Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Våler (Østf.)

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 89 10,1 166 9,3 255 9,8 0,0 2 2
H 312 35,4 577 32,2 889 34,2 0,0 7 7
Frp 85 9,6 177 9,9 262 10,1 0,0 2 2
Sp 356 40,4 692 38,7 1 048 40,4 0,0 9 9
KrF 28 3,2 86 4,8 114 4,4 0,0 1 1
Andre (vis) 11 1,2 18 1,0 29 1,1 0,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
445 50,5 858 47,9 1 303 50,2 0,0 11 11
H+Frp+
KrF+V
425 48,2 840 46,9 1 265 48,7 0,0 10 10
Nærmest til å vinne mandat: H (36 stemmer), tape mandat: KrF (32 stemmer)
Fremmøte: 58,6 % Stemmeberettigede: 4 577 Opptalte stemmer: 2 671
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1
20/9 - 15:15 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1
20/9 - 15:15 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1
14/9 - 10:30 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1
14/9 - 10:02 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1
14/9 - 10:02 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1
13/9 - 09:53 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1
13/9 - 09:53 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1
13/9 - 09:53 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1
13/9 - 09:53 9,8 34,2 10,1 0,0 40,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 11,2 (2) 29,9 (6) 7,3 (2) 4,9 (1) 38,0 (8) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 9,3 (2) 39,2 (9) 9,5 (2) 6,3 (1) 19,9 (5) 5,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 10,0 (2) 30,3 (7) 10,8 (2) 0,0 (0) 41,6 (9) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 9,6 (2) 37,2 (9) 10,4 (2) 6,4 (2) 18,7 (4) 6,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,3 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 9,4 (2) 37,7 (9) 9,6 (2) 6,3 (1) 20,4 (5) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,5 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 3 49 27
Høyre 14 4 56 29
KrF 15 2 56 67
Sp 27 4 48 56
Ap 9 3 55 44
Norgesdemokratene 7 2 61 43
Sum 83 18 53 47
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3018).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 137).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 023
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 663
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,4 %
K-2019 61,6 %
F-2019 53,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Reidar Kaabbel, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / MA 5/9-2023 10,0 (2) 30,3 (7) 10,8 (2) 0,0 (0) 41,6 (9) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,7 (0)
InFact / MA 6/9-2019 18,6 (4) 28,0 (6) 8,1 (2) 4,4 (1) 31,9 (7) 7,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,0 (0) 0,0 (0)
InFact / MA 2/9-2015 18,4 (4) 28,9 (6) 15,8 (4) 2,0 (0) 28,3 (6) 3,3 (1) 0,7 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / MA 8/9-2011 20,0 (4) 27,0 (6) 21,2 (5) 2,8 (0) 19,4 (4) 7,4 (2) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / MA 22/6-2011 16,1 (3) 25,8 (6) 25,1 (5) 4,6 (1) 17,6 (4) 7,4 (2) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 11,2 29,9 7,3 4,9 38,0 5,0 0,0 0,0 3,8 0,0
2015 14,7 18,7 11,9 1,9 42,1 6,1 2,3 2,3 0,0 0,0
2011 16,8 25,1 19,2 3,0 26,6 7,1 2,2 0,0 0,0 0,0
2007 17,9 16,7 26,6 3,9 21,1 10,9 2,8 0,0 0,0 0,0
2003 19,8 24,6 20,9 7,8 17,6 7,1 2,2 0,0 0,0 0,0
1999 19,4 39,7 11,2 0,0 18,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 20,0 38,6 9,1 0,0 22,9 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 20,9 29,1 8,6 0,0 22,9 8,8 0,0 0,0 0,0 9,6
1987 25,2 30,7 11,5 6,2 16,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 25,5 30,6 9,5 6,9 18,4 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 0,0 34,0 0,0 0,0 18,7 11,1 0,0 0,0 0,0 36,2
1975 23,1 20,6 0,0 6,0 27,8 13,6 5,4 0,0 0,0 3,6
1971 32,2 14,4 0,0 0,0 30,6 11,7 11,0 0,0 0,0 0,1
1967 33,4 10,1 0,0 0,0 33,0 10,1 13,2 0,0 0,0 0,0
1963 34,2 12,4 0,0 0,0 32,6 10,8 10,0 0,0 0,0 0,0
1959 30,3 11,4 0,0 0,0 34,2 10,9 13,2 0,0 0,0 0,0
1955 33,7 8,6 0,0 0,0 34,4 12,2 11,1 0,0 0,0 0,0
1951 32,1 9,8 0,0 0,0 34,4 12,9 10,8 0,0 0,0 0,0
1947 25,3 0,0 0,0 0,0 31,4 8,3 0,0 0,0 0,0 35,1
1945 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 59,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,3 22,4 9,3 3,7 28,3 4,2 0,9 4,1 3,1 6,7
2015 22,9 21,0 15,0 2,4 22,8 7,0 2,3 2,9 1,5 2,2
2011 23,2 26,6 20,1 2,9 15,0 7,4 2,1 0,6 1,0 1,1
2007 21,2 17,3 27,7 3,8 16,5 8,1 3,1 0,4 0,6 1,5
2003 20,1 19,7 23,3 9,0 14,5 7,6 2,5 0,0 0,9 2,5
1999 19,6 30,6 12,7 4,5 16,9 12,0 1,4 0,0 0,7 1,6
1995 20,9 29,3 10,5 4,2 22,1 10,0 1,0 0,0 0,8 1,3
1991 21,4 27,1 9,0 8,8 22,0 7,8 1,5 0,5 1,9 0,0
1987 24,6 29,2 13,9 4,6 14,8 9,5 1,6 0,0 1,4 0,3
1983 24,7 31,1 11,1 5,1 15,0 9,2 2,6 0,0 0,6 0,5
1979 25,1 33,4 1,9 5,1 19,2 11,3 2,3 0,0 0,3 1,4
1975 23,4 20,8 1,4 6,3 27,2 12,6 4,6 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 20,8 18,6 14,6 4,8 24,8 3,6 2,9 2,3 3,6 3,8
2017 20,7 24,2 21,6 3,7 17,7 4,9 2,0 2,0 1,3 1,9
2013 24,5 26,6 24,8 1,7 9,4 6,4 2,8 1,6 0,7 1,5
2009 27,3 16,2 33,2 2,8 10,7 6,0 2,0 0,2 0,5 1,1
2005 24,7 13,8 32,3 5,9 10,1 6,5 4,5 0,0 0,5 1,8
2001 17,0 24,5 17,0 9,7 10,9 14,4 2,4 0,0 0,3 3,9
1997 30,8 16,3 16,8 3,6 13,8 14,4 2,5 0,1 1,0 0,8
1993 29,7 16,7 8,9 5,4 26,4 7,8 1,9 0,2 0,2 2,7
1989 22,7 24,8 20,3 8,3 12,9 8,3 1,9 0,2 0,0 0,6
1985 28,8 35,8 4,6 3,7 14,5 9,7 1,7 0,0 0,5 0,7
1981 24,8 35,9 6,0 3,2 17,9 8,4 2,5 0,0 0,5 0,9
1977 32,8 24,8 1,6 4,3 22,2 12,0 1,3 0,0 0,1 0,9
1973 26,5 17,4 3,7 6,7 26,7 14,0 2,5 0,0 0,3 2,2
1969 34,1 13,6 0,0 1,6 33,8 11,9 4,4 0,0 0,0 0,5
1965 31,0 17,0 0,0 3,1 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 38,6
1961 33,8 15,4 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 39,9
1957 33,1 13,1 0,0 0,0 33,0 12,6 8,0 0,0 0,0 0,3
1953 37,1 13,4 0,0 0,0 33,0 13,2 2,8 0,0 0,0 0,4
1949 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 52,9
1945 25,8 15,3 0,0 0,0 31,6 19,6 4,4 0,0 0,0 3,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 11.6 30 9.7 6.3 32.9 5.8 0 0 5.8 0
Valgting 11,1 29,8 6,9 4,6 38,9 4,9 0,0 0,0 3,5 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned