Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Halden

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 602 19,5 2 001 16,7 2 603 17,5 -12,2 17,5 7 -5
H 830 26,8 3 311 27,7 4 141 27,9 -11,7 27,9 11 -4
Frp 194 6,3 840 7,0 1 034 7,0 -0,3 7,0 3 0
SV 180 5,8 564 4,7 744 5,0 2,2 5,0 2 1
Sp 331 10,7 1 706 14,2 2 037 13,7 9,6 13,7 5 3
KrF 95 3,1 383 3,2 478 3,2 -1,4 3,2 1 -1
V 72 2,3 321 2,7 393 2,6 -0,9 2,6 1 0
MDG 254 8,2 804 6,7 1 058 7,1 2,5 7,1 3 1
R 242 7,8 802 6,7 1 044 7,0 4,7 7,0 3 2
Andre (vis) 295 9,5 1 017 8,5 1 312 8,8 7,6 8,8 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 609 52,0 5 877 49,1 7 486 50,3 6,8 50,3 20 2
H+Frp+
KrF+V
1 191 38,5 4 855 40,5 6 046 40,7 -14,3 40,7 16 -5
Nærmest til å vinne mandat: BLAN (52 stemmer), tape mandat: Frp (109 stemmer)
Fremmøte: 59,9 % Stemmeberettigede: 25 289 Opptalte stemmer: 15 069
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 17,5 27,9 7,0 5,0 13,7 3,2 2,6 7,1 7,0 8,8
19:43 17,5 27,9 7,0 5,0 13,7 3,2 2,6 7,1 7,0 8,8
23:31 17,1 28,1 7,0 4,9 14,1 3,2 2,6 7,1 7,1 8,8
23:13 18,2 25,9 7,3 5,0 14,2 2,9 2,4 6,8 7,7 9,6
23:04 18,1 25,5 7,1 5,1 14,1 3,0 2,4 6,6 8,0 10,0
22:36 18,1 25,9 6,7 5,3 14,1 2,8 2,4 6,9 8,6 9,1
22:36 18,1 25,9 6,7 5,3 14,1 2,8 2,4 6,9 8,6 9,1
22:22 18,7 25,1 6,7 5,4 12,7 2,9 2,5 7,3 9,1 9,5
21:41 19,2 25,8 6,1 5,5 14,1 3,0 2,0 7,3 7,6 9,4
17:10 19,7 27,1 6,3 5,7 10,8 3,0 2,1 7,8 7,8 9,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,7 (12) 39,6 (15) 7,2 (3) 2,8 (1) 4,2 (2) 4,7 (2) 3,5 (1) 4,7 (2) 2,4 (1) 1,3 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,9 (9) 34,3 (14) 6,2 (3) 4,5 (2) 7,1 (3) 3,5 (1) 2,6 (1) 8,0 (3) 4,9 (2) 2,1 (1)
Siste lokale målings 17,2 (6) 28,1 (11) 7,4 (3) 5,7 (2) 9,4 (4) 2,4 (1) 2,9 (1) 12,0 (5) 9,7 (4) 5,2 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,4 (8) 35,9 (15) 6,2 (3) 5,8 (2) 7,2 (3) 3,5 (1) 2,2 (1) 9,5 (4) 4,2 (2) 1,5 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,9 (9) 33,6 (14) 5,6 (2) 4,8 (2) 7,4 (3) 3,4 (1) 2,3 (1) 8,3 (4) 4,6 (2) 2,1 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 63,9 (25) 61,7 (25) 62,2 (25) 64,5 (27) 60,6 (25) Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Borgerlige 55,0 (21) 46,6 (19) 40,8 (16) 47,8 (20) 44,9 (18) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 43,7 (18) 46,4 (19) 54,0 (21) 47,1 (19) 47,0 (20) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 12,3 (5) 13,2 (5) 14,7 (6) 12,9 (5) 13,1 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,7 (12) 39,6 (15) 7,2 (3) 2,8 (1) 4,2 (2) 4,7 (2) 3,5 (1) 4,7 (2) 2,4 (1) 1,3 (0)
Poll of polls kommuneklasse 5 (brutt ned) 25,2 (10) 34,3 (13) 7,4 (3) 4,5 (2) 6,1 (2) 3,3 (1) 2,5 (1) 5,8 (2) 9,8 (4) 2,5 (1)
Poll of polls over 25 000 innb. (brutt ned) 20,8 (8) 32,1 (13) 6,5 (3) 4,6 (2) 11,1 (4) 3,2 (1) 2,9 (1) 8,3 (3) 3,8 (2) 3,9 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 6 53 27
Høyre 31 4 55 39
KrF 19 2 56 37
Venstre 24 2 48 42
Sp 38 3 54 53
Ap 35 6 51 51
SV 34 2 62 47
Rødt 41 6 48 49
MDG 28 3 52 46
Partiet De Kristne 7 2 69 43
Pensjonistpartiet 45 3 64 38
Sum 324 39 55 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 4 46 25
Høyre 38 3 55 26
KrF 25 2 54 44
Venstre 45 6 45 40
Sp 40 3 55 43
Ap 43 6 50 49
SV 37 2 57 54
Rødt 33 5 52 45
Miljøpartiet De Grønne 28 1 50 32
Pensjonistpartiet 8 2 71 38
Sum 317 34 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 6 43 30
Høyre 36 4 58 42
KrF 22 3 60 27
Venstre 49 3 47 37
Sp 47 3 58 36
Ap 48 6 47 50
SV 46 3 55 48
Rødt 38 4 51 53
Demokratene i Norge 7 0 33 14
Miljøpartiet De Grønne 25 2 49 28
Pensjonistpartiet 9 2 77 44
Vårt Valg 51 0 38 51
Sum 405 36 50 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 101).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 29 981
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 13 686
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,5 %
F-2015 50,8 %
K-2015 56,2 %
S-2013 73,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 39 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Thor Edquist, H (2011-)
Per-Kristian Dahl, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / HA 5/9-2019 17,2 (6) 28,1 (11) 7,4 (3) 5,7 (2) 9,4 (4) 2,4 (1) 2,9 (1) 12,0 (5) 9,7 (4) 5,2 (2)
Sentio / HA 11/4-2019 28,4 (12) 33,2 (13) 6,5 (3) 6,0 (2) 6,1 (2) 3,4 (1) 2,0 (1) 4,8 (2) 5,7 (2) 3,3 (1)
InFact / HA 10/9-2015 29,7 (12) 32,8 (13) 10,3 (4) 3,5 (1) 1,8 (1) 5,7 (2) 4,4 (2) 5,5 (2) 3,8 (1) 2,6 (1)
InFact / HA 20/6-2015 32,9 (13) 31,5 (13) 10,8 (4) 3,5 (1) 3,3 (1) 4,8 (2) 2,9 (1) 5,6 (0) 2,3 (1) 2,3 (3)
Sentio / HA 7/9-2011 34,3 (17) 22,2 (11) 12,9 (6) 4,3 (2) 5,0 (3) 7,4 (4) 5,3 (3) 0,0 (0) 2,7 (1) 5,6 (2)
Respons / Høyre 29/6-2011 25,7 (13) 28,6 (14) 17,9 (9) 6,3 (3) 4,9 (2) 5,0 (3) 4,3 (2) 0,0 (0) 1,8 (1) 5,5 (2)
Sentio / HA 23/9-2010 34,7 (17) 25,3 (13) 18,9 (9) 3,7 (2) 3,0 (1) 4,0 (2) 4,8 (2) 0,0 (0) 0,4 (0) 5,3 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,7 39,6 7,2 2,8 4,2 4,7 3,5 4,7 2,4 1,3
2011 31,7 34,4 8,4 3,8 4,5 4,7 5,7 2,8 1,2 2,8
2007 43,6 10,4 15,9 7,3 4,9 7,3 3,6 2,9 2,3 1,7
2003 23,8 16,5 15,6 18,5 5,4 6,2 1,7 5,4 4,0 2,8
1999 28,8 22,0 12,5 7,3 5,1 11,3 3,1 5,0 2,7 2,2
1995 36,3 11,9 9,2 5,1 10,5 14,0 2,1 4,1 1,7 5,0
1991 40,1 12,3 6,8 12,4 9,6 11,2 1,4 5,1 1,0 0,0
1987 47,5 13,8 9,3 4,6 5,2 10,5 1,7 0,0 1,2 6,1
1983 51,8 18,3 5,7 5,4 5,6 9,8 2,3 0,0 1,1 0,0
1979 50,4 20,9 2,5 4,1 6,3 12,4 3,4 0,0 0,0 0,0
1975 54,7 15,3 0,0 4,9 7,4 14,4 0,0 0,0 0,0 3,3
1971 56,2 13,4 0,0 0,0 8,1 11,4 4,3 0,0 0,0 6,5
1967 60,3 14,2 0,0 5,8 7,3 8,2 4,3 0,0 0,0 0,0
1963 59,1 23,0 0,0 3,6 0,0 6,1 7,0 0,0 0,0 1,2
1959 57,3 22,3 0,0 0,0 0,0 9,1 8,3 0,0 0,0 3,0
1955 57,5 21,1 0,0 0,0 0,0 9,6 7,2 0,0 0,0 4,5
1951 58,5 21,8 0,0 0,0 0,0 10,4 4,6 0,0 0,0 4,7
1947 51,5 22,1 0,0 0,0 0,0 11,4 3,9 0,0 0,0 11,1
1945 47,9 18,7 0,0 0,0 0,0 15,5 3,9 0,0 0,0 14,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,0 28,5 8,1 2,6 4,9 5,9 3,4 5,7 1,7 3,0
2011 35,0 32,5 8,9 3,7 4,5 5,5 4,8 1,8 1,1 2,2
2007 41,0 12,6 17,2 6,6 5,5 7,7 2,9 2,1 1,8 2,7
2003 30,6 14,9 16,8 15,7 6,2 7,6 1,6 0,0 2,6 3,9
1999 31,8 19,2 13,2 7,9 5,9 13,1 2,9 0,0 2,6 3,3
1995 39,5 10,8 10,8 5,5 10,0 13,7 2,5 0,0 1,9 5,2
1991 43,6 10,6 7,2 11,6 10,0 10,8 1,5 3,0 1,7 0,0
1987 49,4 15,5 10,3 5,0 5,4 10,3 2,5 0,0 1,4 0,3
1983 53,1 17,9 5,7 5,1 5,1 9,7 2,1 0,0 0,8 0,4
1979 50,6 21,3 2,2 3,6 6,2 12,0 3,1 0,0 0,4 0,5
1975 54,5 15,1 1,1 4,6 7,1 14,1 1,7 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,5 22,3 17,1 5,2 8,9 4,4 2,4 3,0 2,3 1,9
2013 36,6 23,4 17,7 2,4 3,7 6,3 4,4 2,5 0,8 2,2
2009 41,5 12,3 24,4 5,2 4,6 6,1 2,6 0,5 1,1 1,6
2005 39,5 10,6 23,1 8,5 4,3 7,4 4,0 0,2 0,9 1,6
2001 32,0 15,7 16,2 11,8 4,4 13,7 2,3 0,0 0,8 3,1
1997 46,6 9,8 14,0 4,4 5,7 13,8 2,3 0,3 1,5 1,7
1993 46,3 10,1 7,4 7,7 12,8 10,0 1,7 0,3 0,6 3,3
1989 46,7 14,3 11,9 9,2 5,0 9,4 1,3 1,3 0,0 0,9
1985 54,0 21,1 3,0 4,0 5,5 9,4 1,5 0,0 0,5 0,9
1981 50,8 23,3 4,1 3,7 5,6 9,6 1,8 0,0 0,5 0,5
1977 60,1 15,6 1,3 2,9 6,2 11,3 1,3 0,0 0,4 0,9
1973 51,9 13,6 3,5 8,4 6,5 12,7 1,0 0,0 0,3 2,1
1969 60,9 13,8 0,0 3,4 8,4 10,0 3,1 0,0 0,0 0,4
1965 58,1 24,0 0,0 5,8 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 5,4
1961 62,7 23,9 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 5,3
1957 61,4 23,7 0,0 0,0 0,2 8,3 4,2 0,0 0,0 2,2
1953 61,2 22,3 0,0 0,0 0,2 9,2 4,1 0,0 0,0 3,0
1949 60,8 22,8 0,0 0,0 0,0 8,1 3,8 0,0 0,0 4,4
1945 51,3 22,5 0,0 0,0 0,0 13,0 2,9 0,0 0,0 10,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.6 37.8 8.1 2.3 3 5.3 3.7 4.1 2.3 1.8
Valgting 29,3 39,9 7,1 2,9 4,4 4,5 3,5 4,8 2,4 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned