Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hurdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 75 15,4 180 17,5 255 17,0 -3,9 17,0 3 -1
H 40 8,2 135 13,1 175 11,7 5,8 11,7 2 1
Frp 46 9,4 98 9,5 144 9,6 1,2 9,6 2 1
Sp 117 24,0 274 26,7 391 26,0 14,2 26,0 4 2
KrF 35 7,2 58 5,6 93 6,2 -1,4 6,2 1 0
V 32 6,6 43 4,2 75 5,0 -20,2 5,0 1 -4
MDG 47 9,7 54 5,3 101 6,7 1,9 6,7 1 0
Andre (vis) 95 19,5 173 16,8 268 17,8 4,9 17,8 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
239 49,1 508 49,5 747 49,7 12,2 49,7 8 1
H+Frp+
KrF+V
153 31,4 334 32,5 487 32,5 -14,6 32,5 6 -2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (14 stemmer), tape mandat: FSVRØ (3 stemmer)
Fremmøte: 66,7 % Stemmeberettigede: 2 292 Opptalte stemmer: 1 514
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 17,0 11,7 9,6 0,0 26,0 6,2 5,0 6,7 0,0 17,8
24/9 - 13:01 17,0 11,7 9,6 0,0 26,0 6,2 5,0 6,7 0,0 17,8
24/9 - 13:01 17,0 11,7 9,6 0,0 26,0 6,2 5,0 6,7 0,0 17,8
12/9 - 14:25 17,0 11,7 9,6 0,0 26,0 6,2 5,0 6,7 0,0 17,8
12/9 - 14:25 17,0 11,7 9,6 0,0 26,0 6,2 5,0 6,7 0,0 17,8
10/9 - 17:59 17,0 11,7 9,6 0,0 26,0 6,2 5,0 6,7 0,0 17,8
9/9 - 22:55 17,2 11,8 9,7 0,0 26,1 6,0 4,8 6,6 0,0 17,8
9/9 - 18:27 15,9 8,4 9,9 0,0 24,1 6,7 6,2 9,2 0,0 19,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,9 (4) 5,8 (1) 8,4 (1) 2,5 (0) 11,9 (2) 7,6 (1) 25,2 (5) 4,8 (1) 0,0 (0) 13,0 (2)
Poll of polls (brutt ned) 15,4 (3) 5,0 (1) 7,1 (1) 3,9 (0) 20,2 (3) 5,7 (1) 18,6 (3) 8,2 (1) 0,0 (0) 21,8 (4)
Siste lokale målings 20,5 (3) 6,6 (1) 17,2 (3) 7,6 (1) 9,0 (2) 11,5 (2) 27,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,4 (2) 5,3 (1) 7,1 (1) 5,0 (1) 20,5 (3) 5,7 (1) 15,6 (3) 9,8 (2) 0,0 (0) 15,3 (3)
K-snitt september (brutt ned) 15,4 (3) 4,9 (1) 6,5 (1) 4,2 (0) 21,2 (4) 5,6 (1) 16,4 (3) 8,5 (1) 0,0 (0) 21,1 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 97,5 (17) 102,0 (17) 92,4 (16) 93,7 (16) 99,6 (17) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, And
Borgerlige 47,0 (8) 36,4 (6) 62,9 (11) 33,7 (6) 33,4 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 40,0 (7) 47,7 (7) 37,1 (6) 49,7 (8) 49,3 (8) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 44,7 (8) 44,5 (7) 48,1 (9) 41,8 (7) 43,2 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,9 (4) 5,8 (1) 8,4 (1) 2,5 (0) 11,9 (2) 7,6 (1) 25,2 (5) 4,8 (1) 0,0 (0) 13,0 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 59 50
Høyre 10 2 48 50
KrF 7 1 62 29
Venstre 14 1 54 50
Sp 19 1 48 42
Ap 10 2 56 40
MDG 9 2 44 44
SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt 7 3 58 57
Glad i Hurdal 8 2 49 0
Sum 94 18 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 55 40
Høyre 9 2 57 56
KrF 11 2 50 55
Venstre 16 0 44 38
Sp 21 2 44 38
Ap 14 2 54 43
SV 7 1 53 43
Glad i Hurdal 10 0 49 30
Miljøpartiet De Grønne 16 1 44 44
Sum 114 14 49 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 3 42 67
Høyre 13 1 53 31
KrF 11 2 46 55
Venstre 21 0 46 38
Sp 15 2 46 47
Ap 12 2 50 50
SV 10 2 42 60
Sum 91 12 47 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 239).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 676
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 340
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,2 %
F-2015 44,8 %
K-2015 60,2 %
S-2013 76,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Runar Bålsrud, V (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / EUB 3/9-2011 20,5 (3) 6,6 (1) 17,2 (3) 7,6 (1) 9,0 (2) 11,5 (2) 27,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / EUB 9/5-2011 25,3 (4) 16,6 (3) 22,5 (4) 1,1 (0) 5,3 (1) 12,8 (2) 16,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,9 5,8 8,4 2,5 11,9 7,6 25,2 4,8 0,0 13,0
2011 23,5 8,7 16,6 3,2 6,5 8,7 32,8 0,0 0,0 0,0
2007 23,1 11,1 20,4 8,8 9,5 10,4 16,8 0,0 0,0 0,0
2003 26,2 8,1 14,9 21,3 10,5 10,9 8,0 0,0 0,0 0,0
1999 41,0 17,9 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
1995 45,3 11,6 7,6 0,0 11,8 13,1 10,5 0,0 0,0 0,0
1991 45,9 12,1 4,1 0,0 14,8 12,9 10,4 0,0 0,0 0,0
1987 49,5 13,8 0,0 0,0 8,6 13,0 15,1 0,0 0,0 0,0
1983 51,7 11,5 0,0 0,0 10,4 14,0 12,4 0,0 0,0 0,0
1979 46,7 12,5 0,0 0,0 12,7 17,4 10,6 0,0 0,0 0,0
1975 47,7 4,9 0,0 0,0 15,7 21,0 0,0 0,0 0,0 10,7
1971 50,2 0,0 0,0 0,0 14,3 20,0 15,5 0,0 0,0 0,0
1967 49,4 0,0 0,0 0,0 15,0 19,4 16,2 0,0 0,0 0,0
1963 50,6 0,0 0,0 0,0 11,9 19,7 17,8 0,0 0,0 0,0
1959 47,7 0,0 0,0 0,0 11,1 21,8 19,5 0,0 0,0 0,0
1955 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 37,1
1951 50,0 0,0 0,0 0,0 10,2 25,1 14,6 0,0 0,0 0,0
1947 50,4 0,0 0,0 0,0 8,2 24,3 17,1 0,0 0,0 0,0
1945 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 17,8 0,0 0,0 3,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,4 9,9 12,8 3,8 11,2 9,3 11,5 9,2 0,6 2,2
2011 32,4 11,9 16,2 3,8 9,0 11,1 12,4 1,5 0,7 1,1
2007 27,1 11,2 20,2 7,8 9,6 12,7 8,6 0,8 0,6 1,4
2003 30,2 8,3 16,1 16,5 9,9 11,9 5,0 0,0 0,0 2,3
1999 40,2 14,5 11,7 4,0 8,5 15,6 4,0 0,3 0,6 0,7
1995 43,1 9,4 8,7 3,7 12,9 14,5 6,4 0,2 0,2 0,9
1991 40,9 9,7 4,1 8,4 15,8 13,6 6,2 0,6 0,3 0,4
1987 47,8 11,1 7,1 2,5 8,9 12,9 7,7 0,0 0,5 1,4
1983 49,8 10,7 3,0 2,3 10,9 13,3 8,5 0,0 0,4 1,0
1979 44,7 12,3 1,4 1,6 13,9 17,0 8,7 0,0 0,0 0,4
1975 44,9 5,1 1,2 2,4 16,4 20,2 7,8 0,0 0,0 1,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,6 13,5 16,3 4,0 22,1 6,4 3,3 5,4 1,9 2,4
2013 31,3 15,2 21,4 2,1 7,4 8,6 8,1 3,8 0,3 1,8
2009 34,5 9,8 25,9 4,9 8,7 9,2 4,8 1,0 0,6 0,7
2005 34,9 6,1 23,4 7,5 9,1 10,7 6,2 0,1 0,5 1,5
2001 32,0 13,3 14,3 8,1 7,7 17,3 3,8 0,1 0,4 2,9
1997 40,9 7,3 14,3 3,3 9,6 18,8 4,8 0,1 0,5 0,5
1993 42,7 7,0 6,0 6,4 19,7 12,5 4,4 0,1 0,3 0,8
1989 43,5 11,8 9,0 8,5 9,7 12,1 4,6 0,2 0,0 0,5
1985 51,6 16,4 3,2 2,6 8,9 12,3 4,2 0,0 0,1 0,7
1981 48,6 13,9 2,9 2,1 11,1 15,6 4,6 0,0 0,2 1,1
1977 49,8 9,7 1,4 2,1 12,3 19,2 4,3 0,0 0,1 1,1
1973 44,1 3,7 2,0 6,1 12,6 20,6 5,2 0,0 0,2 5,4
1969 52,6 2,1 0,0 2,7 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 27,2
1965 47,6 2,8 0,0 2,7 12,4 18,1 15,9 0,0 0,0 0,6
1961 48,6 4,2 0,0 1,5 10,8 19,0 14,4 0,0 0,0 1,5
1957 52,5 4,1 0,0 0,0 10,7 21,1 10,7 0,0 0,0 0,8
1953 51,2 4,0 0,0 0,0 11,1 24,2 9,0 0,0 0,0 0,6
1949 52,2 3,9 0,0 0,0 7,7 22,9 12,6 0,0 0,0 0,7
1945 47,4 3,9 0,0 0,0 7,0 28,5 8,8 0,0 0,0 4,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.6 5.3 7.8 2.8 8.4 10.2 26.7 3.1 0 12.1
Valgting 20,0 6,0 8,5 2,4 13,0 6,8 24,8 5,3 0,0 13,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned