Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Eidsvoll

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 624 22,5 2 026 23,4 2 650 23,4 -8,9 23,4 8 -3
H 477 17,2 1 444 16,6 1 921 16,9 -5,5 16,9 6 -2
Frp 282 10,2 1 125 13,0 1 407 12,4 -1,4 12,4 4 -1
SV 139 5,0 369 4,3 508 4,5 -0,5 4,5 2 0
Sp 689 24,8 2 267 26,1 2 956 26,1 13,0 26,1 9 4
KrF 60 2,2 192 2,2 252 2,2 -1,8 2,2 1 0
V 50 1,8 155 1,8 205 1,8 -1,1 1,8 0 -1
MDG 182 6,6 377 4,3 559 4,9 1,0 4,9 2 1
R 107 3,9 265 3,1 372 3,3 3,3 3,3 1 1
Andre (vis) 167 6,0 343 4,0 510 4,5 1,9 4,5 2 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 741 62,7 5 304 61,1 7 045 62,2 7,9 62,2 22 3
H+Frp+
KrF+V
869 31,3 2 916 33,6 3 785 33,3 -9,8 33,3 11 -4
Nærmest til å vinne mandat: V (18 stemmer), tape mandat: PP (7 stemmer)
Fremmøte: 59,1 % Stemmeberettigede: 19 511 Opptalte stemmer: 11 452
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 23,4 16,9 12,4 4,5 26,1 2,2 1,8 4,9 3,3 4,5
14:25 23,4 16,9 12,4 4,5 26,1 2,2 1,8 4,9 3,3 4,5
18:45 23,4 16,9 12,4 4,5 26,1 2,2 1,8 4,9 3,3 4,5
18:45 23,4 16,9 12,4 4,5 26,1 2,2 1,8 4,9 3,3 4,5
04:51 23,4 16,9 12,5 4,4 26,2 2,2 1,7 4,8 3,2 4,6
04:51 23,4 16,9 12,5 4,4 26,2 2,2 1,7 4,8 3,2 4,6
04:51 23,4 16,9 12,5 4,4 26,2 2,2 1,7 4,8 3,2 4,6
03:57 23,4 16,9 12,5 4,4 26,3 2,2 1,7 4,8 3,2 4,5
03:57 23,4 16,9 12,5 4,4 26,3 2,2 1,7 4,8 3,2 4,5
03:49 23,5 16,9 12,5 4,4 26,3 2,2 1,7 4,8 3,2 4,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,3 (11) 22,4 (8) 13,8 (5) 5,0 (2) 13,0 (5) 4,1 (1) 2,9 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 2,6 (1)
Poll of polls (brutt ned) 23,8 (8) 19,4 (7) 11,8 (4) 8,0 (3) 22,2 (8) 3,0 (1) 2,1 (1) 6,7 (2) 0,0 (0) 4,3 (1)
Siste lokale målings 23,5 (8) 16,5 (6) 15,8 (6) 7,5 (3) 19,5 (7) 1,6 (0) 2,5 (1) 4,3 (1) 5,4 (2) 3,4 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,2 (8) 20,3 (7) 11,8 (4) 10,2 (3) 22,6 (8) 3,1 (1) 1,8 (0) 8,0 (3) 0,0 (0) 3,0 (1)
K-snitt september (brutt ned) 23,8 (8) 19,0 (7) 10,7 (4) 8,5 (3) 23,3 (8) 3,0 (1) 1,9 (0) 6,9 (2) 0,0 (0) 4,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,4 (18) 54,0 (19) 50,5 (18) 55,0 (19) 55,6 (19) SV, Ap, Sp
Borgerlige 43,2 (15) 36,3 (13) 36,4 (13) 37,0 (12) 34,6 (12) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 54,2 (19) 60,7 (21) 60,2 (21) 63,0 (22) 62,5 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,0 (7) 27,3 (10) 23,6 (8) 27,5 (9) 28,2 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,3 (11) 22,4 (8) 13,8 (5) 5,0 (2) 13,0 (5) 4,1 (1) 2,9 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 2,6 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 36 5 54 25
Høyre 26 2 53 31
KrF 16 1 47 31
Venstre 14 1 44 36
Sp 36 3 48 42
Ap 35 6 51 43
SV 27 3 49 59
Rødt 8 2 45 50
MDG 19 3 43 42
Liberalistene 7 3 31 14
Pensjonistpartiet 13 2 73 38
Sum 237 31 50 38
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 31 5 50 35
Høyre 31 5 52 48
KrF 15 2 56 40
Venstre 16 1 45 38
Sp 34 2 53 47
Ap 33 3 51 48
SV 23 2 48 57
Miljøpartiet De Grønne 14 2 41 36
Pensjonistpartiet 18 1 71 44
Sum 215 23 52 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 32 5 48 25
Høyre 33 4 48 45
KrF 14 1 42 50
Venstre 15 1 39 33
Sp 35 1 54 40
Ap 35 3 53 40
SV 22 3 48 50
Rødt 7 0 39 0
Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste 18 1 61 33
Pensjonistpartiet 15 1 68 40
Sum 226 20 51 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 237).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 22 364
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 9 560
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,0 %
F-2015 49,4 %
K-2015 53,2 %
S-2013 75,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

John- Erik Vika, Sp (2015-)
Einar Madsen, Ap (2011-2015)
Terje Teslo, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 27/8-2019 23,5 (8) 16,5 (6) 15,8 (6) 7,5 (3) 19,5 (7) 1,6 (0) 2,5 (1) 4,3 (1) 5,4 (2) 3,4 (1)
InFact / RB 29/8-2015 32,0 (11) 24,6 (9) 18,9 (7) 3,7 (1) 7,9 (3) 3,2 (1) 3,2 (1) 4,5 (2) 0,0 (0) 2,0 (0)
Norfakta / EUB 8/9-2011 31,1 (11) 26,2 (9) 16,7 (6) 5,1 (2) 9,1 (3) 2,8 (1) 2,1 (1) 0,0 (0) 1,1 (0) 5,9 (2)
InFact / RB 7/9-2011 26,9 (9) 24,5 (9) 19,8 (7) 3,8 (1) 10,4 (4) 3,5 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 2,4 (1) 6,2 (2)
InFact / RB 1/7-2011 20,5 (7) 28,9 (11) 25,8 (9) 5,3 (2) 8,9 (3) 3,3 (1) 2,3 (1) 0,0 (0) 1,8 (0) 3,3 (1)
Norfakta / EUB 7/5-2011 26,5 (10) 26,0 (9) 22,5 (8) 6,2 (2) 7,2 (3) 1,1 (0) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,8 (0) 7,0 (2)
Respons / RB 24/9-2010 26,2 (10) 26,7 (10) 22,4 (8) 7,1 (3) 7,1 (3) 3,6 (1) 1,7 (0) 0,0 (0) 1,5 (0) 3,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,3 22,4 13,8 5,0 13,0 4,1 2,9 3,9 0,0 2,6
2011 36,0 25,6 14,8 4,6 7,6 3,7 3,2 0,0 0,7 3,9
2007 24,4 18,9 20,3 6,5 12,2 4,0 1,9 0,0 1,1 10,5
2003 28,6 16,1 18,1 15,5 9,7 4,0 1,2 0,0 0,8 5,9
1999 32,4 14,7 12,6 13,1 7,2 6,9 1,6 0,0 0,5 11,2
1995 37,5 15,2 10,2 9,4 8,4 4,5 1,9 0,0 0,8 12,1
1991 46,5 13,2 6,2 11,1 12,1 4,6 2,2 0,0 0,3 4,0
1987 43,6 15,5 10,8 4,1 7,8 4,5 3,1 0,0 0,0 10,6
1983 53,1 18,6 6,3 4,2 8,5 4,8 4,4 0,0 0,0 0,0
1979 51,3 18,8 0,0 5,2 10,9 6,4 4,8 0,0 0,0 2,7
1975 54,0 11,6 0,0 6,8 14,4 7,4 2,6 0,0 0,0 3,1
1971 55,5 7,7 0,0 5,6 15,8 5,8 3,7 0,0 0,0 5,9
1967 57,6 8,3 0,0 4,6 14,8 5,3 3,7 0,0 0,0 5,7
1963 61,0 8,7 0,0 3,2 14,1 4,7 2,9 0,0 0,0 5,4
1959 55,8 8,9 0,0 0,0 13,8 6,4 3,5 0,0 0,0 11,7
1955 49,8 3,9 0,0 0,0 29,0 10,6 2,6 0,0 0,0 4,1
1951 53,0 7,9 0,0 0,0 15,5 7,6 2,6 0,0 0,0 13,4
1947 49,0 7,7 0,0 0,0 16,9 9,3 3,1 0,0 0,0 14,1
1945 52,9 4,9 0,0 0,0 14,3 9,4 2,0 0,0 0,0 16,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,7 20,1 14,6 3,7 9,2 4,8 2,9 4,5 1,0 3,3
2011 37,6 24,0 16,9 4,4 5,8 4,3 2,9 1,0 1,0 2,3
2007 31,4 16,2 24,1 6,1 9,5 5,2 2,7 0,5 1,1 3,3
2003 31,7 14,9 20,9 14,6 8,9 4,5 1,6 0,0 0,0 2,9
1999 36,9 15,8 15,3 10,6 7,9 8,1 2,2 0,5 0,9 1,7
1995 43,5 15,7 12,4 7,7 10,2 5,1 1,7 0,6 0,8 2,3
1991 46,2 13,3 7,0 11,6 13,3 5,2 2,0 0,4 0,8 0,3
1987 47,8 17,9 13,1 4,0 7,7 4,4 3,3 0,0 0,6 1,2
1983 52,7 18,9 6,6 3,9 8,4 4,7 3,6 0,0 0,5 0,8
1979 51,5 19,1 2,8 4,9 10,5 6,2 4,2 0,0 0,0 0,8
1975 54,5 12,2 1,9 6,4 13,5 7,4 2,5 0,0 0,3 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,1 20,9 20,4 5,5 12,3 2,5 2,8 2,4 1,9 3,2
2013 34,3 23,2 23,1 3,3 4,2 3,3 3,9 1,9 0,7 2,1
2009 38,6 13,4 29,8 4,9 5,3 3,3 2,3 0,3 0,7 1,5
2005 37,9 10,1 27,2 8,1 6,9 3,8 3,5 0,1 0,7 1,7
2001 33,4 18,3 16,6 12,2 5,4 9,2 2,2 0,1 0,5 2,1
1997 45,3 10,5 17,6 5,6 7,5 9,4 2,1 0,1 0,8 1,1
1993 48,6 12,2 6,9 8,1 15,9 4,8 1,8 0,1 0,3 1,3
1989 45,5 15,4 13,5 10,2 7,7 5,0 1,7 0,2 0,0 0,8
1985 54,6 21,3 4,4 4,3 7,8 4,2 2,4 0,0 0,2 0,7
1981 51,1 21,2 5,6 4,4 8,5 5,3 2,6 0,0 0,2 1,0
1977 58,8 14,1 2,1 4,6 10,1 7,0 2,3 0,0 0,2 0,8
1973 49,9 8,1 3,6 11,8 12,8 7,8 2,3 0,0 0,4 3,3
1969 60,9 9,7 0,0 3,9 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 20,0
1965 58,4 9,6 0,0 5,6 14,2 5,0 5,5 0,0 0,0 1,7
1961 59,2 9,9 0,0 4,2 13,9 6,0 3,2 0,0 0,0 3,6
1957 61,4 9,2 0,0 0,0 14,0 7,3 3,8 0,0 0,0 4,3
1953 57,4 10,2 0,0 0,0 15,1 8,0 2,9 0,0 0,0 6,4
1949 56,3 9,9 0,0 0,0 15,3 7,3 2,6 0,0 0,0 8,7
1945 50,5 7,6 0,0 0,0 13,7 10,3 2,0 0,0 0,0 15,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.8 20.3 14 5.8 8.3 4.5 2.7 5.9 0 2.8
Valgting 31,8 22,7 13,7 4,9 13,8 4,0 3,0 3,6 0,0 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned