Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Aremark

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 25 14,5 90 13,6 115 14,0 0,0 2 2
H 53 30,6 139 21,0 192 23,3 0,0 4 4
Sp 81 46,8 345 52,0 426 51,7 0,0 9 9
KrF 14 8,1 77 11,6 91 11,0 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
106 61,3 435 65,6 541 65,7 0,0 11 11
H+Frp+
KrF+V
67 38,7 216 32,6 283 34,3 0,0 6 6
Nærmest til å vinne mandat: Ap (11 stemmer), tape mandat: KrF (22 stemmer)
Fremmøte: 75,2 % Stemmeberettigede: 1 120 Opptalte stemmer: 836
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 14,0 23,3 0,0 0,0 51,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 21,6 (4) 17,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 51,9 (8) 9,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,1 (4) 22,5 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,2 (6) 9,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,6 (4) 23,4 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,8 (6) 7,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,2 (4) 21,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,0 (6) 9,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 10 2 53 40
KrF 8 2 56 50
Sp 16 4 48 44
Ap 10 2 53 40
Sum 44 10 52 43
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3012).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 118).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 329
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 834
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 81,8 %
K-2019 74,9 %
F-2019 69,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Håkon Tolsby, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / HA 9/9-2011 30,2 (5) 14,0 (3) 6,4 (0) 0,0 (0) 26,5 (5) 16,4 (3) 6,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 21,6 17,1 0,0 0,0 51,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 25,2 27,6 0,0 0,0 28,4 13,8 4,9 0,0 0,0 0,0
2011 25,9 13,9 0,0 0,0 34,7 15,2 10,2 0,0 0,0 0,0
2007 33,3 9,6 7,6 0,0 23,6 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 33,1 9,9 7,8 0,0 23,3 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 28,7 13,0 0,0 0,0 24,9 26,4 0,0 6,9 0,0 0,0
1995 32,6 9,1 0,0 0,0 36,2 15,4 0,0 6,7 0,0 0,0
1991 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 52,7
1987 42,7 13,6 0,0 0,0 25,7 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 45,3 15,5 0,0 0,0 21,4 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 44,6 12,4 0,0 0,0 21,6 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 45,9 0,0 0,0 0,0 29,2 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 44,9 0,0 0,0 0,0 30,4 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 48,6 0,0 0,0 0,0 33,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 45,8 0,0 0,0 0,0 33,2 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 46,7 0,0 0,0 0,0 26,8 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 28,4
1951 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 26,6
1947 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 3,7 0,0 0,0 23,5
1945 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 10,7 0,0 0,0 20,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 14,5 11,0 3,4 1,3 53,4 7,6 0,8 3,5 1,2 3,5
2015 27,2 19,4 3,9 0,6 27,1 12,2 1,8 4,1 0,4 3,2
2011 29,0 15,7 6,1 1,9 26,1 14,6 3,9 0,5 0,5 1,9
2007 30,3 11,8 10,0 2,1 22,5 17,4 1,2 1,8 0,4 2,6
2003 28,1 10,1 10,9 5,1 22,4 19,0 1,1 0,0 0,3 2,8
1999 27,0 12,1 8,9 5,0 22,2 21,3 0,9 0,0 0,9 1,6
1995 31,0 10,1 5,9 3,2 30,5 16,2 0,5 0,0 1,4 1,1
1991 34,8 10,9 2,7 5,9 24,8 16,2 0,5 3,9 0,4 0,0
1987 40,2 13,4 4,9 1,1 21,3 17,2 1,3 0,0 0,6 0,1
1983 44,7 13,4 3,7 1,3 17,8 18,1 0,5 0,0 0,2 0,4
1979 43,7 12,3 0,6 1,3 19,7 21,2 0,9 0,0 0,1 0,3
1975 41,4 6,0 1,0 1,4 22,9 25,0 0,9 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 18,3 10,1 8,4 2,8 45,5 7,2 1,4 0,9 3,0 2,5
2017 18,8 15,1 11,2 1,7 38,2 9,1 1,1 1,9 0,8 2,1
2013 28,2 16,0 14,8 1,9 21,2 9,6 3,1 2,5 0,0 2,7
2009 32,0 10,8 22,2 3,0 18,2 11,1 1,3 0,1 0,2 1,1
2005 31,5 9,7 17,8 4,8 16,1 14,9 3,0 0,1 0,2 1,8
2001 22,1 13,1 11,7 7,8 17,6 22,4 1,5 0,0 0,0 3,7
1997 31,9 7,3 9,1 3,4 20,9 22,6 2,5 1,1 0,4 0,8
1993 31,4 6,9 2,8 4,7 34,7 15,3 1,0 1,1 0,2 1,8
1989 39,1 13,1 7,0 4,6 16,9 17,5 0,9 0,7 0,0 0,2
1985 43,4 17,0 2,0 1,3 18,3 16,6 0,9 0,0 0,0 0,5
1981 42,2 18,6 1,6 1,4 18,1 17,0 0,8 0,0 0,3 0,0
1977 44,0 9,4 0,9 0,9 21,2 22,2 0,7 0,0 0,0 0,6
1973 40,0 8,3 1,3 3,0 20,2 25,7 0,7 0,0 0,1 0,6
1969 44,0 5,9 0,0 0,8 25,4 22,2 1,2 0,0 0,0 0,5
1965 45,2 9,0 0,0 2,7 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 25,6
1961 47,7 6,9 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 22,5
1957 46,7 6,7 0,0 0,0 19,6 24,6 1,5 0,0 0,0 0,9
1953 47,2 6,0 0,0 0,0 16,7 26,7 2,4 0,0 0,0 1,0
1949 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 27,0
1945 44,9 7,4 0,0 0,0 13,7 29,4 3,8 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.1 14.9 0 0 49.3 10.4 0 0 0 0
Valgting 20,1 17,6 0,0 0,0 52,4 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned