Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lillestrøm

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 4 789 24,4 4 774 23,0 9 563 24,0 0,0 14 14
H 5 735 29,2 5 551 26,8 11 286 28,3 0,0 16 16
Frp 2 447 12,5 2 691 13,0 5 138 12,9 0,0 8 8
SV 1 269 6,5 1 081 5,2 2 350 5,9 0,0 3 3
Sp 844 4,3 1 339 6,5 2 183 5,5 0,0 3 3
KrF 399 2,0 480 2,3 879 2,2 0,0 1 1
V 751 3,8 799 3,9 1 550 3,9 0,0 2 2
MDG 743 3,8 635 3,1 1 378 3,5 0,0 2 2
R 537 2,7 479 2,3 1 016 2,5 0,0 1 1
Andre (vis) 2 135 10,9 2 416 11,7 4 551 11,4 0,0 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
8 182 41,6 8 308 40,1 16 490 41,4 0,0 23 23
H+Frp+
KrF+V
9 332 47,5 9 521 45,9 18 853 47,3 0,0 27 27
Nærmest til å vinne mandat: R (12 stemmer), tape mandat: Frp (8 stemmer)
Fremmøte: 56,2 % Stemmeberettigede: 72 051 Opptalte stemmer: 40 382
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5
20/9 - 15:15 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5
20/9 - 15:15 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5
14/9 - 10:30 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5
14/9 - 10:02 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5
14/9 - 10:02 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5
14/9 - 10:02 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5
13/9 - 09:52 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5
13/9 - 09:52 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5
12/9 - 20:46 24,0 28,3 12,9 5,9 5,5 2,2 3,9 3,5 2,5 11,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 29,9 (16) 19,6 (11) 10,7 (6) 5,0 (3) 11,9 (7) 2,4 (1) 2,9 (2) 6,4 (4) 2,6 (1) 8,7 (4)
Poll of polls (brutt ned) 25,0 (14) 25,7 (14) 13,9 (8) 6,4 (4) 6,2 (3) 2,5 (1) 3,9 (2) 4,6 (3) 2,6 (1) 8,0 (5)
Siste lokale målings 24,6 (13) 22,2 (12) 15,1 (8) 8,4 (5) 6,5 (4) 1,6 (1) 3,0 (2) 5,0 (3) 3,3 (2) 10,5 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,8 (15) 26,7 (15) 15,0 (9) 5,2 (3) 6,6 (4) 1,8 (1) 3,9 (2) 3,8 (2) 2,3 (1) 5,8 (3)
K-snitt september (brutt ned) 25,2 (14) 24,9 (14) 14,1 (8) 6,3 (3) 6,4 (4) 2,5 (1) 3,9 (2) 4,4 (2) 3,0 (2) 8,7 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 6 57 25
Høyre 50 4 53 38
KrF 20 2 64 60
Venstre 41 2 47 46
Sp 42 4 54 40
Ap 61 10 47 49
SV 53 4 56 42
Rødt 28 4 44 43
MDG 55 10 49 36
Pensjonistpartiet 9 0 74 22
Folkets Røst 37 1 64 49
Liberalistene 9 3 40 0
Industri- og Næringspartiet 10 1 61 40
Norgesdemokratene 11 0 54 64
Folkets Parti 9 1 55 44
Konservativt 9 1 63 56
Sum 464 53 53 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3030).
1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Sørum, Fet og Skedsmo kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 91 515
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 39 411
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,0 %
K-2019 59,7 %
F-2019 56,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 55 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jørgen Vik, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 7/9-2023 24,6 (13) 22,2 (12) 15,1 (8) 8,4 (5) 6,5 (4) 1,6 (1) 3,0 (2) 5,0 (3) 3,3 (2) 10,5 (5)
InFact / RB 22/6-2023 22,8 (12) 33,3 (18) 12,0 (7) 7,1 (4) 4,7 (3) 1,4 (1) 4,6 (3) 3,4 (2) 3,9 (2) 6,9 (3)
Norstat / NRK 5/5-2023 24,5 (14) 38,6 (22) 11,1 (6) 4,3 (2) 2,6 (2) 0,9 (0) 1,0 (0) 7,9 (5) 2,2 (1) 3,5 (1)
InFact / RB 6/9-2019 31,0 (17) 19,6 (11) 11,5 (6) 5,3 (3) 10,8 (6) 2,8 (2) 3,1 (2) 5,5 (3) 3,6 (2) 6,7 (3)
InFact / RB 4/7-2019 31,3 (17) 19,3 (11) 11,7 (6) 5,0 (3) 9,3 (5) 2,8 (2) 2,1 (1) 4,3 (2) 3,5 (2) 10,6 (6)
InFact / RB 28/12-2018 35,7 (20) 22,5 (13) 15,5 (9) 4,8 (3) 6,6 (4) 3,5 (2) 1,8 (1) 2,3 (1) 4,0 (2) 3,2 (0)
InFact / RB 21/9-2018 34,3 (19) 25,9 (14) 14,2 (8) 4,3 (3) 7,7 (4) 2,7 (2) 2,3 (1) 2,7 (2) 3,3 (2) 2,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 29,9 19,6 10,7 5,0 11,9 2,4 2,9 6,4 2,6 8,7
2015 37,9 25,9 12,4 3,4 4,6 3,3 4,0 3,6 0,6 4,5
2011 39,9 29,3 12,4 3,5 3,8 2,5 4,0 0,6 0,6 3,4
2007 37,5 21,7 21,5 5,2 5,0 3,6 3,5 0,0 0,8 1,1
2003 36,2 17,1 19,4 12,7 5,4 3,9 2,5 0,0 0,6 2,3
1999 37,4 22,6 15,6 8,6 5,3 6,1 2,2 0,0 0,6 1,5
1995 42,6 19,3 15,3 6,0 8,6 5,2 2,3 0,0 0,6 0,0
1991 38,6 25,0 6,7 14,0 8,7 4,5 1,9 0,0 0,6 0,0
1987 43,4 25,9 11,4 5,7 5,0 4,2 3,4 0,0 0,6 0,5
1983 47,4 28,0 3,8 5,2 5,5 4,6 3,6 0,0 0,6 1,4
1979 44,4 31,0 0,0 5,0 7,1 5,9 4,5 0,0 0,6 1,6
1975 48,3 20,1 0,4 7,4 10,4 7,2 2,7 0,0 0,5 3,0
1971 49,7 14,7 0,0 6,9 11,3 5,4 7,9 0,0 0,0 4,2
1967 53,3 13,8 0,0 7,4 9,5 5,2 8,8 0,0 0,0 1,9
1963 56,6 13,8 0,0 5,2 9,3 5,5 7,1 0,0 0,0 2,5
1959 54,6 10,2 0,0 0,0 13,8 7,5 7,9 0,0 0,0 6,1
1955 54,0 11,6 0,0 0,0 4,5 6,8 8,4 0,0 0,0 14,8
1951 46,3 9,7 0,0 0,0 13,9 9,2 7,2 0,0 0,0 13,7
1947 46,6 7,9 0,0 0,0 9,4 9,4 4,1 0,0 0,0 22,6
1945 47,1 6,0 0,0 0,0 6,9 11,4 3,9 0,0 0,0 24,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 28,7 20,6 9,9 4,9 12,1 2,4 2,7 6,3 2,8 9,6
2015 39,5 26,1 12,3 3,1 4,3 3,4 3,9 4,2 1,0 2,2
2011 40,0 29,5 12,5 3,5 3,6 3,1 4,0 0,9 1,0 1,9
2007 36,5 21,0 21,8 5,2 4,6 3,9 3,9 0,5 1,1 1,5
2003 34,6 16,8 20,1 13,0 5,2 4,2 2,3 0,0 0,0 3,9
1999 36,0 22,1 16,1 8,0 5,1 6,7 2,2 0,5 1,1 2,1
1995 41,5 19,0 15,5 5,5 7,8 5,1 2,5 0,5 1,0 1,6
1991 38,5 24,2 6,9 13,0 8,3 4,7 2,0 0,5 1,5 0,4
1987 42,8 24,2 14,1 4,9 4,6 4,0 2,8 0,0 1,2 1,5
1983 47,0 26,6 6,2 5,0 4,8 4,5 3,3 0,0 0,9 1,7
1979 44,4 30,1 2,7 4,7 6,4 5,7 4,2 0,0 0,0 1,8
1975 48,2 20,5 1,4 7,3 9,4 7,1 2,8 0,0 0,7 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 31,2 22,6 11,6 6,9 10,4 2,1 4,4 3,3 4,1 3,5
2017 32,8 25,9 16,4 4,9 7,2 2,4 4,1 2,4 1,7 2,3
2013 35,5 28,7 18,3 3,1 3,0 3,2 4,3 2,1 0,7 1,3
2009 40,3 17,6 25,3 4,7 3,7 3,1 3,4 0,4 0,7 0,8
2005 36,9 15,0 25,2 7,7 4,6 4,1 4,6 0,1 0,7 1,2
2001 30,4 23,8 16,1 12,6 3,5 8,2 2,5 0,2 0,6 2,0
1997 43,8 14,1 17,3 5,4 5,3 8,9 2,7 0,3 0,9 1,2
1993 48,0 16,8 7,6 7,0 11,6 3,9 2,5 0,1 0,7 1,8
1989 40,7 22,6 13,3 10,7 5,0 4,2 2,0 0,4 0,0 1,1
1985 47,1 31,0 4,3 5,3 4,8 3,9 2,3 0,0 0,4 0,9
1981 44,8 30,5 4,7 5,3 5,0 4,8 2,8 0,0 0,6 1,5
1977 52,8 23,8 1,7 4,4 6,4 6,4 2,4 0,0 0,6 1,6
1973 43,2 14,9 5,4 14,3 7,9 6,7 2,0 0,0 0,4 5,2
1969 56,6 14,9 0,0 4,6 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 14,3
1965 51,8 14,7 0,0 8,1 8,3 4,6 10,5 0,0 0,0 2,0
1961 55,3 12,0 0,0 6,5 11,8 6,1 5,2 0,0 0,0 3,0
1957 57,1 11,6 0,0 0,0 11,8 7,4 7,1 0,0 0,0 4,9
1953 54,9 12,0 0,0 0,0 12,4 8,2 5,5 0,0 0,0 7,0
1949 53,9 11,8 0,0 0,0 13,3 7,8 4,6 0,0 0,0 8,6
1945 47,7 10,1 0,0 0,0 12,7 11,6 2,8 0,0 0,0 15,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.8 18.6 9.8 5.8 10.3 2 2.5 8.3 3.2 9.4
Valgting 29,6 20,0 11,0 4,6 12,5 2,6 3,0 5,7 2,4 8,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned