Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Våler (Østf.)

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 44 11,3 253 10,9 297 11,2 -3,5 11,2 2 -1
H 114 29,4 681 29,3 795 29,9 11,1 29,9 6 2
Frp 37 9,5 157 6,8 194 7,3 -4,6 7,3 2 -1
SV 24 6,2 106 4,6 130 4,9 2,9 4,9 1 1
Sp 125 32,2 887 38,2 1 012 38,0 -4,1 38,0 8 -2
KrF 22 5,7 112 4,8 134 5,0 -1,1 5,0 1 0
R 22 5,7 79 3,4 101 3,8 3,8 3,8 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
215 55,4 1 325 57,1 1 540 57,9 -0,9 57,9 12 -1
H+Frp+
KrF+V
173 44,6 950 40,9 1 123 42,2 5,4 42,2 9 1
Nærmest til å vinne mandat: Ap (27 stemmer), tape mandat: Frp (11 stemmer)
Fremmøte: 63,2 % Stemmeberettigede: 4 323 Opptalte stemmer: 2 710
Oppdatert: 16/9 kl 15:07:36 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
15:07 11,2 29,9 7,3 4,9 38,0 5,0 0,0 0,0 3,8 0,0
14:25 11,2 29,9 7,3 4,9 38,0 5,0 0,0 0,0 3,8 0,0
14:25 11,2 29,9 7,3 4,9 38,0 5,0 0,0 0,0 3,8 0,0
14:25 11,2 29,9 7,3 4,9 38,0 5,0 0,0 0,0 3,8 0,0
16:27 11,1 30,0 7,3 4,7 38,1 4,9 0,0 0,0 3,8 0,0
16:27 11,1 30,0 7,3 4,7 38,1 4,9 0,0 0,0 3,8 0,0
23:55 11,1 30,0 7,3 4,7 38,1 4,9 0,0 0,0 3,8 0,0
18:19 11,2 30,8 10,4 4,7 32,2 5,0 0,0 0,0 5,6 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 14,7 (3) 18,7 (4) 11,9 (3) 1,9 (0) 42,1 (10) 6,1 (1) 2,3 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 10,8 (2) 16,2 (3) 10,2 (2) 3,1 (0) 71,9 (13) 4,5 (1) 1,7 (0) 4,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 18,6 (4) 28,0 (6) 8,1 (2) 4,4 (1) 31,9 (7) 7,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 10,1 (2) 17,0 (3) 10,2 (2) 4,0 (0) 72,9 (12) 4,6 (1) 1,4 (0) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 10,8 (2) 15,9 (3) 9,3 (2) 3,3 (0) 75,4 (13) 4,5 (1) 1,5 (0) 4,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 93,5 (21) 113,6 (21) 93,6 (20) 114,8 (20) 115,9 (21) Ap, Sp, KrF, H, Frp
Borgerlige 38,9 (8) 32,6 (6) 43,1 (9) 33,2 (6) 31,2 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 61,1 (13) 89,8 (15) 56,9 (12) 91,7 (15) 93,6 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 50,5 (11) 78,1 (14) 38,9 (8) 78,9 (13) 81,4 (14) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 14,7 (3) 18,7 (4) 11,9 (3) 1,9 (0) 42,1 (10) 6,1 (1) 2,3 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 4 51 33
Høyre 13 4 47 23
KrF 19 2 49 63
Sp 27 4 47 52
Ap 11 2 42 55
SV 9 3 56 56
Rødt 8 2 39 50
Sum 96 21 47 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 4 46 25
Høyre 10 3 48 10
KrF 13 2 49 46
Venstre 8 1 43 25
Sp 24 4 45 42
Ap 11 2 53 36
SV 9 2 48 67
Miljøpartiet De Grønne 7 2 33 43
Sum 90 20 46 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 4 45 14
Høyre 11 2 50 27
KrF 14 2 44 50
Venstre 7 2 34 14
Sp 21 4 48 38
Ap 9 2 63 44
SV 7 1 50 71
Sum 76 17 48 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 137).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 912
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 266
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,3 %
F-2015 52,7 %
K-2015 58,5 %
S-2013 78,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Reidar Kaabbel, Sp (2011-)
Kjerstin Wøyen Funderud, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / MA 6/9-2019 18,6 (4) 28,0 (6) 8,1 (2) 4,4 (1) 31,9 (7) 7,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,0 (0) 0,0 (0)
InFact / MA 2/9-2015 18,4 (4) 28,9 (6) 15,8 (4) 2,0 (0) 28,3 (6) 3,3 (1) 0,7 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / MA 8/9-2011 20,0 (4) 27,0 (6) 21,2 (5) 2,8 (0) 19,4 (4) 7,4 (2) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / MA 22/6-2011 16,1 (3) 25,8 (6) 25,1 (5) 4,6 (1) 17,6 (4) 7,4 (2) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 14,7 18,7 11,9 1,9 42,1 6,1 2,3 2,3 0,0 0,0
2011 16,8 25,1 19,2 3,0 26,6 7,1 2,2 0,0 0,0 0,0
2007 17,9 16,7 26,6 3,9 21,1 10,9 2,8 0,0 0,0 0,0
2003 19,8 24,6 20,9 7,8 17,6 7,1 2,2 0,0 0,0 0,0
1999 19,4 39,7 11,2 0,0 18,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 20,0 38,6 9,1 0,0 22,9 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 20,9 29,1 8,6 0,0 22,9 8,8 0,0 0,0 0,0 9,6
1987 25,2 30,7 11,5 6,2 16,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 25,5 30,6 9,5 6,9 18,4 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 0,0 34,0 0,0 0,0 18,7 11,1 0,0 0,0 0,0 36,2
1975 23,1 20,6 0,0 6,0 27,8 13,6 5,4 0,0 0,0 3,6
1971 32,2 14,4 0,0 0,0 30,6 11,7 11,0 0,0 0,0 0,1
1967 33,4 10,1 0,0 0,0 33,0 10,1 13,2 0,0 0,0 0,0
1963 34,2 12,4 0,0 0,0 32,6 10,8 10,0 0,0 0,0 0,0
1959 30,3 11,4 0,0 0,0 34,2 10,9 13,2 0,0 0,0 0,0
1955 33,7 8,6 0,0 0,0 34,4 12,2 11,1 0,0 0,0 0,0
1951 32,1 9,8 0,0 0,0 34,4 12,9 10,8 0,0 0,0 0,0
1947 25,3 0,0 0,0 0,0 31,4 8,3 0,0 0,0 0,0 35,1
1945 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 59,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,9 21,0 15,0 2,4 22,8 7,0 2,3 2,9 1,5 2,2
2011 23,2 26,6 20,1 2,9 15,0 7,4 2,1 0,6 1,0 1,1
2007 21,2 17,3 27,7 3,8 16,5 8,1 3,1 0,4 0,6 1,5
2003 20,1 19,7 23,3 9,0 14,5 7,6 2,5 0,0 0,9 2,5
1999 19,6 30,6 12,7 4,5 16,9 12,0 1,4 0,0 0,7 1,6
1995 20,9 29,3 10,5 4,2 22,1 10,0 1,0 0,0 0,8 1,3
1991 21,4 27,1 9,0 8,8 22,0 7,8 1,5 0,5 1,9 0,0
1987 24,6 29,2 13,9 4,6 14,8 9,5 1,6 0,0 1,4 0,3
1983 24,7 31,1 11,1 5,1 15,0 9,2 2,6 0,0 0,6 0,5
1979 25,1 33,4 1,9 5,1 19,2 11,3 2,3 0,0 0,3 1,4
1975 23,4 20,8 1,4 6,3 27,2 12,6 4,6 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,7 24,2 21,6 3,7 17,7 4,9 2,0 2,0 1,3 1,9
2013 24,5 26,6 24,8 1,7 9,4 6,4 2,8 1,6 0,7 1,5
2009 27,3 16,2 33,2 2,8 10,7 6,0 2,0 0,2 0,5 1,1
2005 24,7 13,8 32,3 5,9 10,1 6,5 4,5 0,0 0,5 1,8
2001 17,0 24,5 17,0 9,7 10,9 14,4 2,4 0,0 0,3 3,9
1997 30,8 16,3 16,8 3,6 13,8 14,4 2,5 0,1 1,0 0,8
1993 29,7 16,7 8,9 5,4 26,4 7,8 1,9 0,2 0,2 2,7
1989 22,7 24,8 20,3 8,3 12,9 8,3 1,9 0,2 0,0 0,6
1985 28,8 35,8 4,6 3,7 14,5 9,7 1,7 0,0 0,5 0,7
1981 24,8 35,9 6,0 3,2 17,9 8,4 2,5 0,0 0,5 0,9
1977 32,8 24,8 1,6 4,3 22,2 12,0 1,3 0,0 0,1 0,9
1973 26,5 17,4 3,7 6,7 26,7 14,0 2,5 0,0 0,3 2,2
1969 34,1 13,6 0,0 1,6 33,8 11,9 4,4 0,0 0,0 0,5
1965 31,0 17,0 0,0 3,1 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 38,6
1961 33,8 15,4 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 39,9
1957 33,1 13,1 0,0 0,0 33,0 12,6 8,0 0,0 0,0 0,3
1953 37,1 13,4 0,0 0,0 33,0 13,2 2,8 0,0 0,0 0,4
1949 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 52,9
1945 25,8 15,3 0,0 0,0 31,6 19,6 4,4 0,0 0,0 3,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 18.7 19.5 11.4 3.3 35.8 4.1 2.4 4.9 0 0
Valgting 14,2 18,6 11,9 1,8 42,9 6,3 2,2 2,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned