Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Fredrikstad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 4 907 26,0 4 786 22,5 9 693 24,5 0,0 13 13
H 4 738 25,1 4 939 23,2 9 677 24,4 0,0 13 13
Frp 2 534 13,4 3 191 15,0 5 725 14,5 0,0 8 8
SV 1 084 5,8 997 4,7 2 081 5,3 0,0 3 3
Sp 364 1,9 603 2,8 967 2,4 0,0 1 1
KrF 520 2,8 643 3,0 1 163 2,9 0,0 2 2
V 518 2,7 749 3,5 1 267 3,2 0,0 2 2
MDG 879 4,7 918 4,3 1 797 4,5 0,0 2 2
R 757 4,0 799 3,8 1 556 3,9 0,0 2 2
Andre (vis) 2 550 13,5 3 106 14,6 5 656 14,3 0,0 7 7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
7 991 42,4 8 103 38,1 16 094 40,6 0,0 21 21
H+Frp+
KrF+V
8 310 44,1 9 522 44,8 17 832 45,0 0,0 25 25
Nærmest til å vinne mandat: MDG (112 stemmer), tape mandat: KrF (85 stemmer)
Fremmøte: 58,6 % Stemmeberettigede: 68 564 Opptalte stemmer: 40 115
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4
20/9 - 15:15 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4
20/9 - 15:15 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4
14/9 - 10:30 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4
14/9 - 10:02 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4
14/9 - 10:02 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4
13/9 - 09:53 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4
13/9 - 09:53 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4
13/9 - 09:53 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4
13/9 - 09:53 24,5 24,4 14,5 5,3 2,4 2,9 3,2 4,5 3,9 14,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 36,3 (19) 15,3 (8) 12,5 (7) 4,4 (2) 6,6 (3) 3,5 (2) 1,5 (1) 6,9 (4) 5,0 (3) 7,9 (4)
Poll of polls (brutt ned) 30,4 (16) 20,0 (10) 16,3 (9) 5,7 (3) 3,5 (2) 3,7 (2) 2,0 (1) 5,0 (3) 5,0 (3) 7,2 (4)
Siste lokale målings 26,1 (15) 33,0 (18) 12,2 (7) 5,7 (3) 2,9 (2) 3,6 (2) 2,1 (1) 2,1 (1) 6,3 (3) 6,1 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 31,4 (17) 20,8 (12) 17,7 (10) 4,6 (3) 3,7 (2) 2,7 (1) 2,0 (1) 4,1 (2) 4,5 (2) 5,3 (3)
K-snitt september (brutt ned) 30,6 (16) 19,4 (10) 16,6 (9) 5,6 (3) 3,6 (2) 3,7 (2) 2,0 (1) 4,8 (3) 5,8 (3) 7,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 31 5 55 26
Høyre 51 2 54 39
KrF 21 2 49 38
Venstre 41 1 49 44
Sp 43 2 59 40
Ap 55 6 53 51
SV 33 4 51 48
Rødt 59 3 49 59
MDG 38 3 51 42
Pensjonistpartiet 9 1 71 44
Liberalistene 7 3 42 14
Industri- og Næringspartiet 7 0 57 14
Bymiljølista 56 1 49 45
Norgesdemokratene 12 3 58 50
Konservativt 8 1 42 50
Sum 471 37 52 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3004).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 106).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 84 444
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 37 497
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 72,0 %
K-2019 56,9 %
F-2019 52,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 53 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jon-Ivar Nygård, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, H, MDG, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / FB 14/6-2023 26,1 (15) 33,0 (18) 12,2 (7) 5,7 (3) 2,9 (2) 3,6 (2) 2,1 (1) 2,1 (1) 6,3 (3) 6,1 (1)
Norstat / NRK 14/6-2023 22,3 (12) 27,6 (15) 9,6 (5) 5,0 (3) 4,4 (2) 3,5 (2) 4,1 (2) 5,1 (3) 8,4 (4) 9,8 (5)
Sentio / FB 1/11-2022 30,7 (17) 28,0 (15) 12,3 (7) 6,4 (3) 2,0 (1) 3,3 (2) 1,9 (1) 5,8 (3) 6,3 (3) 3,2 (1)
Sentio / FB 17/3-2022 31,4 (17) 23,6 (13) 11,5 (6) 4,4 (2) 4,3 (2) 2,7 (2) 3,7 (2) 3,6 (2) 9,5 (5) 5,3 (2)
Sentio / FB 5/9-2019 34,2 (18) 15,3 (8) 9,5 (5) 5,5 (3) 3,3 (2) 3,1 (2) 1,6 (1) 12,3 (6) 7,9 (4) 8,2 (4)
Sentio / FB 19/8-2019 46,4 (25) 15,7 (8) 10,3 (6) 4,0 (2) 5,6 (3) 4,0 (2) 1,7 (1) 5,3 (3) 2,9 (2) 3,4 (1)
Sentio / FB 29/1-2019 43,1 (23) 21,0 (11) 14,1 (8) 2,9 (2) 3,3 (2) 4,0 (2) 3,5 (2) 2,9 (2) 2,7 (1) 2,5 (0)
Sentio / Ap 9/10-2018 48,8 (27) 15,7 (9) 15,7 (9) 2,5 (1) 2,7 (1) 3,6 (2) 2,5 (1) 2,2 (1) 3,1 (2) 3,0 (0)
InFact / FB 11/9-2015 41,5 (23) 21,3 (12) 15,4 (9) 2,0 (1) 2,6 (1) 4,0 (2) 4,2 (2) 4,2 (2) 1,3 (1) 3,5 (0)
Sentio / Ap 29/8-2015 45,4 (25) 17,5 (9) 10,7 (6) 3,4 (2) 2,4 (1) 4,8 (3) 4,0 (2) 6,3 (3) 1,9 (1) 1,7 (0)
InFact / FB 17/8-2015 38,9 (21) 19,6 (11) 15,7 (8) 2,6 (1) 2,4 (1) 5,2 (3) 4,2 (2) 2,8 (2) 1,4 (1) 7,0 (3)
InFact / FB 13/4-2015 47,5 (26) 19,3 (11) 11,9 (6) 2,6 (1) 1,5 (1) 4,6 (3) 4,6 (3) 3,7 (0) 1,1 (0) 3,1 (2)
Sentio / Ap 19/3-2015 52,3 (29) 22,2 (12) 8,9 (5) 3,7 (2) 0,9 (0) 6,1 (3) 3,0 (2) 0,9 (0) 0,5 (0) 1,3 (0)
Sentio / FB 29/4-2014 43,7 (23) 22,3 (12) 9,9 (5) 2,1 (1) 4,7 (3) 2,7 (1) 5,4 (3) 4,6 (0) 1,5 (1) 3,2 (4)
Sentio / Ap 22/1-2013 45,7 (25) 26,2 (14) 14,2 (8) 2,0 (1) 1,5 (1) 3,6 (2) 2,4 (1) 0,7 (0) 0,6 (0) 3,2 (1)
Sentio / FB 7/9-2011 41,1 (22) 21,7 (11) 16,2 (9) 5,1 (3) 1,2 (0) 4,8 (3) 3,1 (2) 0,0 (0) 0,6 (0) 3,8 (3)
InFact / VG 5/9-2011 44,2 (24) 20,0 (11) 18,9 (10) 4,4 (2) 0,7 (0) 3,2 (2) 2,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,9 (2)
Sentio / NRK 2/9-2011 45,4 (25) 22,3 (12) 18,9 (11) 2,2 (1) 1,1 (0) 4,8 (3) 2,2 (1) 0,0 (0) 0,4 (0) 2,7 (0)
Sentio / FB 13/8-2011 42,0 (23) 23,6 (13) 21,5 (12) 3,0 (2) 1,9 (1) 2,7 (1) 1,3 (0) 0,0 (0) 0,5 (0) 3,7 (1)
Sentio / FB 18/6-2011 37,0 (20) 25,5 (14) 20,6 (11) 3,0 (2) 2,6 (1) 4,1 (2) 2,9 (2) 0,0 (0) 0,8 (0) 3,6 (1)
Sentio / FB 14/9-2010 40,4 (22) 22,6 (12) 17,9 (10) 2,9 (2) 2,5 (1) 4,3 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 1,5 (1) 5,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 36,3 15,3 12,5 4,4 6,6 3,5 1,5 6,9 5,0 7,9
2015 48,3 16,4 13,1 2,6 2,8 4,4 3,1 4,0 1,1 4,2
2011 49,2 20,0 13,9 3,0 1,9 4,3 2,9 0,0 0,7 4,2
2007 32,8 13,2 31,1 4,6 2,2 4,8 3,3 0,0 0,9 7,0
2003 33,1 12,2 18,7 10,8 2,2 5,4 1,9 0,0 0,9 14,7
1999 31,2 16,5 10,6 6,7 2,3 7,9 2,6 0,0 1,0 21,1
1995 32,6 16,3 8,1 4,7 3,6 6,0 2,2 0,0 0,9 25,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 32,8 15,6 9,9 5,1 10,1 3,2 1,4 7,2 4,4 10,5
2015 47,3 18,5 11,9 2,8 3,0 4,8 3,0 4,8 1,3 2,7
2011 49,1 21,7 12,2 3,1 2,3 4,7 2,9 0,7 1,1 2,1
2007 34,6 15,9 28,1 5,4 2,8 5,3 3,2 0,7 1,2 2,9
2003 34,5 14,5 21,1 12,7 3,2 6,6 2,0 0,0 1,2 4,3
1999 31,9 20,5 13,5 8,6 3,7 8,9 3,1 0,0 2,2 7,7
1995 38,2 19,0 13,1 6,4 7,6 8,1 3,1 0,0 1,6 3,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 33,2 18,7 12,8 7,1 9,0 3,1 3,2 3,6 5,3 4,1
2017 35,4 23,7 17,0 5,0 4,7 3,9 2,5 3,2 2,1 2,4
2013 37,6 25,8 18,8 2,5 1,7 5,1 3,7 2,4 0,7 1,9
2009 42,7 15,2 24,7 4,9 2,1 5,3 2,5 0,2 0,8 1,6
2005 36,1 12,1 28,1 8,4 2,3 6,0 4,0 0,1 0,7 2,1
2001 29,4 19,7 17,2 12,2 2,2 11,5 2,6 0,0 0,6 4,6
1997 41,0 12,5 15,7 5,6 4,2 12,7 3,9 0,2 1,6 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.9 14.1 10.9 5.6 4.7 3 1.5 8.1 5.5 8.6
Valgting 35,1 15,8 13,2 3,9 7,5 3,8 1,4 6,4 4,8 7,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned