Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Rælingen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 59,0 (21) 16,8 (6) 9,2 (3) 2,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (1) 3,1 (1) 0,9 (0) 4,9 (2)
Poll of polls (brutt ned) 43,5 (0) 14,5 (0) 7,9 (0) 4,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,4 (0) 5,4 (0) 1,8 (0) 8,2 (0)
Siste lokale målings 51,1 (18) 21,6 (8) 13,1 (5) 1,9 (0) 2,1 (1) 3,8 (1) 2,1 (1) 3,6 (1) 0,7 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 40,6 (0) 15,2 (0) 7,9 (0) 5,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,1 (0) 6,4 (0) 1,6 (0) 5,8 (0)
K-snitt september (brutt ned) 43,6 (0) 14,2 (0) 7,2 (0) 4,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,2 (0) 5,6 (0) 1,7 (0) 8,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 64,3 (0) 19,4 (0) 8,4 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,8 (0) 1,7 (0) 1,2 (0) 1,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 77,5 (27) 63,6 (0) 77,7 (27) 62,7 (0) 63,3 (0) 79,7 (0) SV, Ap, Sp, V, KrF, Frp, MDG
Borgerlige 29,3 (10) 24,8 (0) 40,6 (15) 25,2 (0) 23,6 (0) 30,6 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 65,8 (23) 55,1 (0) 59,4 (20) 54,3 (0) 55,6 (0) 69,7 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 3,3 (1) 2,4 (0) 8,0 (3) 2,1 (0) 2,2 (0) 2,8 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 59,0 (21) 16,8 (6) 9,2 (3) 2,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (1) 3,1 (1) 0,9 (0) 4,9 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 5 47 30
Høyre 27 4 52 26
Venstre 17 2 50 41
Ap 41 6 49 46
SV 16 2 48 44
Rødt 7 0 47 14
Kristelig Folkeparti / Senterpartiet fellesliste 27 2 51 41
Miljøpartiet De Grønne 10 2 40 50
Sum 165 23 49 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 4 44 36
Høyre 33 5 54 36
KrF 18 3 49 39
Venstre 25 2 46 48
Sp 14 1 58 36
Ap 41 6 51 46
SV 14 3 51 50
Rødt 7 0 47 0
Sum 174 24 50 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Akershus
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 16 637
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 7 239
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,6 %
F-2015 50,3 %
K-2015 55,0 %
S-2013 77,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 35 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Øivind Sand, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 31/8-2015 51,1 (18) 21,6 (8) 13,1 (5) 1,9 (0) 2,1 (1) 3,8 (1) 2,1 (1) 3,6 (1) 0,7 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 31/8-2011 52,6 (19) 19,0 (7) 15,0 (5) 2,2 (1) 1,7 (0) 4,2 (2) 4,0 (1) 0,0 (0) 1,2 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 59,0 16,8 9,2 2,8 0,0 0,0 3,3 3,1 0,9 4,9
2011 54,7 22,6 10,7 3,0 1,5 3,3 3,5 0,0 0,7 0,0
2007 44,5 16,5 19,4 4,6 2,1 3,8 3,3 0,0 1,2 4,6
2003 37,0 18,4 18,4 12,6 1,6 3,6 1,5 0,0 1,2 5,8
1999 33,8 27,9 16,2 7,8 0,0 5,7 0,0 0,0 1,6 6,9
1995 38,1 27,1 12,8 5,9 4,4 4,6 1,7 0,0 0,0 5,5
1991 32,0 26,1 6,3 14,5 5,3 4,8 1,8 0,0 0,7 8,5
1987 46,2 24,1 14,5 5,5 2,7 4,0 2,2 0,0 0,8 0,0
1983 53,6 28,8 0,0 6,2 3,0 4,1 3,1 0,0 1,2 0,0
1979 43,9 36,2 0,0 6,0 4,2 5,2 4,4 0,0 0,0 0,0
1975 43,2 28,8 0,0 7,0 5,4 7,5 2,6 0,0 0,0 5,6
1971 47,4 17,7 0,0 8,5 6,4 6,0 8,6 0,0 0,0 5,5
1967 49,9 15,5 0,0 5,9 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 17,5
1963 53,2 12,9 0,0 5,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 22,6
1959 45,4 9,1 0,0 0,0 6,2 6,1 5,1 0,0 0,0 28,1
1955 46,8 8,1 0,0 0,0 22,8 11,6 5,6 0,0 0,0 5,1
1951 42,2 11,8 0,0 0,0 7,2 8,6 0,0 0,0 0,0 30,2
1947 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 54,4
1945 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 43,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 51,5 19,7 10,5 2,8 1,9 3,3 3,4 4,0 1,0 1,9
2011 47,9 25,0 11,7 3,5 1,7 3,9 3,3 0,8 0,7 1,5
2007 42,0 17,3 21,1 5,5 2,5 4,4 3,5 0,6 1,2 1,7
2003 36,7 17,6 19,6 13,5 2,5 4,4 1,7 0,0 0,0 3,9
1999 35,7 24,5 16,9 8,2 2,5 6,8 1,8 0,7 1,5 1,4
1995 42,1 24,5 14,2 5,1 4,2 5,1 1,7 0,5 1,1 1,4
1991 36,1 26,2 7,5 14,6 5,5 5,5 2,0 0,7 1,4 0,5
1987 44,7 23,5 16,2 4,9 2,3 4,1 2,0 0,0 1,3 0,9
1983 50,2 26,4 6,7 5,8 2,3 4,3 2,4 0,0 1,2 0,7
1979 42,8 34,7 2,6 5,6 3,6 5,3 4,3 0,0 0,0 1,1
1975 45,1 26,8 2,3 6,9 5,5 7,3 3,0 0,0 0,5 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,9 25,4 16,7 4,7 4,9 2,3 3,8 2,3 1,6 2,3
2013 38,4 26,9 18,9 2,8 1,6 3,3 4,0 1,9 0,7 1,5
2009 42,8 16,5 25,3 5,1 1,9 3,4 3,0 0,4 0,7 1,1
2005 39,4 13,7 25,5 8,0 2,6 4,4 4,0 0,1 0,8 1,5
2001 30,5 23,4 16,9 13,9 1,8 8,2 2,4 0,3 0,7 1,9
1997 45,8 14,5 17,9 5,4 2,8 8,8 2,3 0,3 1,2 1,0
1993 47,7 18,1 8,9 7,6 8,1 4,3 2,2 0,2 0,8 2,0
1989 39,1 23,1 15,0 12,0 2,9 4,4 1,9 0,5 0,0 1,2
1985 47,2 32,5 5,3 6,1 2,4 3,7 1,7 0,0 0,5 0,5
1981 44,3 31,7 5,7 6,4 2,5 4,7 2,7 0,0 0,8 1,2
1977 53,1 26,6 2,0 4,8 3,5 6,0 2,0 0,0 0,4 1,6
1973 39,5 17,4 7,2 16,4 4,7 6,4 2,5 0,0 0,5 5,4
1969 58,4 15,4 0,0 4,8 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 10,6
1965 51,9 15,0 0,0 10,4 4,8 4,1 11,4 0,0 0,0 2,3
1961 57,3 12,0 0,0 8,5 6,0 5,7 5,7 0,0 0,0 4,8
1957 62,3 11,4 0,0 0,0 6,0 6,9 5,0 0,0 0,0 8,4
1953 58,2 11,7 0,0 0,0 5,9 7,7 3,8 0,0 0,0 12,7
1949 54,5 13,6 0,0 0,0 5,8 7,2 3,0 0,0 0,0 15,9
1945 46,6 11,4 0,0 0,0 4,3 11,0 1,6 0,0 0,0 25,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 60.3 15.3 9.1 3.4 0 0 2.1 3.4 1 5.5
Valgting 58,7 17,1 9,2 2,6 0,0 0,0 3,7 3,1 0,9 4,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned