Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lunner

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 380 36,5 1 338 36,5 1 718 37,2 -4,3 37,2 10 0
H 148 14,2 551 15,0 699 15,1 -6,0 15,1 4 -1
Frp 89 8,5 294 8,0 383 8,3 -1,0 8,3 2 0
SV 66 6,3 155 4,2 221 4,8 1,5 4,8 1 0
Sp 215 20,7 810 22,1 1 025 22,2 12,0 22,2 6 3
V 25 2,4 98 2,7 123 2,7 -0,6 2,7 0 -1
MDG 80 7,7 164 4,5 244 5,3 0,2 5,3 1 0
R 38 3,7 170 4,6 208 4,5 1,2 4,5 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
779 74,8 2 637 71,9 3 416 74,0 10,6 74,0 19 3
H+Frp+
KrF+V
262 25,2 943 25,7 1 205 26,1 -7,6 26,1 6 -2
Nærmest til å vinne mandat: V (4 stemmer), tape mandat: Ap (49 stemmer)
Fremmøte: 66,4 % Stemmeberettigede: 7 135 Opptalte stemmer: 4 708
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 37,2 15,1 8,3 4,8 22,2 0,0 2,7 5,3 4,5 0,0
14:25 37,2 15,1 8,3 4,8 22,2 0,0 2,7 5,3 4,5 0,0
17:08 37,2 15,1 8,3 4,8 22,2 0,0 2,7 5,3 4,5 0,0
17:08 37,2 15,1 8,3 4,8 22,2 0,0 2,7 5,3 4,5 0,0
11:11 37,3 15,1 8,4 4,7 22,2 0,0 2,6 5,1 4,5 0,0
04:52 37,3 15,1 8,4 4,7 22,2 0,0 2,6 5,1 4,5 0,0
04:52 37,3 15,1 8,4 4,7 22,2 0,0 2,6 5,1 4,5 0,0
04:52 37,3 15,1 8,4 4,7 22,2 0,0 2,6 5,1 4,5 0,0
00:16 37,3 15,1 8,4 4,7 22,2 0,0 2,6 5,1 4,5 0,0
23:35 33,4 13,2 8,5 5,1 28,2 0,0 2,4 5,8 3,4 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,4 (10) 21,2 (5) 9,3 (2) 3,3 (1) 10,2 (3) 3,0 (1) 3,3 (1) 5,0 (1) 3,3 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,5 (8) 18,3 (5) 8,0 (2) 5,2 (1) 17,4 (5) 2,2 (0) 2,4 (0) 8,7 (2) 6,8 (2) 0,0 (0)
Siste lokale målings 34,8 (9) 21,8 (5) 7,1 (2) 6,9 (2) 17,3 (4) 0,0 (0) 0,8 (0) 6,0 (2) 5,3 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,5 (7) 19,2 (5) 8,0 (2) 6,7 (2) 17,7 (5) 2,2 (0) 2,0 (0) 10,3 (3) 5,8 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,6 (8) 18,0 (5) 7,3 (2) 5,5 (1) 18,3 (5) 2,2 (0) 2,1 (0) 9,0 (2) 6,4 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 63,2 (16) 68,6 (18) 70,3 (18) 69,0 (18) 69,8 (18) R, SV, Ap, Sp, MDG
Borgerlige 36,8 (9) 30,9 (7) 29,7 (7) 31,4 (7) 29,6 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 63,2 (16) 68,6 (18) 70,3 (18) 69,0 (18) 69,8 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 16,5 (5) 22,0 (5) 18,1 (4) 21,9 (5) 22,6 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,4 (10) 21,2 (5) 9,3 (2) 3,3 (1) 10,2 (3) 3,0 (1) 3,3 (1) 5,0 (1) 3,3 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 60 20
Høyre 17 2 39 41
Venstre 13 3 52 54
Sp 14 2 45 57
Ap 25 4 50 48
SV 13 3 52 69
Rødt 7 2 45 57
MDG 7 2 49 29
Sum 106 20 49 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 50 10
Høyre 19 4 42 42
KrF 7 2 49 71
Venstre 16 2 50 38
Sp 13 1 49 46
Ap 27 4 52 48
SV 13 3 49 62
Rødt 8 1 39 50
Miljøpartiet De Grønne 7 2 43 43
Sum 120 23 48 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 6 46 14
Høyre 21 2 45 33
Venstre 25 2 50 48
Sp 14 2 53 29
Ap 17 4 52 47
SV 15 2 42 60
Miljøpartiet De Grønne 7 2 50 29
Sum 106 20 49 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 533).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 8 882
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 361
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,1 %
F-2015 56,9 %
K-2015 62,7 %
S-2013 81,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Harald Tyrdal, Ap (2011-)
Anders Larmerud, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, Sp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Hadeland 30/8-2019 34,8 (9) 21,8 (5) 7,1 (2) 6,9 (2) 17,3 (4) 0,0 (0) 0,8 (0) 6,0 (2) 5,3 (1) 0,0 (0)
Sentio / Hadeland 4/12-2018 41,3 (11) 21,7 (6) 9,6 (2) 3,5 (1) 13,4 (3) 2,1 (0) 2,9 (1) 1,3 (0) 4,2 (1) 0,0 (0)
InFact / Hadeland 8/9-2015 37,0 (10) 19,4 (5) 15,2 (4) 5,1 (1) 7,8 (2) 2,4 (0) 5,4 (1) 5,1 (1) 2,7 (1) 0,0 (0)
Opinion / Hadeland 7/9-2011 42,0 (10) 32,0 (8) 9,0 (2) 5,0 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 7,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,4 21,2 9,3 3,3 10,2 3,0 3,3 5,0 3,3 0,0
2011 39,2 33,9 8,2 3,4 7,0 0,0 5,8 2,4 0,0 0,0
2007 30,6 22,2 17,5 7,0 8,2 6,4 8,1 0,0 0,0 0,0
2003 28,6 14,4 14,5 18,1 10,4 6,4 6,0 0,0 1,5 0,0
1999 36,9 22,4 0,0 12,8 14,5 8,2 5,2 0,0 0,0 0,0
1995 45,2 19,7 0,0 8,4 16,8 5,3 4,5 0,0 0,0 0,0
1991 37,1 16,2 4,9 15,8 17,2 5,5 3,3 0,0 0,0 0,0
1987 48,5 14,3 10,9 7,0 10,5 5,2 3,0 0,0 0,6 0,0
1983 57,4 17,8 0,0 4,9 14,2 4,9 0,0 0,0 0,8 0,0
1979 51,0 18,7 0,0 4,8 17,7 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 53,2 10,1 0,0 6,6 21,4 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 53,5 6,2 0,0 8,5 20,5 5,8 5,5 0,0 0,0 0,0
1967 55,3 5,7 0,0 6,7 22,2 5,2 5,0 0,0 0,0 0,0
1963 62,9 7,1 0,0 0,0 24,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 56,4 6,0 0,0 0,0 26,5 5,9 0,0 0,0 0,0 5,1
1955 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5
1951 47,5 0,0 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
1947 39,3 0,0 0,0 0,0 29,5 7,3 0,0 0,0 0,0 23,9
1945 47,9 0,0 0,0 0,0 26,6 11,3 0,0 0,0 0,0 14,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,8 22,1 9,7 3,3 10,2 3,4 3,2 5,5 2,2 1,5
2011 38,1 29,0 9,5 3,9 7,5 3,7 4,7 2,1 0,6 0,9
2007 32,0 19,5 17,8 7,2 9,0 5,6 6,0 0,4 0,9 1,6
2003 31,9 14,0 15,5 15,9 12,2 5,3 3,1 0,4 0,7 1,0
1999 35,4 16,8 10,1 10,3 12,3 8,2 4,1 0,5 1,1 1,2
1995 41,6 15,4 9,9 7,8 15,4 5,7 2,7 0,3 0,8 0,4
1991 38,4 15,8 5,0 15,1 16,7 6,1 2,4 0,0 0,6 0,0
1987 46,5 14,7 11,9 6,4 10,9 5,5 3,0 0,0 0,7 0,5
1983 54,7 16,0 4,8 4,1 13,1 4,9 1,5 0,0 0,6 0,4
1979 50,1 18,5 1,8 3,6 15,7 6,7 2,9 0,0 0,0 0,7
1975 51,6 9,7 1,2 6,2 19,6 8,9 1,7 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,3 21,4 16,8 4,3 12,2 2,7 3,6 2,5 2,5 1,7
2013 36,2 24,2 17,7 3,1 6,2 4,0 3,7 3,2 0,7 1,0
2009 41,5 15,4 23,0 5,0 7,2 3,7 2,7 0,3 0,5 0,8
2005 39,0 11,8 21,2 8,8 7,6 5,0 4,9 0,1 0,7 0,9
2001 31,7 16,9 13,7 13,4 7,6 10,9 2,6 0,1 0,7 2,2
1997 43,6 10,0 13,7 7,5 10,0 11,3 2,3 0,2 0,6 0,8
1993 47,3 11,0 4,4 8,7 18,8 5,6 1,9 0,1 0,3 1,9
1989 44,0 15,6 12,0 10,7 10,1 5,5 1,5 0,3 0,0 0,3
1985 52,6 22,8 2,6 4,3 10,0 5,7 1,5 0,0 0,3 0,2
1981 50,0 20,3 4,3 4,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,4 14,2
1977 54,1 14,0 0,9 3,8 16,1 7,7 2,0 0,0 0,6 0,8
1973 45,1 9,0 2,5 13,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,5 23,2
1969 56,8 7,6 0,0 3,5 21,0 5,5 4,7 0,0 0,0 0,9
1965 55,4 10,2 0,0 6,0 20,7 4,4 2,2 0,0 0,0 1,2
1961 58,4 7,2 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 27,7
1957 56,1 9,2 0,0 0,0 23,0 7,1 0,8 0,0 0,0 3,9
1953 54,2 8,1 0,0 0,0 23,6 6,3 1,6 0,0 0,0 6,2
1949 51,1 0,0 0,0 0,0 29,9 7,3 3,8 0,0 0,0 7,9
1945 46,4 3,1 0,0 0,0 28,0 0,0 5,1 0,0 0,0 17,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41.3 18.8 9.4 4.8 8.9 4.1 3.7 5.4 3.6 0
Valgting 41,5 21,6 9,3 3,0 10,5 2,7 3,2 5,0 3,2 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned