Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ringerike

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 742 27,2 2 120 26,6 3 862 27,3 -12,3 27,3 12 -5
H 1 230 19,2 1 441 18,1 2 671 18,9 -3,5 18,9 8 -2
Frp 641 10,0 764 9,6 1 405 9,9 -2,0 9,9 4 -1
SV 390 6,1 378 4,7 768 5,4 2,0 5,4 2 0
Sp 1 439 22,5 2 009 25,2 3 448 24,3 15,0 24,3 11 7
KrF 126 2,0 158 2,0 284 2,0 -0,6 2,0 1 0
V 170 2,7 216 2,7 386 2,7 -1,3 2,7 1 -1
MDG 316 4,9 328 4,1 644 4,5 1,3 4,5 2 1
R 284 4,4 275 3,5 559 3,9 3,9 3,9 2 2
Andre (vis) 56 0,9 86 1,1 142 1,0 1,0 1,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 171 65,2 5 110 64,1 9 281 65,4 9,9 65,4 29 5
H+Frp+
KrF+V
2 167 33,9 2 579 32,4 4 746 33,5 -7,4 33,5 14 -4
Nærmest til å vinne mandat: BLAN (39 stemmer), tape mandat: KrF (65 stemmer)
Fremmøte: 59,0 % Stemmeberettigede: 24 639 Opptalte stemmer: 14 360
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 27,3 18,9 9,9 5,4 24,3 2,0 2,7 4,5 3,9 1,0
10:52 27,3 18,9 9,9 5,4 24,3 2,0 2,7 4,5 3,9 1,0
10:52 27,3 18,9 9,9 5,4 24,3 2,0 2,7 4,5 3,9 1,0
02:47 27,1 19,2 9,9 5,4 24,4 2,0 2,7 4,5 3,9 1,0
02:44 27,1 19,2 9,9 5,4 24,4 2,0 2,7 4,5 3,9 1,0
02:16 27,1 19,2 9,9 5,4 24,4 2,0 2,7 4,5 3,9 1,0
23:31 27,1 19,2 9,9 5,4 24,4 2,0 2,7 4,5 3,9 1,0
22:32 26,8 19,3 10,0 5,4 24,5 1,9 2,7 4,6 3,8 1,0
22:32 26,8 19,3 10,0 5,4 24,5 1,9 2,7 4,6 3,8 1,0
22:32 26,8 19,3 10,0 5,4 24,5 1,9 2,7 4,6 3,8 1,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 39,5 (17) 22,3 (10) 11,9 (5) 3,4 (2) 9,3 (4) 2,6 (1) 4,0 (2) 3,3 (1) 0,0 (0) 3,5 (1)
Poll of polls (brutt ned) 29,1 (13) 19,4 (9) 10,2 (4) 5,5 (2) 15,9 (7) 1,9 (1) 3,0 (1) 5,7 (3) 0,0 (0) 5,9 (3)
Siste lokale målings 29,6 (13) 24,9 (11) 5,8 (2) 4,9 (2) 15,0 (6) 2,6 (1) 5,1 (2) 6,0 (3) 4,6 (2) 1,7 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,2 (12) 20,2 (9) 10,2 (5) 7,0 (3) 16,1 (7) 2,0 (1) 2,5 (1) 6,7 (3) 0,0 (0) 4,2 (2)
K-snitt september (brutt ned) 29,2 (13) 19,0 (8) 9,3 (4) 5,8 (3) 16,6 (7) 1,9 (1) 2,6 (1) 5,9 (3) 0,0 (0) 5,8 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 68,5 (30) 53,4 (24) 62,2 (27) 51,9 (23) 52,7 (23) Ap, V, KrF, H
Borgerlige 40,9 (18) 34,5 (15) 38,4 (16) 34,9 (16) 32,8 (14) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,6 (24) 56,2 (25) 60,1 (26) 57,0 (25) 57,5 (26) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 15,9 (7) 20,8 (9) 22,7 (9) 20,6 (9) 21,1 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 39,5 (17) 22,3 (10) 11,9 (5) 3,4 (2) 9,3 (4) 2,6 (1) 4,0 (2) 3,3 (1) 0,0 (0) 3,5 (1)
Poll of polls kommuneklasse 5 (brutt ned) 33,5 (15) 19,3 (8) 12,2 (5) 5,5 (2) 13,6 (6) 1,8 (1) 2,8 (1) 4,1 (2) 0,0 (0) 7,1 (3)
Poll of polls over 25 000 innb. (brutt ned) 27,6 (11) 18,1 (7) 10,8 (4) 5,6 (2) 24,8 (10) 1,8 (1) 3,4 (1) 5,9 (2) 0,0 (0) 11,0 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 2 55 31
Høyre 25 3 53 44
KrF 22 2 60 41
Venstre 27 4 55 30
Sp 38 3 54 37
Ap 34 2 49 50
SV 18 3 42 33
Rødt 24 2 58 42
MDG 15 2 44 53
Liberalistene 7 3 40 14
Sum 226 26 52 39
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 3 43 31
Høyre 31 5 53 35
KrF 20 2 66 45
Venstre 43 4 54 33
Sp 26 2 51 38
Ap 35 6 51 51
SV 17 4 46 41
Partiet De Kristne 7 1 56 86
Miljøpartiet De Grønne 16 2 50 50
Solidaritetslista Ringerike 23 3 57 39
Sum 234 32 53 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 4 52 24
Høyre 38 4 54 34
KrF 22 2 62 45
Venstre 40 4 53 30
Sp 20 2 50 30
Ap 36 6 55 50
SOLIDARITETSLISTA AV SV, RØDT OG UAVHENGIGE 33 6 49 39
Sum 206 28 54 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 605).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 29 493
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 12 451
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,1 %
F-2015 46,9 %
K-2015 52,3 %
S-2013 75,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 43 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kjell Børre Hansen, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / RB 28/8-2019 29,6 (13) 24,9 (11) 5,8 (2) 4,9 (2) 15,0 (6) 2,6 (1) 5,1 (2) 6,0 (3) 4,6 (2) 1,7 (1)
Sentio / RB 7/4-2019 39,5 (17) 22,6 (10) 11,1 (5) 2,9 (1) 13,2 (6) 2,3 (1) 1,1 (0) 2,8 (1) 4,5 (2) 0,0 (0)
InFact / RB 4/9-2015 35,1 (15) 26,6 (12) 13,9 (6) 2,2 (1) 9,0 (4) 3,4 (1) 4,9 (2) 1,7 (1) 0,0 (0) 3,1 (1)
InFact / NTB 1/9-2011 31,7 (14) 26,1 (11) 19,4 (9) 2,8 (1) 4,7 (2) 2,2 (1) 5,6 (2) 0,0 (0) 6,5 (3) 1,1 (0)
InFact / NTB 20/6-2011 26,0 (11) 22,9 (10) 22,7 (10) 5,5 (2) 5,0 (2) 2,9 (1) 8,4 (4) 0,0 (0) 6,0 (3) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,5 22,3 11,9 3,4 9,3 2,6 4,0 3,3 0,0 3,5
2011 37,4 27,1 13,0 0,0 6,1 2,8 6,1 0,0 0,0 7,5
2007 33,4 15,7 20,8 5,9 6,1 2,9 9,5 0,0 5,7 0,0
2003 32,8 19,5 18,4 13,7 4,9 3,0 4,4 0,0 3,2 0,0
1999 35,3 22,4 15,8 8,5 5,0 5,7 5,0 0,0 2,3 0,0
1995 38,4 13,3 10,0 6,3 8,9 4,1 4,1 0,0 0,0 14,9
1991 41,8 19,0 8,6 14,9 9,3 4,0 2,3 0,0 0,0 0,0
1987 49,0 20,7 13,2 5,4 4,7 3,9 2,5 0,0 0,6 0,0
1983 52,9 23,1 5,4 6,1 4,6 3,7 2,6 0,0 1,2 0,4
1979 52,4 25,7 1,8 0,0 5,8 5,2 3,3 0,0 1,2 4,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,3 23,1 12,6 3,2 8,2 2,7 4,1 3,8 2,0 1,1
2011 37,5 26,9 13,2 3,6 5,8 2,6 5,9 0,7 3,2 0,6
2007 35,3 15,4 22,3 6,2 5,8 3,0 7,8 0,0 3,5 0,6
2003 34,3 17,7 19,6 13,9 5,0 3,1 3,3 0,4 2,1 0,6
1999 35,2 23,2 14,4 8,5 5,5 5,9 4,5 0,0 1,7 1,0
1995 39,4 17,0 10,6 6,0 9,8 4,3 3,5 0,0 0,8 8,6
1991 41,7 19,6 7,4 13,3 9,4 3,9 2,1 0,0 0,5 2,1
1987 49,4 21,9 11,8 4,9 5,1 3,7 2,3 0,0 0,6 0,3
1983 53,6 25,0 4,8 4,8 4,4 3,5 2,3 0,0 0,9 0,7
1979 52,2 27,1 1,7 3,7 5,6 4,9 2,9 0,0 0,9 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,3 24,3 18,0 5,0 9,7 2,2 2,9 2,3 1,9 1,4
2013 36,3 26,3 19,5 2,9 4,3 2,7 4,1 2,1 0,9 0,9
2009 41,6 15,7 25,3 4,7 5,1 2,2 3,4 0,2 1,2 0,5
2005 42,5 11,4 21,8 8,5 4,5 3,0 6,3 0,1 1,0 0,9
2001 33,2 20,0 16,2 12,8 4,0 7,7 2,8 0,1 1,0 2,1
1997 47,2 12,1 17,0 5,0 5,7 8,7 2,7 0,2 0,9 0,5
1993 50,3 14,4 6,8 8,1 13,1 3,7 2,0 0,0 0,4 1,1
1989 47,2 19,9 12,2 9,0 4,8 3,5 1,6 0,3 0,0 1,4
1985 56,1 26,4 2,7 4,0 4,6 3,4 1,8 0,0 0,4 0,6
1981 53,5 26,1 4,5 4,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,7 7,1
1977 58,5 19,6 1,8 4,4 6,7 0,0 0,0 0,0 0,5 8,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.2 22.9 11.4 3.6 6.8 2.3 4.3 3.9 0 4.5
Valgting 39,3 22,2 12,1 3,4 10,1 2,7 3,9 3,1 0,0 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned