Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sarpsborg

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 2 825 28,7 4 163 26,4 6 988 27,6 0,0 12 12
H 2 580 26,2 4 106 26,0 6 686 26,4 0,0 11 11
Frp 1 496 15,2 2 490 15,8 3 986 15,8 0,0 7 7
SV 471 4,8 381 2,4 852 3,4 0,0 1 1
Sp 245 2,5 666 4,2 911 3,6 0,0 2 2
KrF 362 3,7 624 4,0 986 3,9 0,0 2 2
V 135 1,4 230 1,5 365 1,4 0,0 0 0
MDG 247 2,5 348 2,2 595 2,4 0,0 1 1
R 383 3,9 547 3,5 930 3,7 0,0 2 2
Andre (vis) 1 113 11,3 1 878 11,9 2 991 11,8 0,0 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 171 42,3 6 105 38,7 10 276 40,7 0,0 18 18
H+Frp+
KrF+V
4 573 46,4 7 450 47,2 12 023 47,5 0,0 20 20
Nærmest til å vinne mandat: SV (57 stemmer), tape mandat: DEMN (18 stemmer)
Fremmøte: 54,4 % Stemmeberettigede: 47 335 Opptalte stemmer: 25 625
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8
20/9 - 15:15 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8
20/9 - 15:15 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8
14/9 - 10:30 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8
14/9 - 10:02 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8
14/9 - 10:02 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8
14/9 - 10:02 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8
13/9 - 09:53 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8
13/9 - 09:53 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8
13/9 - 09:53 27,6 26,4 15,8 3,4 3,6 3,9 1,4 2,4 3,7 11,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 34,5 (15) 9,8 (4) 10,4 (4) 2,4 (1) 10,8 (5) 4,0 (2) 1,2 (0) 4,0 (2) 4,2 (2) 18,8 (8)
Poll of polls (brutt ned) 28,8 (13) 12,9 (6) 13,5 (6) 3,1 (1) 5,6 (3) 4,2 (2) 1,7 (1) 2,9 (1) 4,2 (2) 17,2 (8)
Siste lokale målings 29,0 (13) 22,4 (10) 17,1 (8) 3,4 (2) 4,2 (2) 3,2 (1) 2,7 (1) 3,0 (1) 4,9 (2) 10,1 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,8 (14) 13,4 (7) 14,6 (7) 2,5 (1) 6,0 (3) 3,0 (1) 1,7 (1) 2,3 (1) 3,8 (2) 12,5 (6)
K-snitt september (brutt ned) 29,0 (13) 12,4 (6) 13,7 (6) 3,1 (1) 5,8 (3) 4,2 (2) 1,7 (1) 2,7 (1) 4,9 (2) 18,8 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 6 45 31
Høyre 35 5 51 49
KrF 35 2 55 37
Venstre 16 2 50 38
Sp 29 2 52 41
Ap 49 6 53 47
SV 18 2 57 50
Rødt 27 1 49 52
MDG 15 2 46 33
Sammen For Sarpsborg 15 5 56 40
Pensjonistpartiet 9 1 64 33
Liberalistene 7 4 37 0
Industri- og Næringspartiet 9 3 56 44
Norgesdemokratene 17 5 55 18
Konservativt 7 1 59 57
Sum 304 47 52 41
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3003).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 105).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 59 038
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 25 124
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 69,6 %
K-2019 56,0 %
F-2019 52,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 43 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Sindre Martinsen-Evje, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / SA 9/9-2023 29,0 (13) 22,4 (10) 17,1 (8) 3,4 (2) 4,2 (2) 3,2 (1) 2,7 (1) 3,0 (1) 4,9 (2) 10,1 (3)
InFact / SA 22/8-2023 32,0 (14) 24,7 (11) 15,8 (7) 4,2 (2) 4,8 (2) 4,0 (2) 1,7 (1) 0,8 (0) 2,5 (0) 9,6 (3)
InFact / SA 15/5-2023 32,4 (16) 21,1 (10) 12,6 (6) 1,9 (1) 4,8 (2) 5,0 (2) 1,0 (0) 3,1 (2) 7,2 (3) 10,8 (1)
InFact / SA 10/9-2022 33,8 (15) 22,1 (9) 16,4 (7) 4,7 (2) 3,2 (1) 3,5 (2) 2,0 (1) 1,5 (0) 8,5 (4) 4,3 (2)
Sentio / SA 17/3-2022 38,7 (18) 16,8 (8) 12,1 (5) 4,5 (2) 5,9 (3) 2,5 (1) 1,3 (0) 1,9 (1) 6,2 (3) 10,0 (2)
Sentio / SA 2/9-2019 41,5 (18) 10,9 (5) 7,5 (3) 2,4 (1) 9,5 (4) 5,7 (3) 1,3 (0) 3,8 (2) 3,4 (1) 13,8 (6)
Sentio / SA 15/6-2019 37,6 (18) 16,3 (8) 8,8 (4) 1,3 (0) 7,8 (4) 3,5 (2) 0,6 (0) 4,3 (2) 1,8 (1) 18,0 (4)
Sentio / SA 12/3-2019 38,8 (18) 17,7 (8) 9,3 (4) 2,9 (1) 9,2 (4) 3,2 (1) 0,0 (0) 1,7 (1) 3,9 (2) 14,9 (6)
Sentio / Ap 20/10-2018 44,9 (21) 18,5 (8) 13,0 (6) 1,0 (0) 5,5 (3) 6,1 (3) 0,7 (0) 1,6 (1) 2,7 (1) 6,1 (0)
InFact / VG 11/9-2015 42,6 (18) 18,9 (8) 16,3 (7) 2,0 (1) 2,6 (1) 4,4 (2) 2,0 (1) 4,5 (2) 1,8 (1) 5,0 (2)
InFact / SA 9/9-2015 42,8 (18) 18,6 (8) 15,3 (7) 1,8 (1) 3,5 (2) 5,3 (2) 3,1 (1) 3,6 (2) 1,6 (0) 4,4 (2)
InFact / SA 25/8-2015 44,9 (20) 17,0 (7) 18,8 (8) 2,9 (1) 3,4 (2) 4,4 (2) 1,7 (1) 2,5 (1) 1,0 (0) 3,6 (1)
InFact / SA 7/4-2015 53,0 (23) 18,7 (8) 11,8 (5) 2,1 (1) 2,4 (1) 4,5 (2) 3,3 (1) 2,4 (0) 0,0 (0) 1,9 (2)
Sentio / SA / NRK 6/9-2011 45,0 (20) 18,9 (8) 19,2 (9) 2,1 (1) 3,2 (1) 5,7 (3) 2,7 (1) 0,0 (0) 0,2 (0) 3,1 (0)
Opinion / SA 30/4-2011 44,0 (20) 19,0 (8) 16,7 (7) 2,3 (1) 3,7 (2) 4,5 (2) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 34,5 9,8 10,4 2,4 10,8 4,0 1,2 4,0 4,2 18,8
2015 50,5 15,8 12,9 1,8 3,7 5,5 1,7 3,2 1,0 3,9
2011 48,1 20,6 14,0 2,1 3,2 5,8 2,7 0,0 0,5 2,9
2007 48,7 11,3 19,5 3,2 3,7 6,7 2,5 0,0 0,6 3,7
2003 46,9 10,8 18,4 7,3 4,0 6,5 0,9 0,0 0,3 4,9
1999 43,9 16,3 12,8 5,1 4,3 9,8 1,5 0,0 0,6 5,7
1995 32,9 12,4 13,9 4,3 6,7 8,9 2,4 0,0 0,0 18,5
1991 45,1 15,6 6,9 12,6 8,1 9,0 2,1 0,0 0,6 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 32,0 12,6 10,3 2,9 15,8 3,8 1,2 4,8 3,9 12,7
2015 47,2 17,3 13,1 1,9 3,9 5,9 1,7 3,6 1,0 4,3
2011 47,9 20,5 13,8 2,3 3,4 6,1 2,4 0,4 0,6 2,7
2007 43,8 13,1 20,6 4,1 4,1 7,2 2,3 0,3 0,8 3,6
2003 42,1 11,5 19,8 8,9 4,3 7,2 1,0 0,0 0,7 4,5
1999 37,3 18,7 13,1 5,9 4,4 10,3 1,6 0,0 0,9 7,9
1995 32,9 11,6 14,7 3,9 7,4 8,6 2,4 0,0 1,2 17,2
1991 48,0 13,4 7,8 10,6 7,7 8,0 1,7 0,4 2,3 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 35,4 16,4 14,2 5,3 12,5 3,5 2,0 2,2 4,0 4,6
2017 37,3 22,0 18,6 3,5 6,8 4,1 1,7 1,7 1,5 2,8
2013 39,4 22,9 20,3 1,7 2,8 5,3 2,8 1,4 0,5 2,7
2009 44,4 12,1 27,1 3,4 3,2 5,7 1,8 0,2 0,4 1,6
2005 42,6 9,8 26,1 6,1 3,4 6,9 2,9 0,1 0,4 1,8
2001 33,5 17,0 17,3 10,5 3,3 12,7 2,0 0,0 0,4 3,3
1997 44,8 10,1 15,8 4,5 5,1 13,2 3,1 0,2 1,5 1,8
1993 47,6 11,0 7,7 6,8 11,7 8,4 2,4 0,1 0,5 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.6 10.6 9.1 3.2 8.5 3.7 1.1 4.3 5 19
Valgting 33,9 9,6 10,7 2,2 11,4 4,1 1,3 3,9 4,0 18,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned