Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bærum

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,0 (10) 45,3 (24) 7,6 (4) 3,1 (2) 1,2 (0) 2,6 (1) 9,7 (5) 6,3 (3) 1,4 (1) 2,8 (1)
Poll of polls (brutt ned) 14,7 (0) 39,3 (0) 6,5 (0) 4,9 (0) 2,0 (0) 1,9 (0) 7,2 (0) 10,8 (0) 2,8 (0) 4,8 (0)
Siste lokale målings 17,5 (9) 45,7 (24) 8,1 (4) 3,7 (2) 2,1 (1) 2,9 (2) 9,2 (5) 4,0 (2) 0,0 (0) 6,7 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,8 (0) 41,1 (0) 6,5 (0) 6,3 (0) 2,1 (0) 1,9 (0) 6,0 (0) 12,9 (0) 2,4 (0) 3,3 (0)
K-snitt september (brutt ned) 14,8 (0) 38,4 (0) 5,9 (0) 5,2 (0) 2,1 (0) 1,9 (0) 6,3 (0) 11,2 (0) 2,7 (0) 4,6 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 21,8 (0) 52,5 (0) 7,0 (0) 2,8 (0) 0,8 (0) 2,0 (0) 8,2 (0) 3,4 (0) 1,8 (0) 0,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 55,5 (29) 47,7 (0) 56,7 (30) 49,5 (0) 46,2 (0) 61,5 (0) KrF, H, Frp
Borgerlige 65,2 (34) 54,9 (0) 65,9 (35) 55,5 (0) 52,5 (0) 69,7 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 31,9 (16) 35,2 (0) 27,3 (14) 37,5 (0) 36,0 (0) 30,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 13,5 (6) 11,1 (0) 14,2 (8) 10,0 (0) 10,3 (0) 11,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,0 (10) 45,3 (24) 7,6 (4) 3,1 (2) 1,2 (0) 2,6 (1) 9,7 (5) 6,3 (3) 1,4 (1) 2,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 34 3 48 26
Høyre 54 6 50 31
KrF 52 6 59 58
Venstre 48 4 52 50
Sp 16 1 57 44
Ap 50 6 56 50
SV 24 4 51 54
Rødt 51 2 52 45
Partiet De Kristne 7 0 50 14
Miljøpartiet De Grønne 39 5 48 49
Pensjonistpartiet 10 0 72 10
Sum 385 37 53 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 36 6 50 33
Høyre 57 6 48 30
KrF 51 6 58 55
Venstre 37 4 51 38
Sp 30 2 60 47
Ap 50 6 55 52
SV 28 4 51 46
Rødt 51 3 50 45
Miljøpartiet De Grønne 10 3 32 20
Pensjonistpartiet 17 2 79 35
Sum 367 42 53 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Akershus
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 117 527
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 57 778
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 84,7 %
F-2015 59,8 %
K-2015 63,3 %
S-2013 84,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 51 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Lisbeth Hammer Krog, H (2011-)
Odd Reinsfelt, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Budstikka 12/9-2015 17,5 (9) 45,7 (24) 8,1 (4) 3,7 (2) 2,1 (1) 2,9 (2) 9,2 (5) 4,0 (2) 0,0 (0) 6,7 (2)
InFact / Budstikka 17/8-2015 24,0 (12) 45,5 (23) 9,7 (5) 2,0 (1) 1,8 (1) 3,2 (2) 6,3 (3) 5,5 (3) 0,0 (0) 2,0 (1)
Sentio / Høyre 12/2-2015 23,9 (12) 49,1 (25) 6,1 (3) 3,5 (2) 0,6 (0) 2,1 (1) 8,8 (5) 3,2 (0) 1,0 (0) 1,6 (3)
SMI / Budstikka 9/9-2011 25,5 (14) 39,8 (21) 12,5 (6) 4,1 (2) 2,5 (1) 6,7 (3) 7,6 (4) 0,0 (0) 1,1 (0) 0,5 (0)
SMI / Budstikka 24/8-2011 28,6 (15) 38,1 (19) 15,9 (8) 2,8 (1) 4,1 (2) 3,7 (2) 3,8 (2) 0,0 (0) 1,7 (1) 1,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,0 45,3 7,6 3,1 1,2 2,6 9,7 6,3 1,4 2,8
2011 21,1 51,3 7,8 3,4 0,8 2,6 9,1 1,2 1,1 1,6
2007 19,5 40,4 15,3 5,7 1,2 2,8 10,9 0,7 1,3 2,1
2003 16,7 38,7 15,6 14,1 1,4 3,1 5,6 0,0 1,1 3,5
1999 14,6 41,8 11,9 8,4 1,4 5,2 4,9 0,9 1,6 9,2
1995 20,1 46,6 13,5 4,8 2,3 4,1 5,0 0,0 1,9 1,6
1991 17,0 46,9 9,9 10,0 3,5 4,0 4,7 1,4 2,1 0,5
1987 18,2 43,6 17,3 5,2 1,4 3,3 3,4 0,0 1,8 5,9
1983 18,3 51,5 10,3 5,4 1,5 3,6 4,8 0,0 1,6 3,0
1979 19,6 56,8 4,6 4,3 2,0 4,3 5,4 0,0 1,3 1,8
1975 22,1 53,0 3,2 5,2 2,8 5,4 4,2 0,0 1,0 3,0
1971 25,4 49,7 0,0 0,0 4,2 4,5 9,5 0,0 0,0 6,8
1967 27,9 49,5 0,0 4,7 2,7 3,3 10,3 0,0 0,0 1,6
1963 32,6 50,6 0,0 2,9 1,6 3,0 7,6 0,0 0,0 1,6
1959 34,1 48,2 0,0 0,0 1,7 3,9 8,7 0,0 0,0 3,5
1955 41,2 33,3 0,0 0,0 5,1 7,9 7,8 0,0 0,0 4,9
1951 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,8 0,0 0,0 50,4
1947 34,1 35,2 0,0 0,0 0,0 6,0 6,3 0,0 0,0 18,4
1945 37,9 28,8 0,0 0,0 0,0 8,8 6,4 0,0 0,0 18,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,5 45,6 7,8 3,1 1,2 2,6 9,0 6,6 1,2 2,4
2011 21,7 50,5 8,3 3,6 0,9 2,5 8,5 1,3 1,0 1,7
2007 19,6 39,9 16,0 5,9 1,4 3,0 10,5 0,9 1,2 1,7
2003 16,8 39,0 16,3 13,9 1,6 3,4 5,2 0,0 0,0 3,9
1999 15,9 45,4 13,4 8,5 1,4 5,7 4,9 1,2 1,4 2,3
1995 20,5 45,7 13,9 4,6 2,3 4,1 4,1 1,1 1,4 2,2
1991 16,9 47,7 9,7 9,9 3,6 3,8 4,1 1,5 1,9 1,0
1987 17,8 44,8 17,1 5,0 1,3 3,2 3,1 0,0 1,6 6,0
1983 18,2 52,2 10,0 5,5 1,5 3,7 4,5 0,0 1,5 2,9
1979 19,4 58,2 4,3 4,8 2,0 4,2 5,5 0,0 0,0 1,7
1975 21,9 52,9 3,2 5,2 3,0 5,5 4,3 0,0 1,0 3,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,8 42,6 10,8 4,5 2,2 1,9 10,9 4,2 1,6 1,4
2013 20,3 45,9 12,5 3,3 0,8 2,6 9,3 3,5 0,6 1,1
2009 25,8 35,4 20,5 5,5 1,2 2,5 7,4 0,4 0,8 0,6
2005 22,8 31,9 19,2 7,2 1,6 3,2 12,3 0,2 0,7 0,9
2001 16,1 46,2 11,2 10,9 1,1 6,2 5,6 0,3 0,7 1,6
1997 24,6 35,5 16,7 5,4 2,0 7,7 5,6 0,5 1,1 0,9
1993 27,0 43,4 7,2 5,4 5,5 3,4 4,6 0,4 0,9 2,2
1989 19,3 45,9 15,3 8,6 1,6 3,3 3,8 0,7 0,0 1,4
1985 19,2 59,0 5,2 5,9 2,4 3,1 3,0 0,0 0,6 1,5
1981 18,9 57,4 5,8 5,6 1,6 3,6 3,9 0,0 0,9 2,2
1977 25,2 53,7 2,2 4,7 2,5 5,4 3,8 0,0 1,0 1,6
1973 21,0 41,1 8,4 9,9 3,1 5,6 3,1 0,0 0,7 7,2
1969 29,3 46,9 0,0 3,4 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 7,6
1965 28,4 47,1 0,0 4,9 2,1 2,9 13,5 0,0 0,0 1,1
1961 33,1 47,7 0,0 4,0 2,1 3,6 7,5 0,0 0,0 2,0
1957 37,1 44,0 0,0 0,0 1,6 4,0 10,3 0,0 0,0 2,9
1953 38,4 41,4 0,0 0,0 2,1 4,5 8,5 0,0 0,0 5,1
1949 38,5 40,4 0,0 0,0 1,9 4,6 7,3 0,0 0,0 7,2
1945 35,6 34,8 0,0 0,0 1,6 8,3 6,6 0,0 0,0 13,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 19.6 45.2 8.5 2.9 1.3 2.5 7.8 6.8 1.5 4
Valgting 20,2 45,4 7,3 3,2 1,2 2,6 10,4 6,1 1,3 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned