,5 0,0 1,0
1985 28,5 47,9 5,8 6,5 3,3 4,0 2,7 0,0 0,3 1,0
1981 28,4 44,6 7,5 6,2 2,9 4,9 3,2 0,0 0,6 1,7
1977 36,1 39,5 2,3 5,1 4,4 7,2 3,1 0,0 0,6 1,6
1973 29,5 27,4 6,7 12,9 6,0 7,3 2,7 0,0 0,6 7,0
1969 43,8 28,2 0,0 4,3 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 11,9
1965 40,5 27,2 0,0 8,6 6,2 5,0 11,5 0,0 0,0 1,0
1961 46,0 25,0 0,0 8,3 4,3 6,4 8,0 0,0 0,0 2,1
1957 51,5 24,0 0,0 0,0 3,8 6,9 10,2 0,0 0,0 3,5
1953 47,9 24,3 0,0 0,0 5,0 8,0 9,2 0,0 0,0 5,7
1949 46,5 24,4 0,0 0,0 4,7 7,8 8,5 0,0 0,0 8,0
1945 45,5 20,0 0,0 0,0 4,7 11,7 5,0 0,0 0,0 13,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.5 29.7 8.3 6.2 6.4 2.8 5 10.7 3.1 5.2
Valgting 23,4 30,0 8,4 5,1 7,3 2,4 6,5 10,0 3,0 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned