Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Indre Østfold

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 351 22,3 2 630 18,5 3 981 19,9 -8,3 19,9 9 -27
H 1 471 24,2 3 659 25,7 5 130 25,6 -7,7 25,6 11 -32
Frp 443 7,3 1 127 7,9 1 570 7,8 -1,7 7,8 3 -10
SV 232 3,8 484 3,4 716 3,6 1,4 3,6 2 -1
Sp 1 772 29,2 4 434 31,1 6 206 31,0 16,9 31,0 14 -8
KrF 208 3,4 474 3,3 682 3,4 -2,8 3,4 2 -7
V 103 1,7 292 2,1 395 2,0 -1,9 2,0 1 -3
MDG 271 4,5 475 3,3 746 3,7 1,2 3,7 2 -1
R 170 2,8 303 2,1 473 2,4 2,4 2,4 1 1
Andre (vis) 45 0,7 68 0,5 113 0,6 0,6 0,6 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 796 62,6 8 326 58,5 12 122 60,6 13,6 60,6 28 -36
H+Frp+
KrF+V
2 225 36,7 5 552 39,0 7 777 38,8 -14,1 38,8 17 -52
Nærmest til å vinne mandat: Frp (22 stemmer), tape mandat: KrF (10 stemmer)
Fremmøte: 57,3 % Stemmeberettigede: 35 410 Opptalte stemmer: 20 307
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 99,9 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 19,9 25,6 7,8 3,6 31,0 3,4 2,0 3,7 2,4 0,6
14:25 19,9 25,6 7,8 3,6 31,0 3,4 2,0 3,7 2,4 0,6
14:25 19,9 25,6 7,8 3,6 31,0 3,4 2,0 3,7 2,4 0,6
18:27 19,9 25,6 7,8 3,6 31,0 3,4 2,0 3,7 2,4 0,6
18:27 19,9 25,6 7,8 3,6 31,0 3,4 2,0 3,7 2,4 0,6
11:20 19,9 25,8 7,9 3,5 31,2 3,4 1,9 3,5 2,4 0,6
10:06 19,9 25,7 7,9 3,5 31,2 3,4 1,9 3,5 2,4 0,6
10:06 19,9 25,7 7,9 3,5 31,2 3,4 1,9 3,5 2,4 0,6
10:06 19,9 25,7 7,9 3,5 31,2 3,4 1,9 3,5 2,4 0,6
10:05 19,9 25,7 7,9 3,5 31,2 3,4 1,9 3,5 2,4 0,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 28,2 (13) 33,3 (15) 9,6 (4) 2,2 (1) 14,1 (6) 6,2 (3) 3,9 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,7 (10) 28,9 (13) 8,2 (4) 3,5 (2) 24,0 (11) 4,6 (2) 2,9 (1) 4,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 23,5 (11) 23,2 (10) 8,3 (4) 2,4 (1) 25,8 (12) 4,4 (2) 2,5 (1) 7,3 (3) 2,1 (1) 0,3 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,4 (9) 30,2 (14) 8,2 (4) 4,5 (2) 24,4 (11) 4,7 (2) 2,4 (1) 5,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,8 (10) 28,3 (13) 7,5 (3) 3,7 (2) 25,2 (12) 4,6 (2) 2,5 (1) 4,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 6 55 35
Høyre 51 6 51 33
KrF 40 2 61 40
Venstre 25 3 53 44
Sp 41 5 50 44
Ap 51 5 51 51
SV 25 4 54 68
Rødt 13 0 44 62
MDG 22 3 49 41
Partiet De Kristne 7 1 67 57
Sum 298 35 53 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg, Askim og Hobøl kommuner.
Mandater i kommunestyret 45 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / SA / NRK 28/8-2019 23,5 (11) 23,2 (10) 8,3 (4) 2,4 (1) 25,8 (12) 4,4 (2) 2,5 (1) 7,3 (3) 2,1 (1) 0,3 (0)
Sentio / SA / NRK 8/4-2019 26,7 (12) 25,8 (12) 5,8 (3) 3,9 (2) 22,9 (11) 2,7 (1) 2,7 (1) 3,7 (2) 2,0 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,2 33,3 9,6 2,2 14,1 6,2 3,9 2,5 0,0 0,0
2011 28,3 29,7 12,5 2,2 13,5 6,7 5,7 0,0 0,0 1,5
2007 27,1 14,8 21,1 3,7 16,2 7,4 7,7 0,0 0,0 2,0
2003 21,5 15,1 19,5 8,1 20,4 7,8 4,0 0,0 1,0 2,5
1999 18,7 19,9 12,3 6,7 20,0 12,7 5,2 0,0 1,1 3,5
1995 27,0 22,2 6,0 4,0 22,7 11,7 4,1 0,0 1,1 1,3
1991 25,1 20,4 5,5 12,3 22,5 10,9 2,8 0,0 0,5 0,0
1987 37,2 23,4 4,2 2,8 16,8 10,4 5,0 0,0 0,2 0,0
1983 38,2 24,3 2,3 2,3 17,6 10,7 2,7 0,0 0,2 1,7
1979 34,9 24,0 0,9 1,9 20,9 12,4 2,9 0,0 0,0 2,0
1975 37,2 15,3 0,0 3,1 23,4 14,6 3,8 0,0 0,0 2,7
1971 40,7 12,8 0,0 1,2 24,7 11,6 6,9 0,0 0,0 2,1
1967 44,7 12,8 0,0 2,0 22,0 10,2 8,5 0,0 0,0 0,0
1963 47,6 12,7 0,0 0,0 21,2 11,0 7,1 0,0 0,0 0,4
1959 42,4 9,7 0,0 0,0 21,3 13,2 3,2 0,0 0,0 10,2
1955 41,4 5,2 0,0 0,0 15,1 12,5 3,2 0,0 0,0 22,6
1951 42,0 2,0 0,0 0,0 18,4 13,3 3,4 0,0 0,0 20,9
1947 36,1 0,0 0,0 0,0 27,8 15,0 2,1 0,0 0,0 19,0
1945 41,3 0,0 0,0 0,0 22,4 17,8 2,4 0,0 0,0 16,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,7 26,6 12,1 2,3 11,7 6,5 3,1 3,7 0,9 2,4
2011 30,8 27,6 13,7 2,6 11,2 6,9 4,3 0,7 0,9 1,3
2007 25,8 16,7 22,3 4,1 13,9 8,4 5,3 0,4 1,1 2,0
2003 21,8 13,7 23,1 9,1 16,5 9,1 3,2 0,0 1,9 1,7
1999 14,0 8,3 17,3 7,8 17,7 21,7 8,7 0,0 2,3 2,1
1995 26,0 20,2 12,5 3,7 19,6 10,8 3,2 0,0 2,0 1,9
1991 25,7 18,6 8,1 10,9 21,4 10,4 2,8 0,6 1,5 0,0
1987 34,1 20,9 11,6 3,0 14,7 10,4 3,9 0,0 1,0 0,3
1983 37,1 23,8 6,7 3,0 14,7 10,8 3,2 0,0 0,3 0,5
1979 34,7 25,7 1,9 2,4 18,6 12,3 3,6 0,0 0,4 0,6
1975 37,4 15,9 1,6 3,4 21,5 15,6 3,7 0,0 0,0 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,2 26,0 18,8 3,6 14,1 4,5 2,3 2,1 1,5 1,9
2013 29,1 26,1 21,7 2,2 7,7 6,0 3,7 1,6 0,6 1,4
2009 32,6 15,0 27,7 3,6 10,0 6,6 3,0 0,2 0,5 0,9
2005 29,4 11,8 29,1 5,9 9,6 7,5 4,8 0,1 0,6 1,1
2001 21,6 20,1 18,8 10,1 9,1 13,4 3,4 0,0 0,5 3,1
1997 33,2 12,3 18,2 3,8 11,7 14,7 3,5 0,2 1,3 1,2
1993 35,1 13,8 7,2 5,8 23,8 9,0 2,8 0,1 0,4 2,2
1989 32,3 19,3 15,3 8,2 12,1 9,4 2,1 0,4 0,0 0,9
1985 39,5 27,7 4,0 2,8 12,8 9,9 2,2 0,0 0,2 0,8
1981 36,5 29,0 4,3 2,5 14,6 9,6 2,5 0,0 0,3 0,6
1977 42,1 20,3 1,7 2,3 16,5 14,0 1,8 0,0 0,4 0,9
1973 36,7 14,1 4,4 7,0 19,0 15,3 1,6 0,0 0,2 1,6
1969 46,5 12,5 0,0 2,3 22,5 11,1 4,8 0,0 0,0 0,2
1965 43,8 15,4 0,0 4,3 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 26,3
1961 46,6 14,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 26,2
1957 44,8 13,5 0,0 0,0 22,7 12,9 4,3 0,0 0,0 1,9
1953 43,6 12,7 0,0 0,0 22,8 13,5 5,5 0,0 0,0 1,9
1949 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 43,5
1945 38,6 9,5 0,0 0,0 21,1 22,1 4,1 0,0 0,0 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.3 30.7 9.5 2.2 10.8 7.1 3.7 2.7 0 0
Valgting 26,9 33,9 9,6 2,2 14,9 6,0 3,9 2,5 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned