Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Asker

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 2 652 15,6 5 167 16,2 7 819 16,1 -5,6 16,1 9 -15
H 7 191 42,3 13 767 43,0 20 958 43,1 -1,3 43,1 24 -19
Frp 1 323 7,8 2 207 6,9 3 530 7,3 -1,7 7,3 4 -6
SV 855 5,0 1 364 4,3 2 219 4,6 1,4 4,6 3 0
Sp 928 5,5 1 977 6,2 2 905 6,0 4,1 6,0 3 0
KrF 312 1,8 625 2,0 937 1,9 -1,1 1,9 1 -2
V 787 4,6 2 050 6,4 2 837 5,8 -2,3 5,8 3 -6
MDG 1 925 11,3 3 179 9,9 5 104 10,5 3,7 10,5 6 -1
R 485 2,9 741 2,3 1 226 2,5 1,7 2,5 1 1
Andre (vis) 523 3,1 568 1,8 1 091 2,2 1,0 2,2 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
6 845 40,3 12 428 38,9 19 273 39,7 5,3 39,7 22 -15
H+Frp+
KrF+V
9 613 56,6 18 649 58,3 28 262 58,1 -6,4 58,1 32 -33
Nærmest til å vinne mandat: R (106 stemmer), tape mandat: SV (81 stemmer)
Fremmøte: 68,2 % Stemmeberettigede: 72 075 Opptalte stemmer: 48 965
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 16,1 43,1 7,3 4,6 6,0 1,9 5,8 10,5 2,5 2,2
14:25 16,1 43,1 7,3 4,6 6,0 1,9 5,8 10,5 2,5 2,2
17:52 16,1 43,1 7,3 4,6 6,0 1,9 5,8 10,5 2,5 2,2
17:52 16,1 43,1 7,3 4,6 6,0 1,9 5,8 10,5 2,5 2,2
09:51 16,1 43,3 7,3 4,5 6,0 1,9 5,8 10,3 2,5 2,3
09:51 16,1 43,3 7,3 4,5 6,0 1,9 5,8 10,3 2,5 2,3
23:42 16,1 43,3 7,3 4,5 6,0 1,9 5,8 10,3 2,5 2,3
23:17 16,6 42,6 7,4 4,6 6,3 1,9 5,6 10,2 2,6 2,3
23:11 16,6 42,8 7,4 4,5 6,3 1,9 5,5 10,2 2,5 2,3
23:09 17,1 42,4 7,8 4,6 6,3 2,0 5,1 9,7 2,6 2,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 21,7 (12) 44,4 (25) 8,9 (5) 3,2 (2) 1,9 (1) 3,0 (2) 8,1 (4) 6,8 (4) 0,9 (0) 1,2 (0)
Poll of polls (brutt ned) 15,9 (9) 38,5 (23) 7,6 (5) 5,1 (3) 3,2 (2) 2,2 (1) 5,9 (3) 11,7 (7) 1,8 (1) 2,1 (1)
Siste lokale målings 19,9 (11) 37,3 (21) 9,0 (5) 5,2 (3) 4,3 (2) 2,2 (1) 5,7 (3) 9,8 (6) 3,4 (2) 2,3 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,9 (8) 40,2 (23) 7,6 (4) 6,5 (4) 3,2 (2) 2,3 (1) 5,0 (3) 13,9 (8) 1,5 (1) 1,5 (1)
K-snitt september (brutt ned) 16,0 (10) 37,7 (23) 7,0 (4) 5,4 (3) 3,4 (2) 2,2 (1) 5,2 (3) 12,1 (7) 1,7 (1) 2,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 5 49 23
Høyre 61 10 52 43
KrF 29 3 63 55
Venstre 59 7 55 44
Sp 42 3 54 38
Ap 30 10 55 50
SV 41 4 56 49
Rødt 34 4 48 50
MDG 29 4 51 48
Liberalistene 8 2 30 13
Pensjonistpartiet 21 6 71 29
Sum 376 58 54 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner.
Mandater i kommunestyret 55 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / RHA 4/9-2019 19,9 (11) 37,3 (21) 9,0 (5) 5,2 (3) 4,3 (2) 2,2 (1) 5,7 (3) 9,8 (6) 3,4 (2) 2,3 (1)
Sentio / Budstikka 3/9-2019 19,5 (11) 36,8 (21) 5,9 (3) 5,5 (3) 4,0 (2) 2,8 (2) 5,9 (3) 13,5 (7) 2,3 (1) 3,8 (2)
Sentio / RHA 3/7-2019 17,9 (10) 43,2 (25) 8,9 (5) 3,3 (2) 3,2 (2) 1,6 (1) 6,0 (3) 9,7 (5) 2,2 (1) 4,0 (1)
Sentio / Budstikka 24/5-2019 18,5 (10) 44,2 (25) 8,3 (5) 5,2 (3) 2,9 (2) 1,8 (1) 7,2 (4) 5,6 (3) 4,4 (2) 1,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,7 44,4 8,9 3,2 1,9 3,0 8,1 6,8 0,9 1,2
2011 23,1 48,9 8,9 3,1 1,6 2,7 6,9 0,2 0,8 3,8
2007 24,0 36,7 16,4 4,7 1,9 3,2 8,2 0,0 0,7 4,1
2003 22,5 29,3 17,1 11,3 2,2 3,4 5,1 0,0 1,2 7,9
1999 20,3 35,5 13,4 6,4 2,5 5,6 4,4 0,0 1,7 10,2
1995 24,1 31,4 13,2 4,4 4,4 4,7 5,4 0,0 1,4 10,9
1991 23,0 37,7 10,5 10,1 5,8 4,5 4,7 0,0 1,6 2,3
1987 26,4 35,0 17,2 5,2 3,0 3,9 5,6 0,0 1,5 2,1
1983 29,1 39,4 8,8 5,7 3,8 4,6 5,9 0,0 1,7 1,1
1979 27,9 41,6 3,8 5,6 5,7 6,2 7,0 0,0 1,1 1,0
1975 31,1 36,5 2,9 6,7 6,7 6,9 4,3 0,0 0,9 4,1
1971 35,8 33,7 0,0 5,2 7,6 5,8 5,7 0,0 0,0 6,1
1967 42,5 30,1 0,0 7,2 6,4 5,2 7,1 0,0 0,0 1,6
1963 49,1 29,1 0,0 2,8 5,7 5,4 4,5 0,0 0,0 3,5
1959 49,8 25,8 0,0 0,0 6,5 7,6 4,0 0,0 0,0 6,2
1955 54,7 11,7 0,0 0,0 9,1 8,9 0,0 0,0 0,0 15,7
1951 47,5 20,4 0,0 0,0 6,0 6,8 3,5 0,0 0,0 15,8
1947 39,4 19,6 0,0 0,0 6,2 9,8 2,4 0,0 0,0 22,5
1945 39,8 12,4 0,0 0,0 3,1 13,8 1,9 0,0 0,0 29,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,5 43,0 8,9 2,9 1,9 3,0 7,0 7,0 1,0 1,8
2011 25,8 45,8 9,8 3,3 1,6 2,7 6,8 1,7 1,0 1,5
2007 25,6 35,1 17,5 5,0 2,0 3,6 7,8 1,1 1,2 1,2
2003 22,7 30,6 18,3 12,4 2,5 4,3 5,2 0,2 0,4 3,5
1999 21,1 36,5 14,2 8,3 2,6 6,6 5,3 2,2 1,5 1,8
1995 26,4 34,5 14,0 4,7 4,4 4,9 5,8 2,0 1,4 1,9
1991 23,5 38,4 9,7 9,9 5,6 4,4 4,5 0,8 2,0 1,1
1987 26,7 36,3 17,6 4,8 2,7 4,0 4,4 0,0 1,6 2,0
1983 29,2 40,2 9,2 5,5 3,5 4,5 5,1 0,0 1,4 1,4
1979 28,4 43,6 4,0 5,6 4,8 5,7 6,4 0,0 0,2 1,3
1975 32,9 36,4 3,3 6,6 6,5 7,2 4,0 0,0 0,9 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,1 36,6 14,0 5,3 3,7 2,4 8,5 4,4 1,7 1,3
2013 23,6 39,4 15,9 3,5 1,5 3,0 7,9 3,4 0,6 1,2
2009 29,9 28,1 23,8 5,7 2,0 3,0 6,0 0,4 0,7 0,5
2005 27,2 25,5 22,5 7,4 2,3 4,0 9,3 0,2 0,7 0,9
2001 19,8 37,7 13,9 11,6 1,8 7,5 4,6 0,3 0,6 2,1
1997 30,8 26,3 18,0 5,4 3,0 9,6 4,8 0,4 1,0 0,7
1993 33,9 32,3 8,4 6,3 8,1 4,4 3,9 0,2 0,9 1,6
1989 26,9 35,8 15,7 9,4 2,5 4,2 3,7 0,6 0,0 1,2
1985 30,3 46,7 5,5 5,3 3,6 3,9 3,2 0,0 0,6 1,0
1981 29,0 44,5 6,5 5,9 1,8 4,9 3,2 0,0 0,8 3,4
1977 36,3 39,2 2,4 5,3 4,9 4,3 2,6 0,0 0,8 4,1
1973 29,9 28,2 8,6 12,4 6,1 7,0 2,4 0,0 0,6 4,8
1969 42,7 30,8 0,0 4,7 2,9 1,8 9,7 0,0 0,0 7,4
1965 43,3 28,6 0,0 7,3 6,0 4,5 8,7 0,0 0,0 1,7
1961 49,7 26,4 0,0 3,0 5,9 6,6 4,3 0,0 0,0 4,1
1957 52,7 23,9 0,0 0,0 6,1 7,3 5,0 0,0 0,0 5,1
1953 50,9 24,5 0,0 0,0 6,3 6,7 4,2 0,0 0,0 7,5
1949 49,3 24,6 0,0 0,0 2,1 6,2 3,2 0,0 0,0 14,6
1945 44,8 22,6 0,0 0,0 6,4 6,3 2,0 0,0 0,0 17,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.8 44.6 9.8 3.1 1.6 2.5 6 7.5 0.8 2.2
Valgting 21,6 44,3 8,7 3,2 2,0 3,1 8,7 6,5 0,9 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned