Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Marker

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 170 40,2 498 32,6 668 35,4 -7,2 35,4 7 -4
H 41 9,7 187 12,3 228 12,1 0,9 12,1 3 0
Sp 172 40,7 665 43,6 837 44,3 18,7 44,3 9 3
V 40 9,5 115 7,5 155 8,2 4,7 8,2 2 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
342 80,9 1 163 76,2 1 505 79,7 11,5 79,7 16 -1
H+Frp+
KrF+V
81 19,1 302 19,8 383 20,3 5,6 20,3 5 1
Nærmest til å vinne mandat: Ap (16 stemmer), tape mandat: H (6 stemmer)
Fremmøte: 65,4 % Stemmeberettigede: 3 004 Opptalte stemmer: 1 949
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 35,4 12,1 0,0 0,0 44,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 35,4 12,1 0,0 0,0 44,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 35,4 12,1 0,0 0,0 44,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 35,4 12,1 0,0 0,0 44,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 35,4 12,1 0,0 0,0 44,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:09 35,4 12,1 0,0 0,0 44,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:09 35,4 12,1 0,0 0,0 44,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
10/9 - 10:37 35,5 12,2 0,0 0,0 44,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 10:37 35,5 12,2 0,0 0,0 44,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 10:37 35,5 12,2 0,0 0,0 44,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,6 (11) 11,2 (3) 4,1 (1) 0,0 (0) 25,6 (6) 13,1 (3) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 31,3 (8) 9,7 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 43,6 (11) 9,7 (3) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,3 (7) 10,2 (3) 3,5 (1) 0,0 (0) 44,3 (11) 9,8 (3) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,4 (8) 9,5 (2) 3,2 (1) 0,0 (0) 45,8 (12) 9,6 (2) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 55,6 (14) 41,0 (11) 39,1 (10) 41,0 (10) Ap, KrF
Borgerlige 31,8 (8) 25,4 (6) 25,6 (7) 24,5 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 68,2 (17) 74,9 (19) 73,6 (18) 77,2 (20) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 42,1 (10) 55,8 (14) 56,2 (14) 57,6 (14) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,6 (11) 11,2 (3) 4,1 (1) 0,0 (0) 25,6 (6) 13,1 (3) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 15 2 52 40
Venstre 21 1 44 57
Sp 21 2 45 43
Ap 22 3 49 41
Sum 79 8 47 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 0 36 43
Høyre 10 1 50 40
KrF 11 1 55 45
Venstre 7 2 50 29
Sp 24 2 46 50
Ap 27 3 44 41
Sum 86 9 47 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 52 38
Høyre 12 1 46 42
KrF 12 1 52 50
Sp 19 1 47 42
Ap 23 3 47 30
Sum 74 8 48 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 119).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 590
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 907
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,7 %
F-2015 52,5 %
K-2015 62,1 %
S-2013 78,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kjersti Nythe Nilsen, Ap (2013-)
Stein Erik Lauvås, Ap (2007-2013)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,6 11,2 4,1 0,0 25,6 13,1 3,5 0,0 0,0 0,0
2011 47,0 13,5 4,2 0,0 22,4 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 55,1 9,3 0,0 0,0 18,1 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 39,7 11,4 0,0 0,0 29,3 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 30,5 13,3 2,4 0,0 23,5 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 33,8 9,7 0,0 0,0 35,1 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 35,3 8,9 0,0 0,0 35,2 18,1 0,0 2,5 0,0 0,0
1987 43,8 12,7 0,0 0,0 25,4 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 45,7 12,8 0,0 0,0 22,6 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 42,2 12,2 0,0 0,0 20,2 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 42,4 8,0 0,0 0,0 22,7 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 47,4 7,9 0,0 0,0 24,7 17,5 2,5 0,0 0,0 0,0
1967 49,0 7,7 0,0 0,0 24,2 16,0 3,1 0,0 0,0 0,0
1963 51,6 9,7 0,0 0,0 22,2 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 54,7 10,8 0,0 0,0 14,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 56,4 9,2 0,0 0,0 13,5 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 25,7
1947 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 25,4
1945 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 23,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,5 11,7 6,6 1,3 21,6 14,0 2,1 2,0 0,3 1,9
2011 37,8 15,0 6,8 1,2 20,2 15,3 1,7 0,5 0,5 1,0
2007 41,7 8,6 8,6 1,5 18,4 17,3 1,7 0,3 1,0 1,0
2003 30,9 8,6 7,9 4,4 25,0 20,1 1,2 0,0 0,7 1,1
1999 20,5 5,9 5,5 4,6 26,9 29,3 5,1 0,0 0,9 1,3
1995 32,6 8,3 4,7 1,6 27,2 23,9 0,5 0,0 0,5 0,7
1991 34,5 9,2 3,2 4,7 26,8 19,4 0,7 0,9 0,6 0,0
1987 42,9 12,0 4,5 0,6 20,8 17,6 1,1 0,0 0,4 0,2
1983 43,7 12,7 2,4 0,7 19,6 19,8 0,8 0,0 0,2 0,2
1979 41,6 12,4 0,5 1,3 19,5 23,1 1,3 0,0 0,1 0,4
1975 41,1 8,2 0,5 1,7 22,0 25,0 0,7 0,0 0,0 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,4 15,6 11,5 1,7 24,3 9,7 2,0 1,0 0,8 2,1
2013 36,7 17,1 14,4 0,5 14,2 12,6 1,3 1,6 0,4 1,2
2009 37,0 10,3 18,3 1,8 15,7 13,5 2,0 0,3 0,2 1,0
2005 34,8 8,2 18,3 3,5 14,7 15,2 3,9 0,1 0,2 1,0
2001 25,8 15,4 8,9 6,4 15,3 23,5 1,8 0,0 0,2 2,6
1997 36,2 7,8 9,1 2,5 18,5 23,3 1,3 0,1 0,7 0,4
1993 32,2 8,0 2,2 3,3 31,2 21,2 0,7 0,1 0,2 0,8
1989 39,8 11,6 7,8 4,9 15,7 18,3 0,8 0,4 0,0 0,6
1985 45,6 14,4 1,1 1,4 19,6 16,7 0,6 0,0 0,0 0,5
1981 42,9 17,4 1,8 1,2 17,2 18,5 0,9 0,0 0,1 0,0
1977 46,0 11,2 0,5 1,3 19,2 20,9 0,8 0,0 0,0 0,1
1973 39,3 9,5 2,3 5,0 20,2 22,0 0,5 0,0 0,1 1,0
1969 48,5 8,1 0,0 0,9 23,3 17,9 1,5 0,0 0,0 0,0
1965 46,8 12,2 0,0 2,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 23,0
1961 52,9 12,9 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 14,4
1957 54,7 12,7 0,0 0,0 11,6 19,0 1,5 0,0 0,0 0,5
1953 53,3 13,7 0,0 0,0 11,0 20,1 1,7 0,0 0,0 0,2
1949 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 30,3
1945 46,7 15,7 0,0 0,0 11,1 22,3 1,4 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 55.9 8.4 4.9 0 18.4 10.1 2.3 0 0 0
Valgting 39,6 11,9 3,9 0,0 27,2 13,7 3,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned