Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Aurskog-Høland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 820 44,3 2 450 37,0 3 270 39,1 -1,1 39,1 14 -4
H 169 9,1 590 8,9 759 9,1 -2,9 9,1 3 -1
Frp 212 11,5 832 12,6 1 044 12,5 -8,5 12,5 4 -4
SV 56 3,0 158 2,4 214 2,6 -0,2 2,6 1 0
Sp 350 18,9 1 788 27,0 2 138 25,5 13,9 25,5 9 0
KrF 120 6,5 375 5,7 495 5,9 -2,0 5,9 2 -5
V 12 0,6 60 0,9 72 0,9 -0,7 0,9 0 0
MDG 67 3,6 126 1,9 193 2,3 -0,3 2,3 1 0
R 43 2,3 144 2,2 187 2,2 2,2 2,2 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 336 72,3 4 666 70,5 6 002 71,7 14,5 71,7 26 -3
H+Frp+
KrF+V
513 27,7 1 857 28,1 2 370 28,4 -14,1 28,4 9 -10
Nærmest til å vinne mandat: Frp (46 stemmer), tape mandat: R (25 stemmer)
Fremmøte: 62,2 % Stemmeberettigede: 13 695 Opptalte stemmer: 8 467
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 39,1 9,1 12,5 2,6 25,5 5,9 0,9 2,3 2,2 0,0
24/9 - 13:01 39,1 9,1 12,5 2,6 25,5 5,9 0,9 2,3 2,2 0,0
24/9 - 13:01 39,1 9,1 12,5 2,6 25,5 5,9 0,9 2,3 2,2 0,0
12/9 - 14:25 39,1 9,1 12,5 2,6 25,5 5,9 0,9 2,3 2,2 0,0
12/9 - 14:25 39,1 9,1 12,5 2,6 25,5 5,9 0,9 2,3 2,2 0,0
10/9 - 17:21 39,1 9,1 12,5 2,6 25,5 5,9 0,9 2,3 2,2 0,0
10/9 - 17:21 39,1 9,1 12,5 2,6 25,5 5,9 0,9 2,3 2,2 0,0
10/9 - 02:37 39,2 9,0 12,5 2,5 25,6 5,9 0,9 2,2 2,2 0,0
10/9 - 02:33 39,2 9,1 12,5 2,5 25,6 5,9 0,9 2,2 2,2 0,0
10/9 - 01:28 39,3 9,1 12,5 2,5 25,6 5,9 0,9 2,2 2,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 40,1 (14) 11,9 (4) 21,0 (8) 2,8 (1) 11,6 (4) 7,9 (3) 1,5 (0) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,5 (0)
Poll of polls (brutt ned) 29,6 (11) 10,3 (4) 17,9 (7) 4,5 (2) 19,8 (7) 5,9 (2) 1,1 (0) 4,6 (2) 0,0 (0) 0,8 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,6 (10) 10,8 (4) 17,9 (7) 5,7 (2) 20,1 (8) 5,9 (2) 0,9 (0) 5,4 (2) 0,0 (0) 0,6 (0)
K-snitt september (brutt ned) 29,6 (11) 10,1 (4) 16,3 (6) 4,7 (2) 20,8 (8) 5,8 (2) 1,0 (0) 4,7 (2) 0,0 (0) 0,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 4 47 22
Høyre 15 2 50 47
KrF 21 5 54 38
Venstre 7 2 47 43
Sp 41 4 43 51
Ap 36 6 45 47
SV 15 2 52 67
Rødt 7 2 38 29
MDG 11 1 41 73
Sum 176 28 46 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Aurskog-Høland og Rømskog kommuner.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,1 11,9 21,0 2,8 11,6 7,9 1,5 2,6 0,0 0,5
2011 36,6 16,3 20,2 2,3 13,9 9,1 1,6 0,0 0,0 0,0
2007 33,4 5,2 30,8 3,2 12,6 11,1 3,6 0,0 0,0 0,0
2003 36,4 6,1 18,0 7,0 16,8 7,9 0,0 0,0 0,0 7,8
1999 35,3 8,5 12,1 5,6 15,6 12,8 0,0 0,0 0,0 10,0
1995 45,4 11,9 0,0 5,4 25,2 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 42,3 14,3 0,0 9,9 23,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 54,7 15,3 0,0 3,1 14,8 10,3 1,9 0,0 0,0 0,0
1983 52,2 13,3 4,2 3,0 15,9 9,5 2,0 0,0 0,0 0,0
1979 51,6 16,1 0,0 2,5 15,5 11,4 2,9 0,0 0,0 0,0
1975 50,7 10,3 0,0 3,5 18,6 12,9 2,2 0,0 0,0 1,9
1971 57,2 6,8 0,0 0,0 18,8 11,4 4,5 0,0 0,0 1,3
1967 56,2 6,5 0,0 0,0 20,4 11,2 4,4 0,0 0,0 1,3
1963 47,6 5,4 0,0 0,0 24,7 17,0 0,0 0,0 0,0 5,3
1959 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 38,9
1955 54,0 6,9 0,0 0,0 19,6 15,8 0,0 0,0 0,0 3,7
1951 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 44,3
1947 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 49,1
1945 49,9 3,2 0,0 0,0 20,2 13,8 1,8 0,0 0,0 11,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,8 12,5 18,4 2,6 12,8 7,0 1,7 3,1 0,6 1,6
2011 39,2 16,1 17,8 2,2 12,3 7,9 1,9 0,7 0,6 1,3
2007 34,7 7,3 26,7 3,3 13,2 9,3 3,2 0,4 0,8 1,1
2003 36,4 8,4 18,9 8,4 16,5 8,3 1,0 0,0 0,0 2,2
1999 36,3 10,6 14,4 6,1 15,9 13,3 1,0 0,4 0,6 1,4
1995 41,6 9,0 10,4 4,1 21,2 10,8 1,0 0,4 0,5 1,1
1991 41,5 11,7 4,6 8,9 21,3 9,4 1,0 0,4 0,6 0,5
1987 51,5 11,8 8,3 2,5 13,9 9,3 1,6 0,0 0,4 0,8
1983 51,2 13,8 4,7 2,8 15,1 9,6 2,0 0,0 0,3 0,6
1979 51,0 15,2 1,9 2,3 15,4 11,1 2,5 0,0 0,0 0,6
1975 49,7 9,8 1,7 3,2 18,0 13,8 1,8 0,0 0,2 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,0 17,0 19,7 3,0 17,8 4,4 1,8 1,6 1,1 1,7
2013 38,4 18,2 21,0 1,9 8,8 6,0 2,3 1,6 0,5 1,4
2009 41,9 9,8 25,5 3,3 9,7 6,5 2,0 0,3 0,4 0,7
2005 39,3 7,3 24,6 4,8 12,0 7,2 3,4 0,1 0,5 0,8
2001 34,4 12,6 14,8 8,5 11,6 14,1 1,5 0,0 0,3 2,2
1997 43,8 6,9 14,4 3,4 13,8 14,7 1,6 0,1 0,5 0,7
1993 45,3 8,4 5,2 5,7 24,4 8,4 1,3 0,1 0,2 1,0
1989 46,5 11,7 11,1 6,8 13,1 8,9 1,2 0,3 0,0 0,5
1985 53,7 17,2 2,9 3,1 12,3 8,8 1,4 0,0 0,1 0,4
1981 50,4 17,9 3,5 3,0 12,8 9,8 1,8 0,0 0,2 0,7
1977 54,8 12,3 1,0 2,6 14,5 12,3 1,4 0,0 0,1 0,9
1973 46,9 7,3 3,5 6,9 17,0 13,8 1,9 0,0 0,1 2,5
1969 55,8 7,5 0,0 2,0 0,9 1,7 5,5 0,0 0,0 26,8
1965 42,5 9,2 0,0 2,1 22,6 14,8 3,6 0,0 0,0 5,1
1961 43,0 8,1 0,0 1,1 22,5 17,5 1,8 0,0 0,0 6,2
1957 44,7 9,1 0,0 0,0 25,3 16,7 3,3 0,0 0,0 0,9
1953 43,1 10,0 0,0 0,0 26,3 15,8 2,7 0,0 0,0 2,0
1949 41,7 7,1 0,0 0,0 25,4 16,5 2,1 0,0 0,0 7,1
1945 37,8 6,4 0,0 0,0 22,9 22,4 4,1 0,0 0,0 6,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 46.7 9.9 18.8 3 9.7 7.2 1.3 2.8 0 0.5
Valgting 38,8 12,3 21,4 2,8 12,0 8,0 1,6 2,6 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned