Poll of polls

Kommunestyrevalg: Nesodden

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 813 19,1 1 317 19,9 2 130 19,7 -7,9 19,7 6 -3
H 789 18,5 1 499 22,6 2 288 21,2 1,0 21,2 6 -1
Frp 226 5,3 416 6,3 642 5,9 -0,9 5,9 2 0
SV 565 13,2 782 11,8 1 347 12,5 -0,5 12,5 4 0
Sp 199 4,7 437 6,6 636 5,9 5,0 5,9 2 2
KrF 91 2,1 194 2,9 285 2,6 -1,1 2,6 1 0
V 227 5,3 385 5,8 612 5,7 -1,6 5,7 2 0
MDG 786 18,4 812 12,2 1 598 14,8 1,6 14,8 4 0
R 571 13,4 701 10,6 1 272 11,8 4,7 11,8 4 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 934 68,8 4 049 61,0 6 983 64,7 2,9 64,7 20 1
H+Frp+
KrF+V
1 333 31,2 2 494 37,6 3 827 35,4 -2,6 35,4 11 -1
Nærmest til å vinne mandat: MDG (38 stemmer), tape mandat: R (30 stemmer)
Fremmøte: 72,6 % Stemmeberettigede: 15 049 Opptalte stemmer: 10 900
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 19,7 21,2 5,9 12,5 5,9 2,6 5,7 14,8 11,8 0,0
24/9 - 13:01 19,7 21,2 5,9 12,5 5,9 2,6 5,7 14,8 11,8 0,0
24/9 - 13:01 19,7 21,2 5,9 12,5 5,9 2,6 5,7 14,8 11,8 0,0
12/9 - 14:25 19,7 21,2 5,9 12,5 5,9 2,6 5,7 14,8 11,8 0,0
12/9 - 14:25 19,7 21,2 5,9 12,5 5,9 2,6 5,7 14,8 11,8 0,0
10/9 - 17:34 19,7 21,2 5,9 12,5 5,9 2,6 5,7 14,8 11,8 0,0
10/9 - 17:34 19,7 21,2 5,9 12,5 5,9 2,6 5,7 14,8 11,8 0,0
10/9 - 03:24 19,8 21,4 6,0 12,3 6,0 2,7 5,6 14,5 11,8 0,0
10/9 - 02:34 19,8 21,4 6,0 12,3 6,0 2,7 5,6 14,5 11,8 0,0
10/9 - 02:29 19,8 21,4 6,0 12,3 6,0 2,7 5,6 14,5 11,8 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,6 (9) 20,2 (7) 6,8 (2) 13,0 (4) 0,9 (0) 3,8 (1) 7,2 (2) 13,2 (4) 7,1 (2) 0,2 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,3 (6) 17,5 (5) 5,8 (2) 20,7 (6) 1,6 (0) 2,8 (1) 5,3 (1) 22,8 (6) 14,7 (4) 0,3 (0)
Siste lokale målings 30,1 (10) 19,9 (6) 8,8 (3) 12,9 (4) 1,5 (0) 3,7 (1) 4,0 (1) 11,4 (4) 7,4 (2) 0,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,0 (5) 18,3 (5) 5,8 (2) 26,4 (7) 1,6 (0) 2,8 (1) 4,5 (1) 27,0 (7) 12,6 (3) 0,2 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,4 (6) 17,1 (5) 5,3 (1) 21,9 (6) 1,6 (0) 2,8 (1) 4,7 (1) 23,5 (7) 13,8 (4) 0,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 61,9 (20) 48,9 (14) 62,8 (20) 47,6 (13) 47,5 (13) Ap, V, H, Frp
Borgerlige 38,0 (12) 31,4 (9) 36,4 (11) 31,4 (9) 29,9 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 61,8 (19) 80,1 (22) 63,3 (20) 86,6 (22) 81,2 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 11,9 (3) 9,7 (2) 9,2 (2) 8,9 (2) 9,1 (2) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,6 (9) 20,2 (7) 6,8 (2) 13,0 (4) 0,9 (0) 3,8 (1) 7,2 (2) 13,2 (4) 7,1 (2) 0,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 6 55 6
Høyre 31 4 51 29
KrF 18 2 53 50
Venstre 21 2 55 43
Sp 15 2 51 13
Ap 24 5 51 46
SV 31 5 54 55
Rødt 36 6 52 58
MDG 26 5 47 54
Sum 218 37 52 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 56 30
Høyre 29 4 53 24
KrF 22 2 53 50
Venstre 20 3 53 30
Sp 8 1 37 25
Ap 29 4 52 52
SV 30 5 56 67
Rødt 27 6 51 48
Demokratene i Norge 9 0 47 22
Miljøpartiet De Grønne 25 5 48 56
Sum 209 34 52 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 53 25
Høyre 29 4 53 28
KrF 22 2 56 50
Venstre 15 2 50 47
Sp 9 0 48 22
Ap 27 4 46 41
SV 31 6 52 55
Rødt 24 4 52 46
Demokratene i Norge 9 0 52 11
Miljøpartiet De Grønne 12 3 48 58
Sum 194 29 51 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 216).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 18 122
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 84,1 %
F-2015 63,0 %
K-2015 67,3 %
S-2013 83,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Truls Wickholm, Ap (2019-)
Truls Wickholm, Ap (2017-2019)
Nina Sandberg, Ap (2011-2017)
Christian Hintze Holm, SV (2007-2011)

Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, V, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 R, SV, Ap, KrF, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Amta 10/8-2015 30,1 (10) 19,9 (6) 8,8 (3) 12,9 (4) 1,5 (0) 3,7 (1) 4,0 (1) 11,4 (4) 7,4 (2) 0,4 (0)
InFact / Amta 20/3-2015 28,9 (9) 25,6 (8) 8,2 (3) 10,5 (3) 0,3 (0) 3,9 (1) 5,9 (2) 11,8 (0) 4,6 (1) 0,3 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,6 20,2 6,8 13,0 0,9 3,8 7,2 13,2 7,1 0,2
2011 27,6 27,1 6,1 16,9 0,6 4,4 6,3 5,0 5,8 0,3
2007 20,0 20,5 11,4 24,4 1,4 6,6 6,3 3,2 5,8 0,4
2003 21,0 20,2 11,4 30,2 1,7 4,0 5,4 2,7 3,3 0,0
1999 17,6 21,2 13,7 23,0 0,0 8,3 7,2 4,3 4,7 0,0
1995 27,2 27,3 11,4 14,3 2,6 5,2 4,0 4,7 3,2 0,0
1991 24,8 25,9 7,5 22,6 3,3 6,6 4,2 2,6 2,5 0,0
1987 25,0 32,2 15,5 11,8 2,0 4,6 5,5 0,0 3,1 0,3
1983 27,6 34,7 9,2 10,9 2,6 6,1 7,6 0,0 0,0 1,3
1979 25,0 38,7 3,3 9,7 3,5 7,8 12,1 0,0 0,0 0,0
1975 30,2 36,5 2,3 8,9 4,5 10,6 4,2 0,0 0,0 2,7
1971 30,4 21,9 0,0 9,5 5,4 11,1 9,8 0,0 0,0 12,0
1967 36,9 30,0 0,0 7,4 5,1 7,4 12,4 0,0 0,0 0,7
1963 43,8 29,9 0,0 5,9 5,1 7,9 6,3 0,0 0,0 1,2
1959 46,5 26,8 0,0 0,0 5,7 12,1 5,7 0,0 0,0 3,1
1955 47,2 21,5 0,0 0,0 0,0 10,8 5,4 0,0 0,0 15,2
1951 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 42,6
1947 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 47,1
1945 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,4 21,3 7,1 10,0 1,4 3,4 6,3 16,3 5,2 1,5
2011 26,8 25,9 6,6 18,9 0,9 3,7 6,1 5,8 4,0 1,3
2007 21,6 20,2 12,8 22,2 1,9 5,3 6,8 2,8 5,4 1,1
2003 20,3 20,4 12,7 28,6 2,0 4,5 5,4 0,0 0,0 6,0
1999 20,6 24,1 12,4 17,9 1,6 7,7 5,6 3,9 4,1 2,0
1995 28,7 27,5 11,7 9,9 3,2 5,3 4,3 4,0 3,4 2,0
1991 25,9 27,3 8,0 20,2 3,9 5,7 3,3 2,4 3,0 0,4
1987 25,2 31,9 16,5 10,3 2,0 4,5 5,2 0,0 3,2 1,3
1983 28,0 34,8 9,8 9,6 2,2 6,0 6,7 0,0 2,2 0,7
1979 25,3 40,3 3,4 9,0 2,8 8,0 10,1 0,0 0,0 1,0
1975 30,6 35,1 2,7 8,2 4,6 10,7 4,3 0,0 1,5 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,1 23,9 11,1 10,8 3,4 2,2 6,3 10,4 6,3 1,6
2013 26,1 26,7 12,0 9,3 1,1 3,7 7,6 10,2 2,2 1,0
2009 32,7 17,4 18,5 14,5 1,6 3,5 6,8 1,4 2,8 0,8
2005 29,3 16,5 18,1 16,7 2,8 3,9 8,8 0,7 2,4 1,0
2001 20,1 26,7 12,2 21,2 1,4 7,8 5,8 0,7 2,4 1,7
1997 31,7 19,2 15,9 11,0 3,0 8,3 5,4 1,5 3,0 1,1
1993 35,6 23,2 7,9 11,2 8,1 4,3 4,4 1,1 2,3 1,9
1989 25,9 29,5 16,0 15,7 2,1 4,4 3,3 1,2 0,0 1,9
1985 26,8 42,3 6,6 11,8 2,4 4,7 3,3 0,0 1,1 1,0
1981 25,8 41,4 6,9 10,6 2,5 5,6 4,6 0,0 1,3 1,3
1977 34,1 38,3 2,1 7,5 3,0 8,0 4,6 0,0 1,2 1,2
1973 28,5 25,5 7,5 15,4 4,7 8,8 2,6 0,0 1,0 6,1
1969 40,3 29,7 0,0 6,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,1
1965 36,6 29,3 0,0 8,3 4,8 5,7 14,0 0,0 0,0 1,1
1961 42,4 27,4 0,0 7,9 4,9 10,1 5,4 0,0 0,0 1,9
1957 45,2 25,1 0,0 0,0 4,8 12,5 8,5 0,0 0,0 3,8
1953 48,1 24,8 0,0 0,0 6,6 9,8 5,6 0,0 0,0 5,1
1949 50,3 22,7 0,0 0,0 6,5 8,9 4,5 0,0 0,0 7,2
1945 47,3 22,0 0,0 0,0 6,2 8,2 3,6 0,0 0,0 12,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26.3 18.5 7.6 13.2 0.7 3.6 5.8 15.9 8.4 0.2
Valgting 28,2 20,9 6,5 12,9 1,0 3,9 7,9 12,0 6,6 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned