Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lørenskog

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,9 (21) 28,1 (14) 10,2 (5) 2,7 (1) 1,3 (0) 3,1 (1) 3,7 (2) 3,8 (2) 1,2 (0) 3,0 (1)
Poll of polls (brutt ned) 31,6 (0) 24,4 (0) 8,7 (0) 4,3 (0) 2,2 (0) 2,3 (0) 2,7 (0) 6,5 (0) 2,5 (0) 5,1 (0)
Siste lokale målings 39,1 (18) 28,6 (14) 14,2 (7) 2,8 (1) 1,5 (1) 2,8 (1) 3,5 (2) 4,4 (2) 1,1 (0) 2,0 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,5 (0) 25,5 (0) 8,7 (0) 5,5 (0) 2,2 (0) 2,3 (0) 2,3 (0) 7,7 (0) 2,2 (0) 3,6 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,6 (0) 23,8 (0) 8,0 (0) 4,6 (0) 2,3 (0) 2,3 (0) 2,4 (0) 6,7 (0) 2,4 (0) 4,9 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 46,7 (0) 32,6 (0) 9,4 (0) 2,4 (0) 0,8 (0) 2,3 (0) 3,1 (0) 2,0 (0) 1,6 (0) 0,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 52,4 (25) 47,5 (0) 48,3 (22) 46,3 (0) 47,8 (0) 52,0 (0) SV, Ap, MDG, And
Borgerlige 45,1 (22) 38,1 (0) 49,1 (24) 38,8 (0) 36,5 (0) 47,4 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,9 (24) 47,1 (0) 48,9 (22) 47,1 (0) 47,6 (0) 53,5 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 8,1 (3) 7,2 (0) 7,8 (4) 6,8 (0) 7,0 (0) 6,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,9 (21) 28,1 (14) 10,2 (5) 2,7 (1) 1,3 (0) 3,1 (1) 3,7 (2) 3,8 (2) 1,2 (0) 3,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 4 49 30
Høyre 38 5 52 32
KrF 21 2 52 43
Venstre 29 3 55 45
Sp 12 2 54 33
Ap 44 6 54 50
SV 22 2 54 41
Rødt 11 0 51 64
Lørenskog i våre hjerter 13 3 58 46
Miljøpartiet De Grønne 16 4 44 56
Sum 229 31 53 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 44 5 50 39
Høyre 38 5 50 29
KrF 21 2 53 33
Venstre 31 3 53 48
Sp 13 1 56 38
Ap 41 6 52 49
SV 23 2 55 52
Rødt 13 0 50 54
Lørenskog i våre hjerter 25 2 54 40
Sum 249 26 52 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Akershus
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 34 403
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 15 620
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,9 %
F-2015 53,1 %
K-2015 57,1 %
S-2013 78,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 47 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Ragnhild Bergheim, Ap (2015-)
Åge Tovan, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 10/9-2015 39,1 (18) 28,6 (14) 14,2 (7) 2,8 (1) 1,5 (1) 2,8 (1) 3,5 (2) 4,4 (2) 1,1 (0) 2,0 (1)
Sentio / Høyre 7/9-2015 41,9 (20) 25,8 (13) 13,5 (7) 5,4 (3) 0,6 (0) 0,9 (0) 4,6 (2) 4,0 (2) 1,2 (0) 0,7 (0)
InFact / RB 27/6-2015 46,3 (21) 25,0 (12) 12,7 (6) 1,9 (1) 1,7 (1) 2,5 (1) 4,2 (2) 3,3 (0) 0,8 (0) 1,7 (3)
InFact / RB 8/9-2011 40,4 (20) 25,6 (12) 15,5 (7) 4,0 (2) 1,2 (0) 3,3 (2) 4,7 (2) 0,0 (0) 1,6 (1) 3,8 (1)
InFact / RB 29/6-2011 34,2 (16) 30,1 (15) 18,5 (9) 4,6 (2) 2,0 (1) 2,8 (1) 3,8 (2) 0,0 (0) 1,0 (0) 3,0 (1)
Respons / RB 25/9-2010 33,8 (16) 30,6 (15) 20,3 (11) 3,9 (2) 1,3 (0) 2,8 (1) 4,0 (2) 0,0 (0) 0,8 (0) 1,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,9 28,1 10,2 2,7 1,3 3,1 3,7 3,8 1,2 3,0
2011 44,0 29,4 11,4 3,1 0,9 3,1 4,5 0,0 1,2 2,3
2007 40,9 17,8 20,3 5,1 1,8 3,7 4,1 0,0 1,2 5,1
2003 33,9 23,4 20,9 13,2 1,4 3,5 2,4 0,0 1,1 0,2
1999 36,1 22,5 17,4 9,8 2,0 6,0 4,9 0,0 1,2 0,0
1995 40,5 22,0 16,6 7,5 3,6 4,8 3,8 0,0 1,2 0,0
1991 37,8 25,8 7,9 14,8 4,9 4,1 3,7 0,0 1,1 0,0
1987 41,1 23,3 16,4 6,4 1,9 3,6 5,6 0,0 1,1 0,5
1983 46,5 27,1 7,9 6,9 1,9 4,1 3,7 0,0 1,0 0,8
1979 43,1 32,3 3,5 7,1 2,6 5,0 5,6 0,0 0,0 0,8
1975 45,3 26,7 0,0 9,2 5,1 7,7 3,6 0,0 0,0 2,4
1971 48,4 18,4 0,0 12,4 6,4 5,7 6,3 0,0 0,0 2,5
1967 52,8 15,6 0,0 12,8 3,0 4,6 9,3 0,0 0,0 1,8
1963 58,1 14,7 0,0 8,6 3,0 4,1 7,9 0,0 0,0 3,4
1959 57,9 14,4 0,0 0,0 3,5 5,5 9,2 0,0 0,0 9,4
1955 47,0 12,0 0,0 0,0 5,4 7,2 9,5 0,0 0,0 18,9
1951 55,7 8,5 0,0 0,0 4,5 7,5 6,7 0,0 0,0 17,1
1947 50,0 7,2 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 36,0
1945 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 40,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,0 28,1 10,7 2,6 1,5 3,0 3,4 4,3 1,4 2,0
2011 42,6 30,1 12,3 3,4 1,1 3,0 4,2 0,9 1,3 1,2
2007 39,6 19,7 22,0 5,3 1,5 4,0 4,5 0,6 1,4 1,4
2003 33,8 20,5 21,8 13,3 1,5 3,8 2,3 0,0 0,0 3,0
1999 36,3 22,6 17,4 8,7 1,7 6,3 3,7 0,5 1,3 1,6
1995 40,9 22,0 16,3 6,2 3,4 4,7 3,1 0,5 1,3 1,7
1991 37,8 25,6 7,8 13,7 4,8 4,4 2,9 0,6 1,9 0,7
1987 41,0 24,1 16,8 5,9 1,7 3,6 3,9 0,0 1,5 1,3
1983 45,9 27,3 8,3 6,6 1,7 4,3 3,5 0,0 1,0 1,4
1979 41,7 33,5 3,7 6,8 2,5 4,9 5,5 0,0 0,0 1,3
1975 45,3 26,2 1,5 8,7 4,8 7,5 3,5 0,0 0,6 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 34,5 27,5 16,4 5,0 3,4 2,1 4,7 2,6 1,9 2,1
2013 35,3 30,1 18,3 3,1 1,0 3,2 4,8 2,2 0,9 1,1
2009 40,1 18,1 26,5 5,0 1,5 2,9 3,7 0,2 1,2 0,7
2005 37,0 16,2 25,8 8,2 1,8 3,7 4,8 0,1 1,1 1,4
2001 29,4 26,1 17,1 13,0 1,4 7,5 3,1 0,2 0,6 1,6
1997 42,1 15,0 19,3 6,2 2,6 8,8 3,4 0,2 1,2 1,1
1993 45,9 19,2 9,4 7,5 7,6 4,2 3,0 0,1 0,8 2,1
1989 37,5 25,0 15,3 12,0 2,4 3,9 2,4 0,3 0,0 1,3
1985 43,3 33,9 5,4 7,2 2,3 3,7 2,9 0,0 0,5 0,8
1981 40,9 34,0 6,6 7,2 1,9 4,4 3,0 0,0 0,7 1,3
1977 49,2 28,4 2,3 5,6 3,0 6,0 2,9 0,0 0,6 1,9
1973 39,0 16,7 7,3 17,9 4,4 6,5 2,9 0,0 0,5 4,9
1969 57,0 16,8 0,0 5,5 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 9,1
1965 51,4 16,7 0,0 11,6 3,4 3,8 10,8 0,0 0,0 2,3
1961 56,4 13,4 0,0 10,2 3,1 5,7 6,3 0,0 0,0 4,9
1957 65,4 10,5 0,0 0,0 3,1 5,6 7,0 0,0 0,0 8,4
1953 61,5 9,7 0,0 0,0 4,1 5,8 5,7 0,0 0,0 13,2
1949 59,6 9,3 0,0 0,0 4,2 4,6 5,5 0,0 0,0 16,8
1945 51,2 6,2 0,0 0,0 4,0 7,9 3,1 0,0 0,0 27,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 45.5 25.9 11 2.9 0.9 3.4 2.7 3.7 1.4 2.6
Valgting 42,3 28,6 10,1 2,7 1,4 3,0 3,9 3,8 1,2 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned