Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ullensaker

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,7 (15) 18,6 (8) 29,8 (14) 0,0 (0) 5,1 (2) 2,6 (1) 3,9 (2) 2,6 (1) 0,0 (0) 4,6 (2)
Poll of polls (brutt ned) 24,1 (0) 16,1 (0) 25,5 (0) 0,0 (0) 8,7 (0) 2,0 (0) 2,9 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 7,8 (0)
Siste lokale målings 31,3 (14) 20,2 (9) 29,6 (14) 2,6 (1) 4,8 (2) 2,2 (1) 3,7 (2) 2,0 (1) 1,1 (0) 2,6 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,5 (0) 16,8 (0) 25,5 (0) 0,0 (0) 8,9 (0) 2,0 (0) 2,4 (0) 5,3 (0) 0,0 (0) 5,5 (0)
K-snitt september (brutt ned) 24,1 (0) 15,8 (0) 23,2 (0) 0,0 (0) 9,2 (0) 1,9 (0) 2,5 (0) 4,7 (0) 0,0 (0) 7,6 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 35,6 (0) 21,6 (0) 27,4 (0) 0,0 (0) 3,2 (0) 2,0 (0) 3,3 (0) 1,4 (0) 0,0 (0) 1,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 54,9 (25) 46,5 (0) 55,7 (26) 46,7 (0) 43,4 (0) 54,3 (0) V, KrF, H, Frp
Borgerlige 54,9 (25) 46,5 (0) 55,7 (26) 46,7 (0) 43,4 (0) 54,3 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 40,5 (18) 37,3 (0) 41,8 (18) 36,7 (0) 38,0 (0) 40,2 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 11,6 (5) 13,6 (0) 10,7 (5) 13,3 (0) 13,6 (0) 8,5 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,7 (15) 18,6 (8) 29,8 (14) 0,0 (0) 5,1 (2) 2,6 (1) 3,9 (2) 2,6 (1) 0,0 (0) 4,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 39 6 46 31
Høyre 51 0 52 31
KrF 22 3 59 55
Venstre 29 3 52 45
Sp 33 1 55 42
Ap 44 6 52 50
Alternativ Ullensakerliste 12 1 47 42
Miljøpartiet De Grønne 7 2 36 57
Sosialistisk Venstreparti og Rødt 20 2 52 60
Sum 257 24 51 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 37 6 51 32
Høyre 40 4 51 38
KrF 23 2 56 61
Venstre 27 3 56 56
Sp 37 3 56 41
Ap 43 6 51 51
SV 23 6 58 52
Rødt 10 3 48 60
Pensjonistpartiet 21 1 76 29
Sum 261 34 55 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Akershus
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 32 126
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 13 494
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,0 %
F-2015 48,8 %
K-2015 53,8 %
S-2013 77,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 45 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Tom Staahle, Frp (2015-)
Harald Espelund, Frp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 11/9-2015 31,3 (14) 20,2 (9) 29,6 (14) 2,6 (1) 4,8 (2) 2,2 (1) 3,7 (2) 2,0 (1) 1,1 (0) 2,6 (1)
InFact / RB 1/7-2015 38,0 (17) 17,6 (8) 26,2 (12) 1,3 (0) 5,8 (3) 2,8 (1) 4,3 (2) 1,9 (0) 0,4 (0) 1,7 (2)
InFact / Ap 11/3-2015 38,3 (17) 19,2 (9) 25,0 (11) 2,4 (1) 3,8 (2) 2,9 (1) 3,3 (2) 2,6 (0) 0,7 (0) 1,9 (2)
InFact / RB 9/9-2011 27,9 (13) 16,4 (7) 40,6 (19) 1,1 (0) 5,7 (3) 2,4 (1) 5,7 (2) 0,0 (0) 1,1 (0) 0,9 (0)
Norfakta / EUB 5/9-2011 29,0 (13) 18,1 (8) 36,4 (17) 2,6 (1) 7,1 (3) 2,0 (1) 3,4 (2) 0,0 (0) 0,6 (0) 0,7 (0)
InFact / RB 28/6-2011 22,9 (11) 20,2 (9) 41,9 (19) 3,6 (2) 6,4 (3) 1,2 (0) 2,1 (1) 0,0 (0) 0,5 (0) 1,2 (0)
Norfakta / EUB 11/5-2011 26,2 (12) 19,2 (9) 39,9 (18) 2,3 (1) 6,0 (3) 1,4 (0) 1,8 (1) 0,0 (0) 0,8 (0) 2,4 (1)
Respons / RB 18/9-2010 24,1 (11) 23,3 (11) 37,9 (18) 3,2 (1) 5,0 (2) 1,8 (1) 2,9 (1) 0,0 (0) 1,0 (0) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,7 18,6 29,8 0,0 5,1 2,6 3,9 2,6 0,0 4,6
2011 31,7 18,2 36,0 2,2 4,6 2,3 3,1 0,0 0,7 1,2
2007 28,4 12,6 41,4 2,8 6,0 2,5 3,0 0,0 0,7 2,7
2003 28,9 14,4 26,6 9,6 8,0 2,9 1,8 0,0 0,8 7,0
1999 30,1 23,7 18,7 7,7 8,4 6,3 2,2 0,0 0,0 2,9
1995 36,7 20,0 16,9 3,6 12,0 4,3 2,4 0,0 0,0 4,0
1991 36,0 23,4 10,7 9,8 12,5 4,1 2,9 0,0 0,6 0,0
1987 39,2 23,9 17,9 3,3 7,9 3,8 3,6 0,0 0,5 0,0
1983 41,9 28,7 9,1 2,9 8,5 4,1 3,9 0,0 1,1 0,0
1979 38,0 31,6 4,4 2,4 10,9 6,0 5,7 0,0 1,1 0,0
1975 43,3 22,2 2,5 3,6 16,2 7,0 2,6 0,0 0,0 2,6
1971 51,6 17,1 0,0 0,0 19,2 4,9 7,3 0,0 0,0 0,0
1967 50,3 16,4 0,0 4,5 18,7 3,9 6,2 0,0 0,0 0,0
1963 52,1 16,9 0,0 2,8 17,4 5,0 5,8 0,0 0,0 0,0
1959 50,4 13,7 0,0 0,0 21,2 6,2 6,5 0,0 0,0 2,0
1955 53,9 7,8 0,0 0,0 20,7 6,9 4,6 0,0 0,0 6,0
1951 47,9 10,2 0,0 0,0 26,3 7,9 4,1 0,0 0,0 3,7
1947 42,7 5,9 0,0 0,0 31,1 7,0 2,9 0,0 0,0 10,4
1945 45,3 8,0 0,0 0,0 28,7 10,6 0,0 0,0 0,0 7,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,7 22,7 23,9 1,5 5,3 2,6 3,1 3,3 1,0 1,9
2011 34,7 24,3 25,1 2,2 4,9 2,6 3,0 0,7 0,7 1,9
2007 30,0 15,0 35,5 3,4 6,2 3,0 3,0 0,3 0,8 2,7
2003 29,7 15,4 26,3 9,9 7,4 3,3 1,7 0,0 0,0 6,3
1999 30,9 23,4 18,3 7,8 8,3 6,6 2,0 0,4 0,7 1,7
1995 38,1 19,7 16,8 3,8 11,3 4,7 2,5 0,4 0,7 2,0
1991 35,8 23,4 9,5 10,4 12,3 4,3 2,6 0,5 0,8 0,6
1987 38,3 24,3 18,0 3,0 7,8 3,7 3,0 0,0 0,8 1,1
1983 40,8 29,1 9,4 2,9 8,6 4,1 3,4 0,0 0,9 0,7
1979 38,6 32,1 4,5 2,6 10,8 5,5 5,3 0,0 0,0 0,6
1975 43,4 22,4 2,5 3,5 15,9 6,7 2,6 0,0 0,4 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,1 26,6 22,6 3,9 8,1 1,9 3,1 1,9 1,6 2,2
2013 30,7 28,9 24,9 2,0 3,8 2,5 3,5 1,7 0,6 1,5
2009 35,7 17,4 32,4 3,3 4,4 2,4 2,5 0,2 0,8 0,9
2005 32,0 14,7 32,4 5,6 5,5 3,2 4,2 0,1 0,5 1,7
2001 26,0 26,0 20,0 10,1 5,2 7,3 2,2 0,1 0,5 2,6
1997 39,6 15,4 20,3 4,7 7,2 8,9 2,1 0,2 0,6 1,1
1993 43,5 17,3 9,1 5,1 15,9 3,9 2,5 0,2 0,5 2,0
1989 35,2 22,8 17,3 9,0 8,0 4,1 2,2 0,4 0,0 1,0
1985 42,2 34,1 6,1 3,6 7,6 3,2 2,2 0,0 0,4 0,6
1981 38,3 34,3 6,5 3,2 8,6 4,6 3,0 0,0 0,6 0,9
1977 46,4 26,3 3,1 3,0 10,6 6,4 2,5 0,0 0,4 1,1
1973 41,5 16,1 7,0 8,5 14,2 6,4 1,7 0,0 0,2 4,4
1969 51,6 17,8 0,0 2,7 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 19,9
1965 47,0 17,9 0,0 4,6 17,2 4,1 8,6 0,0 0,0 0,5
1961 50,4 15,7 0,0 3,0 18,6 5,6 5,3 0,0 0,0 1,2
1957 51,1 15,1 0,0 0,0 19,3 6,4 5,9 0,0 0,0 2,1
1953 50,7 13,1 0,0 0,0 22,5 7,0 3,7 0,0 0,0 3,1
1949 48,8 12,8 0,0 0,0 23,6 7,2 3,0 0,0 0,0 4,6
1945 42,4 10,9 0,0 0,0 25,1 10,2 1,8 0,0 0,0 9,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.3 18 29.6 0 3.6 2.8 3.2 3.4 0 4
Valgting 32,1 18,7 29,9 0,0 5,5 2,6 4,0 2,4 0,0 4,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned