Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Frogn

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 425 16,0 1 041 16,9 1 466 16,7 -6,0 16,7 5 -2
H 976 36,8 2 082 33,7 3 058 34,9 -2,1 34,9 11 -1
Frp 193 7,3 381 6,2 574 6,5 -2,3 6,5 2 -1
SV 160 6,0 408 6,6 568 6,5 2,1 6,5 2 1
Sp 155 5,8 453 7,3 608 6,9 3,4 6,9 2 1
KrF 112 4,2 274 4,4 386 4,4 -0,3 4,4 1 0
V 144 5,4 540 8,7 684 7,8 -1,3 7,8 3 0
MDG 260 9,8 575 9,3 835 9,5 3,0 9,5 3 1
R 90 3,4 138 2,2 228 2,6 2,6 2,6 1 1
Andre (vis) 138 5,2 226 3,7 364 4,2 1,0 4,2 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 090 41,1 2 615 42,3 3 705 42,2 5,1 42,2 13 2
H+Frp+
KrF+V
1 425 53,7 3 277 53,1 4 702 53,6 -6,0 53,6 17 -2
Nærmest til å vinne mandat: KrF (25 stemmer), tape mandat: V (18 stemmer)
Fremmøte: 70,2 % Stemmeberettigede: 12 651 Opptalte stemmer: 8 828
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 16,7 34,9 6,5 6,5 6,9 4,4 7,8 9,5 2,6 4,2
24/9 - 13:01 16,7 34,9 6,5 6,5 6,9 4,4 7,8 9,5 2,6 4,2
24/9 - 13:01 16,7 34,9 6,5 6,5 6,9 4,4 7,8 9,5 2,6 4,2
12/9 - 18:18 16,7 34,9 6,5 6,5 6,9 4,4 7,8 9,5 2,6 4,2
12/9 - 14:25 16,7 34,9 6,5 6,5 6,9 4,4 7,8 9,5 2,6 4,2
12/9 - 14:25 16,7 34,9 6,5 6,5 6,9 4,4 7,8 9,5 2,6 4,2
10/9 - 18:29 16,7 34,9 6,5 6,5 6,9 4,4 7,8 9,5 2,6 4,2
10/9 - 15:13 16,7 35,0 6,6 6,4 7,0 4,4 7,8 9,3 2,6 4,2
10/9 - 15:13 16,7 35,0 6,6 6,4 7,0 4,4 7,8 9,3 2,6 4,2
10/9 - 14:37 16,7 35,0 6,6 6,4 7,0 4,4 7,8 9,3 2,6 4,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,7 (7) 37,0 (12) 8,9 (3) 4,3 (1) 3,5 (1) 4,7 (1) 9,1 (3) 6,5 (2) 0,0 (0) 3,1 (1)
Poll of polls (brutt ned) 16,7 (5) 32,1 (11) 7,6 (2) 6,9 (2) 6,1 (2) 3,5 (1) 6,7 (2) 11,3 (4) 0,0 (0) 5,2 (2)
Siste lokale målings 22,3 (7) 38,7 (12) 12,6 (4) 4,6 (1) 3,3 (1) 3,8 (1) 9,7 (3) 5,9 (2) 0,0 (0) 1,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,7 (5) 33,5 (11) 7,6 (2) 8,8 (3) 6,1 (2) 3,5 (1) 5,6 (2) 13,4 (4) 0,0 (0) 3,7 (1)
K-snitt september (brutt ned) 16,8 (6) 31,4 (10) 6,9 (2) 7,3 (2) 6,3 (2) 3,5 (1) 5,9 (2) 11,6 (4) 0,0 (0) 5,1 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 71,1 (22) 63,6 (21) 69,8 (21) 62,5 (20) 63,1 (21) Ap, Sp, KrF, H, And
Borgerlige 59,7 (19) 49,9 (16) 64,8 (20) 50,2 (16) 47,7 (15) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 37,2 (11) 41,0 (13) 36,1 (11) 44,0 (14) 42,0 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 17,4 (5) 16,3 (5) 16,8 (5) 15,2 (5) 15,7 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,7 (7) 37,0 (12) 8,9 (3) 4,3 (1) 3,5 (1) 4,7 (1) 9,1 (3) 6,5 (2) 0,0 (0) 3,1 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 4 58 32
Høyre 36 5 53 39
KrF 15 0 65 47
Venstre 32 3 51 50
Sp 23 2 61 43
Ap 23 5 56 57
SV 35 3 57 60
Rødt 9 2 53 33
MDG 18 5 48 50
Pensjonistpartiet 24 2 71 17
Sum 240 31 57 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 30 4 57 30
Høyre 33 5 53 39
KrF 16 3 61 50
Venstre 33 4 52 48
Sp 30 2 62 43
Ap 24 4 50 50
SV 33 4 59 73
Miljøpartiet De Grønne 22 4 46 50
Pensjonistpartiet 19 5 67 53
Sum 240 35 56 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 3 55 43
Høyre 29 4 53 34
KrF 15 2 58 53
Venstre 31 6 50 48
Sp 24 1 57 42
Ap 25 4 59 40
SV 29 4 57 72
Pensjonistpartiet 25 5 62 52
Sum 201 29 56 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 215).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 15 588
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 8 005
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,9 %
F-2015 60,4 %
K-2015 65,1 %
S-2013 84,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Odd H. Slåke, H (2015-)
Thore Vestby, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Amta 10/8-2015 22,3 (7) 38,7 (12) 12,6 (4) 4,6 (1) 3,3 (1) 3,8 (1) 9,7 (3) 5,9 (2) 0,0 (0) 1,7 (0)
InFact / Amta 1/4-2015 28,5 (9) 30,5 (10) 13,0 (4) 3,8 (1) 3,3 (1) 2,9 (1) 10,5 (3) 4,6 (0) 1,3 (0) 0,0 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,7 37,0 8,9 4,3 3,5 4,7 9,1 6,5 0,0 3,1
2011 23,6 31,5 8,5 5,1 3,5 6,9 16,0 0,0 0,0 4,8
2007 18,1 31,3 13,7 7,9 3,2 5,2 16,8 0,0 0,7 3,1
2003 18,4 28,8 14,8 13,9 3,0 3,6 10,6 0,0 0,7 6,3
1999 18,8 31,6 12,9 8,8 3,6 3,9 11,8 0,0 0,8 7,8
1995 31,0 28,6 10,3 5,4 8,5 3,2 12,0 0,0 1,0 0,0
1991 30,6 27,3 8,7 9,9 7,6 4,0 11,8 0,0 0,0 0,0
1987 33,4 26,9 14,3 5,7 7,1 2,8 9,9 0,0 0,0 0,0
1983 27,4 37,1 12,2 5,1 6,7 3,0 7,8 0,0 0,0 0,6
1979 29,2 39,6 4,9 4,7 8,9 3,9 8,8 0,0 0,0 0,0
1975 32,3 36,8 2,9 0,0 12,6 6,3 6,6 0,0 0,0 2,5
1971 38,0 30,9 0,0 0,0 14,0 4,8 5,5 0,0 0,0 6,8
1967 40,1 31,7 0,0 3,2 14,0 4,9 6,1 0,0 0,0 0,0
1963 49,0 28,9 0,0 0,0 13,3 4,7 4,0 0,0 0,0 0,0
1959 42,3 22,6 0,0 0,0 29,9 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0
1955 41,7 19,5 0,0 0,0 31,2 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0
1951 39,2 20,4 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
1947 33,5 18,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
1945 40,2 15,5 0,0 0,0 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,0 36,6 9,8 3,6 3,3 2,8 7,2 7,4 1,1 3,2
2011 26,7 36,0 9,9 4,9 2,7 3,6 10,5 1,2 0,8 3,8
2007 23,1 31,1 16,8 7,0 3,0 3,2 11,9 0,4 1,0 2,5
2003 20,4 30,0 16,9 13,0 3,2 3,5 7,2 0,0 0,0 5,8
1999 20,1 32,7 15,0 8,0 4,2 4,3 8,3 0,9 1,2 5,3
1995 29,5 30,6 12,9 4,9 7,2 2,9 8,0 0,7 1,1 2,1
1991 27,9 32,2 9,0 9,4 8,0 3,3 7,6 1,0 1,0 0,6
1987 31,4 31,4 14,3 5,1 5,8 2,7 7,0 0,0 0,7 1,7
1983 28,0 39,6 11,4 4,2 6,1 2,7 5,8 0,0 0,9 1,1
1979 28,7 41,3 5,6 4,6 8,2 4,0 6,9 0,0 0,0 0,8
1975 30,8 36,4 3,0 4,0 12,9 5,5 4,1 0,0 0,6 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,4 36,9 15,0 5,3 4,5 1,7 6,1 4,4 1,9 1,9
2013 24,4 37,4 17,1 3,5 2,4 2,4 6,8 3,4 0,7 1,8
2009 30,1 26,0 25,5 6,1 2,6 2,0 5,2 0,5 0,8 1,2
2005 28,0 23,6 23,5 7,9 3,0 3,1 8,5 0,1 0,5 1,8
2001 20,0 36,4 14,2 11,8 2,7 6,4 5,4 0,2 0,5 2,3
1997 30,3 24,0 19,3 6,0 4,3 8,7 5,1 0,3 0,9 1,2
1993 34,3 28,6 8,9 5,8 10,7 2,8 5,3 0,3 0,6 2,6
1989 24,9 33,2 18,3 9,7 5,6 3,3 3,9 0,3 0,0 0,8
1985 27,9 47,1 7,5 5,1 5,6 2,7 2,8 0,0 0,4 0,9
1981 27,4 46,4 7,7 4,7 5,5 3,0 3,6 0,0 0,6 1,2
1977 34,6 39,6 2,9 4,1 8,3 5,7 3,0 0,0 0,4 1,3
1973 28,8 28,3 9,0 9,7 10,9 6,0 1,2 0,0 0,3 5,8
1969 42,2 30,5 0,0 2,5 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 17,0
1965 42,1 28,0 0,0 4,6 12,5 4,6 7,7 0,0 0,0 0,4
1961 41,5 22,7 0,0 3,7 20,9 6,4 4,2 0,0 0,0 0,6
1957 42,0 23,0 0,0 0,0 23,6 6,3 4,5 0,0 0,0 0,7
1953 40,0 22,7 0,0 0,0 24,7 6,8 4,3 0,0 0,0 1,4
1949 38,1 24,2 0,0 0,0 26,3 7,7 2,2 0,0 0,0 1,6
1945 39,1 20,2 0,0 0,0 28,2 9,0 2,1 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.3 37.5 8.9 3.4 3.2 4.8 6.8 6.9 0 4.1
Valgting 22,3 36,8 8,8 4,6 3,7 4,7 9,9 6,4 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned