Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Øvre Eiker

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 589 26,3 1 446 21,8 2 035 23,1 -6,4 23,1 8 -4
H 532 23,8 1 577 23,8 2 109 24,0 -13,9 24,0 9 -6
Frp 188 8,4 656 9,9 844 9,6 0,8 9,6 4 1
SV 104 4,6 289 4,4 393 4,5 1,1 4,5 2 1
Sp 565 25,3 1 996 30,1 2 561 29,1 17,7 29,1 11 7
KrF 46 2,1 176 2,7 222 2,5 -0,3 2,5 1 0
V 70 3,1 128 1,9 198 2,3 0,6 2,3 1 1
MDG 87 3,9 189 2,9 276 3,1 0,0 3,1 1 0
R 56 2,5 103 1,6 159 1,8 0,9 1,8 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 401 62,6 4 023 60,7 5 424 61,6 13,3 61,6 22 4
H+Frp+
KrF+V
836 37,4 2 537 38,3 3 373 38,4 -12,8 38,4 15 -4
Nærmest til å vinne mandat: R (10 stemmer), tape mandat: Frp (7 stemmer)
Fremmøte: 58,6 % Stemmeberettigede: 15 157 Opptalte stemmer: 8 864
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 23,1 24,0 9,6 4,5 29,1 2,5 2,3 3,1 1,8 0,0
14:25 23,1 24,0 9,6 4,5 29,1 2,5 2,3 3,1 1,8 0,0
18:21 23,1 24,0 9,6 4,5 29,1 2,5 2,3 3,1 1,8 0,0
18:21 23,1 24,0 9,6 4,5 29,1 2,5 2,3 3,1 1,8 0,0
00:32 23,1 24,6 9,4 4,1 29,0 2,8 2,3 3,0 1,8 0,0
00:18 23,1 23,8 9,0 4,2 29,9 2,8 2,2 3,3 1,7 0,0
23:49 23,0 23,8 9,3 4,0 29,4 2,8 2,2 3,7 1,8 0,0
23:38 24,0 24,7 9,3 4,0 27,1 3,0 2,5 3,4 2,0 0,0
23:38 24,0 24,7 9,3 4,0 27,1 3,0 2,5 3,4 2,0 0,0
20:30 26,6 24,0 8,6 4,3 25,5 2,1 2,8 3,5 2,4 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,5 (12) 37,9 (15) 8,8 (3) 3,3 (1) 11,4 (4) 2,8 (1) 1,6 (0) 3,1 (1) 0,9 (0) 0,5 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,7 (8) 32,9 (13) 7,5 (3) 5,3 (2) 19,5 (7) 2,1 (1) 1,2 (0) 5,4 (2) 1,9 (1) 0,9 (0)
Siste lokale målings 20,9 (8) 27,7 (10) 8,9 (3) 4,6 (2) 27,8 (10) 2,0 (1) 1,3 (0) 4,3 (2) 2,5 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,3 (8) 34,4 (13) 7,5 (3) 6,8 (3) 19,8 (7) 2,1 (1) 1,0 (0) 6,4 (2) 1,7 (0) 0,6 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,8 (8) 32,2 (13) 6,9 (3) 5,6 (2) 20,5 (8) 2,1 (1) 1,0 (0) 5,6 (2) 1,8 (0) 0,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 49,5 (19) 42,5 (17) 38,6 (14) 44,0 (17) 41,2 (17) KrF, H, Frp
Borgerlige 51,1 (19) 43,7 (17) 39,9 (14) 45,0 (17) 42,2 (17) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 48,4 (18) 53,8 (20) 60,1 (23) 55,0 (20) 55,3 (20) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 15,8 (5) 22,8 (8) 31,1 (11) 22,9 (8) 23,6 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,5 (12) 37,9 (15) 8,8 (3) 3,3 (1) 11,4 (4) 2,8 (1) 1,6 (0) 3,1 (1) 0,9 (0) 0,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 6 53 9
Høyre 36 6 54 25
KrF 14 1 53 36
Venstre 7 1 50 57
Sp 43 4 48 47
Ap 38 6 58 47
SV 31 5 54 52
Rødt 8 2 47 63
MDG 8 3 44 13
Sum 207 34 53 39
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 6 44 8
Høyre 32 4 56 31
KrF 16 1 63 38
Venstre 10 1 44 50
Sp 43 4 47 40
Ap 35 6 50 51
SV 38 4 57 53
Rødt 10 4 52 50
Partiet De Kristne 8 2 56 63
Miljøpartiet De Grønne 8 3 42 25
Sum 213 35 52 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 6 47 17
Høyre 38 3 51 37
KrF 23 2 53 35
Venstre 13 2 48 31
Sp 38 3 53 37
Ap 34 6 47 50
SV 41 4 56 54
Rødt 8 3 50 50
Sum 218 29 51 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 624).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 17 768
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 7 541
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,0 %
F-2015 48,3 %
K-2015 53,7 %
S-2013 76,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 37 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Anne Sire Fjerdingstad, H (2009-)
Anders B. Werp, H (2007-2009)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / EB 5/9-2019 20,9 (8) 27,7 (10) 8,9 (3) 4,6 (2) 27,8 (10) 2,0 (1) 1,3 (0) 4,3 (2) 2,5 (1) 0,0 (0)
Sentio / EB 3/7-2019 21,6 (8) 28,0 (11) 13,0 (5) 8,2 (3) 22,5 (8) 0,0 (0) 0,3 (0) 2,5 (1) 3,3 (1) 0,6 (0)
Sentio / BP / DT / EB 2/12-2018 28,4 (11) 32,2 (12) 11,9 (5) 3,3 (1) 14,6 (6) 3,1 (1) 0,7 (0) 3,3 (1) 1,4 (0) 1,1 (0)
InFact / DT 4/9-2015 31,0 (12) 27,6 (11) 16,0 (6) 3,1 (1) 10,9 (4) 3,9 (1) 1,5 (0) 5,3 (2) 0,0 (0) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,5 37,9 8,8 3,3 11,4 2,8 1,6 3,1 0,9 0,5
2011 28,9 42,1 9,9 3,7 9,6 3,4 1,9 0,0 0,6 0,0
2007 30,0 37,4 14,8 3,8 8,4 3,3 1,2 0,0 0,9 0,0
2003 24,3 33,1 16,2 11,2 10,4 3,7 0,5 0,0 0,7 0,0
1999 38,9 20,5 12,0 6,8 12,9 6,8 1,3 0,0 0,8 0,0
1995 38,0 19,7 11,9 6,3 15,7 6,1 1,5 0,0 0,8 0,0
1991 37,9 21,7 5,8 10,3 17,0 5,1 1,7 0,0 0,5 0,0
1987 43,5 21,9 12,3 4,5 10,6 4,7 2,5 0,0 0,0 0,0
1983 46,1 29,1 0,0 4,6 11,9 5,0 2,6 0,0 0,0 0,7
1979 41,3 27,8 0,0 4,9 15,8 6,6 2,5 0,0 0,0 1,0
1975 44,3 17,3 0,0 7,2 21,1 8,3 1,8 0,0 0,0 0,0
1971 45,1 16,2 0,0 7,5 17,8 6,4 3,7 0,0 0,0 3,3
1967 49,0 17,2 0,0 6,2 16,3 5,1 3,9 0,0 0,0 2,4
1963 52,7 18,2 0,0 3,8 14,2 5,9 2,0 0,0 0,0 3,2
1959 50,8 16,5 0,0 0,0 16,0 6,6 3,4 0,0 0,0 6,6
1955 59,6 12,1 0,0 0,0 4,2 7,3 0,0 0,0 0,0 16,9
1951 50,7 15,0 0,0 0,0 23,5 6,3 1,7 0,0 0,0 2,7
1947 45,3 13,1 0,0 0,0 13,2 9,1 0,0 0,0 0,0 19,3
1945 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 41,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,0 31,0 11,0 2,9 10,8 3,2 1,9 3,7 0,9 1,5
2011 33,3 35,0 11,3 3,4 8,8 3,6 2,4 0,7 0,6 0,9
2007 32,7 27,7 18,1 4,4 9,6 3,8 2,1 0,0 1,1 0,4
2003 27,8 24,4 19,3 11,5 10,7 4,0 0,7 0,2 0,7 0,6
1999 36,5 20,7 12,9 6,9 12,5 7,2 1,6 0,0 0,9 0,7
1995 37,3 18,6 12,8 6,1 15,3 6,3 1,4 0,0 0,7 1,4
1991 37,2 21,1 6,2 10,1 16,8 5,0 1,3 0,0 0,5 1,9
1987 42,9 21,8 13,4 3,8 10,4 4,6 2,2 0,0 0,5 0,4
1983 46,0 25,8 5,1 3,8 11,1 4,9 2,0 0,0 0,3 0,9
1979 41,1 27,2 1,7 4,7 14,8 6,6 2,1 0,0 0,4 1,3
1975 44,7 17,2 0,9 7,0 19,6 8,2 1,4 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,4 24,4 19,3 4,9 14,1 2,6 2,3 2,0 1,1 1,9
2013 31,1 26,6 20,8 2,4 8,9 3,2 3,0 1,9 0,5 1,5
2009 34,7 18,5 27,1 4,2 9,4 3,2 1,4 0,3 0,5 0,7
2005 33,5 13,5 27,4 6,5 10,1 4,4 3,5 0,1 0,5 0,7
2001 26,3 20,5 18,6 11,6 9,5 9,4 1,5 0,1 0,3 2,1
1997 39,4 12,9 18,4 4,6 12,0 9,4 2,0 0,1 0,6 0,5
1993 40,9 14,7 8,2 7,1 20,3 5,3 1,6 0,0 0,3 1,4
1989 39,8 21,7 14,4 7,1 9,1 5,3 1,4 0,3 0,0 1,0
1985 46,6 29,0 3,3 3,1 11,1 4,6 1,5 0,0 0,2 0,7
1981 43,7 28,1 4,9 4,1 0,0 5,3 0,0 0,0 0,3 13,6
1977 48,8 20,5 1,3 5,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,3 10,2
1973 41,4 15,5 3,9 14,2 14,9 7,7 1,0 0,0 0,2 1,3
1969 50,5 19,1 0,0 6,1 14,9 4,1 3,5 0,0 0,0 1,7
1965 49,3 18,0 0,0 8,4 14,5 5,2 2,4 0,0 0,0 2,2
1961 54,7 19,4 0,0 0,0 13,4 6,1 1,6 0,0 0,0 4,8
1957 55,8 17,1 0,0 0,0 14,4 5,9 1,4 0,0 0,0 5,4
1953 53,8 17,9 0,0 0,0 13,8 5,3 1,2 0,0 0,0 7,9
1949 51,9 18,5 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 24,3
1945 48,7 20,9 0,0 0,0 11,9 0,0 1,2 0,0 0,0 17,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.3 33.8 8.9 3.4 9.7 2.5 1.2 3.6 1.9 0.6
Valgting 28,7 38,6 8,8 3,3 11,8 2,8 1,7 3,0 0,8 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned