Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Flesberg

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 70 23,2 186 17,3 256 18,8 2,5 18,8 4 1
H 35 11,6 157 14,6 192 14,1 -9,0 14,1 3 -2
Frp 31 10,3 160 14,9 191 14,0 -2,5 14,0 3 -1
Sp 149 49,3 527 48,9 676 49,6 9,5 49,6 10 2
V 17 5,6 32 3,0 49 3,6 -0,4 3,6 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
219 72,5 713 66,2 932 68,4 12,0 68,4 14 3
H+Frp+
KrF+V
83 27,5 349 32,4 432 31,7 -11,9 31,7 7 -3
Nærmest til å vinne mandat: H (53 stemmer), tape mandat: V (4 stemmer)
Fremmøte: 65,3 % Stemmeberettigede: 2 121 Opptalte stemmer: 1 379
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 18,8 14,1 14,0 0,0 49,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 18,8 14,1 14,0 0,0 49,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 18,8 14,1 14,0 0,0 49,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 18,8 14,1 14,0 0,0 49,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 18,8 14,1 14,0 0,0 49,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
11/9 - 08:46 18,8 14,1 14,0 0,0 49,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
11/9 - 08:46 18,8 14,1 14,0 0,0 49,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:22 18,8 14,1 14,0 0,0 49,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:22 18,8 14,1 14,0 0,0 49,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:34 18,4 14,0 14,1 0,0 50,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,3 (3) 23,1 (5) 16,5 (4) 0,0 (0) 40,1 (8) 0,0 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 12,0 (2) 20,0 (4) 14,1 (3) 0,0 (0) 68,4 (12) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,2 (2) 20,9 (4) 14,1 (3) 0,0 (0) 69,4 (12) 0,0 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 12,0 (2) 19,6 (4) 12,9 (2) 0,0 (0) 71,7 (13) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 56,6 (12) 82,5 (15) 83,5 (15) 84,6 (15) Sp, Frp
Borgerlige 43,6 (10) 37,1 (7) 37,5 (7) 35,1 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 56,4 (11) 80,4 (14) 80,6 (14) 83,7 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 44,1 (9) 71,4 (12) 71,9 (12) 74,3 (13) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,3 (3) 23,1 (5) 16,5 (4) 0,0 (0) 40,1 (8) 0,0 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 3 50 31
Høyre 12 3 47 42
Venstre 8 1 53 63
Sp 21 2 52 38
Ap 10 2 41 40
Sum 67 11 49 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 3 50 24
Høyre 18 3 39 61
Venstre 11 2 48 73
Sp 17 2 56 41
Ap 11 2 51 36
Sum 74 12 48 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 3 50 19
Høyre 23 2 43 61
Venstre 8 1 49 50
Sp 20 3 60 40
Ap 13 2 55 46
Sum 80 11 51 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 631).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 686
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 265
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,2 %
F-2015 57,8 %
K-2015 61,6 %
S-2013 77,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Oddvar Garaas, Sp (2015-)
Thomas Fosen, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 16,3 23,1 16,5 0,0 40,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
2011 20,8 34,8 21,5 0,0 19,5 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
2007 27,0 21,7 22,5 0,0 22,8 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
2003 31,4 16,2 22,6 0,0 22,6 4,1 3,0 0,0 0,0 0,0
1999 34,3 14,1 15,6 0,0 26,4 4,7 5,0 0,0 0,0 0,0
1995 32,4 18,4 8,6 7,0 25,6 4,6 3,3 0,0 0,0 0,0
1991 30,1 17,6 6,5 10,3 28,3 3,5 3,7 0,0 0,0 0,0
1987 30,1 23,6 10,2 0,0 19,8 4,1 4,9 0,0 0,0 7,3
1983 34,8 25,0 4,5 0,0 26,0 4,4 5,3 0,0 0,0 0,0
1979 33,1 24,3 0,0 0,0 31,3 7,0 4,2 0,0 0,0 0,0
1975 36,9 15,2 0,0 0,0 37,3 6,0 4,5 0,0 0,0 0,0
1971 41,9 13,3 0,0 0,0 36,2 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0
1967 43,7 14,4 0,0 0,0 33,6 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0
1963 42,3 10,3 0,0 2,4 36,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0
1959 41,2 5,7 0,0 0,0 37,5 6,3 8,2 0,0 0,0 1,1
1955 39,1 4,0 0,0 0,0 34,6 10,4 8,4 0,0 0,0 3,5
1951 40,9 5,0 0,0 0,0 31,0 0,0 18,5 0,0 0,0 4,5
1947 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 0,0 0,0 33,8
1945 22,1 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 23,1 0,0 0,0 29,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,9 21,6 17,9 1,3 31,0 1,3 2,6 2,5 0,7 1,2
2011 26,4 26,7 18,7 1,7 18,9 2,3 3,6 0,7 0,5 0,5
2007 26,2 15,7 22,6 3,5 24,7 3,6 3,0 0,0 0,7 0,2
2003 27,0 13,2 23,8 6,6 21,9 4,1 2,1 0,1 0,7 0,5
1999 31,6 15,8 13,5 5,8 21,8 5,6 4,3 0,0 0,7 0,9
1995 28,8 21,7 8,2 5,8 25,2 4,1 3,7 0,0 0,6 1,9
1991 29,9 19,2 6,0 10,6 25,2 4,0 3,4 0,0 0,2 1,6
1987 34,2 23,5 10,7 2,8 19,0 4,5 5,1 0,0 0,2 0,1
1983 34,4 26,9 4,6 1,5 23,4 4,6 3,9 0,0 0,2 0,5
1979 33,6 24,5 2,2 1,6 26,7 6,4 4,3 0,0 0,1 0,5
1975 35,4 18,3 1,1 1,4 33,6 6,2 3,2 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,7 18,3 21,2 2,9 30,4 1,8 2,0 2,3 1,2 1,2
2013 22,6 23,8 23,0 1,9 18,5 2,6 3,5 2,0 0,7 1,4
2009 27,6 15,7 29,0 3,7 18,3 2,6 2,1 0,3 0,5 0,3
2005 29,0 10,1 26,7 6,2 18,4 3,8 4,6 0,3 0,5 0,7
2001 22,5 18,9 19,5 9,9 15,3 8,2 3,3 0,3 0,1 1,9
1997 31,4 14,0 14,0 4,1 21,0 10,0 4,1 0,2 0,7 0,4
1993 31,4 14,4 4,9 6,3 35,9 3,9 2,1 0,0 0,5 0,7
1989 33,9 21,9 12,5 5,9 16,1 5,3 3,3 0,5 0,0 0,6
1985 35,0 31,6 3,4 1,8 18,9 5,4 3,2 0,0 0,2 0,5
1981 34,5 32,1 3,6 2,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 21,8
1977 37,8 19,8 1,6 2,7 27,1 0,0 0,0 0,0 0,1 10,8
1973 35,3 13,8 4,0 5,1 30,6 7,0 3,2 0,0 0,2 1,0
1969 40,3 14,8 0,0 1,5 33,5 3,1 6,3 0,0 0,0 0,5
1965 39,6 12,6 0,0 2,9 33,1 4,6 6,7 0,0 0,0 0,5
1961 44,6 10,8 0,0 0,0 33,7 5,1 4,6 0,0 0,0 1,1
1957 43,8 6,9 0,0 0,0 34,7 5,3 6,6 0,0 0,0 2,7
1953 41,9 5,4 0,0 0,0 35,5 5,4 7,6 0,0 0,0 4,2
1949 41,4 6,8 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 47,0
1945 41,5 13,7 0,0 0,0 18,0 0,0 20,6 0,0 0,0 6,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.8 18.4 17 0 32.5 0 8.3 0 0 0
Valgting 14,8 24,0 16,4 0,0 41,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned