Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gjerdrum

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 198 32,0 691 24,5 889 26,0 -6,1 26,0 6 -2
H 134 21,7 749 26,6 883 25,8 -1,1 25,8 6 -1
Frp 43 7,0 253 9,0 296 8,7 -1,5 8,7 2 0
SV 35 5,7 69 2,4 104 3,0 3,0 3,0 1 1
Sp 113 18,3 659 23,4 772 22,6 7,6 22,6 6 2
KrF 32 5,2 114 4,0 146 4,3 -1,1 4,3 1 0
V 12 1,9 88 3,1 100 2,9 -3,7 2,9 1 -1
MDG 51 8,3 178 6,3 229 6,7 2,8 6,7 2 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
397 64,2 1 597 56,7 1 994 58,3 7,3 58,3 15 2
H+Frp+
KrF+V
221 35,8 1 204 42,7 1 425 41,7 -7,4 41,7 10 -2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (24 stemmer), tape mandat: V (5 stemmer)
Fremmøte: 66,6 % Stemmeberettigede: 5 223 Opptalte stemmer: 3 437
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 26,0 25,8 8,7 3,0 22,6 4,3 2,9 6,7 0,0 0,0
24/9 - 13:01 26,0 25,8 8,7 3,0 22,6 4,3 2,9 6,7 0,0 0,0
24/9 - 13:01 26,0 25,8 8,7 3,0 22,6 4,3 2,9 6,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 26,0 25,8 8,7 3,0 22,6 4,3 2,9 6,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 26,0 25,8 8,7 3,0 22,6 4,3 2,9 6,7 0,0 0,0
10/9 - 20:37 26,0 25,8 8,7 3,0 22,6 4,3 2,9 6,7 0,0 0,0
10/9 - 00:44 25,9 26,0 8,8 2,9 22,7 4,3 2,9 6,6 0,0 0,0
9/9 - 20:08 31,7 22,4 7,5 5,2 18,3 5,2 1,7 8,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,1 (8) 26,9 (7) 10,2 (2) 0,0 (0) 15,0 (4) 5,4 (1) 6,6 (2) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,6 (6) 23,3 (6) 8,7 (2) 0,0 (0) 25,6 (7) 4,0 (1) 4,9 (1) 6,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 35,7 (9) 28,6 (7) 13,3 (3) 0,0 (0) 9,7 (3) 4,1 (1) 4,6 (1) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,1 (6) 24,4 (6) 8,7 (2) 0,0 (0) 26,0 (7) 4,0 (1) 4,1 (1) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,7 (6) 22,8 (6) 7,9 (2) 0,0 (0) 26,9 (7) 3,9 (1) 4,3 (1) 6,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 56,3 (14) 59,9 (16) 53,6 (14) 60,0 (16) 61,4 (16) Ap, Sp, KrF, MDG
Borgerlige 49,1 (12) 40,9 (10) 50,6 (12) 41,2 (10) 38,9 (10) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 50,9 (13) 55,9 (15) 49,5 (13) 56,0 (15) 57,5 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,0 (7) 34,5 (9) 18,4 (5) 34,1 (9) 35,1 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,1 (8) 26,9 (7) 10,2 (2) 0,0 (0) 15,0 (4) 5,4 (1) 6,6 (2) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 4 50 50
Høyre 15 4 49 40
KrF 11 1 50 36
Venstre 7 3 55 29
Sp 17 3 47 53
Ap 20 4 47 50
SV 7 2 44 71
MDG 10 2 47 60
Sum 95 23 48 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 4 56 38
Høyre 20 3 53 45
KrF 12 1 49 33
Venstre 11 3 50 36
Sp 19 2 44 37
Ap 20 3 54 50
Miljøpartiet De Grønne 8 2 48 63
Sum 98 18 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 5 60 50
Høyre 20 3 46 45
KrF 10 2 39 30
Venstre 12 3 47 25
Sp 20 2 48 40
Ap 16 3 56 56
SV 9 2 55 56
Sum 95 20 50 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 234).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 249
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 950
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,7 %
F-2015 55,6 %
K-2015 62,2 %
S-2013 83,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Anders Østensen, Ap (2011-)
Hanne Bakke von Clemm, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, KrF, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 7/9-2015 35,7 (9) 28,6 (7) 13,3 (3) 0,0 (0) 9,7 (3) 4,1 (1) 4,6 (1) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,1 26,9 10,2 0,0 15,0 5,4 6,6 3,9 0,0 0,0
2011 33,4 28,7 9,7 2,6 8,9 5,2 11,4 0,0 0,0 0,0
2007 30,4 21,7 14,4 5,0 10,5 6,5 11,4 0,0 0,0 0,0
2003 32,5 23,4 13,0 11,1 11,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 36,9 24,2 9,7 0,0 15,9 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 39,2 19,9 10,9 0,0 18,1 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 36,9 24,8 7,9 0,0 21,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 40,4 32,5 0,0 0,0 18,1 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 42,8 29,8 0,0 0,0 18,8 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 40,6 27,2 2,8 0,0 18,9 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 40,8 20,4 0,0 0,0 27,3 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 44,7 15,7 0,0 0,0 30,3 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 48,7 13,3 0,0 0,0 29,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 43,8 14,9 0,0 0,0 29,7 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 41,1 13,8 0,0 0,0 30,2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 49,2 11,7 0,0 0,0 24,1 7,0 4,5 0,0 0,0 3,4
1951 34,7 0,0 0,0 0,0 48,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1947 30,3 0,0 0,0 0,0 57,5 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1945 28,5 0,0 0,0 0,0 56,8 13,0 0,0 0,0 0,0 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,8 27,3 11,2 1,4 11,3 5,5 5,8 3,7 0,9 1,2
2011 33,1 27,8 11,5 2,9 7,0 5,5 8,7 1,2 1,2 1,2
2007 30,9 21,4 17,4 4,5 8,9 6,7 7,8 0,3 1,0 1,0
2003 31,1 20,6 15,4 10,6 11,6 7,2 1,8 0,0 0,0 1,8
1999 31,6 21,8 11,1 6,5 12,4 12,2 2,0 0,5 1,1 1,0
1995 34,6 18,9 11,7 3,4 16,3 11,0 2,0 0,3 0,6 1,1
1991 31,1 21,7 8,6 9,7 18,7 7,7 1,3 0,3 0,8 0,3
1987 34,4 25,0 11,8 2,7 14,6 7,4 2,8 0,0 1,0 0,4
1983 37,2 27,0 5,3 2,7 15,6 8,6 2,4 0,0 0,7 0,4
1979 39,3 25,7 3,7 2,0 17,0 9,4 2,7 0,0 0,0 0,2
1975 38,6 16,0 2,1 2,6 28,8 10,0 1,1 0,0 0,3 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,5 28,1 15,8 4,5 11,9 4,3 3,8 2,4 1,1 1,5
2013 31,2 29,0 17,5 2,5 6,6 4,7 4,9 2,1 0,6 1,1
2009 35,2 19,5 23,5 3,7 7,2 5,0 4,6 0,3 0,4 0,6
2005 31,7 16,7 22,9 6,1 8,1 6,8 6,3 0,0 0,7 0,8
2001 25,1 24,9 14,1 10,5 7,9 12,0 3,2 0,2 0,5 1,4
1997 37,3 14,8 14,7 4,4 9,4 15,6 2,0 0,3 0,8 0,8
1993 38,4 17,4 7,1 5,4 19,9 7,6 1,7 0,3 0,7 1,6
1989 30,8 22,3 15,2 8,2 13,8 7,5 1,3 0,3 0,0 0,5
1985 39,4 29,4 4,1 3,3 13,5 7,8 1,6 0,0 0,4 0,5
1981 37,9 28,4 4,0 2,5 16,5 8,1 1,9 0,0 0,3 0,5
1977 41,2 21,1 3,0 2,9 19,6 10,0 1,6 0,0 0,3 0,4
1973 36,8 12,2 5,5 7,7 25,5 10,2 0,7 0,0 0,1 1,2
1969 45,2 13,5 0,0 2,4 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 35,8
1965 40,1 13,6 0,0 4,2 29,5 9,5 2,5 0,0 0,0 0,6
1961 40,0 12,9 0,0 2,2 30,3 12,5 1,4 0,0 0,0 0,6
1957 41,3 12,7 0,0 0,0 31,7 12,6 1,3 0,0 0,0 0,5
1953 37,0 7,2 0,0 0,0 37,5 16,5 1,1 0,0 0,0 0,7
1949 32,6 8,2 0,0 0,0 40,8 15,6 1,4 0,0 0,0 1,4
1945 28,2 5,1 0,0 0,0 42,5 18,5 0,5 0,0 0,0 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.3 20.9 11.1 0 13.4 6.7 6.1 7.5 0 0
Valgting 31,8 27,7 10,0 0,0 15,2 5,2 6,7 3,4 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned