Poll of polls

Kommunestyrevalg: Drammen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 4 813 25,8 7 659 26,0 12 472 26,2 -6,7 26,2 15 -23
H 4 717 25,3 7 514 25,5 12 231 25,7 -9,6 25,7 15 -23
Frp 1 957 10,5 3 146 10,7 5 103 10,7 -0,6 10,7 6 -7
SV 917 4,9 1 225 4,2 2 142 4,5 1,5 4,5 3 0
Sp 1 350 7,2 2 449 8,3 3 799 8,0 5,1 8,0 5 0
KrF 402 2,2 669 2,3 1 071 2,2 -1,4 2,2 1 -3
V 399 2,1 597 2,0 996 2,1 -1,0 2,1 1 -3
MDG 1 822 9,8 2 275 7,7 4 097 8,6 4,2 8,6 5 1
R 496 2,7 703 2,4 1 199 2,5 1,8 2,5 1 1
Andre (vis) 1 808 9,7 2 764 9,4 4 572 9,6 9,2 9,6 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
9 398 50,3 14 311 48,5 23 709 49,8 5,9 49,8 29 -21
H+Frp+
KrF+V
7 475 40,0 11 926 40,5 19 401 40,7 -12,6 40,7 23 -36
Nærmest til å vinne mandat: R (18 stemmer), tape mandat: NTBR (31 stemmer)
Fremmøte: 60,8 % Stemmeberettigede: 79 535 Opptalte stemmer: 48 164
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,1 8,6 2,5 9,6
24/9 - 13:01 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,1 8,6 2,5 9,6
24/9 - 13:01 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,1 8,6 2,5 9,6
12/9 - 14:25 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,1 8,6 2,5 9,6
12/9 - 14:25 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,1 8,6 2,5 9,6
10/9 - 20:22 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,1 8,6 2,5 9,6
10/9 - 20:05 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,1 8,6 2,5 9,6
10/9 - 20:05 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,1 8,6 2,5 9,6
10/9 - 14:34 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,0 8,5 2,5 9,6
10/9 - 12:57 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,0 8,5 2,5 9,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 32,9 (19) 35,3 (20) 11,3 (6) 3,0 (2) 2,9 (2) 3,6 (2) 3,1 (2) 4,4 (2) 0,7 (0) 2,8 (2)
Poll of polls (brutt ned) 24,2 (15) 30,6 (18) 9,7 (6) 4,8 (3) 4,9 (3) 2,7 (2) 2,3 (1) 7,5 (5) 1,5 (1) 4,7 (3)
Siste lokale målings 25,9 (15) 23,5 (13) 12,4 (7) 5,7 (3) 7,6 (4) 3,0 (2) 2,6 (1) 6,5 (4) 3,6 (2) 9,2 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,6 (14) 32,0 (19) 9,7 (6) 6,1 (4) 5,0 (3) 2,7 (2) 1,9 (1) 8,9 (5) 1,3 (1) 3,3 (2)
K-snitt september (brutt ned) 24,2 (15) 29,9 (19) 8,8 (5) 5,1 (3) 5,2 (3) 2,7 (2) 2,0 (1) 7,8 (5) 1,5 (1) 4,6 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 35 6 49 37
Høyre 63 10 52 41
KrF 34 2 57 41
Venstre 30 4 46 40
Sp 45 4 57 36
Ap 50 10 45 52
SV 27 3 48 52
Rødt 37 6 45 41
MDG 48 3 46 50
Alliansen 8 0 60 38
Folkestyre 7 1 37 29
Helsepartiet 7 0 53 86
Partiet De Kristne 11 1 55 36
Liberalistene 7 4 43 0
Nei til bomring 44 5 53 45
Sum 453 59 50 43
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner.
Mandater i kommunestyret 57 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Monica Myrvold Berg, Ap (2019-)

Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / DT 1/9-2019 25,9 (15) 23,5 (13) 12,4 (7) 5,7 (3) 7,6 (4) 3,0 (2) 2,6 (1) 6,5 (4) 3,6 (2) 9,2 (6)
Sentio / DT 20/8-2019 28,9 (16) 23,7 (13) 7,6 (4) 6,5 (4) 6,3 (4) 3,1 (2) 2,7 (2) 7,1 (4) 4,0 (2) 10,0 (6)
Sentio / DT 31/5-2019 24,8 (15) 24,5 (15) 11,9 (7) 5,7 (3) 5,2 (3) 2,1 (1) 1,4 (1) 7,3 (4) 4,4 (3) 12,6 (5)
Sentio / DT 22/11-2018 32,7 (20) 31,9 (19) 10,0 (6) 3,5 (2) 3,9 (2) 2,3 (1) 1,9 (1) 7,8 (5) 2,2 (1) 3,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,9 35,3 11,3 3,0 2,9 3,6 3,1 4,4 0,7 2,8
2011 33,4 44,3 10,2 2,9 1,0 3,3 3,7 0,4 0,7 0,1
2007 33,9 31,5 19,6 4,7 1,0 4,0 2,5 0,0 0,7 2,1
2003 31,2 25,6 21,3 9,5 1,3 4,6 1,4 0,0 0,5 4,7
1999 37,6 24,6 15,2 5,0 1,3 6,6 0,9 0,0 0,8 8,1
1995 32,7 26,1 13,3 3,7 1,9 5,2 1,0 0,0 0,6 15,5
1991 36,5 28,6 9,5 10,4 2,7 5,4 1,4 0,0 0,6 4,9
1987 39,4 27,5 19,5 3,8 1,5 4,8 0,0 0,0 0,6 3,0
1983 45,4 32,1 7,6 3,8 1,9 5,5 1,5 0,0 0,6 1,6
1979 43,2 37,0 1,8 4,1 1,7 6,9 1,4 0,0 0,0 3,8
1975 47,3 28,8 0,7 6,2 3,3 8,7 0,9 0,0 0,0 4,1
1971 49,2 24,9 0,0 7,2 3,9 6,8 2,1 0,0 0,0 5,9
1967 53,5 26,7 0,0 8,4 2,6 4,9 2,2 0,0 0,0 1,6
1963 56,5 27,8 0,0 4,3 2,0 5,6 1,5 0,0 0,0 2,3
1959 53,2 29,2 0,0 0,0 1,5 7,7 2,0 0,0 0,0 6,5
1955 54,7 20,1 0,0 0,0 6,5 7,1 5,1 0,0 0,0 6,6
1951 52,4 26,2 0,0 0,0 0,6 7,7 1,3 0,0 0,0 11,9
1947 46,8 24,4 0,0 0,0 0,0 8,8 1,3 0,0 0,0 18,7
1945 46,8 17,8 0,0 0,0 0,0 14,2 1,2 0,0 0,0 19,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,1 33,3 11,9 3,0 2,3 3,5 3,2 4,7 0,8 1,2
2011 36,0 39,6 10,9 2,8 1,3 3,5 3,6 0,7 0,7 0,9
2007 35,0 28,6 20,4 4,8 1,8 4,4 3,1 0,0 1,0 0,8
2003 31,6 24,9 22,4 10,6 1,9 5,0 1,6 0,4 0,6 1,0
1999 36,3 27,7 16,4 6,4 2,1 7,0 1,6 0,0 1,0 1,5
1995 36,2 28,4 15,1 4,3 3,3 5,9 1,9 0,0 0,8 4,2
1991 36,0 29,2 8,9 9,9 4,0 5,5 1,5 0,0 0,6 4,4
1987 39,7 28,4 19,0 3,6 1,6 4,9 1,7 0,0 0,6 0,5
1983 45,6 32,8 7,7 3,5 1,9 5,4 1,6 0,0 0,6 0,8
1979 43,2 37,1 2,6 4,0 2,4 7,2 1,9 0,0 0,4 1,3
1975 47,7 29,3 1,1 6,2 3,7 9,0 1,3 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,1 29,0 17,6 5,4 4,8 2,6 3,6 2,9 1,6 1,4
2013 33,4 31,7 19,3 2,7 1,6 3,2 4,2 2,3 0,6 1,2
2009 37,8 21,3 27,0 4,5 1,9 3,3 2,8 0,3 0,6 0,6
2005 37,4 16,5 26,7 7,2 2,1 4,5 4,2 0,1 0,5 0,8
2001 27,9 27,1 18,4 11,6 1,6 8,6 1,9 0,1 0,4 2,3
1997 42,3 17,8 20,3 4,7 2,9 9,2 1,6 0,2 0,6 0,5
1993 44,5 22,0 10,0 6,2 6,6 5,8 1,9 0,0 0,4 2,6
1989 39,3 28,2 16,1 6,6 1,5 5,0 1,4 0,5 0,0 1,3
1985 46,0 37,3 4,8 2,7 1,9 4,8 1,4 0,0 0,3 0,8
1981 44,0 36,6 5,5 4,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,4 3,9
1977 50,1 30,0 1,7 4,3 3,3 0,5 0,1 0,0 0,3 9,8
1973 42,7 25,4 4,4 13,2 3,0 7,5 0,7 0,0 0,4 2,6
1969 53,3 28,5 0,0 6,3 2,9 4,2 2,9 0,0 0,0 1,9
1965 51,3 27,8 0,0 9,0 3,4 4,7 2,1 0,0 0,0 1,7
1961 56,8 28,9 0,0 0,0 1,7 6,1 1,7 0,0 0,0 4,8
1957 58,4 26,8 0,0 0,0 0,9 6,3 1,2 0,0 0,0 6,6
1953 55,1 27,8 0,0 0,0 1,6 6,5 1,0 0,0 0,0 8,0
1949 55,3 29,2 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 9,9
1945 52,7 30,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,3 0,0 0,0 15,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.3 35.6 11.8 2.6 2.2 3.5 2.4 5.1 0.7 2.8
Valgting 32,7 35,1 11,1 3,1 3,2 3,7 3,4 4,1 0,8 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned