Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lier

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 970 26,6 2 409 25,1 3 379 25,8 -5,4 25,8 11 -4
H 1 353 37,1 3 550 37,1 4 903 37,5 0,3 37,5 15 -3
Frp 320 8,8 821 8,6 1 141 8,7 -1,1 8,7 4 -1
SV 188 5,2 406 4,2 594 4,5 1,5 4,5 2 1
Sp 358 9,8 1 071 11,2 1 429 10,9 4,6 10,9 4 1
KrF 51 1,4 217 2,3 268 2,0 -1,0 2,0 1 -1
V 119 3,3 359 3,7 478 3,7 -1,8 3,7 1 -2
MDG 291 8,0 595 6,2 886 6,8 2,8 6,8 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 807 49,5 4 481 46,8 6 288 48,0 3,5 48,0 20 -1
H+Frp+
KrF+V
1 843 50,5 4 947 51,6 6 790 51,9 -3,6 51,9 21 -7
Nærmest til å vinne mandat: V (5 stemmer), tape mandat: Frp (26 stemmer)
Fremmøte: 65,1 % Stemmeberettigede: 20 441 Opptalte stemmer: 13 230
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 25,8 37,5 8,7 4,5 10,9 2,0 3,7 6,8 0,0 0,0
14:25 25,8 37,5 8,7 4,5 10,9 2,0 3,7 6,8 0,0 0,0
15:53 25,8 37,5 8,7 4,5 10,9 2,0 3,7 6,8 0,0 0,0
15:53 25,8 37,5 8,7 4,5 10,9 2,0 3,7 6,8 0,0 0,0
00:11 26,3 36,9 9,0 4,5 11,6 2,0 3,3 6,5 0,0 0,0
00:00 26,6 35,9 8,9 4,6 12,3 2,0 3,1 6,7 0,0 0,0
23:56 26,3 36,4 9,1 4,5 12,9 1,9 2,7 6,2 0,0 0,0
23:42 25,0 37,2 9,2 4,5 13,2 1,9 2,7 6,3 0,0 0,0
23:38 25,8 37,1 9,0 4,5 12,6 1,9 2,9 6,3 0,0 0,0
23:28 26,2 37,5 8,6 4,7 11,9 1,9 2,8 6,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,2 (15) 37,2 (18) 9,8 (5) 3,0 (1) 6,4 (3) 3,1 (2) 5,4 (3) 4,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,0 (10) 32,2 (14) 8,4 (4) 4,8 (2) 10,9 (5) 2,3 (1) 4,0 (2) 6,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 26,1 (13) 37,2 (18) 9,8 (5) 5,8 (3) 9,2 (5) 3,1 (2) 2,7 (1) 3,0 (2) 0,6 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,5 (9) 33,7 (14) 8,4 (4) 6,1 (3) 11,0 (5) 2,3 (1) 3,3 (1) 8,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,0 (10) 31,5 (14) 7,7 (4) 5,1 (2) 11,4 (5) 2,2 (1) 3,5 (2) 7,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 61,8 (31) 57,8 (26) 62,0 (31) 58,7 (25) 56,3 (26) Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 55,4 (28) 46,9 (21) 52,8 (26) 47,7 (20) 44,9 (21) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 44,6 (21) 45,6 (20) 44,7 (23) 46,8 (21) 46,6 (20) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 14,8 (8) 17,2 (8) 15,0 (8) 16,6 (7) 17,1 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,2 (15) 37,2 (18) 9,8 (5) 3,0 (1) 6,4 (3) 3,1 (2) 5,4 (3) 4,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 33 4 50 33
Høyre 34 6 58 35
KrF 13 1 59 38
Venstre 21 4 43 57
Sp 29 5 57 41
Ap 33 4 48 48
SV 17 3 56 47
MDG 15 2 47 53
Sum 195 29 52 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 5 51 25
Høyre 43 6 54 35
KrF 17 3 49 35
Venstre 21 3 38 52
Sp 32 3 54 41
Ap 35 4 48 46
SV 16 4 50 44
Miljøpartiet De Grønne 12 3 41 50
Sum 192 31 49 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 6 53 33
Høyre 38 6 51 32
KrF 17 3 51 41
Venstre 15 2 46 47
Sp 32 3 52 31
Ap 27 4 50 48
SV 17 4 53 47
Rødt 7 0 37 43
Miljøpartiet De Grønne 7 1 41 43
Uavhengig folkevalgte 24 1 57 33
Sum 202 30 51 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 626).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 25 060
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 11 530
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,5 %
F-2015 56,6 %
K-2015 59,8 %
S-2013 81,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 49 til 41. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Gunn Cecilie Ringdal, H (2015-)
Helene Justad, H (2011-2015)
Ulla Nævestad, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / DT / LP 22/11-2018 26,1 (13) 37,2 (18) 9,8 (5) 5,8 (3) 9,2 (5) 3,1 (2) 2,7 (1) 3,0 (2) 0,6 (0) 0,0 (0)
InFact / DT 3/9-2015 30,2 (15) 35,9 (18) 10,5 (5) 2,4 (1) 4,9 (2) 5,1 (2) 7,3 (4) 3,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / DT 22/6-2011 21,5 (11) 48,7 (24) 9,8 (5) 5,3 (3) 4,7 (2) 4,6 (2) 2,3 (1) 0,0 (0) 2,4 (1) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,2 37,2 9,8 3,0 6,4 3,1 5,4 4,0 0,0 0,0
2011 32,1 39,9 10,1 3,3 4,9 3,0 4,1 0,8 0,6 1,2
2007 26,1 39,7 14,4 4,9 5,5 3,1 3,6 0,0 0,7 1,9
2003 23,5 32,7 14,8 11,9 6,8 3,5 3,3 0,0 0,0 3,6
1999 27,1 34,2 9,8 6,7 8,9 4,7 2,5 0,0 0,0 6,1
1995 31,1 30,7 11,2 4,1 10,7 4,3 3,0 0,0 0,0 4,7
1991 31,6 31,3 7,7 9,7 13,1 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0
1987 36,8 29,8 13,8 4,2 9,2 3,3 2,4 0,0 0,4 0,0
1983 41,0 33,5 6,9 3,9 8,8 3,5 2,4 0,0 0,0 0,0
1979 38,9 37,9 2,4 3,9 10,2 3,9 2,8 0,0 0,0 0,0
1975 43,0 30,0 1,3 4,6 13,5 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
1971 48,3 21,6 0,0 6,0 16,7 4,1 3,3 0,0 0,0 0,0
1967 52,7 21,3 0,0 4,9 14,7 2,7 3,7 0,0 0,0 0,0
1963 58,4 22,0 0,0 0,0 12,9 3,3 3,4 0,0 0,0 0,0
1959 54,6 19,7 0,0 0,0 14,5 4,9 3,4 0,0 0,0 2,9
1955 56,6 12,4 0,0 0,0 12,6 6,1 0,0 0,0 0,0 12,4
1951 54,8 18,0 0,0 0,0 15,1 5,4 0,0 0,0 0,0 6,7
1947 49,0 13,4 0,0 0,0 10,4 5,1 0,0 0,0 0,0 22,1
1945 50,4 8,6 0,0 0,0 6,2 7,9 0,0 0,0 0,0 27,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,1 36,3 10,1 2,7 5,8 3,2 5,0 4,2 0,8 0,8
2011 33,1 39,0 10,6 3,2 4,6 3,1 4,0 1,0 0,8 0,6
2007 28,5 34,6 16,6 5,1 5,7 3,5 4,6 0,0 0,9 0,5
2003 25,9 31,0 16,7 11,1 6,5 3,9 2,7 0,8 0,7 0,6
1999 30,1 34,8 11,4 6,5 7,4 5,6 2,4 0,0 0,9 0,9
1995 32,7 30,3 12,3 4,1 10,3 4,4 2,7 0,0 0,8 2,4
1991 31,1 30,7 7,7 9,5 12,2 3,6 2,4 0,0 0,4 2,4
1987 36,6 30,1 14,4 4,1 8,5 3,3 2,3 0,0 0,6 0,2
1983 40,6 33,7 6,9 3,6 8,5 3,7 2,3 0,0 0,5 0,4
1979 38,7 37,3 2,5 3,6 10,1 4,0 2,8 0,0 0,4 0,6
1975 43,1 28,7 1,2 4,6 13,5 5,5 2,2 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,3 32,4 16,1 5,1 7,5 2,3 5,3 2,8 1,1 1,1
2013 28,8 33,8 17,8 2,8 4,4 3,2 5,4 2,3 0,6 0,9
2009 34,3 24,6 24,4 4,6 4,9 2,7 3,4 0,3 0,5 0,3
2005 32,6 20,1 23,4 7,3 5,4 3,7 6,2 0,2 0,5 0,6
2001 24,7 30,8 15,2 11,6 4,7 7,8 2,5 0,1 0,4 2,2
1997 41,5 19,3 16,5 4,1 6,3 8,4 2,7 0,2 0,6 0,4
1993 40,1 23,0 8,5 5,6 14,3 4,3 2,1 0,0 0,4 1,7
1989 34,9 29,1 15,0 7,4 6,4 4,0 1,9 0,4 0,0 0,9
1985 41,9 36,8 3,8 3,0 8,4 3,3 1,8 0,0 0,2 0,8
1981 39,8 36,3 5,1 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,4 10,8
1977 46,6 29,4 1,4 3,5 11,4 0,0 0,0 0,0 0,4 7,3
1973 41,7 23,2 4,3 9,5 13,0 4,9 1,2 0,0 0,2 2,0
1969 50,7 24,5 0,0 3,5 14,2 3,1 3,5 0,0 0,0 0,5
1965 52,3 23,1 0,0 4,4 14,2 2,9 2,6 0,0 0,0 0,6
1961 57,4 22,0 0,0 0,0 12,0 4,2 2,2 0,0 0,0 2,2
1957 57,8 19,8 0,0 0,0 13,3 5,0 0,9 0,0 0,0 3,1
1953 56,9 18,7 0,0 0,0 13,8 4,6 1,1 0,0 0,0 4,9
1949 57,3 17,4 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 21,0
1945 54,5 20,9 0,0 0,0 8,9 0,0 1,1 0,0 0,0 14,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.1 36.2 9.7 2.5 5.5 3.1 4.3 4.6 0 0
Valgting 30,6 37,4 9,8 3,1 6,5 3,1 5,6 3,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned