Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Fredrikstad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 4 550 38,5 9 066 34,6 13 616 36,3 -12,0 36,3 19 -7
H 1 649 14,0 4 074 15,6 5 723 15,3 -1,1 15,3 8 -1
Frp 1 280 10,8 3 418 13,1 4 698 12,5 -0,6 12,5 7 0
SV 652 5,5 1 009 3,9 1 661 4,4 1,9 4,4 2 1
Sp 544 4,6 1 947 7,4 2 491 6,6 3,8 6,6 3 1
KrF 351 3,0 973 3,7 1 324 3,5 -0,9 3,5 2 0
V 181 1,5 368 1,4 549 1,5 -1,6 1,5 1 -1
MDG 950 8,0 1 649 6,3 2 599 6,9 3,0 6,9 4 2
R 643 5,4 1 229 4,7 1 872 5,0 3,8 5,0 3 3
Andre (vis) 1 004 8,5 1 960 7,5 2 964 7,9 4,5 7,9 4 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
7 339 62,2 14 900 56,9 22 239 59,2 0,5 59,2 31 0
H+Frp+
KrF+V
3 461 29,3 8 833 33,8 12 294 32,8 -4,2 32,8 18 -2
Nærmest til å vinne mandat: BLAN (29 stemmer), tape mandat: BYMI (22 stemmer)
Fremmøte: 58,0 % Stemmeberettigede: 65 886 Opptalte stemmer: 37 974
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 36,3 15,3 12,5 4,4 6,6 3,5 1,5 6,9 5,0 7,9
15:31 36,4 15,3 12,6 4,3 6,7 3,7 1,4 6,8 5,0 7,8
15:31 36,4 15,3 12,6 4,3 6,7 3,7 1,4 6,8 5,0 7,8
05:51 36,3 15,3 12,6 4,3 6,7 3,7 1,4 6,8 5,0 7,8
05:51 36,3 15,3 12,6 4,3 6,7 3,7 1,4 6,8 5,0 7,8
05:47 36,3 15,3 12,6 4,3 6,7 3,7 1,4 6,8 5,0 7,8
04:49 36,3 15,3 12,6 4,3 6,7 3,7 1,4 6,8 5,0 7,8
04:11 36,3 15,3 12,6 4,3 6,7 3,7 1,4 6,8 5,0 7,8
03:45 36,3 15,3 12,6 4,3 6,7 3,7 1,4 6,8 5,0 7,8
03:42 36,3 15,3 12,6 4,3 6,7 3,7 1,4 6,8 5,0 7,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 48,3 (26) 16,4 (9) 13,1 (7) 2,6 (1) 2,8 (2) 4,4 (2) 3,1 (2) 4,0 (2) 1,1 (0) 4,2 (2)
Poll of polls (brutt ned) 35,5 (21) 14,2 (8) 11,2 (7) 4,1 (2) 4,8 (3) 3,3 (2) 2,3 (1) 6,9 (4) 2,4 (1) 7,1 (4)
Siste lokale målings 34,2 (18) 15,3 (8) 9,5 (5) 5,5 (3) 3,3 (2) 3,1 (2) 1,6 (1) 12,3 (6) 7,9 (4) 8,2 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,2 (19) 14,8 (9) 11,2 (7) 5,2 (3) 4,9 (3) 3,3 (2) 1,9 (1) 8,1 (5) 2,0 (1) 5,0 (3)
K-snitt september (brutt ned) 35,6 (21) 13,9 (8) 10,2 (6) 4,3 (3) 5,1 (3) 3,3 (2) 2,0 (1) 7,1 (4) 2,2 (1) 6,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 98,9 (53) 89,4 (52) 93,0 (49) 87,6 (52) 88,4 (52) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, And
Borgerlige 37,0 (20) 31,0 (18) 29,5 (16) 31,2 (19) 29,4 (17) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 58,8 (31) 53,7 (31) 63,2 (33) 53,4 (31) 54,3 (32) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 10,3 (6) 10,4 (6) 8,0 (5) 10,1 (6) 10,4 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 48,3 (26) 16,4 (9) 13,1 (7) 2,6 (1) 2,8 (2) 4,4 (2) 3,1 (2) 4,0 (2) 1,1 (0) 4,2 (2)
Poll of polls kommuneklasse 5 (brutt ned) 40,9 (22) 14,2 (7) 13,4 (7) 4,1 (2) 4,1 (2) 3,1 (2) 2,2 (1) 4,9 (3) 4,8 (3) 8,5 (4)
Poll of polls over 25 000 innb. (brutt ned) 33,8 (19) 13,3 (7) 11,8 (6) 4,2 (2) 7,5 (4) 3,0 (2) 2,6 (1) 7,1 (4) 1,9 (1) 13,1 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 29 6 53 28
Høyre 56 6 51 36
KrF 31 2 53 39
Venstre 28 2 50 39
Sp 41 4 53 37
Ap 59 4 52 49
SV 36 2 56 69
Rødt 56 1 44 57
MDG 15 2 51 60
Bymiljølista 48 1 48 48
Liberalistene 12 0 33 8
Pensjonistpartiet 7 1 69 71
Sum 418 31 51 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 29 6 53 31
Høyre 44 1 48 41
KrF 26 2 52 38
Venstre 41 6 49 39
Sp 33 0 56 39
Ap 59 4 52 49
SV 25 2 58 64
Rødt 17 0 48 53
Bymiljølista 48 2 49 46
Partiet De Kristne 7 2 65 43
Kystpartiet 9 0 57 0
Miljøpartiet De Grønne 19 4 49 47
Pensjonistpartiet 15 1 74 47
Sum 372 30 53 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 40 6 54 38
Høyre 42 1 46 31
KrF 21 1 56 38
Venstre 41 5 51 37
Sp 28 1 55 36
Ap 57 4 53 47
SV 33 2 55 52
Rødt 13 2 41 46
Bymiljølista 59 2 55 46
Folkets stemme 16 2 61 50
Kristent Samlingsparti 11 0 69 36
Kystpartiet 9 0 50 33
Pensjonistpartiet 27 2 69 59
Sum 397 28 54 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 106).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 77 166
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 33 083
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,9 %
F-2015 44,7 %
K-2015 53,0 %
S-2013 75,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 53 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jon-Ivar Nygård, Ap (2011-)
Eva Kristin Andersen, Frp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / FB 5/9-2019 34,2 (18) 15,3 (8) 9,5 (5) 5,5 (3) 3,3 (2) 3,1 (2) 1,6 (1) 12,3 (6) 7,9 (4) 8,2 (4)
Sentio / FB 19/8-2019 46,4 (25) 15,7 (8) 10,3 (6) 4,0 (2) 5,6 (3) 4,0 (2) 1,7 (1) 5,3 (3) 2,9 (2) 3,4 (1)
Sentio / FB 29/1-2019 43,1 (23) 21,0 (11) 14,1 (8) 2,9 (2) 3,3 (2) 4,0 (2) 3,5 (2) 2,9 (2) 2,7 (1) 2,5 (0)
Sentio / Ap 9/10-2018 48,8 (27) 15,7 (9) 15,7 (9) 2,5 (1) 2,7 (1) 3,6 (2) 2,5 (1) 2,2 (1) 3,1 (2) 3,0 (0)
InFact / FB 11/9-2015 41,5 (23) 21,3 (12) 15,4 (9) 2,0 (1) 2,6 (1) 4,0 (2) 4,2 (2) 4,2 (2) 1,3 (1) 3,5 (0)
Sentio / Ap 29/8-2015 45,4 (25) 17,5 (9) 10,7 (6) 3,4 (2) 2,4 (1) 4,8 (3) 4,0 (2) 6,3 (3) 1,9 (1) 1,7 (0)
InFact / FB 17/8-2015 38,9 (21) 19,6 (11) 15,7 (8) 2,6 (1) 2,4 (1) 5,2 (3) 4,2 (2) 2,8 (2) 1,4 (1) 7,0 (3)
InFact / FB 13/4-2015 47,5 (26) 19,3 (11) 11,9 (6) 2,6 (1) 1,5 (1) 4,6 (3) 4,6 (3) 3,7 (0) 1,1 (0) 3,1 (2)
Sentio / Ap 19/3-2015 52,3 (29) 22,2 (12) 8,9 (5) 3,7 (2) 0,9 (0) 6,1 (3) 3,0 (2) 0,9 (0) 0,5 (0) 1,3 (0)
Sentio / FB 29/4-2014 43,7 (23) 22,3 (12) 9,9 (5) 2,1 (1) 4,7 (3) 2,7 (1) 5,4 (3) 4,6 (0) 1,5 (1) 3,2 (4)
Sentio / Ap 22/1-2013 45,7 (25) 26,2 (14) 14,2 (8) 2,0 (1) 1,5 (1) 3,6 (2) 2,4 (1) 0,7 (0) 0,6 (0) 3,2 (1)
Sentio / FB 7/9-2011 41,1 (22) 21,7 (11) 16,2 (9) 5,1 (3) 1,2 (0) 4,8 (3) 3,1 (2) 0,0 (0) 0,6 (0) 3,8 (3)
InFact / VG 5/9-2011 44,2 (24) 20,0 (11) 18,9 (10) 4,4 (2) 0,7 (0) 3,2 (2) 2,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,9 (2)
Sentio / NRK 2/9-2011 45,4 (25) 22,3 (12) 18,9 (11) 2,2 (1) 1,1 (0) 4,8 (3) 2,2 (1) 0,0 (0) 0,4 (0) 2,7 (0)
Sentio / FB 13/8-2011 42,0 (23) 23,6 (13) 21,5 (12) 3,0 (2) 1,9 (1) 2,7 (1) 1,3 (0) 0,0 (0) 0,5 (0) 3,7 (1)
Sentio / FB 18/6-2011 37,0 (20) 25,5 (14) 20,6 (11) 3,0 (2) 2,6 (1) 4,1 (2) 2,9 (2) 0,0 (0) 0,8 (0) 3,6 (1)
Sentio / FB 14/9-2010 40,4 (22) 22,6 (12) 17,9 (10) 2,9 (2) 2,5 (1) 4,3 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 1,5 (1) 5,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 48,3 16,4 13,1 2,6 2,8 4,4 3,1 4,0 1,1 4,2
2011 49,2 20,0 13,9 3,0 1,9 4,3 2,9 0,0 0,7 4,2
2007 32,8 13,2 31,1 4,6 2,2 4,8 3,3 0,0 0,9 7,0
2003 33,1 12,2 18,7 10,8 2,2 5,4 1,9 0,0 0,9 14,7
1999 31,2 16,5 10,6 6,7 2,3 7,9 2,6 0,0 1,0 21,1
1995 32,6 16,3 8,1 4,7 3,6 6,0 2,2 0,0 0,9 25,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,3 18,5 11,9 2,8 3,0 4,8 3,0 4,8 1,3 2,7
2011 49,1 21,7 12,2 3,1 2,3 4,7 2,9 0,7 1,1 2,1
2007 34,6 15,9 28,1 5,4 2,8 5,3 3,2 0,7 1,2 2,9
2003 34,5 14,5 21,1 12,7 3,2 6,6 2,0 0,0 1,2 4,3
1999 31,9 20,5 13,5 8,6 3,7 8,9 3,1 0,0 2,2 7,7
1995 38,2 19,0 13,1 6,4 7,6 8,1 3,1 0,0 1,6 3,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,4 23,7 17,0 5,0 4,7 3,9 2,5 3,2 2,1 2,4
2013 37,6 25,8 18,8 2,5 1,7 5,1 3,7 2,4 0,7 1,9
2009 42,7 15,2 24,7 4,9 2,1 5,3 2,5 0,2 0,8 1,6
2005 36,1 12,1 28,1 8,4 2,3 6,0 4,0 0,1 0,7 2,1
2001 29,4 19,7 17,2 12,2 2,2 11,5 2,6 0,0 0,6 4,6
1997 41,0 12,5 15,7 5,6 4,2 12,7 3,9 0,2 1,6 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 49 14.9 13.6 3.3 1.6 3.8 2.7 4.8 1.2 5
Valgting 48,1 16,7 13,0 2,4 3,1 4,5 3,2 3,8 1,1 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned