Poll of polls

Kommunestyrevalg: Vestby

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 681 31,1 2 067 30,9 2 748 31,3 -2,1 31,3 11 -1
H 394 18,0 1 295 19,4 1 689 19,2 -2,1 19,2 7 0
Frp 197 9,0 515 7,7 712 8,1 -2,3 8,1 3 -1
SV 127 5,8 300 4,5 427 4,9 -0,1 4,9 2 0
Sp 173 7,9 562 8,4 735 8,4 3,4 8,4 3 1
KrF 38 1,7 130 1,9 168 1,9 -1,1 1,9 0 -1
V 72 3,3 230 3,4 302 3,4 0,4 3,4 1 0
MDG 262 12,0 631 9,4 893 10,2 3,6 10,2 4 2
R 66 3,0 217 3,2 283 3,2 3,2 3,2 1 1
Andre (vis) 177 8,1 656 9,8 833 9,5 -2,9 9,5 3 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 309 59,9 3 777 56,5 5 086 58,0 8,0 58,0 21 3
H+Frp+
KrF+V
701 32,1 2 170 32,5 2 871 32,6 -5,1 32,6 11 -2
Nærmest til å vinne mandat: KrF (11 stemmer), tape mandat: MDG (53 stemmer)
Fremmøte: 65,0 % Stemmeberettigede: 13 693 Opptalte stemmer: 8 868
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 31,3 19,2 8,1 4,9 8,4 1,9 3,4 10,2 3,2 9,4
24/9 - 13:01 31,3 19,2 8,1 4,9 8,4 1,9 3,4 10,2 3,2 9,4
24/9 - 13:01 31,3 19,2 8,1 4,9 8,4 1,9 3,4 10,2 3,2 9,4
12/9 - 14:25 31,3 19,2 8,1 4,9 8,4 1,9 3,4 10,2 3,2 9,4
12/9 - 14:25 31,3 19,2 8,1 4,9 8,4 1,9 3,4 10,2 3,2 9,4
10/9 - 18:57 31,3 19,2 8,1 4,9 8,4 1,9 3,4 10,2 3,2 9,4
9/9 - 21:56 32,1 18,9 7,7 4,7 7,7 1,5 3,8 11,1 3,5 9,1
9/9 - 21:52 31,8 18,1 8,1 4,8 8,1 1,5 3,5 10,7 3,6 9,8
9/9 - 21:48 32,4 17,1 7,9 4,8 7,8 1,6 3,8 11,4 3,7 9,6
9/9 - 21:48 32,4 17,1 7,9 4,8 7,8 1,6 3,8 11,4 3,7 9,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,4 (12) 21,3 (7) 10,4 (4) 4,9 (2) 4,9 (2) 3,0 (1) 3,1 (1) 6,6 (2) 0,0 (0) 12,4 (4)
Poll of polls (brutt ned) 24,6 (8) 18,5 (6) 8,9 (3) 7,9 (3) 8,4 (3) 2,2 (0) 2,2 (1) 11,3 (4) 0,0 (0) 20,8 (7)
Siste lokale målings 26,5 (9) 19,2 (7) 11,0 (4) 4,5 (2) 7,0 (2) 2,1 (1) 4,6 (2) 11,1 (4) 7,1 (2) 6,8 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,0 (8) 19,3 (7) 8,9 (3) 10,1 (3) 8,6 (3) 2,3 (1) 1,9 (0) 13,4 (5) 0,0 (0) 14,6 (5)
K-snitt september (brutt ned) 24,6 (8) 18,1 (6) 8,1 (3) 8,4 (3) 8,9 (3) 2,2 (1) 2,0 (0) 11,7 (4) 0,0 (0) 20,2 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 58,7 (21) 63,9 (22) 49,4 (17) 58,2 (19) 64,1 (21) SV, Ap, Sp, V, And
Borgerlige 37,8 (13) 31,8 (10) 36,9 (14) 32,4 (11) 30,4 (10) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 49,8 (18) 52,2 (18) 56,2 (19) 55,1 (19) 53,6 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 11,0 (4) 12,8 (4) 13,7 (5) 12,8 (4) 13,1 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,4 (12) 21,3 (7) 10,4 (4) 4,9 (2) 4,9 (2) 3,0 (1) 3,1 (1) 6,6 (2) 0,0 (0) 12,4 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 3 53 22
Høyre 22 1 50 36
KrF 17 1 56 35
Venstre 15 2 49 40
Sp 19 2 61 58
Ap 29 6 50 52
SV 18 2 53 61
Rødt 10 3 54 60
MDG 24 4 46 46
Bygdelista 28 6 50 36
Partiet De Kristne 7 1 49 71
Sum 198 31 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 61 18
Høyre 32 6 45 47
KrF 26 3 50 46
Venstre 14 3 51 50
Sp 17 2 59 47
Ap 29 6 49 48
SV 25 2 51 52
Bygdelista 22 4 53 50
Partiet De Kristne 7 1 45 71
Miljøpartiet De Grønne 18 3 50 56
Sum 207 32 51 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 6 53 30
Høyre 31 4 50 45
KrF 23 3 50 57
Venstre 16 3 45 44
Sp 30 2 60 43
Ap 29 6 45 45
SV 28 3 52 57
Rødt 7 1 52 14
Miljøpartiet De Grønne 7 0 39 14
Sum 194 28 51 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 211).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 15 745
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,4 %
F-2015 57,1 %
K-2015 62,8 %
S-2013 81,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Tom Ludvigsen, Ap (2019-)
Tom Ludvigsen, Ap (2015-2019)
John A. Ødbehr, H (2007-2015)

Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, V, A
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, A
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / VA / MA 6/9-2019 26,5 (9) 19,2 (7) 11,0 (4) 4,5 (2) 7,0 (2) 2,1 (1) 4,6 (2) 11,1 (4) 7,1 (2) 6,8 (2)
InFact / MA 1/9-2015 30,9 (11) 25,7 (9) 9,0 (3) 5,2 (2) 5,8 (2) 2,6 (1) 3,5 (1) 6,4 (2) 0,0 (0) 11,0 (4)
Sentio / MA 8/9-2011 36,4 (13) 30,9 (11) 8,7 (3) 5,0 (2) 6,1 (2) 2,3 (1) 8,6 (3) 0,0 (0) 1,5 (0) 0,6 (0)
Norfakta / VA 25/8-2011 35,5 (12) 28,1 (10) 16,1 (6) 2,7 (1) 7,7 (3) 2,8 (1) 5,3 (2) 0,0 (0) 1,5 (0) 0,3 (0)
Sentio / MA 21/6-2011 27,3 (10) 36,5 (13) 14,1 (5) 6,1 (2) 6,4 (2) 2,8 (1) 5,0 (2) 0,0 (0) 0,9 (0) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,4 21,3 10,4 4,9 4,9 3,0 3,1 6,6 0,0 12,4
2011 31,2 38,2 9,1 4,8 5,9 3,0 6,1 0,9 0,8 0,0
2007 31,0 25,6 17,6 6,2 7,8 3,2 6,9 0,0 1,8 0,0
2003 37,1 21,2 16,0 9,2 5,7 3,2 3,7 0,0 1,1 2,8
1999 33,9 23,4 11,6 6,7 8,1 4,7 2,7 0,0 1,8 7,2
1995 36,6 27,7 14,4 0,0 10,6 4,0 3,8 0,0 2,8 0,0
1991 26,9 29,7 9,9 14,1 12,0 3,8 2,6 0,0 1,1 0,0
1987 34,3 26,7 18,1 5,2 7,6 3,3 4,0 0,0 0,8 0,0
1983 36,8 32,9 7,9 4,8 9,0 4,3 4,2 0,0 0,0 0,0
1979 32,7 30,5 2,8 4,6 11,3 4,6 4,1 0,0 0,0 9,4
1975 37,5 30,3 0,0 5,4 17,9 6,9 0,0 0,0 0,0 2,0
1971 45,4 18,6 0,0 6,3 19,9 5,4 4,5 0,0 0,0 0,0
1967 45,4 17,8 0,0 3,6 24,4 4,8 4,0 0,0 0,0 0,0
1963 48,0 14,1 0,0 2,7 29,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 48,6 12,3 0,0 0,0 31,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 48,1 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
1951 46,2 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1
1947 44,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,2
1945 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 47,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,3 28,6 10,5 4,2 4,9 3,1 3,8 6,9 1,2 2,5
2011 33,1 38,7 9,7 4,0 3,9 2,3 4,6 1,6 1,0 1,0
2007 30,7 29,5 17,7 5,4 5,4 2,8 5,3 0,6 1,8 0,9
2003 30,7 29,1 16,7 10,8 4,7 2,7 2,5 0,0 0,0 2,7
1999 31,0 27,9 14,2 7,0 7,4 5,5 3,1 0,7 1,9 1,3
1995 34,0 25,7 15,3 4,2 9,7 3,9 3,4 0,7 1,5 1,5
1991 27,7 29,5 10,2 11,5 12,0 3,8 2,4 1,0 1,6 0,3
1987 31,3 28,3 18,1 4,8 7,5 3,4 3,3 0,0 1,1 2,2
1983 35,4 34,5 8,2 4,4 8,1 4,3 3,7 0,0 0,7 0,6
1979 33,0 37,7 3,6 4,6 11,2 5,1 4,2 0,0 0,0 0,6
1975 37,2 29,0 1,6 5,0 16,7 6,7 1,2 0,0 0,4 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,2 28,9 16,1 6,2 6,6 2,1 4,9 4,7 2,4 1,8
2013 28,3 31,8 18,1 4,6 3,3 3,1 5,0 3,7 0,8 1,4
2009 33,8 19,5 26,3 6,6 4,3 2,9 4,5 0,4 0,9 0,7
2005 30,1 18,1 25,6 8,7 5,3 3,2 6,6 0,3 0,9 1,3
2001 23,6 29,1 15,6 12,5 4,6 7,8 3,6 0,3 0,8 2,0
1997 34,9 18,9 18,6 5,4 6,4 8,8 4,1 0,4 1,3 1,2
1993 36,8 23,6 8,8 6,0 15,0 3,6 2,8 0,2 0,8 2,5
1989 28,8 29,5 17,8 8,5 7,5 3,7 2,3 0,7 0,0 1,2
1985 32,3 41,6 6,1 5,7 7,7 3,4 2,4 0,0 0,3 0,5
1981 30,1 40,8 7,4 5,2 8,3 4,1 2,8 0,0 0,5 0,8
1977 39,7 33,5 2,1 3,8 11,9 6,1 1,5 0,0 0,4 1,0
1973 35,3 18,5 5,9 11,0 17,0 7,3 1,2 0,0 0,2 3,7
1969 47,7 19,0 0,0 3,9 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 23,4
1965 45,2 20,3 0,0 5,2 19,8 4,1 4,8 0,0 0,0 0,6
1961 46,8 16,4 0,0 3,2 22,8 6,7 2,9 0,0 0,0 1,2
1957 47,2 17,8 0,0 0,0 23,5 6,3 3,8 0,0 0,0 1,4
1953 45,1 18,9 0,0 0,0 25,7 5,1 2,7 0,0 0,0 2,5
1949 43,6 20,4 0,0 0,0 25,8 5,0 2,5 0,0 0,0 2,6
1945 38,2 23,3 0,0 0,0 21,7 9,9 1,8 0,0 0,0 5,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.5 23 11.7 4.8 4.2 2.6 2.5 5.9 0 9.8
Valgting 32,9 20,9 10,1 5,0 5,1 3,1 3,2 6,7 0,0 13,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned