Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hole

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 288 23,3 495 21,8 783 22,6 -1,6 22,6 5 0
H 439 35,5 893 39,3 1 332 38,4 -3,9 38,4 9 -1
Frp 80 6,5 136 6,0 216 6,2 -2,0 6,2 1 -1
SV 92 7,4 147 6,5 239 6,9 3,1 6,9 2 1
Sp 216 17,5 369 16,2 585 16,9 8,0 16,9 4 2
KrF 45 3,6 73 3,2 118 3,4 -0,8 3,4 1 0
MDG 76 6,1 122 5,4 198 5,7 2,4 5,7 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
672 54,4 1 133 49,8 1 805 52,1 11,9 52,1 12 3
H+Frp+
KrF+V
564 45,6 1 102 48,4 1 666 48,0 -6,7 48,0 11 -2
Nærmest til å vinne mandat: Frp (20 stemmer), tape mandat: KrF (18 stemmer)
Fremmøte: 67,0 % Stemmeberettigede: 5 271 Opptalte stemmer: 3 511
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 22,6 38,4 6,2 6,9 16,9 3,4 0,0 5,7 0,0 0,0
17:07 22,6 38,4 6,2 6,9 16,9 3,4 0,0 5,7 0,0 0,0
17:07 22,6 38,4 6,2 6,9 16,9 3,4 0,0 5,7 0,0 0,0
12:01 22,3 38,6 6,2 6,9 17,0 3,3 0,0 5,7 0,0 0,0
23:22 22,0 38,9 6,2 6,9 17,0 3,3 0,0 5,7 0,0 0,0
23:22 22,0 38,9 6,2 6,9 17,0 3,3 0,0 5,7 0,0 0,0
15:48 22,6 35,8 6,5 7,5 18,0 3,5 0,0 6,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,1 (5) 42,2 (10) 8,3 (2) 3,7 (1) 8,8 (2) 4,2 (1) 5,3 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 17,8 (4) 36,6 (9) 7,1 (2) 6,0 (1) 15,0 (4) 3,1 (1) 3,9 (1) 5,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 23,0 (5) 42,0 (10) 7,3 (2) 5,7 (1) 12,2 (3) 3,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,6 (4) 38,3 (8) 7,1 (2) 7,6 (2) 15,2 (3) 3,2 (1) 3,3 (1) 6,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,8 (4) 35,8 (9) 6,4 (2) 6,3 (1) 15,8 (4) 3,1 (1) 3,4 (1) 6,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (23) 95,3 (23) 100,0 (23) 98,2 (23) 94,6 (23) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Borgerlige 60,0 (14) 50,7 (13) 52,3 (12) 51,9 (12) 48,7 (13) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 40,0 (9) 44,6 (10) 47,7 (11) 46,3 (11) 45,9 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 18,3 (4) 22,0 (6) 15,2 (3) 21,7 (5) 22,3 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,1 (5) 42,2 (10) 8,3 (2) 3,7 (1) 8,8 (2) 4,2 (1) 5,3 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls kommuneklasse 7 (brutt ned) 16,3 (4) 34,2 (8) 6,6 (1) 6,3 (1) 32,2 (7) 2,6 (0) 4,5 (1) 6,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls under 25 000 innb. (brutt ned) 19,1 (5) 36,0 (9) 7,3 (2) 5,9 (1) 14,3 (3) 3,5 (1) 3,7 (1) 5,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 3 55 57
Høyre 29 3 47 45
KrF 10 1 65 60
Sp 9 2 59 44
Ap 13 4 46 46
SV 11 4 53 55
MDG 8 1 43 38
Sum 87 18 51 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 48 33
Høyre 27 4 50 30
KrF 10 1 59 60
Venstre 7 2 47 29
Sp 9 3 54 44
Ap 13 4 38 46
SV 10 4 56 50
Miljøpartiet De Grønne 8 0 46 63
Sum 93 18 50 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 4 47 36
Høyre 23 4 53 35
KrF 8 1 62 50
Venstre 8 1 55 25
Sp 9 2 54 33
Ap 12 2 51 42
SV 12 2 49 50
Sum 86 16 52 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 612).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 469
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 076
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,0 %
F-2015 55,0 %
K-2015 59,7 %
S-2013 82,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Per Ragnvald Berger, H (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / RB 1/9-2019 23,0 (5) 42,0 (10) 7,3 (2) 5,7 (1) 12,2 (3) 3,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / RB 2/4-2019 24,6 (6) 37,0 (8) 7,1 (2) 6,7 (2) 14,4 (3) 4,1 (1) 1,4 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,9 (0)
InFact / RB 4/9-2015 23,7 (6) 38,9 (9) 14,1 (3) 1,5 (0) 8,6 (2) 3,5 (1) 4,0 (1) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,1 42,2 8,3 3,7 8,8 4,2 5,3 3,3 0,0 0,0
2011 18,5 53,5 7,2 4,3 7,9 4,4 4,2 0,0 0,0 0,0
2007 18,5 43,6 13,3 6,9 9,9 5,3 2,4 0,0 0,0 0,0
2003 21,1 37,2 13,3 10,4 10,9 5,3 1,6 0,0 0,0 0,0
1999 22,4 36,3 8,4 6,5 16,8 7,0 2,6 0,0 0,0 0,0
1995 25,9 31,1 7,0 4,0 24,1 5,1 2,7 0,0 0,0 0,0
1991 27,1 33,1 6,1 9,2 15,1 6,1 3,3 0,0 0,0 0,0
1987 33,5 41,0 0,0 4,7 13,3 4,6 2,8 0,0 0,0 0,0
1983 35,8 39,9 0,0 4,0 12,6 4,6 3,1 0,0 0,0 0,0
1979 36,3 39,0 0,0 3,0 12,7 5,3 3,8 0,0 0,0 0,0
1959 48,3 16,6 0,0 0,0 21,7 0,0 9,5 0,0 0,0 4,0
1955 62,6 12,4 0,0 0,0 9,5 4,3 0,0 0,0 0,0 11,2
1951 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 41,2
1947 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 49,4
1945 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 50,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,7 36,4 9,3 3,1 7,9 4,6 5,2 5,0 1,3 0,6
2011 22,7 45,0 8,7 3,4 7,4 4,8 4,7 1,4 1,3 0,7
2007 21,4 33,6 18,9 6,0 8,9 5,4 3,9 0,0 1,3 0,6
2003 21,6 31,7 17,7 10,3 9,6 5,7 1,7 0,3 0,6 0,7
1999 23,4 34,2 11,4 5,5 13,5 7,3 3,5 0,0 0,9 0,4
1995 26,7 30,1 8,4 4,3 18,8 6,0 2,9 0,0 0,5 2,4
1991 27,0 31,7 7,0 7,5 14,4 5,6 2,7 0,0 0,2 3,9
1987 31,1 34,0 11,4 3,6 12,4 4,4 2,3 0,0 0,5 0,3
1983 33,8 38,7 4,7 3,3 10,9 4,4 3,2 0,0 0,8 0,3
1979 35,9 37,7 1,6 2,9 11,9 5,5 3,5 0,0 0,4 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,7 34,7 15,2 4,1 10,0 3,5 4,3 3,0 1,3 1,1
2013 25,9 35,9 15,9 3,3 5,9 4,4 4,1 2,8 0,9 0,8
2009 29,0 24,9 25,3 4,9 7,2 3,7 3,5 0,3 0,7 0,6
2005 27,8 19,7 24,7 6,2 7,7 5,1 7,1 0,1 0,7 0,9
2001 21,7 30,4 15,0 10,0 7,2 10,2 3,4 0,1 0,4 1,6
1997 34,2 20,9 16,4 4,1 10,0 10,2 3,1 0,3 0,4 0,3
1993 35,0 22,9 7,0 5,2 21,0 5,4 2,2 0,0 0,3 1,1
1989 31,1 29,3 15,7 5,9 9,8 4,3 2,2 0,6 0,0 1,0
1985 35,5 39,9 3,8 3,3 10,7 4,0 2,1 0,0 0,1 0,6
1981 34,3 38,2 5,0 3,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,2 13,5
1977 40,7 28,3 2,2 4,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,3 10,6
1961 49,1 17,8 0,0 0,0 20,9 3,3 5,6 0,0 0,0 3,3
1957 46,4 18,0 0,0 0,0 21,3 3,9 6,1 0,0 0,0 4,3
1953 44,7 17,9 0,0 0,0 22,0 3,9 6,0 0,0 0,0 5,6
1949 44,3 16,4 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 33,9
1945 37,9 16,9 0,0 0,0 23,7 0,0 5,9 0,0 0,0 15,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.9 40.6 8.3 4.8 6 6.1 4.7 4.6 0 0
Valgting 23,9 42,7 8,2 3,4 9,7 3,6 5,5 3,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned