Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Enebakk

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 328 30,9 1 099 26,2 1 427 27,4 -2,6 27,4 8 0
H 173 16,3 1 009 24,0 1 182 22,7 -0,9 22,7 6 0
Frp 126 11,9 570 13,6 696 13,4 -5,2 13,4 4 -1
SV 47 4,4 192 4,6 239 4,6 1,3 4,6 1 0
Sp 253 23,8 895 21,3 1 148 22,1 7,6 22,1 6 2
KrF 39 3,7 92 2,2 131 2,5 -1,7 2,5 1 0
V 18 1,7 90 2,1 108 2,1 -0,7 2,1 0 -1
MDG 34 3,2 113 2,7 147 2,8 -0,2 2,8 1 0
R 43 4,1 83 2,0 126 2,4 2,4 2,4 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
705 66,4 2 382 56,8 3 087 59,3 8,5 59,3 16 2
H+Frp+
KrF+V
356 33,6 1 761 42,0 2 117 40,7 -8,5 40,7 11 -2
Nærmest til å vinne mandat: R (5 stemmer), tape mandat: KrF (4 stemmer)
Fremmøte: 62,8 % Stemmeberettigede: 8 432 Opptalte stemmer: 5 257
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 27,4 22,7 13,4 4,6 22,1 2,5 2,1 2,8 2,4 0,0
14:25 27,4 22,7 13,4 4,6 22,1 2,5 2,1 2,8 2,4 0,0
17:09 27,4 22,7 13,4 4,6 22,1 2,5 2,1 2,8 2,4 0,0
17:09 27,4 22,7 13,4 4,6 22,1 2,5 2,1 2,8 2,4 0,0
11:35 27,5 22,8 13,4 4,5 22,1 2,5 2,1 2,8 2,3 0,0
11:35 27,5 22,8 13,4 4,5 22,1 2,5 2,1 2,8 2,3 0,0
23:53 27,5 22,8 13,4 4,5 22,1 2,5 2,1 2,8 2,3 0,0
23:03 28,4 20,0 14,0 3,7 24,5 2,4 1,9 2,6 2,4 0,0
23:03 28,4 20,0 14,0 3,7 24,5 2,4 1,9 2,6 2,4 0,0
22:00 28,3 16,3 10,3 3,6 31,5 2,9 1,5 2,8 2,7 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,0 (8) 23,6 (6) 18,6 (5) 3,3 (1) 14,4 (4) 4,3 (1) 2,7 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,1 (6) 20,5 (6) 15,9 (4) 5,2 (1) 24,6 (7) 3,2 (1) 2,0 (0) 5,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 23,5 (6) 22,1 (6) 19,0 (5) 2,7 (1) 20,4 (6) 1,7 (0) 3,1 (1) 4,4 (1) 3,1 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,7 (5) 21,4 (6) 15,9 (4) 6,7 (2) 25,0 (7) 3,2 (1) 1,7 (0) 6,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,1 (6) 20,0 (6) 14,5 (4) 5,6 (2) 25,9 (7) 3,1 (1) 1,8 (0) 5,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 57,8 (16) 62,4 (17) 55,8 (15) 63,6 (17) 63,9 (17) SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Borgerlige 49,2 (13) 41,6 (11) 45,9 (12) 42,2 (11) 39,4 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 50,8 (14) 57,2 (16) 54,1 (15) 58,7 (16) 59,0 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 21,4 (6) 29,8 (8) 25,2 (7) 29,9 (8) 30,8 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,0 (8) 23,6 (6) 18,6 (5) 3,3 (1) 14,4 (4) 4,3 (1) 2,7 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 5 53 53
Høyre 30 6 52 33
KrF 9 2 56 44
Venstre 7 4 52 29
Sp 27 6 52 44
Ap 24 6 49 50
SV 25 2 62 56
Rødt 8 2 55 50
MDG 8 1 45 38
Sum 155 34 53 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 6 50 38
Høyre 28 6 47 36
KrF 12 1 53 33
Venstre 7 0 54 14
Sp 33 3 51 42
Ap 22 6 45 50
SV 25 2 57 52
Miljøpartiet De Grønne 14 2 43 71
Sum 157 26 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 6 47 42
Høyre 24 6 43 42
KrF 9 1 54 56
Venstre 7 3 42 29
Sp 27 3 51 48
Ap 17 4 49 47
SV 30 3 53 47
Sum 133 26 49 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 229).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 553
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 617
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,4 %
F-2015 51,6 %
K-2015 57,1 %
S-2013 78,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Øystein Slette, Ap (2015-)
Tonje Anderson Olsen, H (2011-2015)
Dag Bjerke, Frp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / EA 28/8-2019 23,5 (6) 22,1 (6) 19,0 (5) 2,7 (1) 20,4 (6) 1,7 (0) 3,1 (1) 4,4 (1) 3,1 (1) 0,0 (0)
Norfakta / EA 25/8-2011 23,7 (7) 30,3 (8) 22,7 (6) 7,2 (2) 8,0 (2) 3,5 (1) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,0 23,6 18,6 3,3 14,4 4,3 2,7 3,1 0,0 0,0
2011 25,8 27,7 22,8 5,3 11,1 4,2 3,2 0,0 0,0 0,0
2007 23,7 32,5 22,0 6,7 10,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 26,2 20,6 23,1 12,4 9,6 6,4 0,0 0,0 1,7 0,0
1999 31,9 18,7 17,0 8,3 10,9 11,1 0,0 0,0 2,0 0,0
1995 31,1 17,7 16,9 6,2 16,5 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 30,9 23,2 11,5 12,6 13,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 34,6 22,0 19,1 4,9 7,5 6,4 5,3 0,0 0,0 0,0
1983 40,4 25,8 10,2 3,9 7,0 6,2 6,0 0,0 0,5 0,0
1979 39,6 30,2 3,6 4,8 9,6 7,9 4,2 0,0 0,0 0,0
1975 43,1 19,2 2,4 6,0 14,5 7,8 3,2 0,0 0,0 3,9
1971 47,0 10,5 0,0 7,2 19,8 8,7 6,8 0,0 0,0 0,0
1967 51,7 7,3 0,0 8,0 19,1 7,2 6,7 0,0 0,0 0,0
1963 50,6 8,4 0,0 7,1 18,7 7,7 7,4 0,0 0,0 0,0
1959 48,6 8,2 0,0 0,0 21,4 10,6 8,3 0,0 0,0 3,0
1955 58,4 8,9 0,0 0,0 4,5 6,9 7,2 0,0 0,0 14,2
1951 49,5 7,2 0,0 0,0 25,0 13,1 5,1 0,0 0,0 0,0
1947 42,3 7,4 0,0 0,0 25,5 13,2 3,9 0,0 0,0 7,7
1945 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 37,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,7 22,1 19,1 3,2 11,9 4,2 2,6 3,8 1,0 1,4
2011 29,0 27,9 20,3 4,1 7,5 4,5 3,5 0,9 0,9 1,4
2007 27,8 23,3 25,3 5,8 8,0 5,1 2,4 0,3 0,9 1,2
2003 26,1 17,0 24,9 12,9 8,1 6,5 1,4 0,0 0,0 3,0
1999 30,2 18,3 18,5 8,2 8,8 10,6 1,8 0,4 1,9 1,2
1995 33,5 17,2 17,1 4,9 13,6 9,1 1,5 0,5 0,7 1,9
1991 31,2 21,9 10,8 11,4 13,0 8,0 1,7 0,7 0,9 0,4
1987 33,1 22,1 20,3 4,8 6,6 6,8 4,4 0,0 1,0 1,0
1983 40,2 26,6 10,1 4,2 6,7 6,5 4,5 0,0 0,8 0,4
1979 39,0 29,0 4,5 4,5 9,7 8,0 4,4 0,0 0,0 0,8
1975 42,4 18,6 2,6 6,0 14,7 8,1 3,5 0,0 0,6 3,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,3 25,1 22,2 3,9 12,2 3,4 3,6 2,1 1,8 2,4
2013 28,1 25,4 26,0 2,7 4,9 4,8 3,7 2,3 0,7 1,4
2009 32,8 16,3 33,1 4,4 4,9 4,2 2,2 0,4 0,7 0,9
2005 30,7 12,7 31,3 7,8 6,3 5,6 3,8 0,1 0,8 1,0
2001 22,9 20,7 21,3 12,7 5,5 11,3 2,6 0,2 0,7 2,1
1997 36,5 12,9 20,5 5,7 7,3 13,0 2,2 0,2 0,9 0,8
1993 40,6 14,7 9,1 6,8 17,9 6,8 2,1 0,2 0,6 1,4
1989 32,6 20,7 18,2 10,2 7,2 7,0 2,7 0,4 0,0 1,0
1985 38,9 31,9 7,5 4,7 6,1 6,8 3,2 0,0 0,3 0,7
1981 38,4 29,8 8,2 4,1 7,6 7,2 3,1 0,0 0,5 1,1
1977 45,1 24,7 3,2 4,2 9,5 8,8 2,6 0,0 0,2 1,7
1973 38,2 12,1 6,5 13,2 13,4 9,6 2,3 0,0 0,6 4,1
1969 54,7 9,2 0,0 5,1 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 23,1
1965 49,1 8,7 0,0 8,3 18,6 7,3 7,6 0,0 0,0 0,5
1961 50,9 8,9 0,0 3,5 21,4 8,7 5,7 0,0 0,0 1,1
1957 50,8 10,3 0,0 0,0 22,6 9,1 5,8 0,0 0,0 1,3
1953 49,8 10,0 0,0 0,0 20,5 12,1 3,8 0,0 0,0 3,8
1949 48,3 9,8 0,0 0,0 21,1 11,7 3,8 0,0 0,0 5,2
1945 45,0 10,6 0,0 0,0 16,3 15,0 3,7 0,0 0,0 9,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.9 18.2 15 3 17.3 3.7 1.8 4.1 0 0
Valgting 29,1 24,4 19,1 3,3 14,1 4,3 2,9 2,9 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned