Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hvaler

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 568 40,2 542 35,7 1 110 38,1 0,0 8 8
H 223 15,8 232 15,3 455 15,6 0,0 3 3
Frp 227 16,1 247 16,3 474 16,3 0,0 3 3
SV 107 7,6 108 7,1 215 7,4 0,0 2 2
Sp 113 8,0 149 9,8 262 9,0 0,0 2 2
V 30 2,1 38 2,5 68 2,3 0,0 0 0
MDG 47 3,3 70 4,6 117 4,0 0,0 1 1
Andre (vis) 99 7,0 111 7,3 210 7,2 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
835 59,1 869 57,2 1 704 58,5 0,0 13 13
H+Frp+
KrF+V
480 33,9 517 34,0 997 34,2 0,0 6 6
Nærmest til å vinne mandat: Frp (16 stemmer), tape mandat: STYR (7 stemmer)
Fremmøte: 72,5 % Stemmeberettigede: 4 056 Opptalte stemmer: 2 934
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2
20/9 - 15:15 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2
20/9 - 15:15 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2
14/9 - 10:30 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2
14/9 - 10:02 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2
14/9 - 10:02 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2
13/9 - 09:53 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2
13/9 - 09:53 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2
13/9 - 09:53 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2
13/9 - 09:53 38,1 15,6 16,3 7,4 9,0 0,0 2,3 4,0 0,0 7,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 36,0 (7) 8,5 (2) 18,2 (4) 7,2 (2) 13,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,4 (1) 0,0 (0) 11,6 (2)
Poll of polls (brutt ned) 30,1 (7) 11,1 (2) 23,8 (5) 9,3 (2) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,9 (1) 0,0 (0) 10,6 (2)
Siste lokale målings 28,9 (6) 18,4 (4) 23,2 (5) 7,0 (2) 8,3 (2) 0,0 (0) 2,6 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 6,1 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 31,1 (7) 11,6 (2) 25,7 (6) 7,6 (2) 7,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 7,8 (2)
K-snitt september (brutt ned) 30,3 (7) 10,8 (2) 24,1 (5) 9,2 (2) 7,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 11,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 2 64 35
Høyre 22 3 59 41
Venstre 7 2 56 29
Sp 21 3 51 38
Ap 23 2 65 52
SV 12 1 61 75
MDG 10 3 53 30
Hvaler Styrbord 16 0 58 44
Sum 131 16 59 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3011).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 111).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 762
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 767
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 79,3 %
K-2019 70,7 %
F-2019 60,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Mona Vauger, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, H, Frp, MDG, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / FB 26/8-2023 28,9 (6) 18,4 (4) 23,2 (5) 7,0 (2) 8,3 (2) 0,0 (0) 2,6 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 6,1 (1)
Sentio / FB 26/8-2019 41,2 (9) 12,0 (2) 16,9 (4) 7,8 (2) 9,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 6,1 (1)
InFact / FB 12/9-2015 30,6 (7) 31,5 (7) 24,2 (5) 3,2 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 1,6 (0) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / FB 19/8-2015 28,4 (6) 22,0 (5) 27,5 (6) 8,3 (2) 5,5 (1) 0,0 (0) 2,8 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / FB 9/9-2011 32,1 (7) 27,5 (6) 25,6 (5) 7,4 (2) 2,3 (0) 0,7 (0) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 36,0 8,5 18,2 7,2 13,0 0,0 0,0 5,4 0,0 11,6
2015 30,7 22,1 29,2 5,3 5,1 0,0 2,1 5,6 0,0 0,0
2011 28,2 24,7 32,1 6,7 3,3 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0
2007 33,7 21,5 27,4 6,3 4,4 0,0 3,8 0,0 0,0 2,9
2003 31,2 26,2 14,5 11,4 8,6 0,0 3,4 0,0 0,7 4,0
1999 21,8 25,7 13,8 8,4 12,2 0,0 6,2 0,0 0,0 11,9
1995 28,8 34,2 7,7 9,5 9,6 5,9 4,3 0,0 0,0 0,0
1991 33,0 33,2 7,3 12,8 0,0 7,6 5,0 0,0 1,1 0,0
1987 37,9 34,7 0,0 10,3 3,6 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 34,4 35,2 0,0 6,8 4,1 10,0 0,0 0,0 0,0 9,5
1979 31,8 33,5 0,0 4,6 6,8 10,1 0,0 0,0 0,0 13,1
1975 32,8 29,1 0,0 3,2 10,8 10,9 0,0 0,0 0,0 13,2
1971 44,9 35,6 0,0 0,0 0,0 11,0 8,5 0,0 0,0 0,0
1967 49,4 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
1963 45,2 35,6 0,0 0,0 0,0 11,9 7,4 0,0 0,0 0,0
1959 39,7 36,8 0,0 0,0 0,0 14,2 9,3 0,0 0,0 0,0
1955 37,2 33,8 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 12,0
1951 35,6 30,1 0,0 0,0 0,0 21,8 12,6 0,0 0,0 0,0
1947 31,8 33,7 0,0 0,0 0,0 20,1 14,3 0,0 0,0 0,0
1945 33,8 29,8 0,0 0,0 0,0 12,3 14,2 0,0 0,0 9,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 29,6 17,4 12,4 4,8 15,7 2,7 1,1 5,8 3,4 7,1
2015 36,9 21,7 20,1 2,9 3,8 3,4 2,3 6,4 0,9 1,6
2011 35,6 25,3 20,9 4,0 2,7 3,4 3,6 1,1 1,4 2,0
2007 31,1 20,9 27,1 6,2 3,7 3,8 3,0 0,4 1,4 2,7
2003 32,9 22,0 18,3 10,6 5,7 4,9 2,2 0,0 1,7 1,8
1999 26,4 26,4 16,9 7,5 6,9 7,7 3,5 0,0 1,6 3,0
1995 32,0 23,5 13,8 7,9 8,7 7,6 3,1 0,0 1,7 1,7
1991 32,8 26,2 9,4 10,6 6,2 8,2 3,9 0,7 2,0 0,0
1987 34,2 30,2 10,6 6,0 2,6 10,8 3,5 0,0 1,9 0,1
1983 36,7 35,9 5,1 5,2 4,0 10,0 1,9 0,0 0,7 0,3
1979 35,3 37,3 1,3 4,0 6,8 12,0 2,1 0,0 0,5 0,7
1975 37,3 32,7 0,5 3,3 10,7 13,7 1,2 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 28,2 23,1 14,6 6,0 11,6 2,0 2,8 3,1 5,2 3,5
2017 29,4 27,2 20,2 4,5 6,7 2,6 2,6 2,5 2,7 1,7
2013 32,3 28,6 22,5 3,0 1,7 3,6 4,0 2,2 0,8 1,2
2009 37,0 18,3 28,1 5,7 2,3 3,4 2,9 0,1 0,9 1,5
2005 34,1 15,1 28,5 7,5 2,6 4,6 5,0 0,0 1,0 1,6
2001 24,3 24,9 18,9 11,8 2,6 9,8 3,0 0,0 0,5 4,2
1997 33,9 15,5 20,4 5,0 4,9 11,9 5,3 0,1 1,4 1,8
1993 37,9 17,3 9,2 7,4 12,8 8,7 4,8 0,1 0,7 1,1
1989 32,4 25,4 17,2 10,8 2,4 8,8 2,1 0,6 0,0 0,4
1985 38,9 37,9 2,5 4,6 3,0 10,0 1,9 0,0 0,2 1,1
1981 35,1 40,4 4,1 3,7 4,2 9,9 2,1 0,0 0,4 0,2
1977 40,2 31,7 1,3 2,6 8,0 13,9 1,1 0,0 0,2 0,9
1973 34,6 27,4 3,8 5,3 6,9 18,6 1,9 0,0 0,1 1,3
1969 42,7 32,7 0,0 0,7 5,9 11,9 6,0 0,0 0,0 0,1
1965 41,2 34,7 0,0 3,1 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1961 42,2 37,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 8,3
1957 40,2 34,4 0,0 0,0 3,9 16,8 4,2 0,0 0,0 0,4
1953 39,1 32,7 0,0 0,0 3,8 17,3 6,4 0,0 0,0 0,6
1949 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 43,8
1945 32,1 32,6 0,0 0,0 0,6 21,7 9,2 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.9 9.1 21.1 9 10.6 0 0 6.8 0 12.5
Valgting 37,6 8,3 17,1 6,5 14,0 0,0 0,0 4,9 0,0 11,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned