Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sigdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 60 18,0 178 11,7 238 12,9 -5,9 12,9 3 -1
H 50 15,0 151 9,9 201 10,9 -3,8 10,9 2 -1
Frp 16 4,8 57 3,7 73 4,0 -2,3 4,0 1 0
Sp 167 50,0 787 51,6 954 51,8 14,0 51,8 11 3
Andre (vis) 41 12,3 333 21,9 374 20,3 20,3 20,3 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
227 68,0 965 63,3 1 192 64,7 8,1 64,7 14 2
H+Frp+
KrF+V
66 19,8 208 13,6 274 14,9 -6,1 14,9 3 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (27 stemmer), tape mandat: Frp (15 stemmer)
Fremmøte: 66,7 % Stemmeberettigede: 2 793 Opptalte stemmer: 1 858
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
24/9 - 13:01 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
24/9 - 13:01 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
12/9 - 14:25 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
12/9 - 14:25 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
11/9 - 08:33 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
11/9 - 08:33 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
10/9 - 18:10 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
10/9 - 18:10 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
10/9 - 12:02 12,7 11,0 3,9 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,8 (4) 14,7 (3) 6,3 (1) 0,0 (0) 37,9 (8) 0,0 (0) 22,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 13,9 (3) 12,8 (2) 5,4 (1) 0,0 (0) 64,6 (12) 0,0 (0) 16,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,0 (2) 13,3 (3) 5,4 (1) 0,0 (0) 65,5 (12) 0,0 (0) 13,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,9 (3) 12,5 (2) 4,9 (1) 0,0 (0) 67,7 (12) 0,0 (0) 14,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 43,3 (9) 34,6 (6) 32,5 (7) 31,9 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 56,7 (12) 78,5 (15) 78,5 (14) 81,6 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 60,2 (13) 81,0 (15) 79,3 (15) 82,2 (15) KrF, Sp, V



Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,8 (4) 14,7 (3) 6,3 (1) 0,0 (0) 37,9 (8) 0,0 (0) 22,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 51 0
Høyre 15 2 52 47
Sp 27 1 41 44
Ap 20 4 59 50
Bygdelista 27 2 46 44
Sum 97 11 49 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 57 22
Høyre 18 1 49 44
Venstre 16 3 53 50
Sp 27 2 45 41
Ap 19 4 54 47
Sum 89 12 51 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 0 58 27
Høyre 19 1 45 42
Venstre 16 3 50 50
Sp 26 4 43 42
Ap 13 2 58 46
Sum 85 10 49 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 621).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 515
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 815
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,1 %
F-2015 54,9 %
K-2015 65,0 %
S-2013 75,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Anne Kristine Norman, Sp (2015-)
Kari Kolbræk Ask, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,8 14,7 6,3 0,0 37,9 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0
2011 16,7 18,9 5,9 0,0 41,5 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0
2007 14,8 9,2 8,5 0,0 43,6 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0
2003 20,0 14,2 7,0 0,0 45,5 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0
1999 23,1 19,2 6,1 0,0 39,6 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0
1995 21,2 18,0 0,0 0,0 42,5 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0
1991 27,2 24,2 0,0 0,0 33,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0
1987 36,3 25,4 0,0 0,0 27,6 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0
1983 37,6 25,2 0,0 0,0 33,6 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0
1979 36,5 25,8 0,0 0,0 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 37,9 17,2 0,0 0,0 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 42,0 16,5 0,0 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 39,4 18,5 0,0 0,0 37,4 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0
1963 42,0 23,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 41,8 21,8 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 61,9 14,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 37,8 16,9 0,0 0,0 26,0 2,3 4,5 0,0 0,0 12,6
1947 38,8 0,0 0,0 0,0 25,3 3,7 8,3 0,0 0,0 23,9
1945 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2,9 0,0 0,0 52,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,6 17,0 9,0 1,1 40,0 1,0 7,9 1,4 0,6 0,4
2011 19,8 14,8 7,2 2,4 30,5 1,0 23,0 0,3 0,5 0,5
2007 16,0 9,2 11,7 2,7 32,3 1,2 26,3 0,0 0,6 0,1
2003 19,7 11,7 10,1 5,1 30,7 1,6 20,3 0,1 0,3 0,3
1999 26,0 18,0 6,7 3,5 34,8 3,5 6,6 0,0 0,3 0,6
1995 25,7 17,2 5,1 2,4 37,5 2,2 8,5 0,0 0,5 1,1
1991 26,5 18,8 3,8 3,9 32,1 2,2 11,8 0,0 0,1 0,8
1987 35,6 22,6 7,4 1,2 25,8 2,8 4,2 0,0 0,2 0,1
1983 36,5 24,9 3,8 0,9 29,0 2,2 2,4 0,0 0,1 0,2
1979 34,1 24,1 1,7 1,3 32,9 4,8 0,8 0,0 0,1 0,1
1975 34,6 14,1 0,9 1,5 43,2 4,7 0,9 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,8 21,3 15,1 1,8 36,6 1,0 2,1 0,7 0,6 0,9
2013 25,6 23,3 16,1 1,2 27,0 1,3 2,9 1,3 0,5 0,7
2009 26,2 13,3 23,9 2,7 29,6 1,4 2,2 0,2 0,3 0,3
2005 28,7 10,0 21,7 3,8 27,9 2,3 5,1 0,0 0,2 0,2
2001 23,9 17,2 13,7 6,7 26,7 7,3 2,1 0,0 0,3 2,2
1997 33,9 12,0 11,3 2,3 29,9 6,6 3,0 0,1 0,4 0,4
1993 30,5 11,5 4,8 3,3 38,7 2,0 8,4 0,0 0,3 0,6
1989 36,0 20,3 9,8 3,9 24,0 3,1 2,4 0,1 0,0 0,5
1985 38,8 29,5 2,9 0,6 23,2 3,1 1,5 0,0 0,2 0,4
1981 36,0 31,3 3,2 1,2 0,0 3,0 0,0 0,0 0,1 25,2
1977 38,3 19,7 1,3 1,3 32,4 0,0 0,0 0,0 0,1 6,9
1973 37,3 18,9 2,5 3,5 31,3 4,9 1,0 0,0 0,0 0,7
1969 40,5 26,8 0,0 1,1 27,0 2,1 2,4 0,0 0,0 0,0
1965 38,6 24,7 0,0 1,6 30,2 3,2 1,6 0,0 0,0 0,1
1961 40,9 29,4 0,0 0,0 25,2 3,1 1,2 0,0 0,0 0,3
1957 42,1 26,2 0,0 0,0 26,3 3,1 2,0 0,0 0,0 0,3
1953 41,5 25,9 0,0 0,0 26,2 2,7 3,2 0,0 0,0 0,5
1949 38,1 25,3 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 31,9
1945 40,2 31,2 0,0 0,0 19,4 0,0 6,7 0,0 0,0 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30 13.8 12.8 0 27.6 0 15.8 0 0 0
Valgting 17,4 14,8 5,5 0,0 39,1 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned