Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nittedal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 658 24,5 2 361 24,9 3 019 25,1 -9,9 25,1 7 -3
H 625 23,3 2 435 25,7 3 060 25,4 -2,3 25,4 8 0
Frp 330 12,3 1 087 11,5 1 417 11,8 -0,5 11,8 3 -1
SV 160 6,0 492 5,2 652 5,4 2,5 5,4 2 1
Sp 274 10,2 999 10,6 1 273 10,6 6,5 10,6 3 2
KrF 75 2,8 227 2,4 302 2,5 -0,4 2,5 1 0
V 134 5,0 638 6,7 772 6,4 -2,0 6,4 2 -1
MDG 311 11,6 692 7,3 1 003 8,3 3,5 8,3 2 1
R 103 3,8 359 3,8 462 3,8 1,9 3,8 1 1
Andre (vis) 14 0,5 52 0,5 66 0,5 0,5 0,5 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 506 56,1 4 903 51,8 6 409 53,2 4,5 53,2 15 2
H+Frp+
KrF+V
1 164 43,4 4 387 46,4 5 551 46,1 -5,2 46,1 14 -2
Nærmest til å vinne mandat: Frp (11 stemmer), tape mandat: KrF (19 stemmer)
Fremmøte: 67,1 % Stemmeberettigede: 18 296 Opptalte stemmer: 12 147
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 25,1 25,4 11,8 5,4 10,6 2,5 6,4 8,3 3,8 0,5
14:25 25,1 25,4 11,8 5,4 10,6 2,5 6,4 8,3 3,8 0,5
17:44 25,1 25,4 11,8 5,4 10,6 2,5 6,4 8,3 3,8 0,5
01:23 25,2 25,6 11,9 5,3 10,6 2,5 6,4 8,1 3,9 0,6
23:39 25,2 25,6 11,9 5,3 10,6 2,5 6,4 8,1 3,9 0,6
23:39 25,2 25,6 11,9 5,3 10,6 2,5 6,4 8,1 3,9 0,6
22:23 25,2 25,6 11,9 5,3 10,7 2,5 6,4 8,1 3,9 0,6
21:00 24,8 23,9 12,8 5,4 10,4 2,6 4,9 10,6 4,0 0,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,0 (10) 27,7 (8) 12,3 (4) 2,9 (1) 4,0 (1) 2,9 (1) 8,4 (3) 4,8 (1) 1,9 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,7 (8) 24,0 (8) 10,5 (3) 4,6 (1) 6,9 (2) 2,2 (1) 6,2 (2) 8,3 (3) 3,9 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 21,6 (6) 25,8 (8) 12,7 (4) 6,7 (2) 9,3 (3) 1,6 (0) 6,3 (2) 8,5 (2) 6,3 (2) 1,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,1 (8) 25,1 (8) 10,5 (3) 5,9 (2) 7,0 (2) 2,2 (0) 5,2 (2) 9,9 (3) 3,4 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,8 (8) 23,5 (7) 9,6 (3) 4,9 (2) 7,2 (2) 2,2 (1) 5,5 (2) 8,6 (3) 3,7 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,3 (16) 45,6 (14) 45,5 (13) 44,4 (14) 45,6 (15) SV, Ap, Sp, V, KrF
Borgerlige 51,4 (16) 42,9 (14) 46,4 (14) 43,0 (13) 40,8 (13) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 48,6 (13) 49,4 (15) 52,4 (15) 50,3 (16) 50,2 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 15,4 (5) 15,3 (5) 17,2 (5) 14,4 (4) 14,9 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,0 (10) 27,7 (8) 12,3 (4) 2,9 (1) 4,0 (1) 2,9 (1) 8,4 (3) 4,8 (1) 1,9 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 3 50 36
Høyre 22 2 53 32
KrF 30 2 55 37
Venstre 22 3 54 55
Sp 27 2 55 26
Ap 35 2 54 49
SV 23 2 52 57
Rødt 20 3 43 45
MDG 16 2 48 56
Demokratene 7 1 53 29
Sum 216 22 52 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 3 51 21
Høyre 22 4 53 50
KrF 26 1 57 62
Venstre 35 3 50 51
Sp 25 2 56 36
Ap 33 4 54 48
SV 19 1 57 32
Rødt 9 4 44 33
Miljøpartiet De Grønne 15 3 41 53
Sum 198 25 52 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 35 6 49 31
Høyre 28 3 52 32
KrF 23 2 57 65
Venstre 26 3 50 50
Sp 26 3 50 42
Ap 24 4 54 46
SV 20 2 57 45
Rødt 7 2 44 29
Sum 189 25 52 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 233).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 22 130
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 10 538
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,2 %
F-2015 57,3 %
K-2015 61,6 %
S-2013 82,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hilde Thorkildsen, Ap (2011-)
Mette Tønder, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB / Var. 22/8-2019 21,6 (6) 25,8 (8) 12,7 (4) 6,7 (2) 9,3 (3) 1,6 (0) 6,3 (2) 8,5 (2) 6,3 (2) 1,4 (0)
InFact / RB / Var. 28/8-2015 33,9 (10) 28,9 (9) 16,8 (5) 4,1 (1) 1,8 (0) 2,6 (1) 5,7 (2) 4,4 (1) 1,8 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 3/9-2011 28,0 (8) 30,0 (9) 22,0 (7) 2,5 (1) 4,4 (1) 3,0 (1) 8,0 (2) 0,0 (0) 2,1 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Varingen 26/8-2011 26,2 (8) 32,1 (9) 19,4 (6) 3,6 (1) 5,2 (2) 2,2 (0) 9,3 (3) 0,0 (0) 2,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Varingen 15/4-2011 28,2 (8) 31,3 (9) 20,7 (6) 5,6 (2) 4,6 (1) 2,4 (1) 5,8 (2) 0,0 (0) 1,4 (0) 0,2 (0)
Norfakta / Varingen 24/11-2010 29,3 (8) 25,8 (7) 22,8 (7) 5,6 (2) 4,3 (1) 2,7 (1) 5,5 (2) 0,0 (0) 0,3 (0) 3,6 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,0 27,7 12,3 2,9 4,0 2,9 8,4 4,8 1,9 0,0
2011 34,4 32,3 14,0 2,7 3,4 2,4 9,7 0,0 1,1 0,0
2007 25,2 24,3 25,0 4,8 5,5 2,9 7,5 0,0 2,0 2,8
2003 28,7 16,6 21,4 9,6 12,7 3,1 5,7 0,0 2,2 0,0
1999 30,0 23,2 18,8 8,7 7,2 6,1 4,7 0,0 1,3 0,0
1995 37,6 21,3 18,8 5,8 7,3 4,4 4,8 0,0 0,0 0,0
1991 32,0 28,2 11,9 13,2 5,8 3,6 4,6 0,0 0,7 0,0
1987 35,9 31,5 15,8 5,1 2,8 2,9 4,7 0,0 0,5 0,8
1983 38,2 30,5 8,8 6,9 3,6 3,3 7,5 0,0 0,0 1,2
1979 36,7 31,4 2,8 5,6 4,6 3,8 12,4 0,0 0,0 2,6
1975 39,0 20,8 2,1 6,8 6,4 5,2 14,4 0,0 0,0 5,3
1971 45,7 13,2 0,0 10,4 8,3 3,7 18,7 0,0 0,0 0,0
1967 52,3 14,3 0,0 10,3 7,6 2,8 12,6 0,0 0,0 0,0
1963 60,1 14,4 0,0 4,7 7,6 3,1 7,7 0,0 0,0 2,5
1959 59,2 12,9 0,0 0,0 9,4 4,6 9,1 0,0 0,0 4,7
1955 38,5 12,7 0,0 0,0 32,2 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 59,6 17,2 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
1947 47,5 15,4 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
1945 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,8 27,2 12,9 3,1 3,6 2,9 6,2 5,1 1,7 1,5
2011 35,6 29,7 13,8 3,2 2,6 2,5 9,9 0,9 1,1 0,8
2007 28,0 22,5 24,8 5,4 3,8 3,0 7,6 0,4 1,8 2,7
2003 29,3 13,4 24,9 14,6 6,7 3,8 4,3 0,0 0,0 3,0
1999 30,7 23,4 18,4 8,8 5,0 6,4 4,0 0,6 1,5 1,1
1995 37,9 21,6 18,3 5,0 5,9 4,5 3,7 0,6 0,9 1,6
1991 32,3 27,6 11,1 12,2 5,9 3,8 4,2 0,7 1,3 0,8
1987 36,5 29,8 16,3 4,8 3,1 2,7 4,2 0,0 0,9 1,8
1983 38,7 30,5 9,4 5,9 3,6 3,4 6,2 0,0 0,8 1,6
1979 37,5 32,6 3,4 5,1 4,6 4,1 10,4 0,0 0,0 2,3
1975 39,7 22,1 2,4 6,3 6,6 5,3 12,2 0,0 0,6 4,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,6 27,4 16,8 5,8 5,8 2,2 5,6 3,6 2,3 1,9
2013 31,6 30,4 19,5 3,8 2,2 2,8 5,5 2,3 0,8 0,9
2009 38,1 18,1 26,5 6,2 2,5 2,6 4,0 0,4 1,0 0,8
2005 33,6 15,1 27,9 8,4 3,5 3,2 5,8 0,1 0,9 1,4
2001 26,3 26,1 17,2 13,6 2,9 7,3 3,9 0,2 0,8 1,6
1997 40,2 16,0 20,9 5,9 3,9 7,6 3,4 0,3 1,1 0,8
1993 43,8 19,9 9,8 6,6 9,6 3,2 3,8 0,2 0,8 2,2
1989 33,4 27,1 18,1 10,5 3,1 3,4 2,7 0,5 0,0 1,3
1985 39,3 37,3 6,3 5,9 3,5 3,1 3,1 0,0 0,3 1,2
1981 39,1 35,0 7,8 5,5 3,6 3,5 3,5 0,0 0,5 1,5
1977 46,7 29,4 2,4 4,7 4,8 5,5 4,2 0,0 0,6 1,8
1973 37,9 16,0 6,7 14,9 6,6 5,0 6,0 0,0 0,5 6,5
1969 55,0 16,5 0,0 5,6 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 10,5
1965 53,2 16,3 0,0 9,3 7,5 2,5 9,7 0,0 0,0 1,6
1961 59,1 12,1 0,0 5,7 8,9 4,1 7,0 0,0 0,0 3,1
1957 62,6 13,2 0,0 0,0 8,3 3,9 6,3 0,0 0,0 5,6
1953 59,9 14,4 0,0 0,0 10,5 5,0 2,7 0,0 0,0 7,6
1949 56,7 14,7 0,0 0,0 11,0 5,9 2,1 0,0 0,0 9,6
1945 51,2 12,7 0,0 0,0 10,4 9,4 1,1 0,0 0,0 15,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.9 26.6 14.4 3.4 3.6 3.8 6.9 5.5 1.9 0
Valgting 35,2 28,0 11,9 2,8 4,1 2,7 8,7 4,7 1,9 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned