Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Moss

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 2 776 25,7 2 969 22,1 5 745 24,0 0,0 12 12
H 2 934 27,1 3 393 25,3 6 327 26,4 0,0 13 13
Frp 1 367 12,6 1 850 13,8 3 217 13,4 0,0 7 7
SV 633 5,8 694 5,2 1 327 5,5 0,0 3 3
Sp 224 2,1 367 2,7 591 2,5 0,0 1 1
KrF 201 1,9 300 2,2 501 2,1 0,0 1 1
V 369 3,4 544 4,1 913 3,8 0,0 2 2
MDG 399 3,7 480 3,6 879 3,7 0,0 2 2
R 587 5,4 658 4,9 1 245 5,2 0,0 3 3
Andre (vis) 1 331 12,3 1 856 13,8 3 187 13,3 0,0 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 619 42,7 5 168 38,5 9 787 40,9 0,0 21 21
H+Frp+
KrF+V
4 871 45,0 6 087 45,4 10 958 45,7 0,0 23 23
Nærmest til å vinne mandat: NYKURS (23 stemmer), tape mandat: R (24 stemmer)
Fremmøte: 58,8 % Stemmeberettigede: 41 433 Opptalte stemmer: 24 239
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2
20/9 - 15:15 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2
20/9 - 15:15 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2
14/9 - 10:30 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2
14/9 - 10:30 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2
14/9 - 10:02 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2
14/9 - 10:02 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2
13/9 - 09:53 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2
13/9 - 09:53 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2
13/9 - 09:53 24,0 26,4 13,4 5,5 2,5 2,1 3,8 3,7 5,2 13,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 27,6 (14) 19,0 (9) 8,7 (4) 6,0 (3) 7,2 (4) 2,4 (1) 4,6 (2) 5,9 (3) 7,0 (4) 11,5 (5)
Poll of polls (brutt ned) 23,1 (11) 24,9 (12) 11,4 (6) 7,7 (4) 3,8 (2) 2,5 (1) 6,2 (3) 4,2 (2) 7,1 (3) 10,5 (5)
Siste lokale målings 23,3 (12) 27,1 (13) 13,1 (6) 7,2 (4) 2,3 (1) 2,0 (1) 3,4 (2) 4,2 (2) 5,1 (3) 12,2 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,9 (12) 25,9 (13) 12,3 (6) 6,3 (3) 4,0 (2) 1,8 (1) 6,3 (3) 3,5 (2) 6,3 (3) 7,7 (4)
K-snitt september (brutt ned) 23,2 (11) 24,1 (11) 11,6 (6) 7,6 (4) 3,9 (2) 2,6 (1) 6,3 (3) 4,1 (2) 8,1 (4) 11,5 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 6 51 33
Høyre 51 1 54 37
KrF 21 3 56 48
Venstre 24 2 53 42
Sp 20 1 60 50
Ap 52 6 50 50
SV 22 4 51 50
Rødt 42 6 54 52
MDG 20 4 51 45
Pensjonistpartiet 8 2 68 50
Liberalistene 7 5 37 14
Industri- og Næringspartiet 8 2 54 13
Ny Kurs 24 6 58 42
Norgesdemokratene 9 4 59 44
NOREXIT 11 4 61 45
Sum 343 56 54 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3002).
1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Moss og Rygge kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 51 240
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 23 864
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 74,6 %
K-2019 60,7 %
F-2019 55,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 49 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Hanne Tollerud, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, KrF, MDG, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / MA 2/9-2023 23,3 (12) 27,1 (13) 13,1 (6) 7,2 (4) 2,3 (1) 2,0 (1) 3,4 (2) 4,2 (2) 5,1 (3) 12,2 (5)
InFact / MA 13/6-2023 23,7 (12) 32,0 (16) 11,2 (6) 6,7 (3) 2,5 (1) 1,7 (1) 5,6 (3) 2,7 (1) 7,3 (4) 6,7 (2)
Sentio / MA 19/9-2022 24,5 (12) 23,4 (12) 13,1 (6) 6,9 (3) 2,2 (1) 1,5 (1) 5,2 (3) 5,9 (3) 9,3 (5) 8,1 (3)
Sentio / MA 11/2-2022 25,5 (12) 25,7 (13) 7,2 (4) 8,6 (4) 3,5 (2) 1,6 (1) 7,7 (4) 4,2 (2) 9,4 (5) 6,9 (2)
InFact / MA 5/9-2019 24,5 (12) 16,3 (8) 10,3 (5) 6,9 (4) 5,9 (3) 2,4 (1) 4,9 (2) 4,9 (2) 7,4 (4) 16,5 (8)
InFact / MA 21/8-2019 22,9 (11) 19,0 (9) 9,0 (5) 6,4 (3) 6,8 (3) 1,4 (1) 3,9 (2) 5,8 (3) 8,2 (4) 16,7 (8)
InFact / MA 9/8-2019 25,8 (13) 20,3 (10) 8,9 (4) 5,8 (3) 6,0 (3) 2,2 (1) 2,6 (1) 6,8 (3) 7,7 (4) 14,1 (7)
InFact / MA 20/6-2019 30,8 (15) 20,9 (10) 10,5 (5) 5,1 (3) 5,8 (3) 1,7 (1) 2,9 (1) 4,2 (2) 7,5 (4) 10,6 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 27,6 19,0 8,7 6,0 7,2 2,4 4,6 5,9 7,0 11,5
2015 39,3 25,8 11,8 3,6 1,6 3,0 4,8 4,8 4,6 0,7
2011 33,7 34,2 12,8 3,9 0,9 3,4 6,2 0,6 2,3 2,0
2007 36,3 20,4 23,1 5,9 1,1 3,3 4,6 0,0 2,4 2,8
2003 28,8 19,7 23,9 14,7 1,3 4,0 2,0 0,0 2,1 3,7
1999 31,4 25,9 16,9 7,1 2,2 8,0 2,5 0,0 3,6 2,5
1995 32,7 27,1 14,8 5,7 2,7 5,5 3,7 0,0 2,8 4,9
1991 34,6 29,4 9,3 12,8 3,4 5,1 3,1 0,8 1,5 0,0
1987 38,1 31,0 12,8 5,5 2,4 4,3 4,0 0,0 1,6 0,3
1983 40,7 33,4 8,1 4,6 2,3 4,7 3,0 0,0 2,0 1,2
1979 41,6 37,2 1,1 3,2 3,5 6,0 3,3 0,0 1,5 2,6
1975 43,7 32,1 0,7 5,0 5,9 7,6 0,0 0,0 0,9 4,1
1971 46,1 25,0 0,0 5,3 7,1 7,5 4,3 0,0 0,0 4,8
1967 50,5 28,0 0,0 6,5 3,8 5,9 4,3 0,0 0,0 1,0
1963 54,7 28,3 0,0 2,3 3,9 5,0 3,0 0,0 0,0 2,8
1959 51,6 23,3 0,0 0,0 0,0 6,9 4,1 0,0 0,0 14,2
1955 53,7 20,3 0,0 0,0 0,0 8,6 4,6 0,0 0,0 12,8
1951 54,2 19,2 0,0 0,0 0,0 9,4 3,6 0,0 0,0 13,6
1947 48,1 20,5 0,0 0,0 3,5 10,6 5,5 0,0 0,0 11,7
1945 49,3 13,1 0,0 0,0 0,0 12,7 4,9 0,0 0,0 20,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 27,7 20,9 8,8 6,0 10,2 2,3 4,0 7,3 6,1 6,6
2015 38,8 25,3 11,6 3,9 2,2 3,1 3,7 5,4 3,5 2,5
2011 34,7 32,4 13,6 4,0 1,6 3,3 4,9 0,9 2,3 2,1
2007 34,1 21,2 22,6 6,4 1,9 3,5 4,6 0,5 2,3 2,8
2003 28,9 18,9 23,9 14,6 2,1 3,9 1,9 0,0 2,5 3,3
1999 31,0 26,0 16,0 8,9 2,4 7,1 2,3 0,0 3,0 3,4
1995 33,9 26,3 14,1 4,8 4,2 5,3 3,1 0,0 3,2 5,2
1991 34,8 28,8 8,8 11,2 5,5 4,2 2,7 1,1 2,9 0,0
1987 37,5 30,5 13,5 4,6 2,6 4,1 3,5 0,0 2,7 1,0
1983 40,2 32,8 8,8 4,7 2,6 4,5 3,2 0,0 1,8 1,4
1979 41,7 37,2 1,5 3,3 3,6 5,9 3,1 0,0 1,3 2,3
1975 44,1 31,7 1,1 5,0 5,6 7,3 1,2 0,0 0,0 3,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 30,4 23,1 11,0 7,9 8,5 1,9 4,4 3,8 5,4 3,5
2017 32,1 26,3 15,8 5,7 4,7 2,6 3,6 3,4 3,9 1,9
2013 33,8 29,2 19,3 3,5 1,4 3,6 4,3 2,6 1,2 1,2
2009 37,8 19,6 26,8 5,8 1,7 2,9 3,0 0,3 1,0 1,1
2005 35,1 16,2 26,5 8,8 1,9 4,1 4,7 0,1 0,9 1,7
2001 25,9 25,7 16,9 14,2 1,7 8,7 2,4 0,0 0,9 3,6
1997 40,7 17,9 16,8 5,2 3,4 8,6 2,6 0,2 2,3 2,1
1993 43,5 20,4 8,1 6,3 7,6 4,3 2,6 0,2 1,0 6,1
1989 35,1 26,1 17,0 10,8 2,8 4,3 2,0 0,4 0,0 1,6
1985 41,2 37,3 4,1 5,3 2,8 4,7 2,0 0,0 0,8 1,8
1981 40,2 37,7 5,5 3,8 3,1 4,9 2,9 0,0 1,0 0,9
1977 48,4 31,5 1,4 3,5 4,5 6,8 1,3 0,0 0,8 1,8
1973 40,8 27,1 4,2 11,8 4,8 7,2 0,9 0,0 0,8 2,3
1969 52,3 25,9 0,0 3,7 6,4 6,4 4,2 0,0 0,0 1,1
1965 49,2 28,8 0,0 7,6 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 9,3
1961 56,8 28,1 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 9,3
1957 57,2 24,8 0,0 0,0 3,4 6,9 3,6 0,0 0,0 4,1
1953 55,6 22,8 0,0 0,0 4,2 7,9 3,6 0,0 0,0 5,9
1949 55,0 20,6 0,0 0,0 0,0 7,8 2,4 0,0 0,0 14,2
1945 48,5 19,8 0,0 0,0 3,4 9,4 3,7 0,0 0,0 15,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27 19.3 8.8 6.2 6.1 2.1 3.5 7.3 7.9 12.8
Valgting 27,8 18,9 8,7 5,9 7,6 2,5 5,0 5,4 6,8 11,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned