Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,8 (9) 47,7 (23) 7,8 (4) 2,9 (1) 1,8 (1) 2,8 (1) 8,0 (4) 7,2 (3) 1,0 (0) 1,8 (1)
Poll of polls (brutt ned) 13,8 (0) 41,3 (0) 6,7 (0) 4,7 (0) 3,1 (0) 2,1 (0) 5,9 (0) 12,5 (0) 2,0 (0) 3,1 (0)
Siste lokale målings 19,0 (9) 38,4 (19) 13,4 (7) 3,0 (1) 1,1 (0) 4,5 (2) 7,5 (4) 9,3 (5) 0,0 (0) 1,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 12,9 (0) 43,2 (0) 6,7 (0) 6,0 (0) 3,2 (0) 2,1 (0) 4,9 (0) 14,8 (0) 1,7 (0) 2,2 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,9 (0) 40,5 (0) 6,1 (0) 5,0 (0) 3,3 (0) 2,1 (0) 5,2 (0) 12,9 (0) 1,9 (0) 3,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 20,5 (0) 55,3 (0) 7,2 (0) 2,7 (0) 1,2 (0) 2,2 (0) 6,8 (0) 3,9 (0) 1,3 (0) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 68,2 (33) 59,1 (0) 65,7 (32) 59,1 (0) 56,9 (0) 72,1 (0) V, KrF, H, Frp, And
Borgerlige 66,4 (32) 56,0 (0) 63,8 (32) 56,9 (0) 53,9 (0) 71,5 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 31,8 (14) 36,1 (0) 32,4 (15) 38,6 (0) 37,0 (0) 29,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 12,7 (6) 11,1 (0) 13,1 (6) 10,2 (0) 10,6 (0) 10,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,8 (9) 47,7 (23) 7,8 (4) 2,9 (1) 1,8 (1) 2,8 (1) 8,0 (4) 7,2 (3) 1,0 (0) 1,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 4 59 28
Høyre 52 6 51 37
KrF 21 2 65 52
Venstre 46 6 54 43
Sp 36 1 55 39
Ap 30 4 46 50
SV 15 2 50 47
Rødt 14 1 55 43
Miljøpartiet De Grønne 26 6 51 58
Pensjonistpartiet 16 6 74 50
Sum 274 38 55 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 6 57 36
Høyre 41 6 51 44
KrF 21 2 63 43
Venstre 50 4 58 48
Sp 30 4 51 40
Ap 27 5 50 48
SV 20 2 53 50
Rødt 9 2 53 33
Askers Grønne Venner 20 4 50 55
Pensjonistpartiet 17 6 80 59
Sum 260 41 56 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Akershus
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 57 883
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 84,1 %
F-2015 60,0 %
K-2015 63,8 %
S-2013 84,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Lene Conradi, H (2007-2019)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Budstikka 12/9-2015 19,0 (9) 38,4 (19) 13,4 (7) 3,0 (1) 1,1 (0) 4,5 (2) 7,5 (4) 9,3 (5) 0,0 (0) 1,9 (0)
InFact / Budstikka 17/8-2015 21,8 (10) 45,0 (22) 8,0 (4) 2,1 (1) 2,1 (1) 3,8 (2) 9,2 (4) 5,5 (3) 0,0 (0) 2,6 (0)
SMI / Budstikka 9/9-2011 25,6 (12) 39,6 (19) 15,1 (7) 1,5 (1) 0,0 (0) 7,3 (3) 7,8 (4) 0,0 (0) 1,1 (0) 2,0 (1)
SMI / Budstikka 24/8-2011 27,7 (14) 37,5 (18) 13,1 (6) 2,6 (1) 0,0 (0) 5,1 (2) 7,8 (4) 0,0 (0) 1,2 (0) 4,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,8 47,7 7,8 2,9 1,8 2,8 8,0 7,2 1,0 1,8
2011 20,0 51,9 8,0 2,9 1,1 2,7 7,1 0,0 0,9 5,5
2007 20,1 39,6 15,8 4,5 1,2 3,3 8,7 0,0 1,1 5,7
2003 18,2 31,3 18,4 11,4 1,3 3,4 5,8 0,0 1,0 9,0
1999 14,6 39,9 13,0 8,3 1,7 5,6 4,6 0,0 1,6 10,8
1995 19,1 37,3 14,0 4,5 3,3 4,7 6,7 0,0 1,8 8,6
1991 17,3 44,5 10,1 10,8 5,3 4,4 5,6 0,0 2,1 0,0
1987 20,3 39,3 18,5 5,6 2,6 3,9 6,5 0,0 1,9 1,3
1983 19,8 45,0 10,8 6,0 3,4 4,6 7,3 0,0 2,2 0,9
1979 19,6 46,2 4,9 5,6 5,4 6,1 9,5 0,0 1,7 0,9
1975 24,2 44,1 4,5 6,1 5,7 6,3 5,2 0,0 1,4 2,6
1971 29,2 42,5 0,0 8,2 6,8 5,6 7,7 0,0 0,0 0,0
1967 33,9 38,6 0,0 6,5 5,4 5,3 10,3 0,0 0,0 0,0
1963 39,2 37,1 0,0 4,8 4,3 5,3 7,7 0,0 0,0 1,5
1959 42,1 35,2 0,0 0,0 4,6 6,6 7,6 0,0 0,0 3,9
1955 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 43,7
1951 40,7 33,4 0,0 0,0 4,0 8,0 6,8 0,0 0,0 7,1
1947 34,0 34,0 0,0 0,0 4,8 9,2 4,7 0,0 0,0 13,3
1945 35,9 20,2 0,0 0,0 5,1 12,3 3,1 0,0 0,0 23,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,0 45,5 8,4 2,9 1,8 3,0 7,6 7,4 1,1 2,2
2011 21,5 49,7 8,9 3,5 1,2 2,9 7,5 1,8 1,0 1,9
2007 20,8 38,5 17,2 5,3 1,6 3,5 9,0 1,6 1,1 1,3
2003 18,1 33,4 19,0 12,7 1,9 4,4 6,2 0,0 0,0 4,4
1999 15,6 40,5 13,8 9,1 1,6 6,5 6,1 3,1 1,4 2,2
1995 20,8 39,2 14,3 4,7 3,2 4,8 7,0 2,9 1,5 1,5
1991 17,5 44,3 9,7 9,8 4,8 4,2 5,3 1,2 2,6 0,6
1987 20,1 40,6 18,5 5,2 2,2 3,9 4,8 0,0 1,9 2,7
1983 20,2 46,1 10,5 6,1 3,1 4,4 6,4 0,0 1,8 1,5
1979 20,5 49,3 4,9 6,2 4,3 5,5 8,3 0,0 0,0 1,0
1975 24,3 44,3 4,4 5,9 5,5 6,6 5,0 0,0 1,4 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,4 39,5 11,8 5,4 2,8 2,2 10,1 4,9 1,6 1,3
2013 21,0 43,0 13,8 3,7 1,0 3,1 8,9 3,7 0,6 1,3
2009 26,7 31,5 22,3 6,1 1,8 3,0 7,1 0,4 0,6 0,6
2005 23,4 29,5 20,9 7,3 1,9 3,8 11,2 0,2 0,7 1,0
2001 16,5 42,9 12,5 11,3 1,5 7,2 5,5 0,3 0,6 1,8
1997 25,9 30,9 17,3 5,7 2,4 9,8 5,6 0,4 1,0 0,9
1993 28,5 39,0 7,9 6,0 7,0 4,0 4,6 0,3 1,0 1,6
1989 20,7 41,7 16,1 9,0 2,2 4,0 4,4 0,6 0,0 1,3
1985 21,3 53,6 6,0 6,2 3,5 3,7 3,8 0,0 0,7 1,1
1981 20,9 50,8 6,6 6,6 2,8 4,8 4,9 0,0 1,0 1,6
1977 27,6 46,7 2,8 5,7 4,0 6,7 4,1 0,0 1,1 1,4
1973 21,3 34,2 10,4 11,6 5,3 6,8 3,1 0,0 0,7 6,5
1969 33,5 38,3 0,0 4,2 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 10,5
1965 33,7 36,4 0,0 6,9 4,6 4,2 13,3 0,0 0,0 0,8
1961 40,7 34,1 0,0 5,4 4,9 5,9 7,1 0,0 0,0 1,9
1957 45,0 31,5 0,0 0,0 4,9 6,8 8,8 0,0 0,0 3,0
1953 44,0 31,7 0,0 0,0 4,9 7,3 7,4 0,0 0,0 4,8
1949 43,4 32,0 0,0 0,0 4,2 7,1 6,2 0,0 0,0 7,0
1945 36,3 27,6 0,0 0,0 4,7 12,7 3,9 0,0 0,0 14,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 18.9 48.1 9.3 2.8 1.3 2.3 5.8 7.6 0.9 2.9
Valgting 18,8 47,6 7,3 3,0 2,0 3,0 8,8 7,1 1,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned