Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Aurskog-Høland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 39,1 (14) 9,1 (3) 12,5 (4) 2,6 (1) 25,5 (9) 5,9 (2) 0,9 (0) 2,3 (1) 2,2 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,7 (0) 11,9 (0) 16,3 (0) 3,3 (0) 13,4 (0) 6,2 (0) 1,1 (0) 1,7 (0) 2,2 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,6 (0) 11,3 (0) 17,7 (0) 3,4 (0) 12,6 (0) 7,3 (0) 1,2 (0) 1,6 (0) 2,5 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 32,8 (0) 11,4 (0) 16,4 (0) 3,3 (0) 13,7 (0) 6,4 (0) 1,2 (0) 1,6 (0) 2,6 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 36,4 (0) 8,2 (0) 14,1 (0) 3,0 (0) 26,4 (0) 6,4 (0) 0,6 (0) 1,8 (0) 3,4 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Aurskog-Høland og Rømskog kommuner.
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 17 945
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 8 372
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,8 %
K-2019 61,1 %
F-2019 53,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 35 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Gudbrand Kvaal, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 39,1 9,1 12,5 2,6 25,5 5,9 0,9 2,3 2,2 0,0
2015 40,1 11,9 21,0 2,8 11,6 7,9 1,5 2,6 0,0 0,5
2011 36,6 16,3 20,2 2,3 13,9 9,1 1,6 0,0 0,0 0,0
2007 33,4 5,2 30,8 3,2 12,6 11,1 3,6 0,0 0,0 0,0
2003 36,4 6,1 18,0 7,0 16,8 7,9 0,0 0,0 0,0 7,8
1999 35,3 8,5 12,1 5,6 15,6 12,8 0,0 0,0 0,0 10,0
1995 45,4 11,9 0,0 5,4 25,2 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 42,3 14,3 0,0 9,9 23,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 54,7 15,3 0,0 3,1 14,8 10,3 1,9 0,0 0,0 0,0
1983 52,2 13,3 4,2 3,0 15,9 9,5 2,0 0,0 0,0 0,0
1979 51,6 16,1 0,0 2,5 15,5 11,4 2,9 0,0 0,0 0,0
1975 50,7 10,3 0,0 3,5 18,6 12,9 2,2 0,0 0,0 1,9
1971 57,2 6,8 0,0 0,0 18,8 11,4 4,5 0,0 0,0 1,3
1967 56,2 6,5 0,0 0,0 20,4 11,2 4,4 0,0 0,0 1,3
1963 47,6 5,4 0,0 0,0 24,7 17,0 0,0 0,0 0,0 5,3
1959 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 38,9
1955 54,0 6,9 0,0 0,0 19,6 15,8 0,0 0,0 0,0 3,7
1951 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 44,3
1947 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 49,1
1945 49,9 3,2 0,0 0,0 20,2 13,8 1,8 0,0 0,0 11,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 32,1 10,7 11,3 2,6 26,3 4,7 1,0 2,9 2,4 5,9
2015 39,8 12,5 18,4 2,6 12,8 7,0 1,7 3,1 0,6 1,6
2011 39,2 16,1 17,8 2,2 12,3 7,9 1,9 0,7 0,6 1,3
2007 34,7 7,3 26,7 3,3 13,2 9,3 3,2 0,4 0,8 1,1
2003 36,4 8,4 18,9 8,4 16,5 8,3 1,0 0,0 0,0 2,2
1999 36,3 10,6 14,4 6,1 15,9 13,3 1,0 0,4 0,6 1,4
1995 41,6 9,0 10,4 4,1 21,2 10,8 1,0 0,4 0,5 1,1
1991 41,5 11,7 4,6 8,9 21,3 9,4 1,0 0,4 0,6 0,5
1987 51,5 11,8 8,3 2,5 13,9 9,3 1,6 0,0 0,4 0,8
1983 51,2 13,8 4,7 2,8 15,1 9,6 2,0 0,0 0,3 0,6
1979 51,0 15,2 1,9 2,3 15,4 11,1 2,5 0,0 0,0 0,6
1975 49,7 9,8 1,7 3,2 18,0 13,8 1,8 0,0 0,2 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 30,9 12,8 12,8 3,4 26,2 3,3 1,5 1,7 3,2 4,2
2017 32,0 17,0 19,7 3,0 17,8 4,4 1,8 1,6 1,1 1,7
2013 38,4 18,2 21,0 1,9 8,8 6,0 2,3 1,6 0,5 1,4
2009 41,9 9,8 25,5 3,3 9,7 6,5 2,0 0,3 0,4 0,7
2005 39,3 7,3 24,6 4,8 12,0 7,2 3,4 0,1 0,5 0,8
2001 34,4 12,6 14,8 8,5 11,6 14,1 1,5 0,0 0,3 2,2
1997 43,8 6,9 14,4 3,4 13,8 14,7 1,6 0,1 0,5 0,7
1993 45,3 8,4 5,2 5,7 24,4 8,4 1,3 0,1 0,2 1,0
1989 46,5 11,7 11,1 6,8 13,1 8,9 1,2 0,3 0,0 0,5
1985 53,7 17,2 2,9 3,1 12,3 8,8 1,4 0,0 0,1 0,4
1981 50,4 17,9 3,5 3,0 12,8 9,8 1,8 0,0 0,2 0,7
1977 54,8 12,3 1,0 2,6 14,5 12,3 1,4 0,0 0,1 0,9
1973 46,9 7,3 3,5 6,9 17,0 13,8 1,9 0,0 0,1 2,5
1969 55,8 7,5 0,0 2,0 0,9 1,7 5,5 0,0 0,0 26,8
1965 42,5 9,2 0,0 2,1 22,6 14,8 3,6 0,0 0,0 5,1
1961 43,0 8,1 0,0 1,1 22,5 17,5 1,8 0,0 0,0 6,2
1957 44,7 9,1 0,0 0,0 25,3 16,7 3,3 0,0 0,0 0,9
1953 43,1 10,0 0,0 0,0 26,3 15,8 2,7 0,0 0,0 2,0
1949 41,7 7,1 0,0 0,0 25,4 16,5 2,1 0,0 0,0 7,1
1945 37,8 6,4 0,0 0,0 22,9 22,4 4,1 0,0 0,0 6,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 44.9 9.3 11.6 3.1 19.2 6.6 0.7 3.7 2.4 0
Valgting 37,4 9,0 12,7 2,4 27,3 5,7 0,9 1,9 2,2 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned