Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nore og Uvdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 68 30,6 427 39,6 495 38,6 15,8 38,6 9 4
H 25 11,3 176 16,3 201 15,7 -1,8 15,7 4 0
Frp 15 6,8 55 5,1 70 5,5 -5,8 5,5 1 -2
SV 22 9,9 49 4,5 71 5,5 -0,1 5,5 1 0
Sp 92 41,4 353 32,7 445 34,7 -8,1 34,7 8 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
182 82,0 829 76,9 1 011 78,8 7,6 78,8 18 2
H+Frp+
KrF+V
40 18,0 231 21,4 271 21,2 -7,6 21,2 5 -2
Nærmest til å vinne mandat: SV (16 stemmer), tape mandat: H (18 stemmer)
Fremmøte: 64,6 % Stemmeberettigede: 2 014 Opptalte stemmer: 1 300
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 38,6 15,7 5,5 5,5 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 38,6 15,7 5,5 5,5 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 38,6 15,7 5,5 5,5 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 10:04 38,6 15,7 5,5 5,5 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 38,6 15,7 5,5 5,5 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 38,6 15,7 5,5 5,5 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:04 38,6 15,7 5,5 5,5 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:48 38,9 15,8 5,5 5,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 21:54 38,9 15,8 5,5 5,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 10:47 31,7 11,4 7,4 9,4 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,8 (5) 17,5 (4) 11,2 (3) 5,7 (1) 42,8 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 16,8 (3) 15,2 (3) 9,6 (2) 9,0 (2) 73,1 (13) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,7 (3) 15,9 (3) 9,6 (2) 11,5 (2) 74,1 (13) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 16,8 (3) 14,8 (3) 8,8 (2) 9,6 (2) 76,7 (13) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 71,3 (16) 98,9 (18) 101,3 (18) 103,1 (18) SV, Ap, Sp
Borgerlige 28,7 (7) 24,8 (5) 25,5 (5) 23,6 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 71,3 (16) 98,9 (18) 101,3 (18) 103,1 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 42,8 (10) 73,1 (13) 74,1 (13) 76,7 (13) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,8 (5) 17,5 (4) 11,2 (3) 5,7 (1) 42,8 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 1 59 0
Høyre 11 2 55 36
Sp 22 1 49 41
Ap 16 2 46 50
SV 12 3 54 50
Sum 71 9 51 38
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 0 54 14
Høyre 22 1 51 27
Sp 25 1 44 48
Ap 16 2 53 50
SV 11 1 52 55
Sum 88 5 50 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 1 52 7
Høyre 21 1 60 38
Sp 29 1 43 52
Ap 21 2 43 48
SV 16 3 45 50
Sum 102 8 48 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 633).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 541
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 326
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,6 %
F-2015 46,9 %
K-2015 65,3 %
S-2013 73,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Eli Hovd Prestegården, Sp (2011-)
Kirsten Gjestemoen Hovda, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,8 17,5 11,2 5,7 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 32,6 18,9 13,1 3,8 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 30,1 10,5 15,5 4,4 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 30,6 10,7 15,9 5,4 35,9 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
1999 28,1 12,9 9,7 7,4 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 36,7 11,9 6,8 6,2 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 36,5 17,0 5,0 0,0 32,0 5,0 0,0 0,0 0,0 4,5
1987 46,9 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3
1983 47,6 14,2 3,1 0,0 23,1 6,2 1,5 0,0 0,0 4,3
1979 45,8 16,2 3,1 0,0 26,4 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 41,6 0,0 3,6 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 45,0
1971 48,6 15,9 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
1967 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 47,5
1963 49,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8
1959 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8
1955 45,6 8,4 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9
1947 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6
1945 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 12,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,1 14,6 10,4 2,3 39,3 2,9 0,7 1,6 1,0 1,0
2011 30,6 16,2 14,6 2,7 30,4 2,9 0,9 0,5 0,8 0,4
2007 27,0 7,8 14,3 3,3 41,1 3,8 0,8 0,0 1,4 0,5
2003 28,5 9,2 17,3 5,0 35,1 2,9 1,0 0,1 0,8 0,3
1999 28,8 12,8 10,1 5,3 33,5 7,2 0,8 0,0 0,8 0,7
1995 32,8 11,2 7,5 5,5 35,3 4,8 1,3 0,0 0,4 1,3
1991 30,8 14,3 4,8 6,7 35,2 4,9 0,8 0,0 0,8 1,9
1987 43,2 16,0 8,7 1,8 20,6 6,8 1,7 0,0 0,4 0,7
1983 47,5 13,4 2,6 0,8 27,8 6,5 1,0 0,0 0,2 0,2
1979 44,2 17,7 2,8 0,9 23,7 8,7 0,9 0,0 0,4 0,6
1975 43,5 12,7 2,6 1,8 27,7 9,9 1,0 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,5 15,6 14,6 3,2 38,8 2,3 0,4 1,6 0,5 0,5
2013 27,4 17,4 17,1 2,5 27,2 3,9 1,6 1,0 0,4 1,5
2009 32,2 9,5 20,4 2,8 29,6 3,9 0,4 0,4 0,8 0,1
2005 31,4 7,4 19,9 5,3 26,5 5,4 2,7 0,0 0,5 1,0
2001 23,3 12,5 15,6 7,4 22,4 13,2 1,9 0,1 0,7 3,0
1997 32,1 9,3 11,4 4,0 29,4 11,7 1,4 0,1 0,4 0,2
1993 28,2 9,6 3,7 6,6 44,0 5,4 1,4 0,0 0,2 1,0
1989 36,4 15,6 9,1 7,6 22,3 6,8 1,2 0,3 0,0 0,8
1985 47,2 21,0 3,4 2,0 18,3 6,4 1,0 0,0 0,3 0,4
1981 41,5 23,2 2,3 2,1 0,0 9,6 0,0 0,0 0,2 21,2
1977 43,3 14,2 3,9 2,2 22,3 0,0 0,0 0,0 0,2 13,8
1973 35,8 13,1 3,9 7,3 26,1 11,7 1,1 0,0 0,1 0,9
1969 46,0 14,9 0,0 2,0 27,6 6,3 3,1 0,0 0,0 0,2
1965 47,0 14,6 0,0 3,6 26,6 6,4 1,5 0,0 0,0 0,3
1961 50,4 19,3 0,0 0,0 21,5 6,7 1,3 0,0 0,0 0,7
1957 50,6 17,7 0,0 0,0 22,5 6,9 1,5 0,0 0,0 0,8
1953 49,0 20,2 0,0 0,0 20,4 6,8 1,7 0,0 0,0 1,8
1949 47,1 17,8 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 26,0
1945 43,8 31,4 0,0 0,0 2,8 0,0 6,3 0,0 0,0 15,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.1 16.7 11 7.9 36.4 0 0 0 0 0
Valgting 21,7 17,7 11,3 5,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned