Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Rakkestad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 158 26,2 864 25,3 1 022 25,7 -6,4 25,7 6 -2
H 68 11,3 356 10,4 424 10,7 1,5 10,7 3 1
Frp 57 9,5 228 6,7 285 7,2 0,6 7,2 2 0
Sp 239 39,6 1 558 45,6 1 797 45,3 19,4 45,3 11 4
KrF 49 8,1 257 7,5 306 7,7 -10,3 7,7 2 -3
MDG 32 5,3 104 3,0 136 3,4 0,8 3,4 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
429 71,1 2 526 73,9 2 955 74,4 13,8 74,4 18 3
H+Frp+
KrF+V
174 28,9 841 24,6 1 015 25,6 -8,2 25,6 7 -2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (81 stemmer), tape mandat: MDG (26 stemmer)
Fremmøte: 61,6 % Stemmeberettigede: 6 567 Opptalte stemmer: 4 019
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 25,7 10,7 7,2 0,0 45,3 7,7 0,0 3,4 0,0 0,0
24/9 - 13:01 25,7 10,7 7,2 0,0 45,3 7,7 0,0 3,4 0,0 0,0
24/9 - 13:01 25,7 10,7 7,2 0,0 45,3 7,7 0,0 3,4 0,0 0,0
12/9 - 14:25 25,7 10,7 7,2 0,0 45,3 7,7 0,0 3,4 0,0 0,0
12/9 - 14:25 25,7 10,7 7,2 0,0 45,3 7,7 0,0 3,4 0,0 0,0
10/9 - 17:54 25,7 10,7 7,2 0,0 45,3 7,7 0,0 3,4 0,0 0,0
10/9 - 17:54 25,7 10,7 7,2 0,0 45,3 7,7 0,0 3,4 0,0 0,0
10/9 - 00:18 25,9 10,7 7,2 0,0 45,4 7,7 0,0 3,3 0,0 0,0
10/9 - 00:18 25,9 10,7 7,2 0,0 45,4 7,7 0,0 3,3 0,0 0,0
9/9 - 18:00 27,1 11,2 9,5 0,0 39,9 7,9 0,0 4,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,2 (8) 9,2 (2) 6,6 (2) 0,0 (0) 25,9 (7) 18,1 (5) 5,5 (1) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,7 (6) 7,9 (2) 5,6 (1) 0,0 (0) 44,2 (11) 13,4 (3) 4,0 (1) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,1 (6) 8,3 (2) 5,6 (1) 0,0 (0) 44,8 (11) 13,6 (3) 3,4 (1) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,7 (6) 7,8 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 46,3 (11) 13,3 (3) 3,6 (1) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,2 (13) 37,1 (9) 35,7 (9) 37,0 (9) Ap, KrF
Borgerlige 39,3 (10) 30,9 (7) 30,9 (7) 29,8 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 60,7 (15) 72,5 (18) 72,4 (18) 74,8 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 49,4 (13) 61,6 (15) 61,8 (15) 63,2 (15) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,2 (8) 9,2 (2) 6,6 (2) 0,0 (0) 25,9 (7) 18,1 (5) 5,5 (1) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 1 52 39
Høyre 18 3 52 44
KrF 12 2 46 50
Sp 25 2 56 44
Ap 24 2 46 46
MDG 8 2 44 88
Sum 105 12 50 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 3 47 22
Høyre 15 2 46 40
KrF 17 2 44 47
Venstre 14 2 50 29
Sp 25 2 49 40
Ap 19 2 49 53
Miljøpartiet De Grønne 8 1 44 50
Sum 107 14 47 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 4 49 15
Høyre 15 2 46 47
KrF 20 2 43 45
Venstre 22 2 47 36
Sp 25 2 52 40
Ap 22 2 48 45
SV 7 1 32 86
Sum 124 15 47 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 128).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 947
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 340
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,5 %
F-2015 44,0 %
K-2015 53,1 %
S-2013 73,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ellen Solbrække, Ap (2011-)
Peder Harlem, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,2 9,2 6,6 0,0 25,9 18,1 5,5 2,7 0,0 0,0
2011 24,5 8,7 9,4 1,6 26,0 13,9 15,9 0,0 0,0 0,0
2007 21,8 5,5 12,7 1,2 22,6 21,2 14,9 0,0 0,0 0,0
2003 22,4 7,5 10,3 3,4 27,8 23,7 0,0 0,0 0,0 4,9
1999 22,4 9,0 0,0 0,0 24,5 28,4 0,0 0,0 0,0 15,6
1995 24,9 11,0 0,0 4,0 40,7 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 23,9 9,4 3,9 5,4 33,2 17,9 6,2 0,0 0,0 0,0
1987 30,7 10,1 6,8 0,0 28,7 18,1 4,2 0,0 0,0 1,4
1983 32,8 11,9 3,8 0,0 24,2 17,7 3,9 0,0 0,0 5,7
1979 28,3 11,2 0,0 0,0 23,7 21,9 3,3 0,0 0,0 11,6
1975 33,7 9,4 0,0 0,0 26,9 24,1 2,4 0,0 0,0 3,4
1971 36,2 7,0 0,0 0,0 31,3 22,5 3,1 0,0 0,0 0,0
1967 35,7 8,3 0,0 0,0 29,9 22,2 3,9 0,0 0,0 0,0
1963 36,7 9,5 0,0 0,0 29,4 22,8 1,7 0,0 0,0 0,0
1959 38,1 9,6 0,0 0,0 26,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 37,6 6,8 0,0 0,0 24,2 27,2 0,0 0,0 0,0 4,1
1951 37,8 0,0 0,0 0,0 22,5 27,5 0,0 0,0 0,0 12,2
1947 29,2 0,0 0,0 0,0 27,6 30,8 0,0 0,0 0,0 12,3
1945 39,0 0,0 0,0 0,0 22,4 32,3 0,0 0,0 0,0 6,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,6 11,4 8,9 1,0 23,3 13,8 3,5 2,6 0,5 2,4
2011 30,2 13,8 10,9 1,8 21,7 12,8 6,7 0,2 0,7 1,2
2007 23,5 9,6 13,1 1,1 25,6 18,0 7,3 0,3 0,5 1,1
2003 24,9 10,1 11,5 3,7 27,2 19,6 0,8 0,0 0,3 1,9
1999 23,4 12,3 7,2 3,0 25,1 22,7 1,5 0,0 0,6 4,2
1995 25,4 10,0 6,9 2,5 32,7 17,0 1,3 0,0 0,4 3,8
1991 26,4 11,3 4,6 5,7 31,7 16,5 3,0 0,3 0,6 0,0
1987 35,1 12,0 7,8 0,8 24,1 17,5 2,3 0,0 0,4 0,0
1983 37,6 14,9 4,8 0,9 22,1 17,6 2,0 0,0 0,1 0,1
1979 34,5 15,5 0,7 0,6 23,6 21,5 2,8 0,0 0,1 0,6
1975 36,2 10,1 0,6 0,7 26,4 23,6 2,0 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,5 18,7 18,1 1,9 25,4 8,3 1,1 1,5 0,8 1,6
2013 28,9 19,4 16,7 1,1 16,2 10,2 3,7 1,2 0,5 2,0
2009 32,4 10,5 21,6 2,0 17,8 11,6 2,8 0,1 0,2 1,0
2005 26,9 8,4 23,3 3,9 17,2 14,4 4,4 0,0 0,3 1,1
2001 20,8 13,2 13,4 7,2 17,6 22,5 1,8 0,0 0,3 3,1
1997 30,7 8,6 10,1 2,2 21,7 22,3 2,6 0,1 0,8 0,8
1993 29,1 8,7 4,1 4,2 34,7 15,0 2,1 0,0 0,1 2,2
1989 31,8 12,7 11,0 4,5 21,1 16,9 1,4 0,2 0,0 0,3
1985 38,3 17,6 2,4 1,0 20,5 18,5 1,3 0,0 0,0 0,4
1981 34,3 18,5 1,6 0,9 24,2 17,6 2,0 0,0 0,2 0,8
1977 36,7 12,5 0,9 0,8 23,5 23,4 1,6 0,0 0,0 0,6
1973 31,6 8,8 3,1 3,0 25,5 25,8 1,4 0,0 0,1 0,9
1969 36,9 7,3 0,0 1,2 29,1 23,0 2,4 0,0 0,0 0,1
1965 34,3 10,5 0,0 2,3 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 29,9
1961 39,6 10,1 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 24,6
1957 38,7 9,6 0,0 0,0 23,7 25,6 1,5 0,0 0,0 0,9
1953 39,3 9,3 0,0 0,0 21,7 26,7 2,2 0,0 0,0 0,9
1949 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 34,6
1945 35,6 7,7 0,0 0,0 17,0 36,2 1,6 0,0 0,0 1,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.6 13.1 4.8 0 21.4 16.4 3.7 3.9 0 0
Valgting 31,5 8,6 6,8 0,0 26,6 18,3 5,7 2,5 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned