Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Rollag

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 65 43,9 219 34,3 284 38,1 -5,6 38,1 7 0
Sp 83 56,1 379 59,3 462 61,9 17,8 61,9 10 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
148 100,0 598 93,6 746 100,0 12,2 100,0 17 2
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: Ap (2 stemmer), tape mandat: Sp (4 stemmer)
Fremmøte: 68,2 % Stemmeberettigede: 1 162 Opptalte stemmer: 787
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 38,1 0,0 0,0 0,0 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 38,1 0,0 0,0 0,0 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08:25 38,1 0,0 0,0 0,0 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08:25 38,1 0,0 0,0 0,0 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17:27 38,1 0,0 0,0 0,0 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17:27 38,1 0,0 0,0 0,0 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11:41 38,1 0,0 0,0 0,0 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23:25 38,1 0,0 0,0 0,0 61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,7 (7) 12,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 44,2 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,1 (5) 10,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 75,4 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,0 (4) 11,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 76,5 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 32,2 (5) 10,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 79,1 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 56,3 (10) 85,9 (12) 87,5 (13) 89,4 (12) Sp, H
Borgerlige 12,2 (2) 10,5 (1) 11,0 (2) 10,3 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 87,8 (15) 107,5 (16) 106,5 (15) 111,3 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 44,2 (8) 75,4 (11) 76,5 (11) 79,1 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,7 (7) 12,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 44,2 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 16 4 47 31
Ap 13 2 58 38
Sum 29 6 52 34
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 11 2 43 27
Sp 13 4 46 31
Ap 18 4 49 50
Sum 42 10 47 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 4 47 33
KrF 9 2 49 33
Sp 20 1 48 45
Ap 20 2 51 50
Sum 61 9 49 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 632).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 351
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 756
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,2 %
F-2015 57,4 %
K-2015 67,6 %
S-2013 79,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Dag Lislien, Sp (2011-)
Steinar Berthelsen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, H
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,7 12,2 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 38,8 25,7 0,0 0,0 28,9 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 55,3 0,0 0,0 0,0 32,2 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 55,5 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 38,8 0,0 0,0 0,0 49,8 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 37,9 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
1991 41,6 7,0 0,0 0,0 34,9 7,9 0,0 0,0 0,0 8,5
1987 44,2 9,2 0,0 0,0 27,5 8,2 0,0 0,0 0,0 11,0
1983 41,4 15,7 0,0 0,0 20,4 7,8 0,0 0,0 0,0 14,7
1979 33,7 20,4 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 36,8
1975 30,0 8,6 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 50,9
1971 39,1 7,3 0,0 0,0 37,3 11,3 5,0 0,0 0,0 0,0
1967 36,9 8,1 0,0 3,8 35,3 10,0 5,9 0,0 0,0 0,0
1963 40,0 9,0 0,0 3,9 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 36,3
1959 43,0 5,3 0,0 0,0 31,8 9,5 7,6 0,0 0,0 2,7
1955 49,2 16,3 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
1951 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 52,9
1947 38,1 0,0 0,0 0,0 24,1 14,8 8,0 0,0 0,0 15,0
1945 40,3 0,0 0,0 0,0 17,4 20,0 9,0 0,0 0,0 13,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,8 10,4 5,6 1,4 36,0 3,1 1,6 2,8 0,8 1,6
2011 35,9 18,4 6,3 1,8 27,5 6,2 2,5 0,3 0,6 0,6
2007 34,8 4,0 8,2 2,7 37,6 7,9 2,7 0,0 1,1 0,9
2003 29,9 6,3 8,3 7,6 39,2 5,2 0,8 0,3 1,0 1,4
1999 33,7 8,3 7,1 4,6 31,9 10,2 1,5 0,0 2,0 0,8
1995 34,7 7,5 3,6 4,5 38,4 6,7 1,7 0,0 0,5 2,4
1991 33,1 8,8 2,9 8,7 36,4 7,2 1,1 0,0 0,5 1,3
1987 40,0 12,3 5,4 2,8 25,6 9,1 2,9 0,0 0,4 1,7
1983 40,5 18,3 3,2 1,9 23,0 8,7 3,1 0,0 0,3 1,0
1979 36,2 20,5 1,0 1,6 25,8 11,4 2,8 0,0 0,1 0,6
1975 35,8 10,9 0,8 2,7 31,8 15,1 2,3 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,0 12,5 11,7 1,9 42,0 3,1 2,4 0,6 0,7 1,2
2013 31,5 18,3 9,2 1,9 29,3 3,6 2,9 1,0 0,2 2,2
2009 33,7 8,8 17,2 2,3 29,2 5,0 2,6 0,1 0,5 0,6
2005 36,0 4,0 12,4 5,8 29,8 6,7 3,6 0,0 1,2 0,6
2001 23,9 12,3 10,7 9,6 22,6 13,3 2,3 0,3 0,9 4,1
1997 33,0 6,9 8,1 6,0 28,8 13,1 2,6 0,2 0,9 0,3
1993 29,2 5,9 2,2 8,8 44,8 6,9 1,5 0,0 0,2 0,4
1989 34,5 12,6 7,0 8,9 25,2 9,0 1,9 0,2 0,0 0,8
1985 43,9 18,6 1,9 2,6 22,4 8,2 1,1 0,0 0,1 1,0
1981 37,7 21,3 3,1 3,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,2 24,4
1977 39,9 13,3 0,9 2,6 27,3 0,0 0,0 0,0 0,2 15,7
1973 31,4 7,7 1,9 7,4 33,1 14,9 3,1 0,0 0,0 0,6
1969 38,9 9,4 0,0 2,3 34,6 10,4 3,4 0,0 0,0 0,9
1965 38,2 7,4 0,0 3,1 36,6 10,9 3,2 0,0 0,0 0,6
1961 41,2 9,1 0,0 0,0 30,3 12,5 4,9 0,0 0,0 2,0
1957 43,0 4,9 0,0 0,0 32,1 12,6 5,5 0,0 0,0 1,9
1953 41,4 3,5 0,0 0,0 34,5 11,8 5,5 0,0 0,0 3,3
1949 41,7 4,6 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 40,6
1945 46,1 14,1 0,0 0,0 23,6 0,0 12,6 0,0 0,0 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 44 16.5 0 0 39.4 0 0 0 0 0
Valgting 43,6 11,4 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned