Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nannestad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 402 29,9 1 349 28,5 1 751 29,1 0,9 29,1 9 0
H 183 13,6 697 14,7 880 14,6 -3,6 14,6 5 -1
Frp 146 10,9 512 10,8 658 10,9 -3,9 10,9 4 -1
SV 39 2,9 120 2,5 159 2,6 0,3 2,6 1 0
Sp 229 17,0 734 15,5 963 16,0 7,9 16,0 5 3
KrF 43 3,2 119 2,5 162 2,7 -1,6 2,7 1 0
V 47 3,5 232 4,9 279 4,6 -5,2 4,6 1 -2
MDG 71 5,3 183 3,9 254 4,2 1,1 4,2 1 0
R 29 2,2 88 1,9 117 1,9 1,9 1,9 0 0
Andre (vis) 155 11,5 633 13,4 788 13,1 13,1 13,1 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
770 57,3 2 474 52,3 3 244 53,8 12,1 53,8 16 3
H+Frp+
KrF+V
419 31,2 1 560 33,0 1 979 32,8 -14,3 32,8 11 -4
Nærmest til å vinne mandat: V (3 stemmer), tape mandat: Frp (7 stemmer)
Fremmøte: 57,9 % Stemmeberettigede: 10 573 Opptalte stemmer: 6 072
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 29,1 14,6 10,9 2,6 16,0 2,7 4,6 4,2 1,9 13,1
14:25 29,1 14,6 10,9 2,6 16,0 2,7 4,6 4,2 1,9 13,1
19:05 29,1 14,6 10,9 2,6 16,0 2,7 4,6 4,2 1,9 13,1
13:55 29,3 14,6 11,0 2,5 16,0 2,7 4,6 4,1 1,9 13,3
10:48 29,3 14,6 11,0 2,5 16,1 2,7 4,6 4,0 1,9 13,2
10:48 29,3 14,6 11,0 2,5 16,1 2,7 4,6 4,0 1,9 13,2
10:48 29,3 14,6 11,0 2,5 16,1 2,7 4,6 4,0 1,9 13,2
23:19 29,3 14,6 11,0 2,5 16,1 2,7 4,6 4,0 1,9 13,2
22:41 28,6 13,9 11,1 2,4 15,6 2,7 4,5 4,6 2,2 14,5
22:36 29,4 12,0 12,0 2,5 15,3 2,6 4,3 4,3 2,3 15,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,3 (9) 18,2 (6) 14,8 (5) 2,3 (1) 8,1 (2) 4,3 (1) 9,9 (3) 3,2 (1) 0,0 (0) 10,9 (3)
Poll of polls (brutt ned) 20,8 (6) 15,8 (5) 12,7 (4) 3,7 (1) 13,8 (4) 3,2 (1) 7,3 (2) 5,5 (2) 0,0 (0) 18,3 (6)
Siste lokale målings 26,4 (8) 13,2 (4) 13,2 (4) 3,1 (1) 18,6 (6) 4,7 (2) 4,3 (1) 4,7 (1) 3,1 (1) 8,9 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,5 (6) 16,5 (5) 12,7 (4) 4,7 (2) 14,0 (5) 3,2 (1) 6,1 (2) 6,5 (2) 0,0 (0) 12,9 (4)
K-snitt september (brutt ned) 20,9 (6) 15,4 (5) 11,6 (4) 3,9 (1) 14,5 (4) 3,1 (1) 6,4 (2) 5,7 (2) 0,0 (0) 17,8 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 56,0 (17) 54,3 (16) 61,8 (19) 54,0 (18) 54,5 (16) SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Borgerlige 47,2 (15) 39,0 (12) 35,4 (11) 38,5 (12) 36,5 (12) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 41,9 (13) 43,8 (13) 55,9 (17) 44,7 (15) 45,0 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 22,3 (6) 24,3 (7) 27,6 (9) 23,3 (8) 24,0 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,3 (9) 18,2 (6) 14,8 (5) 2,3 (1) 8,1 (2) 4,3 (1) 9,9 (3) 3,2 (1) 0,0 (0) 10,9 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 6 52 28
Høyre 22 4 53 18
KrF 16 1 52 50
Venstre 18 3 52 39
Sp 26 4 51 35
Ap 29 5 49 48
SV 9 2 58 78
Rødt 10 3 52 40
MDG 9 3 47 67
Nannestad bygdeliste 37 2 47 38
Sum 201 33 51 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 6 50 17
Høyre 16 4 52 31
KrF 19 2 59 58
Venstre 33 3 46 36
Sp 26 2 50 27
Ap 28 3 48 50
SV 11 2 62 64
Miljøpartiet De Grønne 11 2 36 64
Nannestad bygdeliste 37 2 44 38
Sum 204 26 49 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 6 48 29
Høyre 18 4 57 39
KrF 20 1 60 55
Venstre 37 2 44 32
Sp 28 2 52 29
Ap 31 4 52 52
SV 13 3 51 54
Sum 168 22 51 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 238).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 11 620
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 633
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,1 %
F-2015 47,2 %
K-2015 51,1 %
S-2013 76,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hans Thue, Ap (2015-)
Anne-Ragni K. Amundsen, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 15/8-2019 26,4 (8) 13,2 (4) 13,2 (4) 3,1 (1) 18,6 (6) 4,7 (2) 4,3 (1) 4,7 (1) 3,1 (1) 8,9 (3)
InFact / RB 8/9-2015 37,8 (12) 14,5 (5) 17,6 (5) 2,4 (1) 6,4 (2) 6,1 (2) 4,4 (1) 3,0 (0) 0,0 (0) 7,8 (2)
Norfakta / EUB 8/9-2011 30,5 (10) 20,7 (6) 18,5 (6) 4,7 (1) 11,6 (4) 3,7 (1) 10,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 30/8-2011 34,0 (10) 18,0 (6) 21,9 (7) 7,0 (2) 7,4 (2) 2,3 (1) 9,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / EUB 10/5-2011 34,7 (11) 17,6 (5) 26,1 (8) 2,3 (1) 8,1 (3) 3,4 (1) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,3 18,2 14,8 2,3 8,1 4,3 9,9 3,2 0,0 10,9
2011 34,1 22,0 20,1 3,0 7,1 4,2 9,4 0,0 0,0 0,0
2007 34,3 12,5 25,5 3,9 10,4 4,8 8,6 0,0 0,0 0,0
2003 30,6 12,0 21,7 11,1 14,7 4,6 5,3 0,0 0,0 0,0
1999 34,9 14,6 12,7 7,9 17,1 8,1 4,7 0,0 0,0 0,0
1995 39,5 10,6 11,3 5,5 17,7 7,2 8,1 0,0 0,0 0,0
1991 42,4 13,6 7,3 11,5 15,1 6,6 3,4 0,0 0,0 0,0
1987 50,7 20,2 0,0 4,0 12,7 7,8 4,5 0,0 0,0 0,0
1983 51,7 22,4 0,0 3,6 12,1 7,5 2,9 0,0 0,0 0,0
1979 46,2 20,6 0,0 3,4 16,2 7,9 3,5 0,0 0,0 2,2
1975 48,6 9,2 0,0 5,2 24,7 8,8 0,0 0,0 0,0 3,4
1971 50,7 6,1 0,0 0,0 25,3 7,6 4,3 0,0 0,0 5,9
1967 51,4 7,9 0,0 4,8 22,8 7,9 3,5 0,0 0,0 1,7
1963 52,1 9,4 0,0 0,0 24,4 9,7 0,0 0,0 0,0 4,4
1959 48,9 5,5 0,0 0,0 25,9 11,2 3,3 0,0 0,0 5,2
1955 51,2 0,0 0,0 0,0 12,8 21,0 15,0 0,0 0,0 0,0
1951 48,8 0,0 0,0 0,0 33,6 12,2 0,0 0,0 0,0 5,5
1947 44,2 0,0 0,0 0,0 36,5 13,6 0,0 0,0 0,0 5,7
1945 36,2 0,0 0,0 0,0 31,0 20,4 0,0 0,0 0,0 12,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,1 20,5 17,6 1,8 8,5 4,4 6,0 4,9 0,7 2,5
2011 35,4 21,6 20,0 2,4 6,9 4,4 6,1 0,8 0,9 1,5
2007 33,5 13,1 25,4 4,0 9,7 5,1 6,5 0,4 1,0 1,3
2003 31,4 12,4 22,4 11,1 11,3 5,2 3,5 0,0 0,0 2,8
1999 36,0 14,0 14,1 6,8 13,8 8,9 3,8 0,4 0,8 1,4
1995 40,6 11,2 12,3 4,9 16,0 7,7 4,5 0,4 0,8 1,5
1991 41,9 13,4 7,5 11,2 14,9 6,9 2,7 0,4 0,9 0,2
1987 44,6 15,0 13,2 3,0 10,0 7,1 5,4 0,0 0,6 1,0
1983 47,9 20,3 6,1 3,4 11,2 7,1 2,5 0,0 0,3 1,1
1979 45,4 20,7 2,9 3,1 14,9 7,7 3,4 0,0 0,0 1,9
1975 47,3 9,1 2,3 5,1 22,6 8,6 1,8 0,0 0,2 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,8 21,8 21,2 3,6 12,5 2,7 3,2 2,4 1,3 2,6
2013 32,9 23,5 23,8 1,9 6,1 4,0 3,8 1,9 0,5 1,6
2009 37,4 12,7 31,0 3,5 7,2 3,8 2,8 0,2 0,6 0,8
2005 34,6 10,3 29,1 6,4 8,1 5,2 4,7 0,0 0,7 1,0
2001 29,8 17,8 17,4 11,1 8,3 10,9 2,2 0,2 0,5 1,8
1997 42,3 9,2 17,3 4,3 9,8 11,9 3,2 0,0 0,9 1,1
1993 44,9 10,2 7,4 6,5 20,0 5,5 3,5 0,1 0,4 1,6
1989 41,3 15,3 15,0 9,6 9,7 6,2 1,9 0,4 0,0 0,7
1985 49,7 22,8 4,3 3,7 9,9 6,9 2,1 0,0 0,2 0,4
1981 45,0 24,0 4,7 3,3 11,8 7,4 2,2 0,0 0,2 1,3
1977 53,0 14,4 2,3 2,8 14,5 8,9 1,9 0,0 0,2 2,0
1973 46,0 5,9 5,0 9,3 18,3 10,4 2,2 0,0 0,2 2,7
1969 54,2 6,7 0,0 3,6 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 29,9
1965 50,2 8,6 0,0 5,0 21,5 8,2 4,9 0,0 0,0 1,6
1961 49,1 6,3 0,0 4,0 24,2 10,5 2,8 0,0 0,0 3,1
1957 51,1 6,7 0,0 0,0 23,8 11,7 3,1 0,0 0,0 3,6
1953 50,1 5,7 0,0 0,0 27,1 11,4 1,5 0,0 0,0 4,3
1949 50,7 5,8 0,0 0,0 27,3 10,2 1,3 0,0 0,0 4,6
1945 41,0 5,5 0,0 0,0 24,6 16,8 1,2 0,0 0,0 10,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.8 17.1 16 2.6 9.5 5.4 8.5 3.8 0 8.2
Valgting 28,2 18,4 14,7 2,3 7,9 4,1 10,1 3,1 0,0 11,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned