Poll of polls

Kommunestyrevalg: Ås

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 744 26,8 1 853 26,2 2 597 26,7 -2,6 26,7 9 -1
H 367 13,2 1 431 20,2 1 798 18,5 -2,1 18,5 6 -1
Frp 207 7,5 738 10,4 945 9,7 -0,6 9,7 3 0
SV 295 10,6 538 7,6 833 8,6 1,3 8,6 3 1
Sp 319 11,5 893 12,6 1 212 12,5 0,2 12,5 4 0
KrF 59 2,1 180 2,5 239 2,5 -1,2 2,5 1 0
V 139 5,0 326 4,6 465 4,8 -1,7 4,8 2 0
MDG 498 17,9 680 9,6 1 178 12,1 4,7 12,1 4 1
R 150 5,4 307 4,3 457 4,7 2,1 4,7 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 006 72,2 4 271 60,3 6 277 64,6 5,7 64,6 21 1
H+Frp+
KrF+V
772 27,8 2 675 37,8 3 447 35,5 -5,6 35,5 12 -1
Nærmest til å vinne mandat: R (2 stemmer), tape mandat: V (8 stemmer)
Fremmøte: 64,5 % Stemmeberettigede: 15 370 Opptalte stemmer: 9 859
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
24/9 - 13:01 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
24/9 - 13:01 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
12/9 - 14:25 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
12/9 - 14:25 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
11/9 - 09:38 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
11/9 - 09:38 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
10/9 - 19:06 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
10/9 - 19:06 26,7 18,5 9,7 8,6 12,5 2,5 4,8 12,1 4,7 0,0
10/9 - 00:50 27,4 19,9 11,2 8,7 10,8 2,3 4,4 10,9 4,3 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,3 (10) 20,6 (7) 10,3 (3) 7,3 (2) 12,3 (4) 3,7 (1) 6,4 (2) 7,5 (3) 2,6 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,5 (7) 17,9 (5) 8,8 (3) 11,6 (4) 21,0 (6) 2,7 (1) 4,7 (1) 12,9 (4) 5,4 (2) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,2 (8) 19,1 (7) 11,8 (4) 9,2 (3) 12,7 (4) 2,2 (1) 1,7 (0) 12,9 (4) 6,3 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,1 (6) 18,7 (6) 8,8 (3) 14,9 (4) 21,3 (6) 2,8 (1) 4,0 (1) 15,3 (5) 4,6 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,6 (7) 17,5 (5) 8,0 (2) 12,4 (4) 22,0 (7) 2,7 (1) 4,2 (1) 13,3 (4) 5,1 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,1 (18) 56,1 (18) 54,3 (17) 58,9 (17) 56,6 (18) R, SV, Ap, V, MDG
Borgerlige 41,1 (13) 34,1 (10) 34,8 (12) 34,3 (11) 32,4 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 58,9 (20) 72,4 (23) 65,3 (21) 76,2 (22) 74,4 (24) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 22,4 (7) 28,4 (8) 16,6 (5) 28,1 (8) 28,9 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,3 (10) 20,6 (7) 10,3 (3) 7,3 (2) 12,3 (4) 3,7 (1) 6,4 (2) 7,5 (3) 2,6 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 3 57 48
Høyre 26 3 50 35
KrF 14 2 56 36
Venstre 23 3 51 48
Sp 25 2 59 48
Ap 28 4 53 50
SV 35 4 52 43
Rødt 29 4 45 55
MDG 21 6 41 48
Sum 224 31 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 3 56 41
Høyre 27 2 47 33
KrF 16 2 59 50
Venstre 26 2 55 35
Sp 33 2 55 39
Ap 33 6 54 48
SV 33 4 56 52
Rødt 8 0 43 50
Miljøpartiet De Grønne 21 6 37 38
Sum 219 27 52 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 4 53 50
Høyre 29 3 46 34
KrF 19 2 61 58
Venstre 28 2 54 43
Sp 28 2 54 39
Ap 32 4 53 44
SV 32 4 49 59
Miljøpartiet De Grønne 7 3 30 29
Sum 199 24 52 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 214).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 17 730
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,0 %
F-2015 56,0 %
K-2015 59,1 %
S-2013 81,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ola Nordal, Ap (2019-)
Ola Nordal, Ap (2015-2019)
Johan Alnes, Ap (2007-2015)

Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, V, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / ÅA / ØB 26/8-2019 24,2 (8) 19,1 (7) 11,8 (4) 9,2 (3) 12,7 (4) 2,2 (1) 1,7 (0) 12,9 (4) 6,3 (2) 0,0 (0)
Sentio / ÅA 16/4-2019 25,9 (9) 21,1 (7) 3,2 (1) 12,1 (4) 14,9 (5) 2,1 (1) 4,0 (1) 11,8 (4) 3,0 (1) 2,0 (0)
InFact / ØB 11/9-2015 29,7 (10) 24,2 (8) 11,8 (4) 6,2 (2) 9,9 (3) 3,5 (1) 5,6 (2) 6,4 (2) 2,7 (1) 0,0 (0)
Sentio / ØB 7/9-2011 30,2 (10) 22,4 (8) 11,8 (4) 9,5 (3) 8,8 (3) 4,2 (1) 8,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,9 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,3 20,6 10,3 7,3 12,3 3,7 6,4 7,5 2,6 0,0
2011 30,5 24,9 10,4 9,1 9,2 3,9 9,7 2,4 0,0 0,0
2007 31,0 15,6 15,0 11,8 12,4 4,6 7,7 0,0 2,0 0,0
2003 30,2 13,1 15,4 17,6 11,5 5,0 5,5 0,0 1,7 0,0
1999 27,3 18,9 11,5 12,6 10,6 7,3 6,4 0,9 2,0 2,7
1995 28,7 18,4 11,6 9,9 16,0 6,0 7,2 0,0 2,3 0,0
1991 24,5 25,9 6,2 12,5 19,7 4,9 4,7 0,0 1,5 0,0
1987 27,2 27,6 11,0 7,1 13,1 5,1 6,0 0,0 2,2 0,6
1983 27,4 29,1 6,5 6,3 14,4 5,8 7,7 0,0 2,1 0,7
1979 28,0 30,1 2,4 5,9 17,9 6,3 8,5 0,0 0,0 0,8
1975 28,3 20,6 2,2 6,5 25,1 7,4 5,2 0,0 0,0 4,6
1971 35,2 13,5 0,0 0,0 34,5 6,3 10,4 0,0 0,0 0,0
1967 36,6 14,3 0,0 4,4 27,5 5,0 12,2 0,0 0,0 0,0
1963 42,1 13,1 0,0 3,2 24,6 5,6 11,4 0,0 0,0 0,0
1959 42,7 11,6 0,0 0,0 27,3 7,3 11,0 0,0 0,0 0,0
1955 43,8 12,9 0,0 0,0 26,1 8,2 9,0 0,0 0,0 0,0
1951 46,5 13,1 0,0 0,0 26,7 7,2 6,4 0,0 0,0 0,0
1947 43,6 8,2 0,0 0,0 19,7 6,1 5,1 0,0 0,0 17,3
1945 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 4,8 0,0 0,0 41,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,4 21,5 9,5 6,3 10,4 3,6 7,0 8,3 2,2 1,6
2011 30,4 26,3 10,1 7,4 8,2 3,6 9,0 2,6 1,5 0,8
2007 28,2 17,4 15,6 10,7 11,7 4,5 7,5 1,0 2,2 1,2
2003 26,2 16,3 15,1 16,6 11,2 5,0 6,1 0,0 0,0 3,5
1999 26,0 21,0 11,2 11,7 10,8 8,2 6,8 1,2 2,0 1,1
1995 27,2 20,1 11,3 8,8 15,6 6,1 5,7 1,1 2,1 2,1
1991 24,7 25,0 6,5 12,6 18,8 5,0 3,8 1,0 2,2 0,4
1987 26,7 27,4 11,5 7,0 12,5 4,7 5,4 0,0 2,3 2,5
1983 26,8 29,0 7,2 6,8 14,3 5,6 7,2 0,0 1,7 1,4
1979 27,5 30,9 2,6 6,6 17,2 6,2 7,9 0,0 0,0 1,1
1975 27,3 20,5 2,2 6,6 26,9 7,8 4,8 0,0 0,7 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,2 22,7 13,7 8,3 9,9 2,7 6,1 6,5 3,3 1,6
2013 27,4 26,6 15,4 6,1 6,6 3,8 7,0 4,9 1,0 1,2
2009 33,6 17,1 20,6 9,6 7,8 3,9 5,3 0,5 1,1 0,5
2005 28,8 14,5 19,5 11,1 10,2 4,8 8,5 0,3 1,3 0,8
2001 21,3 22,9 12,2 15,6 9,1 10,1 5,7 0,3 1,1 1,6
1997 31,0 15,8 14,3 8,5 10,9 11,0 5,9 0,5 1,3 0,8
1993 32,7 20,5 6,1 8,2 21,0 4,7 4,1 0,2 0,9 1,7
1989 26,9 26,1 12,6 11,4 12,2 4,9 3,8 0,6 0,0 1,4
1985 28,1 35,6 4,6 7,6 12,9 4,7 4,7 0,0 0,8 1,0
1981 27,1 34,3 4,9 6,5 12,9 5,6 6,1 0,0 1,1 1,5
1977 33,8 27,6 1,5 5,7 15,4 7,6 5,9 0,0 0,9 1,6
1973 27,1 15,6 5,1 11,4 23,2 7,4 3,8 0,0 0,5 5,9
1969 38,9 15,9 0,0 3,5 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 27,9
1965 36,2 15,7 0,0 4,5 24,0 4,6 14,3 0,0 0,0 0,6
1961 41,6 14,7 0,0 4,1 23,7 6,7 8,6 0,0 0,0 0,7
1957 44,9 14,9 0,0 0,0 22,4 7,5 9,6 0,0 0,0 0,7
1953 44,8 15,1 0,0 0,0 24,0 7,4 7,4 0,0 0,0 1,2
1949 45,5 14,8 0,0 0,0 24,7 6,7 5,8 0,0 0,0 2,5
1945 42,6 12,9 0,0 0,0 24,8 9,6 6,3 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.9 16.4 9 9.3 11.2 3.6 5.2 12.2 3.3 0
Valgting 29,1 21,5 10,6 6,9 12,5 3,7 6,7 6,5 2,5 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned