Poll of polls

Kommunestyrevalg: Skiptvet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 140 37,3 542 35,8 682 36,6 -12,5 36,6 8 -2
H 50 13,3 162 10,7 212 11,4 -1,8 11,4 2 -1
Frp 26 6,9 97 6,4 123 6,6 -0,5 6,6 1 0
Sp 137 36,5 609 40,2 746 40,0 18,2 40,0 9 4
KrF 22 5,9 80 5,3 102 5,5 -3,5 5,5 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
277 73,9 1 151 75,9 1 428 76,6 5,7 76,6 17 2
H+Frp+
KrF+V
98 26,1 339 22,4 437 23,5 -5,8 23,5 4 -2
Nærmest til å vinne mandat: H (8 stemmer), tape mandat: Sp (26 stemmer)
Fremmøte: 63,7 % Stemmeberettigede: 2 991 Opptalte stemmer: 1 891
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 36,6 11,4 6,6 0,0 40,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 36,6 11,4 6,6 0,0 40,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 36,6 11,4 6,6 0,0 40,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 15:58 36,6 11,4 6,6 0,0 40,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 36,6 11,4 6,6 0,0 40,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 36,6 11,4 6,6 0,0 40,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:14 36,6 11,4 6,6 0,0 40,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 11:32 36,6 11,3 6,6 0,0 40,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:26 36,6 11,3 6,6 0,0 40,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 13:39 37,4 13,4 7,0 0,0 36,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 49,0 (10) 13,2 (3) 7,1 (1) 0,0 (0) 21,8 (5) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 36,1 (8) 11,4 (3) 6,0 (1) 0,0 (0) 37,1 (8) 6,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,7 (8) 12,0 (3) 6,0 (1) 0,0 (0) 37,7 (8) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 36,2 (8) 11,2 (2) 5,5 (1) 0,0 (0) 39,0 (9) 6,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (21) 97,2 (21) 96,1 (21) 98,5 (21) Ap, Sp, KrF, H, Frp
Borgerlige 29,2 (6) 24,0 (5) 24,7 (5) 23,3 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 70,8 (15) 73,2 (16) 71,4 (16) 75,2 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 30,7 (7) 43,7 (9) 44,4 (9) 45,6 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 49,0 (10) 13,2 (3) 7,1 (1) 0,0 (0) 21,8 (5) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 3 56 29
Høyre 10 2 44 30
KrF 7 1 55 0
Sp 18 3 49 50
Ap 21 2 49 48
Sum 63 11 49 38
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 3 49 25
Høyre 20 1 44 40
KrF 9 2 47 44
Sp 13 3 50 54
Ap 27 2 49 48
Sum 77 11 48 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 3 50 38
Høyre 16 1 46 50
KrF 13 3 47 31
Sp 27 1 48 52
Ap 21 2 48 48
Sum 85 10 47 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 127).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 702
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,5 %
F-2015 48,2 %
K-2015 58,2 %
S-2013 76,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Anne-Grethe Larsen, Sp (2019-)
Svein Olav Agnalt, Ap (2007-2019)

Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 49,0 13,2 7,1 0,0 21,8 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 46,1 17,1 8,2 0,0 20,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 32,5 12,8 11,0 0,0 33,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 29,0 8,4 10,1 0,0 40,0 10,8 1,7 0,0 0,0 0,0
1999 28,1 8,5 14,5 0,0 30,5 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 26,0 8,8 12,7 0,0 32,3 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 26,4 10,8 7,4 0,0 37,3 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 36,6 11,5 11,8 0,0 21,5 13,4 5,2 0,0 0,0 0,0
1983 36,7 11,4 9,9 0,0 21,4 14,6 6,0 0,0 0,0 0,0
1979 36,3 16,2 0,0 0,0 24,4 16,9 6,3 0,0 0,0 0,0
1975 35,6 6,9 0,0 0,0 32,7 18,9 6,0 0,0 0,0 0,0
1971 42,9 4,9 0,0 0,0 29,4 16,0 6,8 0,0 0,0 0,0
1967 41,4 7,3 0,0 0,0 28,0 16,1 7,2 0,0 0,0 0,0
1963 41,3 8,9 0,0 0,0 26,4 16,7 6,8 0,0 0,0 0,0
1959 33,4 7,8 0,0 0,0 32,9 18,4 7,5 0,0 0,0 0,0
1955 36,2 5,5 0,0 0,0 29,9 15,0 13,4 0,0 0,0 0,0
1951 36,3 5,3 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 42,0
1947 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 47,0
1945 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 10,1 0,0 0,0 30,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,9 13,1 9,7 1,1 18,0 8,6 1,2 2,5 0,6 2,4
2011 36,9 18,0 12,5 1,6 18,3 9,6 1,4 0,3 0,5 0,9
2007 27,5 13,3 14,7 2,1 27,3 11,5 1,6 0,2 0,7 1,1
2003 25,9 8,7 14,5 6,3 28,5 12,3 1,6 0,0 0,9 1,4
1999 19,8 9,1 16,4 4,0 24,1 19,8 3,5 0,0 1,0 2,4
1995 23,7 10,1 13,3 4,0 28,9 15,6 1,7 0,0 1,3 1,5
1991 24,8 12,1 5,5 8,0 30,4 15,8 2,0 0,3 1,0 0,0
1987 34,1 13,2 11,2 2,4 19,3 14,1 4,4 0,0 1,0 0,3
1983 36,0 13,9 8,6 2,1 19,6 14,3 4,9 0,0 0,5 0,3
1979 34,3 17,8 1,1 1,6 23,4 16,4 4,9 0,0 0,1 0,5
1975 34,3 8,0 0,7 2,0 31,2 18,2 5,0 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,1 20,9 18,7 2,6 21,4 5,9 1,9 1,1 1,5 2,1
2013 29,9 20,8 21,8 1,8 13,0 8,4 1,7 0,8 0,6 1,1
2009 31,2 10,5 29,0 2,6 15,4 8,7 1,5 0,2 0,3 0,8
2005 26,2 9,0 29,8 4,4 16,4 9,5 3,2 0,1 0,2 1,2
2001 21,7 14,9 17,0 8,3 15,7 15,7 3,4 0,0 0,2 3,0
1997 31,2 7,5 16,4 2,9 18,7 18,0 2,7 0,3 1,1 1,3
1993 28,9 8,7 5,4 4,8 37,3 10,8 1,6 0,1 0,3 2,2
1989 31,8 14,4 13,0 6,5 17,9 12,5 2,5 0,3 0,0 1,0
1985 41,4 19,1 4,9 2,0 16,6 13,0 2,0 0,0 0,4 0,5
1981 37,5 19,5 3,7 1,4 20,7 13,7 2,7 0,0 0,3 0,6
1977 39,6 12,1 2,1 2,1 23,7 17,4 1,8 0,0 0,4 0,8
1973 35,0 5,8 2,6 3,9 28,1 21,4 1,5 0,0 0,3 1,4
1969 44,3 4,3 0,0 1,2 31,1 15,8 3,3 0,0 0,0 0,1
1965 41,6 8,3 0,0 2,3 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 31,4
1961 40,3 7,3 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 34,6
1957 38,6 6,9 0,0 0,0 29,9 18,9 4,4 0,0 0,0 1,3
1953 41,0 6,0 0,0 0,0 28,4 16,5 7,8 0,0 0,0 0,2
1949 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 43,9
1945 36,1 5,8 0,0 0,0 26,3 24,6 5,2 0,0 0,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 53.6 10.5 7.5 0 16.1 12.4 0 0 0 0
Valgting 48,2 13,7 7,0 0,0 22,9 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned