Poll of polls

Kommunestyrevalg: Nes (Ak.)

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,2 (15) 14,2 (5) 16,0 (6) 3,4 (1) 10,5 (4) 3,7 (1) 6,6 (2) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 29,9 (11) 12,8 (5) 14,5 (6) 5,8 (2) 17,1 (6) 2,4 (1) 4,1 (2) 5,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 37,1 (13) 13,1 (5) 8,3 (3) 0,0 (0) 21,1 (8) 1,9 (0) 4,0 (1) 6,3 (2) 0,0 (0) 8,4 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,7 (12) 11,9 (5) 12,8 (5) 4,7 (2) 16,9 (6) 2,5 (1) 4,6 (2) 5,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt juli (brutt ned) 32,7 (12) 11,9 (5) 12,8 (5) 4,7 (2) 16,9 (6) 2,5 (1) 4,6 (2) 5,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt juli (brutt ned) Partier
Posisjon 56,0 (20) 52,8 (19) 58,2 (21) 54,3 (20) 54,3 (20) SV, Ap, Sp
Borgerlige 40,4 (14) 33,8 (14) 27,3 (9) 31,8 (13) 31,8 (13) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 59,6 (21) 58,4 (21) 64,5 (23) 59,5 (22) 59,5 (22) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,7 (7) 23,6 (9) 27,0 (9) 24,0 (9) 24,0 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,2 (15) 14,2 (5) 16,0 (6) 3,4 (1) 10,5 (4) 3,7 (1) 6,6 (2) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls Oslo/Akershus (brutt ned) 26,7 (10) 12,2 (5) 13,4 (5) 6,1 (2) 22,8 (9) 1,7 (0) 4,5 (2) 5,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls kommuneklasse 5 (brutt ned) 34,1 (13) 14,6 (5) 13,1 (5) 4,9 (2) 17,7 (7) 2,7 (1) 3,3 (1) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls under 25 000 innb. (brutt ned) 38,1 (13) 13,0 (5) 15,7 (6) 5,9 (2) 14,4 (5) 2,8 (1) 3,3 (1) 4,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 29 2 56 31
Høyre 27 4 50 22
KrF 26 3 60 50
Venstre 17 2 48 35
Sp 34 2 51 41
Ap 35 6 55 49
MDG 17 3 43 65
Liberalistene 7 3 35 14
Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt 35 2 58 57
Tverrpolitisk seniorliste 9 2 68 22
Sum 236 29 54 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 32 4 46 34
Høyre 35 1 54 31
KrF 20 2 60 40
Venstre 41 4 50 44
Sp 34 2 53 44
Ap 32 6 50 50
SV 26 1 59 42
Miljøpartiet De Grønne 12 1 38 50
Sum 232 21 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 36 1 48 28
Høyre 41 2 54 32
KrF 20 3 51 30
Venstre 36 3 50 42
Sp 35 1 53 34
Ap 35 6 52 49
SV 29 3 58 45
Rødt 7 2 46 43
Sum 239 21 52 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 236).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 19 957
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 8 831
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,4 %
F-2015 50,1 %
K-2015 54,9 %
S-2013 76,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Grete Sjøli, Ap (2015-)
Oddmar Blekkerud, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Raumnes 8/6-2019 37,1 (13) 13,1 (5) 8,3 (3) 0,0 (0) 21,1 (8) 1,9 (0) 4,0 (1) 6,3 (2) 0,0 (0) 8,4 (3)
Norfakta / Raumnes 4/9-2015 40,2 (15) 19,9 (7) 15,1 (5) 2,9 (1) 6,5 (2) 5,3 (2) 6,0 (2) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / RB / Glomd. 1/9-2015 39,5 (14) 17,5 (6) 18,1 (6) 5,2 (2) 7,1 (2) 4,4 (2) 4,4 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 1,4 (0)
Norfakta / Raumnes 13/6-2015 41,4 (14) 19,1 (7) 17,4 (6) 2,9 (1) 8,8 (3) 2,8 (1) 4,9 (2) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (1)
Norfakta / Raumnes 30/8-2011 36,7 (13) 16,9 (6) 22,1 (8) 5,5 (2) 9,3 (3) 2,1 (1) 5,5 (2) 0,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 26/8-2011 38,8 (14) 15,7 (6) 23,4 (8) 2,8 (1) 9,3 (3) 3,6 (1) 5,4 (2) 0,0 (0) 1,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Raumnes 16/6-2011 33,9 (12) 16,8 (6) 27,1 (10) 3,7 (1) 9,3 (3) 3,2 (1) 5,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Raumnes 21/9-2010 33,0 (12) 17,5 (7) 28,3 (10) 2,9 (1) 6,9 (3) 4,8 (2) 5,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,2 (15) 14,2 (5) 16,0 (6) 3,4 (1) 10,5 (4) 3,7 (1) 6,6 (2) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
2011 35,3 (13) 20,8 (7) 20,2 (7) 3,3 (1) 9,7 (4) 3,7 (1) 6,1 (2) 0,0 (0) 0,9 (0) 0,0 (0)
2007 40,8 (17) 8,3 (3) 24,6 (10) 4,9 (2) 11,5 (5) 4,2 (2) 5,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
2003 37,9 (16) 6,7 (3) 17,3 (7) 9,4 (4) 10,8 (4) 4,1 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 0,7 (0) 10,6 (4)
1999 38,4 (17) 8,6 (3) 8,9 (4) 5,8 (2) 0,0 (0) 5,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0) 32,2 (13)
1995 44,0 (19) 7,8 (3) 6,5 (2) 4,5 (2) 14,5 (6) 5,1 (2) 1,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,0 (7)
1991 39,0 (17) 9,8 (4) 3,0 (1) 10,3 (4) 18,9 (8) 4,9 (2) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,4 (5)
1987 44,1 (20) 9,2 (4) 6,5 (2) 3,8 (1) 8,8 (3) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,8 (10)
1983 56,9 (25) 13,0 (5) 4,8 (2) 3,5 (1) 12,8 (5) 4,5 (2) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,3 (1)
1979 56,0 (24) 16,0 (6) 0,0 (0) 3,3 (1) 16,0 (7) 5,3 (2) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
1975 55,5 (0) 8,9 (0) 0,0 (0) 6,4 (0) 18,8 (0) 7,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,9 (0)
1971 65,1 (0) 6,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,9 (0) 5,0 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
1967 60,7 (0) 7,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (0) 18,5 (0) 4,7 (0) 5,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
1963 60,8 (0) 8,7 (0) 0,0 (0) 1,8 (0) 18,5 (0) 4,8 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,3 (0)
1959 54,5 (0) 8,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 21,2 (0) 6,4 (0) 5,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,5 (0)
1955 54,6 (0) 8,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,0 (0) 7,4 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,7 (0)
1951 53,3 (0) 7,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,8 (0) 7,4 (0) 3,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,7 (0)
1947 45,8 (0) 4,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,2 (0) 9,3 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,1 (0)
1945 46,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 44,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,4 14,8 14,9 2,9 10,0 3,5 4,9 4,1 0,8 1,7
2011 37,1 21,3 17,8 3,5 9,1 3,4 4,7 0,8 1,0 1,3
2007 39,2 9,5 23,6 6,7 10,4 4,0 4,0 0,3 1,0 1,2
2003 37,0 8,4 19,8 14,2 11,3 4,5 2,2 0,0 0,0 2,6
1999 40,7 11,4 13,6 8,6 14,2 7,2 1,7 0,4 0,7 1,5
1995 46,3 11,0 9,8 5,0 17,4 5,5 2,0 0,5 0,6 1,9
1991 41,9 13,3 5,1 12,4 18,9 5,2 2,0 0,3 0,6 0,4
1987 50,8 15,1 9,3 4,1 11,8 4,5 2,1 0,0 0,5 1,7
1983 56,5 13,9 5,2 3,3 12,4 4,5 2,2 0,0 0,4 1,7
1979 54,5 16,0 1,9 3,2 14,9 5,9 3,0 0,0 0,0 0,6
1975 53,7 9,8 1,8 5,8 18,1 7,4 1,7 0,0 0,3 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,4 18,1 19,2 4,2 15,1 2,4 3,0 2,2 1,6 2,9
2013 36,0 22,5 21,2 2,1 6,7 3,3 4,0 2,1 0,6 1,4
2009 40,1 11,9 28,2 4,3 7,9 3,2 2,6 0,3 0,6 0,7
2005 39,5 8,5 25,4 7,2 9,9 4,0 3,7 0,1 0,6 1,2
2001 34,3 15,3 14,8 12,2 9,3 9,1 2,3 0,1 0,4 2,1
1997 46,5 7,7 14,9 4,7 11,6 11,0 2,1 0,1 0,6 0,9
1993 49,5 9,3 5,0 7,3 20,9 4,7 1,5 0,1 0,3 1,3
1989 48,8 12,2 11,3 9,9 11,1 4,4 1,6 0,2 0,0 0,5
1985 58,7 17,2 3,2 3,6 10,6 3,9 2,0 0,0 0,2 0,8
1981 54,7 16,4 4,0 3,9 13,0 4,9 1,9 0,0 0,2 1,0
1977 60,5 10,8 1,1 3,5 15,3 6,4 1,5 0,0 0,2 0,8
1973 52,4 6,4 3,7 10,3 15,1 7,4 1,4 0,0 0,3 3,1
1969 63,6 7,5 0,0 2,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 21,6
1965 58,4 8,0 0,0 4,3 17,7 4,6 5,8 0,0 0,0 1,1
1961 57,7 8,0 0,0 2,8 19,2 6,3 3,2 0,0 0,0 2,9
1957 58,5 8,1 0,0 0,0 19,6 6,3 4,0 0,0 0,0 3,4
1953 56,9 8,9 0,0 0,0 19,4 6,7 2,6 0,0 0,0 5,6
1949 55,0 8,4 0,0 0,0 19,8 6,5 2,0 0,0 0,0 8,4
1945 42,1 8,6 0,0 0,0 17,3 10,2 1,2 0,0 0,0 20,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 46.1 12 16.2 3.2 7.8 4.9 5.1 4.7 0 0
Valgting 41.2 14.7 15.9 3.4 11.1 3.4 7 3.3 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned