Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Aremark

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 39 28,1 141 19,9 180 21,6 -3,6 21,6 4 0
H 20 14,4 123 17,4 143 17,1 -10,5 17,1 3 -2
Sp 66 47,5 367 51,9 433 51,9 23,5 51,9 8 3
KrF 14 10,1 64 9,1 78 9,4 -4,5 9,4 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
105 75,5 508 71,9 613 73,5 19,9 73,5 12 3
H+Frp+
KrF+V
34 24,5 187 26,4 221 26,5 -15,0 26,5 5 -2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (5 stemmer), tape mandat: KrF (2 stemmer)
Fremmøte: 76,6 % Stemmeberettigede: 1 114 Opptalte stemmer: 846
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 21,6 17,1 0,0 0,0 51,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 21,6 17,1 0,0 0,0 51,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 21,6 17,1 0,0 0,0 51,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 21,6 17,1 0,0 0,0 51,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 21,6 17,1 0,0 0,0 51,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:09 21,6 17,1 0,0 0,0 51,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:09 21,6 17,1 0,0 0,0 51,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:33 21,6 17,1 0,0 0,0 52,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 21:44 21,7 17,1 0,0 0,0 51,8 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 13:21 28,8 13,6 0,0 0,0 47,2 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,2 (4) 27,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,4 (5) 13,8 (2) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,6 (3) 24,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,4 (8) 10,3 (2) 3,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 30,2 (5) 14,0 (3) 6,4 (0) 0,0 (0) 26,5 (5) 16,4 (3) 6,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,4 (3) 25,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 49,1 (8) 10,4 (2) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,6 (3) 23,4 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 50,8 (8) 10,2 (2) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 69,8 (12) 82,7 (14) 56,9 (11) 84,5 (14) 84,4 (14) Sp, KrF, H
Borgerlige 46,4 (8) 37,9 (6) 43,3 (7) 38,4 (6) 36,8 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 53,6 (9) 67,0 (11) 56,7 (10) 66,5 (11) 69,4 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 47,1 (8) 62,3 (10) 49,4 (9) 62,5 (10) 64,2 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,2 (4) 27,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,4 (5) 13,8 (2) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 1 47 42
KrF 9 2 54 44
Sp 17 1 49 41
Ap 11 2 50 45
Sum 49 6 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 3 44 33
KrF 12 3 51 42
Venstre 7 1 62 71
Sp 18 1 52 39
Ap 18 2 48 44
Sum 67 10 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 2 51 44
KrF 12 3 50 50
Venstre 8 1 57 50
Sp 15 1 52 40
Ap 20 2 52 50
Sum 64 9 52 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 118).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 420
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 789
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,7 %
F-2015 63,5 %
K-2015 70,3 %
S-2013 82,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Geir Ragnar Aarbu, Sp (2011-)
Tore Johansen, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / HA 9/9-2011 30,2 (5) 14,0 (3) 6,4 (0) 0,0 (0) 26,5 (5) 16,4 (3) 6,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,2 27,6 0,0 0,0 28,4 13,8 4,9 0,0 0,0 0,0
2011 25,9 13,9 0,0 0,0 34,7 15,2 10,2 0,0 0,0 0,0
2007 33,3 9,6 7,6 0,0 23,6 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 33,1 9,9 7,8 0,0 23,3 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 28,7 13,0 0,0 0,0 24,9 26,4 0,0 6,9 0,0 0,0
1995 32,6 9,1 0,0 0,0 36,2 15,4 0,0 6,7 0,0 0,0
1991 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 52,7
1987 42,7 13,6 0,0 0,0 25,7 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 45,3 15,5 0,0 0,0 21,4 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 44,6 12,4 0,0 0,0 21,6 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 45,9 0,0 0,0 0,0 29,2 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 44,9 0,0 0,0 0,0 30,4 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 48,6 0,0 0,0 0,0 33,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 45,8 0,0 0,0 0,0 33,2 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 46,7 0,0 0,0 0,0 26,8 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 28,4
1951 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 26,6
1947 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 3,7 0,0 0,0 23,5
1945 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 10,7 0,0 0,0 20,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,2 19,4 3,9 0,6 27,1 12,2 1,8 4,1 0,4 3,2
2011 29,0 15,7 6,1 1,9 26,1 14,6 3,9 0,5 0,5 1,9
2007 30,3 11,8 10,0 2,1 22,5 17,4 1,2 1,8 0,4 2,6
2003 28,1 10,1 10,9 5,1 22,4 19,0 1,1 0,0 0,3 2,8
1999 27,0 12,1 8,9 5,0 22,2 21,3 0,9 0,0 0,9 1,6
1995 31,0 10,1 5,9 3,2 30,5 16,2 0,5 0,0 1,4 1,1
1991 34,8 10,9 2,7 5,9 24,8 16,2 0,5 3,9 0,4 0,0
1987 40,2 13,4 4,9 1,1 21,3 17,2 1,3 0,0 0,6 0,1
1983 44,7 13,4 3,7 1,3 17,8 18,1 0,5 0,0 0,2 0,4
1979 43,7 12,3 0,6 1,3 19,7 21,2 0,9 0,0 0,1 0,3
1975 41,4 6,0 1,0 1,4 22,9 25,0 0,9 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,8 15,1 11,2 1,7 38,2 9,1 1,1 1,9 0,8 2,1
2013 28,2 16,0 14,8 1,9 21,2 9,6 3,1 2,5 0,0 2,7
2009 32,0 10,8 22,2 3,0 18,2 11,1 1,3 0,1 0,2 1,1
2005 31,5 9,7 17,8 4,8 16,1 14,9 3,0 0,1 0,2 1,8
2001 22,1 13,1 11,7 7,8 17,6 22,4 1,5 0,0 0,0 3,7
1997 31,9 7,3 9,1 3,4 20,9 22,6 2,5 1,1 0,4 0,8
1993 31,4 6,9 2,8 4,7 34,7 15,3 1,0 1,1 0,2 1,8
1989 39,1 13,1 7,0 4,6 16,9 17,5 0,9 0,7 0,0 0,2
1985 43,4 17,0 2,0 1,3 18,3 16,6 0,9 0,0 0,0 0,5
1981 42,2 18,6 1,6 1,4 18,1 17,0 0,8 0,0 0,3 0,0
1977 44,0 9,4 0,9 0,9 21,2 22,2 0,7 0,0 0,0 0,6
1973 40,0 8,3 1,3 3,0 20,2 25,7 0,7 0,0 0,1 0,6
1969 44,0 5,9 0,0 0,8 25,4 22,2 1,2 0,0 0,0 0,5
1965 45,2 9,0 0,0 2,7 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 25,6
1961 47,7 6,9 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 22,5
1957 46,7 6,7 0,0 0,0 19,6 24,6 1,5 0,0 0,0 0,9
1953 47,2 6,0 0,0 0,0 16,7 26,7 2,4 0,0 0,0 1,0
1949 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 27,0
1945 44,9 7,4 0,0 0,0 13,7 29,4 3,8 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.3 27.3 0 0 22.2 11.1 5.1 0 0 0
Valgting 23,9 27,7 0,0 0,0 29,3 14,2 4,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned