Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Råde

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 147 16,2 426 15,2 573 15,6 -7,2 15,6 4 -2
H 351 38,6 1 041 37,2 1 392 37,9 4,3 37,9 11 2
Frp 88 9,7 222 7,9 310 8,4 -9,3 8,4 2 -3
Sp 161 17,7 625 22,3 786 21,4 10,6 21,4 6 3
KrF 56 6,2 196 7,0 252 6,9 -1,3 6,9 2 0
V 14 1,5 56 2,0 70 1,9 -1,7 1,9 0 -1
MDG 67 7,4 151 5,4 218 5,9 2,7 5,9 2 1
R 25 2,8 45 1,6 70 1,9 1,9 1,9 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
400 44,0 1 247 44,6 1 647 44,8 8,0 44,8 12 2
H+Frp+
KrF+V
509 56,0 1 515 54,2 2 024 55,1 -8,0 55,1 15 -2
Nærmest til å vinne mandat: Frp (22 stemmer), tape mandat: MDG (27 stemmer)
Fremmøte: 62,7 % Stemmeberettigede: 5 986 Opptalte stemmer: 3 706
Oppdatert: 12/9 kl 18:57:49 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
18:57 15,6 37,9 8,4 0,0 21,4 6,9 1,9 5,9 1,9 0,0
14:25 15,6 37,9 8,4 0,0 21,4 6,9 1,9 5,9 1,9 0,0
14:25 15,6 37,9 8,4 0,0 21,4 6,9 1,9 5,9 1,9 0,0
17:40 15,6 37,9 8,4 0,0 21,4 6,9 1,9 5,9 1,9 0,0
00:24 15,4 38,1 8,4 0,0 21,6 6,9 1,9 5,7 1,9 0,0
23:50 15,4 38,1 8,4 0,0 21,6 6,9 1,9 5,7 1,9 0,0
22:36 15,4 38,0 8,4 0,0 21,8 6,9 1,9 5,6 1,9 0,0
22:36 15,4 38,0 8,4 0,0 21,8 6,9 1,9 5,6 1,9 0,0
12:17 15,4 39,3 9,7 0,0 18,5 6,4 1,6 6,3 2,8 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,8 (6) 33,6 (9) 17,8 (5) 0,0 (0) 10,8 (3) 8,2 (2) 3,6 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 16,8 (5) 29,1 (8) 15,2 (4) 0,0 (0) 18,5 (5) 6,1 (2) 2,6 (1) 5,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 17,7 (5) 35,9 (10) 9,7 (3) 0,0 (0) 21,1 (6) 5,5 (1) 1,7 (0) 4,4 (1) 3,9 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,7 (5) 30,5 (9) 15,2 (4) 0,0 (0) 18,7 (5) 6,1 (2) 2,2 (0) 6,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 16,8 (5) 28,5 (8) 13,8 (4) 0,0 (0) 19,4 (6) 6,0 (2) 2,3 (0) 5,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 77,2 (21) 77,1 (22) 78,3 (21) 79,4 (22) 75,8 (22) Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Borgerlige 63,1 (17) 53,0 (15) 52,8 (14) 54,0 (15) 50,6 (14) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 36,9 (10) 40,9 (12) 47,1 (13) 41,1 (12) 42,0 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 22,6 (6) 27,2 (8) 28,3 (7) 27,0 (7) 27,7 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,8 (6) 33,6 (9) 17,8 (5) 0,0 (0) 10,8 (3) 8,2 (2) 3,6 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 1 46 25
Høyre 19 2 50 26
KrF 16 3 50 56
Venstre 7 1 36 71
Sp 18 2 46 44
Ap 14 4 56 43
Rødt 9 2 37 44
MDG 13 2 40 62
Sum 104 17 46 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 3 51 43
Høyre 14 3 43 36
KrF 14 3 46 43
Venstre 12 4 41 58
Sp 16 2 48 44
Ap 19 5 54 47
Miljøpartiet De Grønne 10 4 35 80
Sum 106 24 47 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 4 55 39
Høyre 14 3 47 14
KrF 12 2 56 50
Venstre 29 4 41 52
Sp 22 1 49 41
Ap 18 3 53 56
Sum 118 17 49 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 135).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 070
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 591
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,3 %
F-2015 56,8 %
K-2015 62,4 %
S-2013 81,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

René Rafshol, H (2011-)
Kjell Løkke, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / MA 6/9-2019 17,7 (5) 35,9 (10) 9,7 (3) 0,0 (0) 21,1 (6) 5,5 (1) 1,7 (0) 4,4 (1) 3,9 (1) 0,0 (0)
Sentio / MA 23/8-2019 17,3 (5) 37,0 (10) 13,0 (3) 0,0 (0) 18,1 (5) 7,9 (2) 0,9 (0) 5,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / FB 12/9-2015 26,4 (7) 23,0 (6) 20,2 (5) 0,0 (0) 10,1 (3) 10,7 (3) 3,9 (1) 5,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / FB 18/8-2015 28,3 (8) 24,7 (7) 16,3 (4) 0,0 (0) 9,6 (3) 9,0 (2) 5,4 (1) 6,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / FB / MA 7/9-2011 33,0 (9) 13,2 (4) 27,1 (7) 1,2 (0) 10,0 (3) 8,7 (2) 6,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,8 33,6 17,8 0,0 10,8 8,2 3,6 3,3 0,0 0,0
2011 26,7 22,3 20,9 0,0 11,7 8,4 10,1 0,0 0,0 0,0
2007 35,2 13,7 26,8 2,3 9,2 10,5 2,2 0,0 0,0 0,0
2003 23,1 13,8 30,5 6,2 11,0 13,2 2,2 0,0 0,0 0,0
1999 26,2 18,0 18,9 0,0 12,2 18,4 5,2 0,0 0,0 1,0
1995 32,1 21,1 11,0 0,0 18,6 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 34,8 16,3 13,0 0,0 22,6 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 36,4 17,3 20,0 0,0 12,9 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 38,4 22,8 6,7 3,4 13,1 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 35,2 23,9 0,0 0,0 15,3 17,0 0,0 0,0 0,0 8,7
1975 39,1 12,6 0,0 0,0 19,8 19,4 0,0 0,0 0,0 9,1
1971 38,2 10,5 0,0 0,0 22,3 16,4 0,0 0,0 0,0 12,5
1967 41,2 13,2 0,0 3,8 18,5 16,2 0,0 0,0 0,0 7,1
1963 44,3 13,8 0,0 0,0 17,9 17,0 0,0 0,0 0,0 7,0
1959 42,9 9,0 0,0 0,0 20,6 17,8 0,0 0,0 0,0 9,7
1955 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0 31,3
1951 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 0,0 0,0 0,0 35,9
1947 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 37,4
1945 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0 44,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,3 25,1 17,7 1,2 11,0 9,6 2,8 3,1 0,6 2,6
2011 28,1 23,3 19,7 1,6 9,5 9,7 5,7 0,5 0,5 1,4
2007 30,4 14,9 26,6 2,7 9,4 11,6 2,2 0,2 0,4 1,6
2003 23,4 14,0 29,7 6,3 9,4 13,0 1,9 0,0 0,5 1,9
1999 24,5 20,2 17,3 4,1 10,7 16,5 2,7 0,0 0,6 3,2
1995 30,0 19,2 11,6 2,5 17,1 14,9 1,9 0,0 0,9 1,9
1991 30,3 17,5 10,6 6,3 20,1 12,8 1,0 0,7 0,7 0,0
1987 34,2 19,8 15,6 2,0 12,6 13,2 1,6 0,0 0,6 0,3
1983 37,1 23,3 7,4 2,3 12,1 15,5 1,5 0,0 0,3 0,6
1979 35,9 25,7 1,3 1,7 15,4 17,2 2,4 0,0 0,0 0,5
1975 39,0 14,7 0,8 1,9 21,2 19,7 0,6 0,0 0,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,1 26,8 20,4 2,9 13,0 6,9 1,9 2,2 1,1 1,7
2013 26,3 27,6 22,2 1,5 6,7 8,9 3,7 1,4 0,4 1,4
2009 31,3 15,7 29,9 2,8 7,6 8,7 2,4 0,2 0,5 1,0
2005 28,9 11,3 30,4 4,7 7,2 11,8 3,9 0,0 0,3 1,4
2001 21,8 19,9 19,2 7,9 7,2 18,2 2,2 0,0 0,2 3,4
1997 32,5 12,9 16,4 2,8 13,3 17,6 2,2 0,1 0,9 1,3
1993 36,2 13,4 8,5 3,4 21,9 11,4 1,6 0,1 0,3 3,2
1989 31,4 18,0 17,7 6,4 12,4 12,2 1,1 0,3 0,0 0,6
1985 39,3 28,0 3,3 2,2 10,9 14,4 0,7 0,0 0,1 0,9
1981 36,0 29,1 4,7 1,4 13,1 13,4 1,9 0,0 0,1 0,2
1977 41,0 19,5 1,0 1,3 17,8 17,7 1,1 0,0 0,1 0,5
1973 34,8 13,3 3,4 7,3 18,1 20,6 0,7 0,0 0,4 1,5
1969 44,4 12,4 0,0 2,2 19,8 18,5 2,2 0,0 0,0 0,4
1965 43,3 16,5 0,0 4,7 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 18,0
1961 47,5 16,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 20,3
1957 45,5 14,0 0,0 0,0 18,2 19,8 1,1 0,0 0,0 1,4
1953 41,2 14,4 0,0 0,0 20,2 20,5 1,5 0,0 0,0 2,1
1949 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 38,6
1945 27,3 14,0 0,0 0,0 20,1 31,4 3,7 0,0 0,0 3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.7 31.2 19.4 0 9 10 4.7 2.9 0 0
Valgting 22,8 34,0 17,5 0,0 11,1 7,9 3,4 3,3 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned