Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Moss

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 634 26,7 4 958 27,5 6 592 27,6 -11,7 27,6 14 -12
H 1 170 19,1 3 362 18,6 4 532 19,0 -6,8 19,0 9 -9
Frp 535 8,7 1 548 8,6 2 083 8,7 -3,1 8,7 4 -4
SV 378 6,2 1 053 5,8 1 431 6,0 2,4 6,0 3 1
Sp 372 6,1 1 348 7,5 1 720 7,2 5,6 7,2 4 2
KrF 126 2,1 449 2,5 575 2,4 -0,6 2,4 1 -1
V 213 3,5 893 4,9 1 106 4,6 -0,1 4,6 2 -1
MDG 442 7,2 960 5,3 1 402 5,9 1,1 5,9 3 0
R 479 7,8 1 202 6,7 1 681 7,0 2,4 7,0 4 2
Andre (vis) 774 12,6 1 968 10,9 2 742 11,5 11,5 11,5 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 305 54,0 9 521 52,7 12 826 53,7 -0,2 53,7 28 -7
H+Frp+
KrF+V
2 044 33,4 6 252 34,6 8 296 34,7 -10,6 34,7 16 -15
Nærmest til å vinne mandat: NYKURS (22 stemmer), tape mandat: R (12 stemmer)
Fremmøte: 61,8 % Stemmeberettigede: 39 335 Opptalte stemmer: 24 173
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 27,6 19,0 8,7 6,0 7,2 2,4 4,6 5,9 7,0 11,5
24/9 - 13:01 27,6 19,0 8,7 6,0 7,2 2,4 4,6 5,9 7,0 11,5
24/9 - 13:01 27,6 19,0 8,7 6,0 7,2 2,4 4,6 5,9 7,0 11,5
12/9 - 18:37 27,6 19,0 8,7 6,0 7,2 2,4 4,6 5,9 7,0 11,5
12/9 - 14:25 27,6 19,0 8,7 6,0 7,2 2,4 4,6 5,9 7,0 11,5
12/9 - 14:25 27,6 19,0 8,7 6,0 7,2 2,4 4,6 5,9 7,0 11,5
10/9 - 17:15 27,7 19,1 8,8 5,9 7,2 2,4 4,5 5,7 7,0 11,6
10/9 - 17:15 27,7 19,1 8,8 5,9 7,2 2,4 4,5 5,7 7,0 11,6
10/9 - 01:36 27,7 19,1 8,8 6,0 7,2 2,4 4,5 5,7 7,0 11,6
10/9 - 01:34 27,7 19,1 8,8 6,0 7,3 2,4 4,5 5,7 7,0 11,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 39,3 (19) 25,8 (13) 11,8 (6) 3,6 (2) 1,6 (1) 3,0 (2) 4,8 (2) 4,8 (2) 4,6 (2) 0,7 (0)
Poll of polls (brutt ned) 28,9 (16) 22,4 (12) 10,1 (5) 5,7 (3) 2,7 (1) 2,3 (1) 3,5 (2) 8,2 (4) 9,5 (5) 1,2 (0)
Siste lokale målings 24,5 (12) 16,3 (8) 10,3 (5) 6,9 (4) 5,9 (3) 2,4 (1) 4,9 (2) 4,9 (2) 7,4 (4) 16,5 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,0 (14) 23,4 (13) 10,1 (5) 7,3 (4) 2,8 (1) 2,3 (1) 2,9 (2) 9,7 (5) 8,2 (4) 0,9 (0)
K-snitt september (brutt ned) 29,0 (15) 21,9 (12) 9,2 (5) 6,1 (3) 2,9 (2) 2,2 (1) 3,1 (2) 8,5 (4) 9,0 (5) 1,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 26 6 52 42
Høyre 52 6 58 37
KrF 26 3 52 50
Venstre 29 5 53 38
Sp 23 2 54 43
Ap 49 4 50 51
SV 35 3 49 51
Rødt 34 4 46 53
MDG 17 3 53 47
Partiet De Kristne 27 1 60 56
Ny Kurs 35 6 57 37
Sum 353 43 53 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Moss og Rygge kommuner.
Mandater i kommunestyret 49 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / MA 5/9-2019 24,5 (12) 16,3 (8) 10,3 (5) 6,9 (4) 5,9 (3) 2,4 (1) 4,9 (2) 4,9 (2) 7,4 (4) 16,5 (8)
InFact / MA 21/8-2019 22,9 (11) 19,0 (9) 9,0 (5) 6,4 (3) 6,8 (3) 1,4 (1) 3,9 (2) 5,8 (3) 8,2 (4) 16,7 (8)
InFact / MA 9/8-2019 25,8 (13) 20,3 (10) 8,9 (4) 5,8 (3) 6,0 (3) 2,2 (1) 2,6 (1) 6,8 (3) 7,7 (4) 14,1 (7)
InFact / MA 20/6-2019 30,8 (15) 20,9 (10) 10,5 (5) 5,1 (3) 5,8 (3) 1,7 (1) 2,9 (1) 4,2 (2) 7,5 (4) 10,6 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,3 25,8 11,8 3,6 1,6 3,0 4,8 4,8 4,6 0,7
2011 33,7 34,2 12,8 3,9 0,9 3,4 6,2 0,6 2,3 2,0
2007 36,3 20,4 23,1 5,9 1,1 3,3 4,6 0,0 2,4 2,8
2003 28,8 19,7 23,9 14,7 1,3 4,0 2,0 0,0 2,1 3,7
1999 31,4 25,9 16,9 7,1 2,2 8,0 2,5 0,0 3,6 2,5
1995 32,7 27,1 14,8 5,7 2,7 5,5 3,7 0,0 2,8 4,9
1991 34,6 29,4 9,3 12,8 3,4 5,1 3,1 0,8 1,5 0,0
1987 38,1 31,0 12,8 5,5 2,4 4,3 4,0 0,0 1,6 0,3
1983 40,7 33,4 8,1 4,6 2,3 4,7 3,0 0,0 2,0 1,2
1979 41,6 37,2 1,1 3,2 3,5 6,0 3,3 0,0 1,5 2,6
1975 43,7 32,1 0,7 5,0 5,9 7,6 0,0 0,0 0,9 4,1
1971 46,1 25,0 0,0 5,3 7,1 7,5 4,3 0,0 0,0 4,8
1967 50,5 28,0 0,0 6,5 3,8 5,9 4,3 0,0 0,0 1,0
1963 54,7 28,3 0,0 2,3 3,9 5,0 3,0 0,0 0,0 2,8
1959 51,6 23,3 0,0 0,0 0,0 6,9 4,1 0,0 0,0 14,2
1955 53,7 20,3 0,0 0,0 0,0 8,6 4,6 0,0 0,0 12,8
1951 54,2 19,2 0,0 0,0 0,0 9,4 3,6 0,0 0,0 13,6
1947 48,1 20,5 0,0 0,0 3,5 10,6 5,5 0,0 0,0 11,7
1945 49,3 13,1 0,0 0,0 0,0 12,7 4,9 0,0 0,0 20,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,8 25,3 11,6 3,9 2,2 3,1 3,7 5,4 3,5 2,5
2011 34,7 32,4 13,6 4,0 1,6 3,3 4,9 0,9 2,3 2,1
2007 34,1 21,2 22,6 6,4 1,9 3,5 4,6 0,5 2,3 2,8
2003 28,9 18,9 23,9 14,6 2,1 3,9 1,9 0,0 2,5 3,3
1999 31,0 26,0 16,0 8,9 2,4 7,1 2,3 0,0 3,0 3,4
1995 33,9 26,3 14,1 4,8 4,2 5,3 3,1 0,0 3,2 5,2
1991 34,8 28,8 8,8 11,2 5,5 4,2 2,7 1,1 2,9 0,0
1987 37,5 30,5 13,5 4,6 2,6 4,1 3,5 0,0 2,7 1,0
1983 40,2 32,8 8,8 4,7 2,6 4,5 3,2 0,0 1,8 1,4
1979 41,7 37,2 1,5 3,3 3,6 5,9 3,1 0,0 1,3 2,3
1975 44,1 31,7 1,1 5,0 5,6 7,3 1,2 0,0 0,0 3,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,1 26,3 15,8 5,7 4,7 2,6 3,6 3,4 3,9 1,9
2013 33,8 29,2 19,3 3,5 1,4 3,6 4,3 2,6 1,2 1,2
2009 37,8 19,6 26,8 5,8 1,7 2,9 3,0 0,3 1,0 1,1
2005 35,1 16,2 26,5 8,8 1,9 4,1 4,7 0,1 0,9 1,7
2001 25,9 25,7 16,9 14,2 1,7 8,7 2,4 0,0 0,9 3,6
1997 40,7 17,9 16,8 5,2 3,4 8,6 2,6 0,2 2,3 2,1
1993 43,5 20,4 8,1 6,3 7,6 4,3 2,6 0,2 1,0 6,1
1989 35,1 26,1 17,0 10,8 2,8 4,3 2,0 0,4 0,0 1,6
1985 41,2 37,3 4,1 5,3 2,8 4,7 2,0 0,0 0,8 1,8
1981 40,2 37,7 5,5 3,8 3,1 4,9 2,9 0,0 1,0 0,9
1977 48,4 31,5 1,4 3,5 4,5 6,8 1,3 0,0 0,8 1,8
1973 40,8 27,1 4,2 11,8 4,8 7,2 0,9 0,0 0,8 2,3
1969 52,3 25,9 0,0 3,7 6,4 6,4 4,2 0,0 0,0 1,1
1965 49,2 28,8 0,0 7,6 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 9,3
1961 56,8 28,1 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 9,3
1957 57,2 24,8 0,0 0,0 3,4 6,9 3,6 0,0 0,0 4,1
1953 55,6 22,8 0,0 0,0 4,2 7,9 3,6 0,0 0,0 5,9
1949 55,0 20,6 0,0 0,0 0,0 7,8 2,4 0,0 0,0 14,2
1945 48,5 19,8 0,0 0,0 3,4 9,4 3,7 0,0 0,0 15,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 37.9 25.3 13 4.1 1.4 3.5 5.4 4.9 3.6 0.8
Valgting 39,6 25,9 11,5 3,5 1,7 3,0 4,6 4,7 4,8 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned