Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Jevnaker

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 430 45,2 1 068 42,3 1 498 43,6 0,6 43,6 9 1
H 102 10,7 313 12,4 415 12,1 -4,1 12,1 2 -1
Frp 114 12,0 257 10,2 371 10,8 0,6 10,8 2 0
SV 85 8,9 313 12,4 398 11,6 -4,3 11,6 2 -1
Sp 171 18,0 410 16,3 581 16,9 7,2 16,9 3 1
MDG 50 5,3 119 4,7 169 4,9 0,0 4,9 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
736 77,3 1 910 75,7 2 646 77,0 3,5 77,0 15 1
H+Frp+
KrF+V
216 22,7 570 22,6 786 22,9 -3,5 22,9 4 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (26 stemmer), tape mandat: MDG (53 stemmer)
Fremmøte: 64,0 % Stemmeberettigede: 5 456 Opptalte stemmer: 3 474
Oppdatert: 13/9 kl 13:11:53 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
13:11 43,6 12,1 10,8 11,6 16,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
14:25 43,6 12,1 10,8 11,6 16,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
14:25 43,6 12,1 10,8 11,6 16,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
18:31 43,6 12,1 10,8 11,6 16,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
09:43 43,6 12,1 10,8 11,6 17,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
09:43 43,6 12,1 10,8 11,6 17,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
23:31 43,6 12,1 10,8 11,6 17,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
22:57 43,6 12,1 10,8 11,6 17,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
22:57 43,6 12,1 10,8 11,6 17,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
14:53 45,2 10,5 12,0 8,8 18,4 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,1 (8) 16,1 (3) 10,2 (2) 15,9 (3) 9,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 31,7 (6) 14,0 (2) 8,7 (2) 25,4 (4) 16,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 42,6 (8) 11,3 (2) 10,3 (2) 11,6 (2) 15,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,6 (5) 14,6 (2) 8,7 (1) 32,5 (6) 16,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,8 (6) 13,7 (2) 7,9 (1) 26,9 (5) 17,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 95,1 (18) 96,4 (17) 91,4 (17) 102,3 (17) 97,7 (17) R, SV, Ap, Sp, H, Frp
Borgerlige 26,3 (5) 22,7 (4) 21,6 (4) 23,3 (3) 21,6 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 73,7 (14) 82,2 (15) 78,4 (15) 89,1 (16) 84,9 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 9,7 (2) 16,6 (3) 15,6 (3) 16,9 (3) 17,4 (3) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,1 (8) 16,1 (3) 10,2 (2) 15,9 (3) 9,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 0 50 29
Høyre 12 3 54 42
Sp 8 4 51 13
Ap 19 4 46 47
SV 12 4 53 58
MDG 10 2 49 50
Sum 68 17 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 45 20
Høyre 12 2 45 42
Sp 9 2 50 44
Ap 19 4 44 47
SV 14 0 49 50
Miljøpartiet De Grønne 10 4 48 50
Sum 74 16 46 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 4 40 25
Høyre 14 3 49 64
Sp 8 3 53 38
Ap 21 4 47 52
SV 14 4 49 43
Sum 65 18 48 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 532).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 508
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 233
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,9 %
F-2015 55,5 %
K-2015 62,0 %
S-2013 78,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Lars Magnussen, Ap (2015-)
Hilde Brørby Fivelsdal, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / RB 29/8-2019 42,6 (8) 11,3 (2) 10,3 (2) 11,6 (2) 15,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / RB 3/4-2019 46,7 (9) 12,6 (3) 9,5 (2) 9,5 (2) 11,9 (2) 0,2 (0) 1,3 (0) 2,4 (0) 4,3 (1) 0,5 (0)
Sentio / Hadeland 16/12-2018 42,5 (9) 16,2 (3) 7,3 (1) 13,5 (3) 15,5 (3) 0,0 (0) 0,8 (0) 3,0 (0) 1,3 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 4/9-2015 40,9 (8) 17,7 (3) 15,2 (3) 13,4 (2) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / Hadeland 7/9-2011 50,0 (9) 24,0 (5) 12,0 (2) 7,0 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,1 16,1 10,2 15,9 9,7 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
2011 51,7 23,6 10,8 8,1 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 56,5 15,1 14,4 7,4 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 37,2 21,8 14,1 17,1 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 32,7 20,2 11,5 10,2 20,6 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 48,1 23,6 0,0 11,1 11,2 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 47,1 15,0 5,1 19,9 8,7 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 54,0 22,8 0,0 11,8 5,7 4,1 0,0 0,0 0,0 1,7
1983 62,1 18,0 0,0 0,0 6,7 3,9 0,0 0,0 0,6 8,7
1979 50,1 20,6 0,0 0,0 7,7 7,5 0,0 0,0 0,0 14,1
1975 58,4 11,1 0,0 13,0 8,3 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 59,0 8,4 0,0 0,0 9,4 6,9 0,0 0,0 0,0 16,4
1967 56,0 11,7 0,0 5,9 7,6 5,6 0,0 0,0 0,0 13,2
1963 64,6 11,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
1959 55,4 10,1 0,0 0,0 8,1 6,1 0,0 0,0 0,0 20,2
1955 49,9 5,7 0,0 0,0 25,9 5,5 0,0 0,0 0,0 13,0
1951 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 45,0
1947 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 49,8
1945 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 45,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,3 18,2 10,8 7,2 8,7 1,3 1,6 4,9 1,1 1,8
2011 45,6 23,1 11,6 6,9 5,5 1,7 1,7 1,0 0,9 2,0
2007 47,7 15,1 16,0 8,5 6,2 2,2 1,7 0,6 0,7 1,4
2003 38,3 16,5 16,7 15,2 7,5 2,3 0,9 0,4 0,8 1,6
1999 37,1 19,3 13,7 9,3 11,4 4,5 1,2 0,6 1,2 1,5
1995 46,5 18,0 8,9 8,9 10,3 4,8 0,8 0,6 0,6 0,5
1991 47,8 14,6 6,0 16,9 9,0 4,2 1,3 0,0 0,2 0,0
1987 52,7 19,6 7,1 8,3 4,9 4,0 1,4 0,0 0,4 1,7
1983 59,9 18,4 3,0 6,5 5,8 3,4 1,2 0,0 0,4 1,4
1979 52,6 19,1 1,3 8,7 7,3 6,2 1,5 0,0 0,0 3,3
1975 58,4 10,3 0,7 12,2 8,2 8,2 0,9 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,1 21,5 16,2 5,5 12,7 1,4 2,1 2,0 1,6 2,0
2013 40,6 24,3 19,6 3,4 4,4 1,9 2,0 2,2 0,6 1,0
2009 46,4 13,3 24,6 5,1 5,5 1,9 1,7 0,4 0,6 0,6
2005 44,5 10,6 23,2 8,7 5,8 2,5 2,9 0,1 0,5 1,1
2001 33,6 19,0 16,5 14,7 4,5 7,0 1,5 0,2 0,7 2,3
1997 46,3 13,2 15,4 7,7 5,8 7,8 1,5 0,2 0,7 1,3
1993 53,6 12,6 4,3 10,9 13,4 2,9 0,8 0,1 0,3 1,0
1989 49,4 17,9 11,3 11,4 4,7 3,8 0,8 0,2 0,0 0,5
1985 61,1 21,3 1,8 5,5 4,5 3,5 1,0 0,0 0,3 0,8
1981 58,6 19,3 2,7 5,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,5 8,3
1977 63,4 12,5 0,8 5,6 7,3 6,4 0,9 0,0 0,4 2,8
1973 52,4 8,1 3,4 18,6 0,0 6,0 0,0 0,0 0,6 10,9
1969 64,6 9,3 0,0 4,0 9,3 4,5 2,3 0,0 0,0 5,9
1965 62,2 11,6 0,0 6,9 7,7 2,7 1,6 0,0 0,0 7,2
1961 61,4 8,5 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 24,0
1957 61,3 9,6 0,0 0,0 7,5 5,9 0,9 0,0 0,0 14,8
1953 54,2 9,4 0,0 0,0 8,6 7,3 0,5 0,0 0,0 20,0
1949 51,0 0,0 0,0 0,0 13,6 9,5 2,3 0,0 0,0 23,6
1945 47,8 3,9 0,0 0,0 8,4 0,0 7,3 0,0 0,0 32,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 49 15 10.6 9.7 9.5 0 0 6.2 0 0
Valgting 41,3 16,5 10,0 17,7 9,8 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned